Forum Linux Mint Polska

Pełna wersja: Rozłącza wifi
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Mam problem z dość leciwym laptopem marki Compaq, rozłącza sieć wifi na Linux Mint. Problem dotyczy tylko tego systemu. Na Windows 7 wszystko działa dobrze na tym laptopie. Mint jest w najnowszej wersji, dodam że w wersji 19 był ten sam problem. Niema także problemu z siecią wifi na pozostałych urządzeniach tj. telefony i pozostałe komputery.

Raz problem objawia się zrywaniem połączenia po jakimś czasie, a drugi raz w ogóle nie chce połączyć się z siecią. Czasem pomaga przestawienie suwaka (tego linuxowego do zarządzania siecią) na pozycje wyłączoną i z powrotem.
Kod:
Machine:  System: Hewlett-Packard (portable) product: Compaq CQ58 Notebook PC v: 0899110000004010002600000
          Mobo: Hewlett-Packard model: 1885 v: 66.2A
          Bios: Insyde v: F.13 date: 09/07/2012
CPU:      Dual core AMD E1-1200 APU with Radeon HD Graphics (-MCP-) cache: 1024 KB
          flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4a ssse3 svm) bmips: 5589
          clock speeds: max: 1400 MHz 1: 1400 MHz 2: 1400 MHz
Graphics:  Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler [Radeon HD 7310]
          bus-ID: 00:01.0
          Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: ati,radeon (unloaded: fbdev,vesa)
          Resolution: [email protected]
          GLX Renderer: Gallium 0.4 on AMD PALM (DRM 2.43.0, LLVM 3.8.0)
          GLX Version: 3.0 Mesa 11.2.0 Direct Rendering: Yes
Audio:    Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller
          driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2
          Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Wrestler HDMI Audio
          driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1
          Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-53-generic
Network:  Card-1: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller
          driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 03:00.0
          IF: eno1 state: down mac: <filter>
          Card-2: Ralink RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe
          driver: rt2800pci v: 2.3.0 bus-ID: 04:00.0
          IF: wlo1 state: up mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (2.0% used)
          ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_MQ01ABD0 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 54G used: 5.4G (11%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
          ID-2: /home size: 173G used: 204M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
          ID-3: swap-1 size: 4.09GB used: 0.01GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda6
RAID:      No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
Sensors:  System Temperatures: cpu: 38.8C mobo: N/A gpu: 44.0
          Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Kod:
########## wireless info START ##########

Report from: 07 Aug 2020 11:47 CEST +0200

Booted last: 07 Aug 2020 00:00 CEST +0200

Script from: 22 Oct 2018 03:34 UTC +0000

##### release ###########################

Distributor ID:    Linuxmint
Description:    Linux Mint 20
Release:    20
Codename:    ulyana

##### kernel ############################

Linux 5.4.0-42-generic #46-Ubuntu SMP Fri Jul 10 00:24:02 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Parameters: ro, quiet, splash

##### desktop ###########################

Cinnamon

##### lspci #############################

03:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 05)
    DeviceName: Realtek PCIe FE Family Controller
    Subsystem: Hewlett-Packard Company RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller [103c:1885]

04:00.0 Network controller [0280]: Ralink corp. RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe [1814:3290]
    DeviceName: Ralink RT3290LE 802.11bgn 1x1 Wi-Fi Adapter
    Subsystem: Hewlett-Packard Company Ralink RT3290LE 802.11bgn 1x1 Wi-Fi and Bluetooth 4.0 Combo Adapter [103c:18ec]

##### lsusb #############################

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 002: ID 04f2:b34f Chicony Electronics Co., Ltd HP Truevision HD
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

##### PCMCIA card info ##################

##### rfkill ############################

0: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no

##### secure boot #######################

'mokutil' is not installed (package "mokutil").

##### lsmod #############################

rt2800pci              16384  0
rt2800mmio             20480  1 rt2800pci
rt2800lib             131072  2 rt2800mmio,rt2800pci
rt2x00pci              16384  1 rt2800pci
rt2x00mmio             16384  2 rt2800mmio,rt2800pci
rt2x00lib              61440  5 rt2x00mmio,rt2x00pci,rt2800mmio,rt2800pci,rt2800lib
mac80211              843776  3 rt2x00pci,rt2x00lib,rt2800lib
cfg80211              704512  2 rt2x00lib,mac80211
hp_wmi                 16384  0
sparse_keymap          16384  1 hp_wmi
wmi_bmof               16384  0
eeprom_93cx6           16384  1 rt2800pci
libarc4                16384  1 mac80211
wmi                    32768  2 hp_wmi,wmi_bmof

##### interfaces ########################

[/etc/network/interfaces]
source-directory /etc/network/interfaces.d

##### ifconfig ##########################

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback <MAC address> brd <MAC address>
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'eno1' [IF1]> brd <MAC address>
3: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'wlo1' [IF2]> brd <MAC address>
    inet 192.168.2.234/24 brd 192.168.2.255 scope global dynamic noprefixroute wlo1
       valid_lft 595sec preferred_lft 595sec
    inet6 fe80::e95b:bcbb:f4ab:37bd/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever

##### iwconfig ##########################

eno1      no wireless extensions.

lo        no wireless extensions.

wlo1      IEEE 802.11  ESSID:"takasiec" 
          Mode:Managed  Frequency:2.442 GHz  Access Point: <MAC 'takasiec' [AC1]>  
          Bit Rate=90 Mb/s   Tx-Power=20 dBm  
          Retry short  long limit:2   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
          Link Quality=38/70  Signal level=-72 dBm 
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:9   Missed beacon:0

##### route #############################

default via 192.168.2.254 dev wlo1 proto dhcp metric 600
169.254.0.0/16 dev wlo1 scope link metric 1000
192.168.2.0/24 dev wlo1 proto kernel scope link src 192.168.2.234 metric 600

##### resolv.conf #######################

[777 root '/etc/resolv.conf' -> '../run/systemd/resolve/stub-resolv.conf']

nameserver 127.0.0.53
options edns0

##### network managers ##################

Installed:

    NetworkManager

Running:

root         678       1  0 09:29 ?        00:00:05 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon

