Forum Linux Mint Polska

Pełna wersja: Sprawdzenie ilości pamięci RAM
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Od pewnego czasu miałem wrażenie jakby system stał się bardziej ociężały niż wcześniej.
Po pewnych sprawdzeniach zaskoczyła mnie ilość pamięci widziana przez system.
Faktycznie na płycie są dwa sloty i w każdej po 1 kości 4Gb DDR3.
System widzi jakby było w granicach 4Gb i tu następna ciekawostka, po każdym uruchomieniu ta ilość jest trochę inna.
W BIOS-ie widać po jednej kości 4096 w każdym slocie. Po uruchomieniu komputera wybrałem "Mtest" i wykonał test bez żadnych błędów (również widział 2 x 4096).
Poniżej co widać po komendzie inxi -Fxz

Kod:
System:
  Host: Tata-Mint Kernel: 5.4.0-65-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 7.5.0 Desktop: Xfce 4.14.1 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
  base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:
  Type: Desktop Mobo: ASRock model: 960GC-GS FX serial: <filter>
  BIOS: American Megatrends v: P1.70 date: 07/23/2015
CPU:
  Topology: Quad Core model: AMD FX-4300 bits: 64 type: MCP arch: Bulldozer
  L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm
  bogomips: 30464
  Speed: 1820 MHz min/max: 1400/3800 MHz Core speeds (MHz): 1: 1868 2: 1860
  3: 1680 4: 1751
Graphics:
  Device-1: AMD RS780L [Radeon 3000] vendor: ASRock driver: N/A
  bus ID: 01:05.0
  Device-2: NVIDIA GP108 [GeForce GT 1030] vendor: Gigabyte driver: nvidia
  v: 460.32.03 bus ID: 02:00.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: nvidia
  resolution: 1920x1200~60Hz
  OpenGL: renderer: GeForce GT 1030/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 460.32.03
  direct render: Yes
Audio:
  Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: ASRock driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:14.2
  Device-2: NVIDIA GP108 High Definition Audio vendor: Gigabyte
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 02:00.1
  Device-3: Philips s SAA7131/SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder
  vendor: Creatix Polymedia driver: saa7134 v: 0, 2, 17 bus ID: 04:06.0
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-65-generic
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
  vendor: ASRock driver: r8169 v: kernel port: e800 bus ID: 03:00.0
  IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 698.65 GiB used: 121.60 GiB (17.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Seagate model: ST500LM000-1EJ162 size: 465.76 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Seagate model: ST250DM000-1BD141 size: 232.89 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 44.06 GiB used: 26.30 GiB (59.7%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
  ID-2: /home size: 184.55 GiB used: 95.30 GiB (51.6%) fs: ext4
  dev: /dev/sdb4
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 39.5 C mobo: 31.0 C gpu: nvidia temp: 40 C
  Fan Speeds (RPM): fan-1: 0 fan-2: 1129 fan-3: 0 gpu: nvidia fan: 41%
  Voltages: 12v: N/A 5v: N/A 3.3v: 3.25 vbat: 3.36
Info:
  Processes: 218 Uptime: 6m Memory: 3.58 GiB used: 1.24 GiB (34.7%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.5.0 Shell: bash v: 4.4.20
  inxi: 3.0.32
  Proszę o pomoc o co tu chodzi.
A w dmesg widać coś ciekawego?
Kod:
dmesg | grep -i mem
Jak masz starszy kernel to można spróbować czy na nim będzie widział całe 8GB RAM.
Można też spróbować z parametrem startowym mem=
Kod:
dmesg | grep -i mem
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009e3ff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009e400-0x000000000009ffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e4000-0x00000000000fffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000aff9ffff] usable
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000affa0000-0x00000000affaffff] ACPI data
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000affb0000-0x00000000affdffff] ACPI NVS
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000affe0000-0x00000000afffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000ffe00000-0x00000000ffffffff] reserved
[    0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000013effffff] usable
[    0.014457] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[    0.014461] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[    0.025958] e820: update [mem 0xb0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[    0.037131] found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f]
[    0.049856] check: Scanning 1 areas for low memory corruption
[    0.050588] RAMDISK: [mem 0x2fdab000-0x33eccfff]
[    0.050975] Faking a node at [mem 0x0000000000000000-0x000000013effffff]
[    0.051001] NODE_DATA(0) allocated [mem 0x13efd3000-0x13effdfff]
[    0.051585]   DMA      [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[    0.051588]   DMA32    [mem 0x0000000001000000-0x00000000ffffffff]
[    0.051590]   Normal   [mem 0x0000000100000000-0x000000013effffff]
[    0.051602] Early memory node ranges
[    0.051604]   node   0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009dfff]
[    0.051607]   node   0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000aff9ffff]
[    0.051610]   node   0: [mem 0x0000000100000000-0x000000013effffff]
