Forum Linux Mint Polska

Pełna wersja: Wifi - przerywa
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Mam dziwny problem z wifi, podczas korzystania przerwa aplet pokazuje siłę sygnał równą 0. Po paru minutach wraca lub pomaga off/on wifi.
Na tym samym laptopie, korzystam z innych systemów mx linux i q4os i nie ma takie problemu.
Kod:
[email protected]:~$ journalctl -k
-- Logs begin at Mon 2021-08-02 20:52:28 CEST, end at Sat 2021-12-25 06:53:14 C>
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: microcode: microcode updated early to rev>
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: Linux version 5.4.0-88-generic ([email protected]>
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: Command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-5.>
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: KERNEL supported cpus:
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel:   Intel GenuineIntel
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel:   AMD AuthenticAMD
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel:   Hygon HygonGenuine
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel:   Centaur CentaurHauls
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel:   zhaoxin   Shanghai 
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: x86/fpu: x87 FPU will use FXSAVE
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: BIOS-provided physical RAM map:
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x0000>
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: BIOS-e820: [mem 0x000000000009fc00-0x0000>
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000000e0000-0x0000>
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x0000>
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bffb0000-0x0000>
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bffc5400-0x0000>
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000bffe7fb8-0x0000>
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fec00000-0x0000>
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fed20000-0x0000>
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000feda0000-0x0000>
gru 18 20:03:50 jacek-HP-Mint kernel: BIOS-e820: [mem 0x00000000fee00000-0x0000>
lines 1-23
[code]
########## wireless info START ##########

Report from: 25 Dec 2021 07:48 CET +0100

Booted last: 25 Dec 2021 00:00 CET +0100

Script from: 25 Jan 2020 03:34 UTC +0000

##### release ###########################

Distributor ID:    Linuxmint
Description:    Linux Mint 20.2
Release:    20.2
Codename:    uma

##### kernel ############################

Linux 5.4.0-88-generic #99-Ubuntu SMP Thu Sep 23 17:29:00 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Parameters: ro, quiet, splash

##### desktop ###########################

Cinnamon

##### lspci #############################

00:19.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82566MM Gigabit Network Connection [8086:1049] (rev 03)
    Subsystem: Hewlett-Packard Company 82566MM Gigabit Network Connection [103c:30c3]
    Kernel driver in use: e1000e

10:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation PRO/Wireless 4965 AG or AGN [Kedron] Network Connection [8086:4229] (rev 61)
    Subsystem: Intel Corporation PRO/Wireless 4965 AG or AGN [Kedron] Network Connection [8086:1001]
    Kernel driver in use: iwl4965

##### lsusb #############################

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 08ff:2580 AuthenTec, Inc. AES2501 Fingerprint Sensor
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 030: ID 1ea7:0064 SHARKOON Technologies GmbH
Bus 001 Device 029: ID 04b4:6560 Cypress Semiconductor Corp. CY7C65640 USB-2.0 "TetraHub"
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 03f0:171d HP, Inc Bluetooth 2.0 Interface [Broadcom BCM2045]
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

##### PCMCIA card info ##################

PRODID_1=""
PRODID_2=""
PRODID_3=""
PRODID_4=""
MANFID=0000,0000
FUNCID=255
PRODID_1="RICOH
"
PRODID_2="Bay8Controller
"
PRODID_3=""
PRODID_4=""
MANFID=0000,0000
FUNCID=254

##### rfkill ############################

0: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
2: hp-wifi: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
3: hp-bluetooth: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
26: hci0: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no

##### secure boot #######################

'mokutil' is not installed (package "mokutil").

##### lsmod #############################

iwl4965               118784  0
hp_wmi                 16384  0
sparse_keymap          16384  1 hp_wmi
wmi_bmof               16384  0
iwlegacy               98304  1 iwl4965
mac80211              847872  2 iwl4965,iwlegacy
cfg80211              708608  3 iwl4965,iwlegacy,mac80211
libarc4                16384  1 mac80211
wmi                    32768  2 hp_wmi,wmi_bmof

##### interfaces ########################

[/etc/network/interfaces]
source-directory /etc/network/interfaces.d

##### ifconfig ##########################

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback <MAC address> brd <MAC address>
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp0s25: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'enp0s25' [IF1]> brd <MAC address>
3: wlp16s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'wlp16s0' [IF2]> brd <MAC address>
    inet 192.168.55.105/24 brd 192.168.55.255 scope global dynamic noprefixroute wlp16s0
       valid_lft 3587sec preferred_lft 3587sec
    inet6 fe80::8a32:39e4:b7ba:9b1c/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever

##### iwconfig ##########################

enp0s25   no wireless extensions.

lo        no wireless extensions.

wlp16s0   IEEE 802.11  ESSID:"Jasna" 
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: <MAC 'Jasna' [AC2]>  
          Bit Rate=43.3 Mb/s   Tx-Power=15 dBm  
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
          Link Quality=33/70  Signal level=-77 dBm 
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:46  Invalid misc:9   Missed beacon:0

##### route #############################

default via 192.168.55.1 dev wlp16s0 proto dhcp metric 600
169.254.0.0/16 dev wlp16s0 scope link metric 1000
192.168.55.0/24 dev wlp16s0 proto kernel scope link src 192.168.55.105 metric 600

##### resolv.conf #######################

[777 root '/etc/resolv.conf' -> '../run/systemd/resolve/stub-resolv.conf']

nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad

##### network managers ##################

Installed:

    NetworkManager

Running:

root         614       1  0 Dec18 ?        00:01:15 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon

##### NetworkManager info ###############

GENERAL.DEVICE:                         wlp16s0
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceWifi
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3
GENERAL.VENDOR:                         Intel Corporation
GENERAL.PRODUCT:                        PRO/Wireless 4965 AG or AGN [Kedron] Network Connection
GENERAL.DRIVER:                         iwl4965
GENERAL.DRIVER-VERSION:                 5.4.0-88-generic
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:               228.61.2.24
GENERAL.HWADDR:                         <MAC 'wlp16s0' [IF2]>
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          100 (connected)
GENERAL.REASON:                         0 (No reason given)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:               4 (full)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:               3 (limited)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:10:00.0/net/wlp16s0
GENERAL.IP-IFACE:                       wlp16s0
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                     yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:               no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                   --
GENERAL.CONNECTION:                     Auto Jasna
GENERAL.CON-UUID:                       251ede59-7832-4c1d-af39-e6a46e880304
GENERAL.CON-PATH:                       /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/25
GENERAL.METERED:                        no (guessed)
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            no
CAPABILITIES.SPEED:                     43 Mb/s
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:               no
CAPABILITIES.SRIOV:                     no
INTERFACE-FLAGS.UP:                     yes
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:               yes
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                yes
WIFI-PROPERTIES.WEP:                    yes
WIFI-PROPERTIES.WPA:                    yes
WIFI-PROPERTIES.WPA2:                   yes
WIFI-PROPERTIES.TKIP:                   yes
WIFI-PROPERTIES.CCMP:                   yes
WIFI-PROPERTIES.AP:                     no
WIFI-PROPERTIES.ADHOC:                  yes
WIFI-PROPERTIES.2GHZ:                   yes
WIFI-PROPERTIES.5GHZ:                   yes
WIFI-PROPERTIES.MESH:                   no
WIFI-PROPERTIES.IBSS-RSN:               yes
IP4.ADDRESS[1]:                         192.168.55.105/24
IP4.GATEWAY:                            192.168.55.1
IP4.ROUTE[1]:                           dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.55.1, mt = 600
IP4.ROUTE[2]:                           dst = 192.168.55.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 600
IP4.ROUTE[3]:                           dst = 169.254.0.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 1000
IP4.DNS[1]:                             192.168.55.1
DHCP4.OPTION[1]:                        dhcp_lease_time = 3600
DHCP4.OPTION[2]:                        domain_name_servers = 192.168.55.1
DHCP4.OPTION[3]:                        expiry = 1640418499
DHCP4.OPTION[4]:                        ip_address = 192.168.55.105
DHCP4.OPTION[5]:                        requested_broadcast_address = 1
DHCP4.OPTION[6]:                        requested_domain_name = 1
DHCP4.OPTION[7]:                        requested_domain_name_servers = 1
DHCP4.OPTION[8]:                        requested_domain_search = 1
DHCP4.OPTION[9]:                        requested_host_name = 1
DHCP4.OPTION[10]:                       requested_interface_mtu = 1
DHCP4.OPTION[11]:                       requested_ms_classless_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[12]:                       requested_nis_domain = 1
DHCP4.OPTION[13]:                       requested_nis_servers = 1
DHCP4.OPTION[14]:                       requested_ntp_servers = 1
DHCP4.OPTION[15]:                       requested_rfc3442_classless_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[16]:                       requested_root_path = 1
DHCP4.OPTION[17]:                       requested_routers = 1
DHCP4.OPTION[18]:                       requested_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[19]:                       requested_subnet_mask = 1
DHCP4.OPTION[20]:                       requested_time_offset = 1
DHCP4.OPTION[21]:                       requested_wpad = 1
DHCP4.OPTION[22]:                       routers = 192.168.55.1
DHCP4.OPTION[23]:                       subnet_mask = 255.255.255.0
IP6.ADDRESS[1]:                         fe80::8a32:39e4:b7ba:9b1c/64
IP6.GATEWAY:                            --
IP6.ROUTE[1]:                           dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 600
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1,/org/freedesktop/NetworkManager/Settings/3
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[1]:   7c162147-f4ad-4260-bf16-12604269dacf | Automatyczne Livebox-38E8
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[2]:   251ede59-7832-4c1d-af39-e6a46e880304 | Auto Jasna