##### NetworkManager info ###############

GENERAL.DEVICE:                         wlo1
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceWifi
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3
GENERAL.VENDOR:                         Ralink corp.
GENERAL.PRODUCT:                        RT3290 Wireless 802.11n 1T/1R PCIe (Ralink RT3290LE 802.11bgn 1x1 Wi-Fi and Bluetooth 4.0 Combo Adapter)
GENERAL.DRIVER:                         rt2800pci
GENERAL.DRIVER-VERSION:                 5.4.0-42-generic
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:               N/A
GENERAL.HWADDR:                         <MAC 'wlo1' [IF2]>
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          100 (connected)
GENERAL.REASON:                         0 (No reason given)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:               4 (full)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:               3 (limited)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.3/0000:04:00.0/net/wlo1
GENERAL.IP-IFACE:                       wlo1
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                     yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:               no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                   --
GENERAL.CONNECTION:                     Auto takasiec
GENERAL.CON-UUID:                       50cb63af-758d-42d1-ba30-5752c30d71a2
GENERAL.CON-PATH:                       /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/7
GENERAL.METERED:                        no (guessed)
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            no
CAPABILITIES.SPEED:                     90 Mb/s
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:               no
CAPABILITIES.SRIOV:                     no
INTERFACE-FLAGS.UP:                     yes
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:               yes
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                yes
WIFI-PROPERTIES.WEP:                    yes
WIFI-PROPERTIES.WPA:                    yes
WIFI-PROPERTIES.WPA2:                   yes
WIFI-PROPERTIES.TKIP:                   yes
WIFI-PROPERTIES.CCMP:                   yes
WIFI-PROPERTIES.AP:                     yes
WIFI-PROPERTIES.ADHOC:                  yes
WIFI-PROPERTIES.2GHZ:                   yes
WIFI-PROPERTIES.5GHZ:                   no
WIFI-PROPERTIES.MESH:                   yes
WIFI-PROPERTIES.IBSS-RSN:               yes
IP4.ADDRESS[1]:                         192.168.2.234/24
IP4.GATEWAY:                            192.168.2.254
IP4.ROUTE[1]:                           dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.2.254, mt = 600
IP4.ROUTE[2]:                           dst = 192.168.2.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 600
IP4.ROUTE[3]:                           dst = 169.254.0.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 1000
IP4.DNS[1]:                             192.168.2.254
IP4.DNS[2]:                             155.133.0.3
IP4.DNS[3]:                             8.8.8.8
DHCP4.OPTION[1]:                        dhcp_lease_time = 600
DHCP4.OPTION[2]:                        domain_name_servers = 192.168.2.254 155.133.0.3 8.8.8.8
DHCP4.OPTION[3]:                        expiry = 1596794258
DHCP4.OPTION[4]:                        ip_address = 192.168.2.234
DHCP4.OPTION[5]:                        next_server = 192.168.2.254
DHCP4.OPTION[6]:                        requested_broadcast_address = 1
DHCP4.OPTION[7]:                        requested_domain_name = 1
DHCP4.OPTION[8]:                        requested_domain_name_servers = 1
DHCP4.OPTION[9]:                        requested_domain_search = 1
DHCP4.OPTION[10]:                       requested_host_name = 1
DHCP4.OPTION[11]:                       requested_interface_mtu = 1
DHCP4.OPTION[12]:                       requested_ms_classless_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[13]:                       requested_nis_domain = 1
DHCP4.OPTION[14]:                       requested_nis_servers = 1
DHCP4.OPTION[15]:                       requested_ntp_servers = 1
DHCP4.OPTION[16]:                       requested_rfc3442_classless_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[17]:                       requested_root_path = 1
DHCP4.OPTION[18]:                       requested_routers = 1
DHCP4.OPTION[19]:                       requested_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[20]:                       requested_subnet_mask = 1
DHCP4.OPTION[21]:                       requested_time_offset = 1
DHCP4.OPTION[22]:                       requested_wpad = 1
DHCP4.OPTION[23]:                       routers = 192.168.2.254
DHCP4.OPTION[24]:                       subnet_mask = 255.255.255.0
IP6.ADDRESS[1]:                         fe80::e95b:bcbb:f4ab:37bd/64
IP6.GATEWAY:                            --
IP6.ROUTE[1]:                           dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 600
IP6.ROUTE[2]:                           dst = ff00::/8, nh = ::, mt = 256, table=255
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[1]:   50cb63af-758d-42d1-ba30-5752c30d71a2 | Auto takasiec

GENERAL.DEVICE:                         eno1
GENERAL.TYPE:                           ethernet
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceEthernet
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2
GENERAL.VENDOR:                         Realtek Semiconductor Co., Ltd.
GENERAL.PRODUCT:                        RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller
GENERAL.DRIVER:                         r8169
GENERAL.DRIVER-VERSION:                 --
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:               --
GENERAL.HWADDR:                         <MAC 'eno1' [IF1]>
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          20 (unavailable)
GENERAL.REASON:                         2 (Device is now managed)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:               1 (none)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:               1 (none)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:15.1/0000:03:00.0/net/eno1
GENERAL.IP-IFACE:                       --
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                     yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:               no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                   --
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-UUID:                       --
GENERAL.CON-PATH:                       --
GENERAL.METERED:                        unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            yes
CAPABILITIES.SPEED:                     unknown
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:               no
CAPABILITIES.SRIOV:                     no
INTERFACE-FLAGS.UP:                     yes
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:               no
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                no
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:               off
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: --

SSID         BSSID              MODE   CHAN  FREQ      RATE        SIGNAL  BARS  SECURITY   ACTIVE  IN-USE
takasiec     <MAC 'takasiec' [AC1]>  Infra  7     2442 MHz  135 Mbit/s  47      ▂▄__  WPA2       yes     *     
PAULINA_DOM  <MAC 'PAULINA_DOM' [AC2]>  Infra  11    2462 MHz  130 Mbit/s  7       ▂___  WPA1 WPA2  no            

##### NetworkManager.state ##############

cat: /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state: Permission denied

##### NetworkManager config #############

[[/etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf]]
[connection]
wifi.powersave = 3

[[/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf]]
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=false
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-dns-resolved.conf]]
[main]
dns=systemd-resolved

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf]]
[keyfile]
unmanaged-devices=*,except:type:wifi,except:type:gsm,except:type:cdma

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/20-connectivity-ubuntu.conf]]
[connectivity]
uri=http://connectivity-check.ubuntu.com/

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf]]
[device-mac-addr-change-wifi]
match-device=driver:rtl8723bs,driver:rtl8189es,driver:r8188eu,driver:8188eu,driver:eagle_sdio,driver:wl
wifi.scan-rand-mac-address=no

##### NetworkManager profiles ###########

[[/etc/NetworkManager/system-connections/Auto takasiec.nmconnection]] (600 root)
[connection] id=Auto takasiec | type=wifi | permissions=
[wifi] mac-address-blacklist= | ssid=takasiec
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

##### Netplan config ####################

[/etc/netplan/1-network-manager-all.yaml]
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager

##### iw reg get ########################

Region: Europe/Warsaw (based on set time zone)

global
country 00: DFS-UNSET
    (2402 - 2472 @ 40), (6, 20), (N/A)
    (2457 - 2482 @ 20), (6, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (2474 - 2494 @ 20), (6, 20), (N/A), NO-OFDM, PASSIVE-SCAN
    (5170 - 5250 @ 80), (6, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (5250 - 5330 @ 80), (6, 20), (0 ms), DFS, AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (5490 - 5730 @ 160), (6, 20), (0 ms), DFS, PASSIVE-SCAN
    (5735 - 5835 @ 80), (6, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
    (57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)