[    0.051708] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000013effffff]
[    0.051714]   DMA zone: 64 pages used for memmap
[    0.051849]   DMA32 zone: 11199 pages used for memmap
[    0.079209]   Normal zone: 4032 pages used for memmap
[    0.088046] PM: Registered nosave memory: [mem 0x00000000-0x00000fff]
[    0.088050] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009e000-0x0009efff]
[    0.088052] PM: Registered nosave memory: [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[    0.088054] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000a0000-0x000e3fff]
[    0.088056] PM: Registered nosave memory: [mem 0x000e4000-0x000fffff]
[    0.088059] PM: Registered nosave memory: [mem 0xaffa0000-0xaffaffff]
[    0.088060] PM: Registered nosave memory: [mem 0xaffb0000-0xaffdffff]
[    0.088062] PM: Registered nosave memory: [mem 0xaffe0000-0xafffffff]
[    0.088063] PM: Registered nosave memory: [mem 0xb0000000-0xffdfffff]
[    0.088065] PM: Registered nosave memory: [mem 0xffe00000-0xffffffff]
[    0.088068] [mem 0xb0000000-0xffdfffff] available for PCI devices
[    0.091747] mem auto-init: stack:off, heap alloc:on, heap free:off
[    0.126848] AGP: Your BIOS doesn't leave an aperture memory hole
[    0.126857] AGP: Mapping aperture over RAM [mem 0xa4000000-0xa7ffffff] (65536KB)
[    0.126862] PM: Registered nosave memory: [mem 0xa4000000-0xa7ffffff]
[    0.157825] Memory: 3614364K/3914996K available (14339K kernel code, 2381K rwdata, 4932K rodata, 2704K init, 5020K bss, 300632K reserved, 0K cma-reserved)
[    0.239355] Freeing SMP alternatives memory: 40K
[    0.394445] x86/mm: Memory block size: 128MB
[    0.395184] PM: Registering ACPI NVS region [mem 0xaffb0000-0xaffdffff] (196608 bytes)
[    0.398848] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.429073] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[    0.432486] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[    0.458478] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.458481] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.458484] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xb0000000-0xdfffffff window]
[    0.458487] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf0000000-0xfebfffff window]
[    0.459899] pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xfcdffc00-0xfcdfffff]
[    0.460202] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xfcdfe000-0xfcdfefff]
[    0.460525] pci 0000:00:12.1: reg 0x10: [mem 0xfcdfd000-0xfcdfdfff]
[    0.460864] pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xfcdff800-0xfcdff8ff]
[    0.461237] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xfcdfc000-0xfcdfcfff]
[    0.461555] pci 0000:00:13.1: reg 0x10: [mem 0xfcdfb000-0xfcdfbfff]
[    0.461891] pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xfcdff400-0xfcdff4ff]
[    0.462972] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xfcdf4000-0xfcdf7fff 64bit]
[    0.463928] pci 0000:00:14.5: reg 0x10: [mem 0xfcdfa000-0xfcdfafff]
[    0.465576] pci 0000:01:05.0: reg 0x10: [mem 0xb0000000-0xbfffffff pref]
[    0.465591] pci 0000:01:05.0: reg 0x18: [mem 0xfcff0000-0xfcffffff]
[    0.465605] pci 0000:01:05.0: reg 0x24: [mem 0xfce00000-0xfcefffff]
[    0.465817] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfce00000-0xfcffffff]
[    0.465822] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xb0000000-0xbfffffff 64bit pref]
[    0.465932] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xfd000000-0xfdffffff]
[    0.465948] pci 0000:02:00.0: reg 0x14: [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.465963] pci 0000:02:00.0: reg 0x1c: [mem 0xce000000-0xcfffffff 64bit pref]
[    0.465985] pci 0000:02:00.0: reg 0x30: [mem 0xfe980000-0xfe9fffff pref]
[    0.466213] pci 0000:02:00.1: reg 0x10: [mem 0xfe97c000-0xfe97ffff]
[    0.466469] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xfd000000-0xfe9fffff]
[    0.466475] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xce000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.466612] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [mem 0xfeaff000-0xfeafffff 64bit]
[    0.466629] pci 0000:03:00.0: reg 0x20: [mem 0xfbffc000-0xfbffffff 64bit pref]
[    0.466892] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.466898] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0xfbf00000-0xfbffffff 64bit pref]
[    0.467004] pci 0000:04:06.0: reg 0x10: [mem 0xfebff800-0xfebfffff]
[    0.467252] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[    0.467265] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[    0.467268] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[    0.467270] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xb0000000-0xdfffffff window] (subtractive decode)
[    0.467273] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xf0000000-0xfebfffff window] (subtractive decode)
[    0.473956] pci 0000:01:05.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=none,locks=none
[    0.473966] pci 0000:02:00.0: vgaarb: VGA device added: decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[    0.483979] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009e400-0x0009ffff]
[    0.483986] e820: reserve RAM buffer [mem 0xaffa0000-0xafffffff]
