Forum Linux Mint Polska

Pełna wersja: Skaner Epson V200 w Mint wyższym niż 18.3
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Od kilku lat nie mogłem zainstalować skanera Epson V200 w Mint wyższym niż 18.3
Wszystkie nowsze wersje nie widziały skanera. Okazało się, że trzeba wyedytować plik w katalogu etc/udev/rules.d
pod nazwą 79-udev-epson.rules

******************************************

SUBSYSTEM="usb_device", ACTION="add", GOTO="epson_rules_end"

# Epson
ATTR{idVendor}="0x04b8", ATTR{idProduct}="0x012f", SYMLINK+="scan-epson", MODE="0666", OWNER="YOUR_USER_NAME_GOES_HERE", GROUP="scanner"

LABEL="epson_rules_end"