##### iwlist channels ###################

eno1      no frequency information.

lo        no frequency information.

wlo1      14 channels in total; available frequencies :
          Channel 01 : 2.412 GHz
          Channel 02 : 2.417 GHz
          Channel 03 : 2.422 GHz
          Channel 04 : 2.427 GHz
          Channel 05 : 2.432 GHz
          Channel 06 : 2.437 GHz
          Channel 07 : 2.442 GHz
          Channel 08 : 2.447 GHz
          Channel 09 : 2.452 GHz
          Channel 10 : 2.457 GHz
          Channel 11 : 2.462 GHz
          Channel 12 : 2.467 GHz
          Channel 13 : 2.472 GHz
          Channel 14 : 2.484 GHz
          Current Frequency:2.442 GHz (Channel 7)

##### iwlist scan #######################

eno1      Interface doesn't support scanning.

lo        Interface doesn't support scanning.

Channel occupancy:

      1   APs on   Frequency:2.442 GHz (Channel 7)
      1   APs on   Frequency:2.462 GHz (Channel 11)

wlo1      Scan completed :
          Cell 01 - Address: <MAC 'takasiec' [AC1]>
                    Channel:7
                    Frequency:2.442 GHz (Channel 7)
                    Quality=38/70  Signal level=-72 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"takasiec"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000024b449a20
                    Extra: Last beacon: 1828ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 02 - Address: <MAC 'PAULINA_DOM' [AC2]>
                    Channel:11
                    Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
                    Quality=16/70  Signal level=-94 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"PAULINA_DOM"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000803d4a7199
                    Extra: Last beacon: 1068ms ago
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK

##### module infos ######################

[rt2800pci]
filename:       /lib/modules/5.4.0-42-generic/kernel/drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2800pci.ko
license:        GPL
firmware:       rt2860.bin
description:    Ralink RT2800 PCI & PCMCIA Wireless LAN driver.
version:        2.3.0
author:         http://rt2x00.serialmonkey.com
srcversion:     F308CBBB92C7269AB6539DE
depends:        rt2x00lib,rt2800lib,rt2800mmio,rt2x00mmio,rt2x00pci,eeprom_93cx6
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           rt2800pci
vermagic:       5.4.0-42-generic SMP mod_unload
sig_id:         PKCS#7
signer:         Build time autogenerated kernel key
sig_key:        02:B6:04:06:D9:82:F4:38:95:E4:6F:84:9F:1D:B4:8E:C5:85:90:8B
sig_hashalgo:   sha512
signature:      1F:8E:C8:89:D5:2A:79:5B:18:C2:D5:F4:7C:50:3F:12:46:16:15:3E:
        6B:FC:B0:24:A3:78:B1:B5:51:54:4E:C8:2D:65:4D:02:1E:CD:7D:48:
        98:3B:82:5B:3D:38:80:5B:E4:AC:8D:81:EE:F4:07:ED:52:96:0B:81:
        C5:20:2A:9B:83:3E:F8:5E:66:D1:39:15:FA:C1:1A:4C:3E:78:55:80:
        55:A5:61:28:4E:14:B6:71:18:5B:18:3B:80:E1:0D:44:ED:80:BF:A5:
        53:CB:B5:0D:1A:E2:27:B7:03:1B:41:DA:49:0D:EF:02:8A:38:AC:8D:
        EF:FC:7A:C6:92:91:C1:94:E9:54:80:26:6C:F0:A1:D2:CA:F6:92:EC:
        E8:AE:39:8A:33:10:35:38:C1:A9:0D:54:1E:46:18:6F:7B:38:3F:FE:
        05:AF:9C:37:DF:4F:65:CB:36:0C:E1:B7:E5:67:2C:72:BE:93:6D:DA:
        02:9A:0D:05:D1:61:E8:9B:C9:82:3B:A6:3F:6A:6A:63:95:D4:80:8C:
        10:E8:AC:3C:50:2A:75:D8:63:37:2D:59:A8:55:81:34:A9:2D:DE:02:
        8C:7C:D6:89:65:DA:8D:88:7D:B9:BD:5B:C8:29:D1:A4:91:77:75:98:
        96:67:56:FC:AA:BC:56:AA:F5:1F:42:E4:E4:16:26:C8:D7:63:A5:CC:
        AE:2C:54:A9:68:71:17:A0:F1:2C:4E:39:9D:9D:D4:EB:4D:AF:95:1D:
        06:54:39:16:63:76:9B:23:B0:E7:7C:A4:13:6C:EF:2D:03:08:8F:44:
        C4:CC:CE:94:3E:17:1F:9D:54:BD:19:E8:11:B5:EA:AE:95:53:08:80:
        D9:D5:CC:3B:0E:06:2B:BA:D0:9E:D3:24:17:8F:BD:0C:17:3F:E9:C0:
        4A:A0:32:61:EB:22:94:37:13:C9:42:6C:D0:D9:BA:D5:42:F7:8C:40:
        DC:ED:F5:3E:9D:DA:97:3E:B0:45:D1:EC:25:61:ED:7B:F0:03:A9:65:
        F0:79:3A:76:25:0A:77:FF:10:CB:2A:53:8F:6D:9B:E8:A4:0A:6A:3C:
        AE:40:EA:3D:AC:3E:6C:CA:D7:8C:59:40:3D:E3:40:DF:45:E9:39:20:
        4D:7D:6B:CA:73:69:92:97:21:57:7E:8C:82:CF:7E:DB:67:16:6B:F5:
        9D:24:B9:5B:95:31:ED:8B:19:9A:53:A9:79:D6:1F:68:BF:F5:43:7B:
        78:C2:EB:19:56:84:E1:82:AB:BD:6F:F0:2C:AC:53:64:C7:FC:8D:CC:
        F8:80:D3:03:B4:60:E1:B0:35:1A:B5:1C:D6:19:15:F6:72:55:0F:09:
        7C:B9:78:AB:26:D2:4C:99:AD:BB:B1:4F
parm:           nohwcrypt:Disable hardware encryption. (bool)