[    0.483989] e820: reserve RAM buffer [mem 0x13f000000-0x13fffffff]
[    0.527980] system 00:03: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[    0.527984] system 00:03: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[    0.528797] system 00:04: [mem 0xffb80000-0xffbfffff] has been reserved
[    0.528800] system 00:04: [mem 0xfec10000-0xfec1001f] has been reserved
[    0.530280] system 00:08: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[    0.531042] system 00:09: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[    0.531046] system 00:09: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[    0.531050] system 00:09: [mem 0x00100000-0xafffffff] could not be reserved
[    0.531054] system 00:09: [mem 0xfec00000-0xffffffff] could not be reserved
[    0.540216] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xfce00000-0xfcffffff]
[    0.540220] pci 0000:00:01.0:   bridge window [mem 0xb0000000-0xbfffffff 64bit pref]
[    0.540235] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xfd000000-0xfe9fffff]
[    0.540239] pci 0000:00:02.0:   bridge window [mem 0xce000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.540252] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.540256] pci 0000:00:0a.0:   bridge window [mem 0xfbf00000-0xfbffffff 64bit pref]
[    0.540270] pci 0000:00:14.4:   bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[    0.540289] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.540292] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.540295] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xb0000000-0xdfffffff window]
[    0.540298] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfebfffff window]
[    0.540303] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfce00000-0xfcffffff]
[    0.540306] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xb0000000-0xbfffffff 64bit pref]
[    0.540311] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfd000000-0xfe9fffff]
[    0.540314] pci_bus 0000:02: resource 2 [mem 0xce000000-0xdfffffff 64bit pref]
[    0.540319] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[    0.540321] pci_bus 0000:03: resource 2 [mem 0xfbf00000-0xfbffffff 64bit pref]
[    0.540324] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[    0.540332] pci_bus 0000:04: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[    0.540335] pci_bus 0000:04: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[    0.540338] pci_bus 0000:04: resource 8 [mem 0xb0000000-0xdfffffff window]
[    0.540340] pci_bus 0000:04: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfebfffff window]
[    0.745778] pci 0000:02:00.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[    3.036614] Freeing initrd memory: 66696K
[    3.044425] check: Scanning for low memory corruption every 60 seconds
[    3.096274] ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfcdff800
[    3.111328] ehci-pci 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xfcdff400
[    3.131295] ohci-pci 0000:00:12.0: irq 16, io mem 0xfcdfe000
[    3.195047] ohci-pci 0000:00:12.1: irq 16, io mem 0xfcdfd000
[    3.259076] ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfcdfc000
[    3.323023] ohci-pci 0000:00:13.1: irq 18, io mem 0xfcdfb000
[    3.387014] ohci-pci 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfcdfa000
[    3.487727] Freeing unused decrypted memory: 2040K
[    3.489244] Freeing unused kernel image memory: 2704K
[    3.507427] Freeing unused kernel image memory: 2008K
[    3.508189] Freeing unused kernel image memory: 1212K
[    3.894062] [TTM] Memory type 2 has not been initialized
[    3.895084] x86/PAT: kworker/0:0:5 freeing invalid memtype [mem 0x00000000-0xffffffffffffffff]
[   23.499627] nvidia 0000:02:00.0: vgaarb: changed VGA decodes: olddecodes=io+mem,decodes=none:owns=io+mem
[   51.762814] resource sanity check: requesting [mem 0x000c0000-0x000fffff], which spans more than PCI Bus 0000:00 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[   66.711443] audit: type=1107 audit(1612207743.392:83): pid=980 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call"  bus="system" path="/" interface="org.freedesktop.DBus.Peer" member="Ping" mask="send" name="org.freedesktop.Avahi" pid=1136 label="snap.tvheadend.tvheadend" peer_pid=973 peer_label="unconfined"
Za chwilę ponownie uruchomię ze starszym kernelem

W kernelu 4.15 widzi podobną ilość pamięci
Nie grzebałeś w BIOS? Jakieś zmiany napięcia? Timingu? Nie przydzielałeś dodatkowej pamięci dla karty graficznej - zintegrowanej?
Można zainstalować z menadżera oprogramowania Hardinfo (System Profiler and Benchmark) i zobaczyć w Devices > Memory, ile widzi.
polecenie Free -m też ci to poda, m od megabajtów
Ciekawy problem...
Ja bym zaczął od próby przełożenia kości między slotami i/lub prób z tylko jedną kością w slocie.
(02-02-2021, 20:05)hephalump napisał(a): [ -> ]Ciekawy problem...
Ja bym zaczął od próby przełożenia kości między slotami i/lub prób z tylko jedną kością w slocie.

Od takich eksperymentów oczywiście zacząłem. PC-tami zajmuje się już prawie 30 lat.

Dodano po pewnym czasie:
Sprawdziłem kości na innym komputerze. Tam ten wykrył w BIOS-ie tylko jedną kość. Wymienię obydwie na inne.
Pokaż co zwróci:

Kod:
# dmidecode --type memory