GENERAL.DEVICE:                         <MAC address>
GENERAL.TYPE:                           bt
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceBt
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/22
GENERAL.VENDOR:                         --
GENERAL.PRODUCT:                        --
GENERAL.DRIVER:                         bluez
GENERAL.DRIVER-VERSION:                 --
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:               --
GENERAL.HWADDR:                         <MAC address>
GENERAL.MTU:                            0
GENERAL.STATE:                          30 (disconnected)
GENERAL.REASON:                         0 (No reason given)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:               1 (none)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:               1 (none)
GENERAL.UDI:                            /org/bluez/hci0/dev_7C_FD_6B_E0_54_CB
GENERAL.IP-IFACE:                       --
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                     yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:               no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                   --
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-UUID:                       --
GENERAL.CON-PATH:                       --
GENERAL.METERED:                        unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            no
CAPABILITIES.SPEED:                     unknown
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:               no
CAPABILITIES.SRIOV:                     no
INTERFACE-FLAGS.UP:                     no
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:               no
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                no
BLUETOOTH.CAPABILITIES:                 NAP
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/23
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[1]:   8f265fba-53ec-479f-8753-e826f93b4449 | Sieć Redmi 9

GENERAL.DEVICE:                         enp0s25
GENERAL.TYPE:                           ethernet
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceEthernet
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2
GENERAL.VENDOR:                         Intel Corporation
GENERAL.PRODUCT:                        82566MM Gigabit Network Connection
GENERAL.DRIVER:                         e1000e
GENERAL.DRIVER-VERSION:                 3.2.6-k
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:               0.3-0
GENERAL.HWADDR:                         <MAC 'enp0s25' [IF1]>
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          20 (unavailable)
GENERAL.REASON:                         2 (Device is now managed)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:               1 (none)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:               1 (none)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:19.0/net/enp0s25
GENERAL.IP-IFACE:                       --
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                     yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:               no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                   --
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-UUID:                       --
GENERAL.CON-PATH:                       --
GENERAL.METERED:                        unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            yes
CAPABILITIES.SPEED:                     unknown
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:               no
CAPABILITIES.SRIOV:                     no
INTERFACE-FLAGS.UP:                     yes
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:               no
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                no
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:               off
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: --

SSID                    BSSID              MODE   CHAN  FREQ      RATE        SIGNAL  BARS  SECURITY   ACTIVE  IN-USE
Livebox-38E8            <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]>  Infra  11    2462 MHz  130 Mbit/s  82      ▂▄▆█  WPA1 WPA2  no            
Jasna                   <MAC 'Jasna' [AC2]>  Infra  11    2462 MHz  270 Mbit/s  35      ▂▄__  WPA1 WPA2  yes     *     
KSIEZYC.PL-2.4G-0d2fd0  <MAC 'KSIEZYC.PL-2.4G-0d2fd0' [AC3]>  Infra  1     2412 MHz  270 Mbit/s  32      ▂▄__  WPA1 WPA2  no            

##### NetworkManager.state ##############

[main]
NetworkingEnabled=true
WirelessEnabled=true
WWANEnabled=false

##### NetworkManager config #############

[[/etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf]]
[connection]
wifi.powersave = 3

[[/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf]]
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=false
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-dns-resolved.conf]]
[main]
dns=systemd-resolved

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf]]
[keyfile]
unmanaged-devices=*,except:type:wifi,except:type:gsm,except:type:cdma

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/20-connectivity-ubuntu.conf]]
[connectivity]
uri=http://connectivity-check.ubuntu.com/

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf]]
[device-mac-addr-change-wifi]
match-device=driver:rtl8723bs,driver:rtl8189es,driver:r8188eu,driver:8188eu,driver:eagle_sdio,driver:wl
wifi.scan-rand-mac-address=no