[rt2800mmio]
filename:       /lib/modules/5.4.0-42-generic/kernel/drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2800mmio.ko
license:        GPL
description:    rt2800 MMIO library
version:        2.3.0
author:         http://rt2x00.serialmonkey.com
srcversion:     430155D20F4C0B7023DE2F7
depends:        rt2x00mmio,rt2x00lib,rt2800lib
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           rt2800mmio
vermagic:       5.4.0-42-generic SMP mod_unload
sig_id:         PKCS#7
signer:         Build time autogenerated kernel key
sig_key:        02:B6:04:06:D9:82:F4:38:95:E4:6F:84:9F:1D:B4:8E:C5:85:90:8B
sig_hashalgo:   sha512
signature:      5E:CF:62:98:B0:CF:85:81:4D:E4:49:2D:2B:08:79:98:4B:1E:0F:AB:
        E9:65:20:E4:9F:FA:15:54:34:7A:92:28:2D:93:26:4D:D4:D4:61:A3:
        89:28:F9:D4:39:C7:3D:10:1B:A6:04:37:FD:D9:95:FD:43:DD:F4:BC:
        6B:E6:12:09:E2:CD:F5:1C:8D:CB:4C:40:0F:16:71:55:96:FA:27:58:
        E4:CA:F8:91:36:A0:54:6E:64:8D:7E:C9:0B:43:3F:02:55:11:B6:28:
        2D:F9:7F:60:C7:C2:0F:7C:01:11:A9:BC:C4:49:3C:34:24:E0:DE:B9:
        9F:AE:8B:D6:F7:8B:DE:E0:33:E2:BB:40:7C:45:3F:47:83:8D:C8:09:
        A9:BB:CC:DB:38:D9:0E:E5:31:F4:50:5A:E8:76:5C:B2:C4:6F:32:D9:
        44:A9:DA:C6:DB:35:E4:52:F1:1A:1D:EB:F6:46:D2:76:95:40:55:C1:
        44:8B:38:8A:A5:E3:F7:E0:06:2C:2B:8C:B3:BE:31:B8:78:6A:C5:4A:
        F3:8C:CF:A4:0D:0C:7F:AC:73:59:CF:55:E6:0E:DD:C4:39:10:7B:E1:
        DF:BD:F5:0B:0A:64:EA:A9:6C:66:EE:E7:0F:2E:6F:93:07:BA:EB:64:
        CD:FF:72:43:78:8B:13:49:A4:67:EE:21:F3:D1:18:A0:A3:BE:F4:2E:
        44:4D:28:D8:2B:E4:2B:EA:8D:50:15:C3:EB:18:4C:FE:34:FC:F4:5D:
        04:12:4C:C1:1E:7E:ED:E0:0D:26:6C:BA:9F:48:E5:8E:78:7F:BA:67:
        3B:57:99:A5:F6:6D:A6:10:E7:D6:07:E5:0A:C1:C2:8B:E2:5B:A8:4E:
        AF:97:D2:78:01:3A:73:5B:24:DB:B8:B9:F2:5D:44:3D:AE:01:5C:8F:
        4A:8C:21:86:28:78:28:AD:1A:73:CD:7F:EF:98:58:5B:94:94:4A:06:
        DF:DC:72:FF:ED:F1:8C:2F:0E:00:10:27:39:1A:CB:93:4A:50:F1:A2:
        2F:A9:98:4A:2A:55:46:DE:C7:E3:6C:8A:A9:45:95:F1:27:A1:E6:FC:
        C7:1B:66:CA:37:CE:FE:E2:EE:47:49:62:CC:C2:AD:3F:4D:25:70:69:
        B6:B9:63:23:95:A1:C2:95:21:AB:A4:AB:C9:8A:01:4A:AC:B0:98:36:
        37:78:FB:6F:E0:8D:5E:1E:23:27:C3:A1:4E:18:FD:15:96:E5:41:60:
        DA:51:A7:DD:69:C9:D1:02:23:D1:8E:AC:BA:96:51:3C:E7:07:E5:3B:
        46:1A:F8:A0:D9:DF:CB:CB:84:AE:EA:09:83:71:64:8D:7A:51:6E:C6:
        CB:58:32:30:DB:F0:61:E2:01:70:5C:DD

[rt2800lib]
filename:       /lib/modules/5.4.0-42-generic/kernel/drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2800lib.ko
license:        GPL
description:    Ralink RT2800 library
version:        2.3.0
author:         http://rt2x00.serialmonkey.com, Bartlomiej Zolnierkiewicz
srcversion:     6A80CC0AE45025F167EBE7F
depends:        rt2x00lib,mac80211
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           rt2800lib
vermagic:       5.4.0-42-generic SMP mod_unload
sig_id:         PKCS#7
signer:         Build time autogenerated kernel key
sig_key:        02:B6:04:06:D9:82:F4:38:95:E4:6F:84:9F:1D:B4:8E:C5:85:90:8B
sig_hashalgo:   sha512
signature:      5D:26:F2:76:C5:1C:4D:B6:28:7D:45:74:6F:D9:92:27:A0:96:67:08:
        CA:A2:43:E5:67:E7:8A:68:10:8D:02:BB:C9:5F:2B:F1:FA:FC:86:11:
        ED:A7:1D:08:BC:81:42:B6:FC:F0:D0:91:D8:A6:51:8A:98:B3:26:03:
        84:08:03:54:3E:D2:9D:03:34:94:E3:4E:89:AC:91:F3:E5:71:DB:3C:
        10:4F:79:03:08:CE:20:55:CF:B9:C7:6D:87:54:1D:10:33:5B:EF:A5:
        F3:CC:B9:A2:75:A8:3C:F4:5F:A3:0C:B7:7E:A9:23:72:A5:97:14:FA:
        B4:E2:F8:43:5E:2C:99:10:04:FC:58:09:19:D1:1B:AF:50:4A:B9:D3:
        01:2F:B6:3A:A1:57:CA:4E:25:50:01:44:72:45:71:AD:5F:71:A1:06:
        3B:83:05:69:B9:1C:E1:3C:04:3D:47:A5:FD:24:99:8A:AF:24:02:50:
        13:7A:77:F4:CD:67:37:78:5C:13:73:88:F0:BB:0A:A2:10:CB:DB:4F:
        58:15:C5:98:85:A5:3B:A8:92:36:F6:BA:49:41:3C:E5:E0:8D:FF:71:
        26:1C:20:4A:73:EC:4D:3C:03:D7:54:9A:2B:76:22:AB:19:9F:15:39:
        56:D0:40:89:BB:6A:6C:1B:B4:B0:2A:7C:64:F2:97:71:D2:88:33:22:
        41:CE:78:01:06:18:10:AE:F6:0F:6D:6A:B8:A0:D1:49:EB:71:64:2D:
        F3:D6:E0:B0:F9:01:DE:F7:8C:D7:51:07:94:51:79:D7:AF:D0:60:52:
        DF:1C:65:BD:B7:C6:00:8F:BD:BD:40:56:57:B1:6A:92:2A:76:F6:A3:
        E0:FC:65:13:28:EC:3C:2F:A6:80:46:01:23:E0:9C:61:FB:00:FD:6F:
        88:DE:E1:6B:62:2D:BA:62:77:DB:B3:EA:E5:DE:21:09:B7:F7:50:1A:
        F0:8A:A4:C8:A7:60:55:B2:B3:E2:34:7B:0F:C8:02:83:33:CC:41:3E:
        9C:D0:9D:F8:38:C0:8A:D7:3A:C2:FF:E6:2F:EA:1A:14:D6:5E:B7:DE:
        43:33:5A:89:17:B9:C4:8B:DF:99:21:F5:5F:C1:05:D2:C2:94:7D:AD:
        A5:CF:C7:26:31:CE:CE:3E:7D:24:08:4B:4B:EE:FC:22:92:7E:F2:B4:
        88:7A:EC:F7:EE:7F:DE:10:0B:EB:B2:AA:BE:67:70:6F:0D:AF:9C:33:
        5B:E5:E9:20:D0:FF:8E:5F:57:33:6E:FE:71:5F:A2:98:1A:87:46:0F:
        45:C5:3A:94:69:36:87:8F:45:6C:4E:3F:59:F8:BA:79:9A:C9:3F:11:
        1C:FA:17:7B:95:C1:10:2E:17:91:7C:9A
parm:           watchdog:Enable watchdog to detect tx/rx hangs and reset hardware if detected (bool)

[rt2x00pci]
filename:       /lib/modules/5.4.0-42-generic/kernel/drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2x00pci.ko
license:        GPL
description:    rt2x00 pci library
version:        2.3.0
author:         http://rt2x00.serialmonkey.com
srcversion:     C0CFF0F20CF7B9E0650CCCB
depends:        rt2x00lib,mac80211
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           rt2x00pci
vermagic:       5.4.0-42-generic SMP mod_unload
sig_id:         PKCS#7
signer:         Build time autogenerated kernel key
sig_key:        02:B6:04:06:D9:82:F4:38:95:E4:6F:84:9F:1D:B4:8E:C5:85:90:8B
sig_hashalgo:   sha512
signature:      0D:7D:4E:B9:CF:4F:1E:C8:69:B8:BB:7A:53:1A:67:6B:1B:46:08:7E:
        8C:63:A5:D5:37:31:FE:01:08:EA:1B:C3:FE:56:84:E7:F8:7E:5A:1F:
        CA:71:BA:DD:A1:64:31:F3:BF:4A:14:FD:28:C6:92:55:44:0F:D7:8F:
        11:F7:1B:71:4D:1B:51:C0:A9:1F:6A:0B:42:78:6F:F3:FA:32:58:32:
        C8:24:75:4E:CC:27:59:0C:E6:5E:DE:1D:58:57:C3:D7:51:C9:F5:FA:
        A7:22:3D:31:01:84:99:0B:F0:B0:E8:FA:E6:64:9B:D4:37:FA:BA:9E:
        17:DD:D1:26:85:A1:59:AE:94:2B:B4:9F:B9:25:3A:2B:C1:1E:48:BD:
        CD:3B:68:E1:5B:51:DD:C3:89:18:CC:5C:A0:77:7A:C2:BE:22:E8:CF:
        F7:A6:39:91:E0:D0:E8:5D:29:F2:27:D9:0F:4C:D1:37:4A:B3:1C:BE:
        57:B3:13:20:44:08:BA:11:0B:14:2B:5D:A7:CB:21:69:D9:27:82:19:
        40:5F:EB:89:58:48:2E:B9:8F:85:37:40:ED:23:B1:5A:1A:21:E2:2A:
        40:61:41:B9:E4:00:4E:C1:D8:47:45:0F:88:94:F2:DF:74:EE:E2:18:
        4C:2B:76:90:55:B1:CF:B6:21:25:58:70:29:BF:2F:9A:09:DF:90:47:
        24:A4:17:76:F3:30:C7:90:B8:99:B8:9E:8E:32:61:20:EA:23:E3:60:
        47:D1:42:5A:74:65:5A:CB:DB:98:54:CE:83:C2:C6:7E:F9:81:7E:E0:
        42:C7:1E:52:30:E7:03:46:70:D4:0C:36:A5:E1:C9:1B:F3:0A:21:B9:
        11:B4:FC:BC:68:A1:06:F8:8E:CC:50:59:E9:E1:11:58:66:02:80:52:
        BF:C3:9A:C5:34:D1:05:DC:8F:39:9E:23:63:C1:21:30:7D:D6:4B:F1:
        C9:72:9D:98:F4:2A:A4:79:75:E1:98:14:71:26:D8:56:47:83:08:06:
        CF:91:AF:1F:AE:F8:CC:3E:AA:9B:A0:1B:2B:A6:14:A4:A4:F6:09:05:
        4D:C4:A0:BE:0E:12:3A:1D:7C:4F:97:CF:61:C3:D0:79:B4:16:68:3D:
        3E:26:9D:CA:BB:40:F7:C9:FF:3D:23:2D:F0:EA:5C:2B:88:9A:B0:1F:
        E9:C1:E9:00:07:B4:DB:88:8F:AC:FF:5F:AA:85:0F:C2:E6:3A:C8:6F:
        52:8F:C9:04:B6:39:7F:08:7B:3D:58:38:7A:22:59:02:18:2B:E3:27:
        14:D9:DB:A3:01:42:A7:94:79:CA:CE:B9:0F:30:6F:A5:BA:6C:FD:22:
        FD:49:02:D0:30:BE:0D:69:17:75:70:6B

[rt2x00mmio]
filename:       /lib/modules/5.4.0-42-generic/kernel/drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2x00mmio.ko
license:        GPL
description:    rt2x00 mmio library
version:        2.3.0
author:         http://rt2x00.serialmonkey.com
srcversion:     47A0720FD6D73402368D85B
depends:        rt2x00lib
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           rt2x00mmio
vermagic:       5.4.0-42-generic SMP mod_unload
sig_id:         PKCS#7
signer:         Build time autogenerated kernel key
sig_key:        02:B6:04:06:D9:82:F4:38:95:E4:6F:84:9F:1D:B4:8E:C5:85:90:8B
sig_hashalgo:   sha512
signature:      51:70:10:40:78:6E:27:28:D4:CD:BB:7D:56:9D:D0:AC:40:F4:DF:C8:
        C2:65:DC:35:99:17:A2:E7:75:6A:9F:15:67:6A:8F:B8:52:A5:3B:40:
        9E:68:5F:15:8D:6A:30:5A:3F:E5:B9:6B:44:2C:DF:CD:8F:25:82:11:
        37:4D:CF:D2:98:02:06:74:18:D7:05:41:B2:50:24:BC:11:BA:09:4C:
        24:50:D5:0F:53:87:F4:75:A3:B5:0D:32:C5:F5:95:AE:7F:8F:8A:F7:
        CB:45:55:5F:C1:39:6F:F5:4A:54:AA:76:90:12:4D:93:47:A4:D7:A6:
        8C:23:DF:26:4E:FA:E8:9F:EB:73:A7:71:52:81:17:FE:7E:84:70:BB:
        A6:6D:3E:6E:F5:E2:59:53:F0:A8:74:4D:69:CE:12:F2:A2:A6:7F:47:
        F2:81:5D:FF:A4:77:40:50:60:0D:90:A4:A2:BC:D6:4E:81:9B:51:9A:
        EC:D2:94:EE:AC:98:EF:9D:55:F1:83:B9:2D:32:EC:1E:55:EC:90:4C:
        CF:9D:D2:0C:B4:D9:DF:5B:79:48:1D:FA:1F:49:7C:BC:84:90:24:8D:
        A5:C3:EB:DB:A6:6D:15:9C:0F:16:47:7D:16:F0:4E:75:EA:54:E3:7F:
        01:EA:E9:9B:55:BA:65:F5:2B:17:46:B2:F6:AF:E0:6F:3D:C0:F4:9A:
        2D:1A:65:5F:F4:9F:25:53:68:7F:84:D2:25:85:D3:72:1D:63:36:0C:
        D9:6F:16:6E:D8:81:1B:E2:32:0D:74:4D:4C:E2:69:97:CC:19:89:B7:
        76:8B:32:C0:7C:51:F0:18:45:FB:24:6B:6C:D7:47:28:A3:1B:CF:9B:
        FE:6C:1B:53:DD:00:62:C7:FA:D6:68:BD:C6:3E:A0:6C:A0:7A:4A:BA:
        A7:11:2C:FD:A5:63:FA:29:AC:9E:30:F9:6C:D1:DF:9F:28:19:96:48:
        FA:7C:F7:B4:B4:69:8F:A8:E0:86:3C:43:8A:77:71:E5:70:14:F6:6F:
        DE:C4:2C:8A:29:8C:20:D9:47:8B:D1:8C:E7:7B:51:65:1E:02:AE:58:
        83:30:80:60:E1:54:48:5D:84:0C:E2:86:AB:0E:03:6A:4A:49:07:1E:
        E1:D9:C5:D5:E0:4F:81:A7:59:F8:D0:B2:CC:2E:9C:1E:BD:E9:2A:5F:
        FC:E4:98:A9:9C:69:AC:CD:61:2A:32:1B:77:7D:CD:65:F1:51:52:1B:
        8D:E0:D4:E3:1D:4A:D1:21:CF:33:04:1A:43:64:39:13:19:60:D6:6F:
        84:B7:B1:E7:7A:ED:0A:D3:5F:01:D9:79:47:5D:C7:1F:9A:C2:57:E2:
        5D:97:8E:F5:70:E8:A6:B5:0A:50:EB:8D

[rt2x00lib]
filename:       /lib/modules/5.4.0-42-generic/kernel/drivers/net/wireless/ralink/rt2x00/rt2x00lib.ko
license:        GPL
description:    rt2x00 library
version:        2.3.0
author:         http://rt2x00.serialmonkey.com
srcversion:     08B2F501C8DCDEAADAAA626
depends:        mac80211,cfg80211
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           rt2x00lib
vermagic:       5.4.0-42-generic SMP mod_unload
sig_id:         PKCS#7
signer:         Build time autogenerated kernel key
sig_key:        02:B6:04:06:D9:82:F4:38:95:E4:6F:84:9F:1D:B4:8E:C5:85:90:8B
sig_hashalgo:   sha512
signature:      51:EE:38:6B:00:9D:0F:FD:A9:A5:A0:91:74:97:93:F4:51:6C:AB:E0:
        38:5B:78:5E:A6:85:B1:FF:A2:39:04:3E:D1:11:6D:18:1F:E7:82:4B:
        05:40:D0:F3:C3:4C:A7:06:FB:D4:5B:D6:50:C7:9E:94:7B:4B:48:96:
        DE:3E:B4:94:F2:C6:61:73:B7:61:04:6F:0D:96:FF:FF:0D:CA:D3:00:
        33:30:C6:89:FD:3A:72:C7:FE:60:5D:39:55:B5:EC:6F:FA:80:16:75:
        35:90:D0:5E:6D:F2:5B:15:6B:51:B2:4D:38:A7:02:FB:6F:70:DE:BF:
        BA:1B:2A:67:2D:FE:39:0B:38:EF:34:77:2F:A8:A8:68:1E:DA:FB:82:
        F7:26:A4:80:59:74:AD:AC:55:6A:B0:A3:89:7E:4E:B2:72:49:77:ED:
        C0:BC:49:13:E8:66:AC:3B:58:0A:66:B9:42:5B:4B:B1:59:0E:95:3B:
        F8:A5:2E:C0:83:A6:7B:7D:86:5E:19:60:1E:86:7F:20:3F:CD:BC:61:
        EB:D0:59:69:09:36:F7:02:AB:F4:15:67:AF:E2:7F:19:EA:3C:DB:45:
        C9:97:E1:2A:A3:06:EB:F5:8E:5C:57:3A:FB:2B:BB:04:69:68:FE:E0:
        8D:7B:4C:2C:16:54:80:23:80:B1:63:EA:C0:A1:74:26:F7:6C:B3:56:
        85:6D:36:80:8A:8A:C4:72:6B:5E:D3:79:CD:DF:C5:AD:F2:0F:9F:46:
        90:1E:CB:04:09:BA:2A:49:97:10:EA:EA:8C:CF:36:E8:75:E4:B9:85:
        C5:23:2C:B3:3E:A0:4D:DF:44:0C:58:FD:5D:33:69:DD:B7:F1:81:39:
        65:50:83:35:B3:B8:C2:D2:1D:36:F2:93:02:BE:4F:9F:B4:0F:F4:BD:
        82:28:4D:72:3B:75:BE:FD:15:54:20:AB:01:9A:83:72:0B:4F:F5:0F:
        59:2C:32:AA:F2:9C:C5:F6:D0:0E:23:74:3D:DE:7A:1D:BA:B7:4F:A6:
        E6:8F:DB:A8:85:0E:D2:9B:DB:E1:1B:69:18:82:4D:56:C8:58:5D:13:
        2B:6F:B1:D0:1A:E5:39:F6:46:C7:42:67:4B:ED:FD:95:EC:B9:C2:6E:
        7D:D5:A6:5A:77:D3:A0:C2:8C:0A:3D:19:C1:88:35:63:BC:BE:A5:B5:
        5E:87:21:39:92:99:C1:66:B7:05:15:BB:39:1E:33:11:E0:3F:1D:AE:
        16:C9:74:C5:9C:CE:7E:F3:1E:54:3F:C4:A4:06:99:7D:CB:5E:D6:A2:
        83:D6:4F:7B:AB:77:37:42:F9:A0:62:84:F5:7C:E7:3D:F8:17:99:5B:
        46:F0:A2:D2:D8:31:CE:CF:45:BA:C5:2F

[mac80211]
filename:       /lib/modules/5.4.0-42-generic/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
license:        GPL
description:    IEEE 802.11 subsystem
srcversion:     085335B68C989451CD4CC8A
depends:        cfg80211,libarc4
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           mac80211
vermagic:       5.4.0-42-generic SMP mod_unload
sig_id:         PKCS#7
signer:         Build time autogenerated kernel key
sig_key:        02:B6:04:06:D9:82:F4:38:95:E4:6F:84:9F:1D:B4:8E:C5:85:90:8B
sig_hashalgo:   sha512
signature:      A1:89:14:B4:66:69:72:F4:70:9A:C4:D9:7D:DF:A8:0E:A5:20:C8:9E:
        A1:F6:23:B4:15:B6:A3:1B:EC:B1:57:80:10:C0:E3:0B:9F:5A:91:B9:
        56:55:6B:71:57:FE:0F:D1:90:E9:B4:D8:0E:14:1B:E4:16:D6:5E:94:
        A5:88:FC:4E:96:29:01:DB:01:16:88:96:66:95:22:25:74:21:D5:E0:
        D4:CF:19:5C:73:B1:E6:DF:96:8D:65:F7:05:00:77:0B:55:B4:DA:E0:
        FE:EC:69:F4:AB:1E:39:15:BD:F9:D7:50:94:74:C1:87:7A:64:D1:2E:
        F7:6C:15:96:F5:E5:E5:E6:01:F6:0B:77:E6:E1:51:AD:55:5B:FF:E5:
        2A:AD:A2:AD:EF:A1:74:C3:12:B6:16:20:83:B1:64:83:0B:0D:6D:B1:
        E1:A6:2C:A8:C4:FE:AC:97:F3:7E:DF:55:38:B1:A0:F2:7F:91:69:8C:
        F1:9B:DF:86:15:42:40:BE:76:21:2D:14:55:AB:6B:3E:1F:FA:C4:62:
        A1:6B:E7:50:CA:29:B7:31:B0:07:70:EB:A0:24:F5:6D:9D:FB:EE:10:
        1C:CD:53:56:5B:46:29:3F:F1:33:47:90:7E:0C:56:D7:77:A4:B3:AE:
        AD:2B:61:DB:34:01:B4:0D:03:6A:72:0A:7B:73:4F:B3:6A:B9:BF:35:
        8E:71:E5:C8:F6:D6:57:43:3C:B1:55:B3:05:22:22:CA:6C:8E:CC:19:
        FD:63:B4:11:74:43:41:7D:95:20:F2:E2:6C:BE:0C:1A:0A:81:DB:84:
        04:90:5B:12:50:BD:95:2B:DC:BD:C9:8B:D5:49:DC:2B:71:57:A5:CA:
        07:DB:08:4F:C9:F5:B2:51:70:18:C0:67:70:DF:7D:F2:5F:58:BB:D3:
        13:06:F2:0B:CC:B5:AA:6E:90:F8:A4:08:24:C9:14:93:46:B9:64:55:
        16:E4:24:EE:6B:1A:00:CC:EA:7C:2A:48:FE:6F:1A:5D:9A:F3:CC:C7:
        C4:66:0D:0E:E5:94:A4:E9:82:E4:AF:A7:FC:CA:6A:0D:78:AE:CD:49:
        EA:D4:4E:96:E6:A9:9C:8F:A1:08:EC:8A:A0:0D:44:D4:12:29:9D:81:
        2F:90:E4:16:69:93:7C:24:D7:8E:05:62:52:BD:AA:82:A0:B1:02:29:
        16:89:1A:98:D0:6E:96:D6:71:3C:C6:0A:D2:1A:1E:82:08:49:5C:87:
        C2:DD:B3:A8:1D:07:50:34:BA:2F:C4:B4:62:21:EA:E8:69:16:D5:DD:
        47:D3:45:3D:9B:D9:E0:8B:C9:B9:9C:3C:BC:B3:AC:1D:74:58:8B:BC:
        46:B8:8A:04:55:E5:B8:1F:2E:FA:B2:EB
parm:           minstrel_vht_only:Use only VHT rates when VHT is supported by sta. (bool)
parm:           max_nullfunc_tries:Maximum nullfunc tx tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           max_probe_tries:Maximum probe tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           beacon_loss_count:Number of beacon intervals before we decide beacon was lost. (int)
parm:           probe_wait_ms:Maximum time(ms) to wait for probe response before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           ieee80211_default_rc_algo:Default rate control algorithm for mac80211 to use (charp)

[cfg80211]
filename:       /lib/modules/5.4.0-42-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
description:    wireless configuration support
license:        GPL
author:         Johannes Berg
srcversion:     2369BA84B34843FE73A01F4
depends:       
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           cfg80211
vermagic:       5.4.0-42-generic SMP mod_unload
sig_id:         PKCS#7
signer:         Build time autogenerated kernel key
sig_key:        02:B6:04:06:D9:82:F4:38:95:E4:6F:84:9F:1D:B4:8E:C5:85:90:8B
sig_hashalgo:   sha512
signature:      11:09:20:94:BE:F4:40:A6:FA:D0:3E:51:A8:D4:D2:61:63:79:98:EB:
        10:58:65:0E:8E:46:FF:83:C3:09:4D:0D:4E:43:FF:34:22:F3:75:27:
        0C:0C:C2:CC:1D:94:31:F0:20:B9:61:67:C9:7C:B4:64:FD:F6:76:2F:
        90:66:77:66:E4:CD:48:E9:0A:AA:2D:4C:AB:65:64:6C:0E:B8:FE:80:
        29:21:79:61:2D:DE:8B:C2:7F:A5:6D:DD:B8:22:E7:4C:5E:DB:36:17:
        98:BE:79:AC:F2:32:15:A4:1A:A5:F3:7D:53:27:44:66:05:C1:4D:9E:
        B4:42:CF:CF:B6:D3:5E:76:51:CD:FE:49:CB:88:40:18:05:12:03:3B:
        C7:00:6A:E2:C2:67:CF:BD:42:FF:1D:7A:22:73:6B:13:85:1C:40:E3:
        2E:66:00:D2:99:A3:DC:1F:21:AB:2F:E4:DB:02:74:83:5B:6D:B7:AE:
        D8:35:05:4D:8F:99:27:08:8D:7A:C8:F3:E8:70:7B:B2:C3:0F:59:B6:
        4F:8F:F4:FE:02:1C:10:A5:60:27:F0:B4:9D:49:00:47:55:BB:14:73:
        4F:25:B1:41:AC:F3:E7:C7:C9:0E:3A:2A:B1:8E:81:B9:8D:29:C9:4E:
        58:BA:82:AC:EB:D2:EA:30:BB:90:F0:72:A4:38:8A:D2:81:65:1B:FB:
        D3:D8:C9:F5:41:3F:5B:9F:AB:76:C0:F4:3D:44:C1:B4:1D:7B:75:0B:
        C6:70:E0:E9:83:D8:33:A7:FE:DB:A0:B1:97:B1:12:26:F7:22:CB:99:
        A8:77:A3:EA:3A:DF:A8:8C:82:64:9F:5B:CD:34:E2:1F:79:09:03:C8:
        3B:F5:A7:20:CA:B2:8C:EF:C6:50:1F:A2:1F:11:21:91:50:6E:6F:A9:
        89:00:5C:4D:84:9D:07:09:BC:A9:2E:B5:F0:1E:BB:75:D7:8E:9C:20:
        8A:6F:40:DD:7E:40:54:38:09:A3:8B:C2:3C:7B:0A:0F:7E:7E:F3:86:
        33:CE:FF:D7:54:5F:89:E4:FE:BB:0F:A2:46:65:20:CE:CC:88:5B:53:
        CF:C9:AD:14:9C:FD:0C:6C:F2:A6:2E:DF:B0:E5:7D:A5:28:B1:9F:ED:
        12:31:4C:BD:DD:15:F3:A3:13:61:5A:FD:51:3C:7B:3F:5B:9F:D5:C9:
        74:B4:2B:F3:6D:6B:96:48:06:29:63:50:1C:6A:3F:F8:C5:43:D4:B1:
        A6:D8:00:1D:D8:A1:BF:B4:66:05:36:3A:E5:9F:BC:8E:F9:A4:F1:31:
        E1:8D:1C:DF:F5:27:19:95:38:73:DE:FF:D1:81:D5:B7:37:D2:B1:81:
        F9:0C:71:F5:5C:30:FF:47:DB:F2:A6:7D
parm:           bss_entries_limit:limit to number of scan BSS entries (per wiphy, default 1000) (int)
parm:           ieee80211_regdom:IEEE 802.11 regulatory domain code (charp)
parm:           cfg80211_disable_40mhz_24ghz:Disable 40MHz support in the 2.4GHz band (bool)

##### module parameters #################

[rt2800pci]
nohwcrypt: N

[rt2800lib]
watchdog: N

[mac80211]
beacon_loss_count: 7
ieee80211_default_rc_algo: minstrel_ht
max_nullfunc_tries: 2
max_probe_tries: 5
minstrel_vht_only: Y
probe_wait_ms: 500

[cfg80211]
bss_entries_limit: 1000
cfg80211_disable_40mhz_24ghz: N
ieee80211_regdom: 00

##### /etc/modules ######################

##### modprobe options ##################

[/etc/modprobe.d/amd64-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode

[/etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf]
blacklist ath_pci

[/etc/modprobe.d/blacklist.conf]
blacklist evbug
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
blacklist eepro100
blacklist de4x5
blacklist eth1394
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist prism54
blacklist bcm43xx
blacklist garmin_gps
blacklist asus_acpi
blacklist snd_pcsp
blacklist pcspkr
blacklist amd76x_edac

[/etc/modprobe.d/blacklist-rare-network.conf]
alias net-pf-3 off
alias net-pf-6 off
alias net-pf-9 off
alias net-pf-11 off
alias net-pf-12 off
alias net-pf-19 off
alias net-pf-21 off
alias net-pf-36 off

[/etc/modprobe.d/intel-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode

[/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf]
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211

##### rc.local ##########################

grep: /etc/rc.local: No such file or directory

##### pm-utils ##########################

##### udev rules ########################

##### dmesg #############################

[ 2475.759243] wlo1: authenticate with <MAC 'takasiec' [AC1]>
[ 2475.765265] wlo1: send auth to <MAC 'takasiec' [AC1]> (try 1/3)
[ 2475.766824] wlo1: authenticated
[ 2475.777631] wlo1: associate with <MAC 'takasiec' [AC1]> (try 1/3)
[ 2475.781495] wlo1: RX AssocResp from <MAC 'takasiec' [AC1]> (capab=0x411 status=0 aid=3)
[ 2475.781754] wlo1: associated
[ 2476.295116] wlo1: deauthenticating from <MAC 'takasiec' [AC1]> by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 2476.748401] r8169 0000:03:00.0 eno1: Link is Down
[ 2478.335970] wlo1: authenticate with <MAC 'takasiec' [AC1]>
[ 2478.338438] wlo1: send auth to <MAC 'takasiec' [AC1]> (try 1/3)
[ 2478.339974] wlo1: authenticated
[ 2478.341591] wlo1: associate with <MAC 'takasiec' [AC1]> (try 1/3)
[ 2478.345489] wlo1: RX AssocResp from <MAC 'takasiec' [AC1]> (capab=0x411 status=0 aid=3)
[ 2478.345764] wlo1: associated
[ 2478.357916] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlo1: link becomes ready
[ 2871.742661] wlo1: deauthenticating from <MAC 'takasiec' [AC1]> by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 2875.097612] wlo1: authenticate with <MAC 'takasiec' [AC1]>
[ 2875.099581] wlo1: send auth to <MAC 'takasiec' [AC1]> (try 1/3)
[ 2875.101163] wlo1: authenticated
[ 2875.105610] wlo1: associate with <MAC 'takasiec' [AC1]> (try 1/3)
[ 2875.109791] wlo1: RX AssocResp from <MAC 'takasiec' [AC1]> (capab=0x411 status=0 aid=3)
[ 2875.109998] wlo1: associated
[ 2875.128987] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlo1: link becomes ready
[ 2984.020841] wlo1: deauthenticating from <MAC 'takasiec' [AC1]> by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 2987.824211] wlo1: authenticate with <MAC 'takasiec' [AC1]>
[ 2987.826311] wlo1: send auth to <MAC 'takasiec' [AC1]> (try 1/3)
[ 2987.828049] wlo1: authenticated
[ 2987.829647] wlo1: associate with <MAC 'takasiec' [AC1]> (try 1/3)
[ 2987.833634] wlo1: RX AssocResp from <MAC 'takasiec' [AC1]> (capab=0x411 status=0 aid=3)
[ 2987.833850] wlo1: associated
[ 2987.849266] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlo1: link becomes ready

########## wireless info END ############
Skrypt nie proponuje mi wyniku do pastebina. Pozwoliłem sobie wkleić wynik w formie code z pliku wireless-info.txt tutaj, jesli źle cos zrobiłem to przepraszam Wink
Sprawdź, czy takie komendy pomogą:
Kod:
sudo ifconfig wlo1 up

#i

sudo service network-manager restart
Może to być doraźne, ale da nam jakąś insfomację.