##### NetworkManager profiles ###########

[[/etc/NetworkManager/system-connections/Automatyczne Livebox-38E8.nmconnection]] (600 root)
[connection] id=Automatyczne Livebox-38E8 | type=wifi | permissions=
[wifi] mac-address-blacklist= | ssid=Livebox-38E8
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

[[/etc/NetworkManager/system-connections/Auto Jasna.nmconnection]] (600 root)
[connection] id=Auto Jasna | type=wifi | permissions=
[wifi] mac-address-blacklist= | ssid=Jasna
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

##### Netplan config ####################

[/etc/netplan/1-network-manager-all.yaml]
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager

##### iw reg get ########################

Region: Europe/Warsaw (based on set time zone)

global
country PL: DFS-ETSI
    (2400 - 2483 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
    (5150 - 5250 @ 80), (N/A, 23), (N/A), NO-OUTDOOR, AUTO-BW
    (5250 - 5350 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), NO-OUTDOOR, DFS, AUTO-BW
    (5470 - 5725 @ 160), (N/A, 26), (0 ms), DFS
    (5725 - 5875 @ 80), (N/A, 13), (N/A)
    (57000 - 66000 @ 2160), (N/A, 40), (N/A)

##### iwlist channels ###################

enp0s25   no frequency information.

lo        no frequency information.

wlp16s0   32 channels in total; available frequencies :
          Channel 01 : 2.412 GHz
          Channel 02 : 2.417 GHz
          Channel 03 : 2.422 GHz
          Channel 04 : 2.427 GHz
          Channel 05 : 2.432 GHz
          Channel 06 : 2.437 GHz
          Channel 07 : 2.442 GHz
          Channel 08 : 2.447 GHz
          Channel 09 : 2.452 GHz
          Channel 10 : 2.457 GHz
          Channel 11 : 2.462 GHz
          Channel 12 : 2.467 GHz
          Channel 13 : 2.472 GHz
          Channel 36 : 5.18 GHz
          Channel 40 : 5.2 GHz
          Channel 44 : 5.22 GHz
          Channel 48 : 5.24 GHz
          Channel 52 : 5.26 GHz
          Channel 56 : 5.28 GHz
          Channel 60 : 5.3 GHz
          Channel 64 : 5.32 GHz
          Channel 100 : 5.5 GHz
          Channel 104 : 5.52 GHz
          Channel 108 : 5.54 GHz
          Channel 112 : 5.56 GHz
          Channel 116 : 5.58 GHz
          Channel 120 : 5.6 GHz
          Channel 124 : 5.62 GHz
          Channel 128 : 5.64 GHz
          Channel 132 : 5.66 GHz
          Channel 136 : 5.68 GHz
          Channel 140 : 5.7 GHz
          Current Frequency:2.462 GHz (Channel 11)

##### iwlist scan #######################

enp0s25   Interface doesn't support scanning.

lo        Interface doesn't support scanning.

Channel occupancy:

      1   APs on   Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
      2   APs on   Frequency:2.462 GHz (Channel 11)

wlp16s0   Scan completed :
          Cell 01 - Address: <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]>
                    Channel:11
                    Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
                    Quality=64/70  Signal level=-46 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Livebox-38E8"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000000453bee91c
                    Extra: Last beacon: 4564ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 02 - Address: <MAC 'Jasna' [AC2]>
                    Channel:11
                    Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
                    Quality=35/70  Signal level=-75 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Jasna"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s
                              18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
                    Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000000e0dac2fb
                    Extra: Last beacon: 176ms ago
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 03 - Address: <MAC 'KSIEZYC.PL-2.4G-0d2fd0' [AC3]>
                    Channel:1
                    Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                    Quality=35/70  Signal level=-75 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"KSIEZYC.PL-2.4G-0d2fd0"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s
                              18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
                    Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000001c534ba92e6
                    Extra: Last beacon: 5656ms ago
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK

##### module infos ######################

[iwl4965]
filename:       /lib/modules/5.4.0-88-generic/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/iwl4965.ko
license:        GPL
description:    Intel(R) Wireless WiFi 4965 driver for Linux
depends:        iwlegacy,mac80211,cfg80211
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           iwl4965
vermagic:       5.4.0-88-generic SMP mod_unload modversions
parm:           swcrypto:using crypto in software (default 0 [hardware]) (int)
parm:           queues_num:number of hw queues. (int)
parm:           11n_disable:disable 11n functionality (int)
parm:           amsdu_size_8K:enable 8K amsdu size (default 0 [disabled]) (int)
parm:           fw_restart:restart firmware in case of error (int)

[iwlegacy]
filename:       /lib/modules/5.4.0-88-generic/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/iwlegacy.ko
license:        GPL
description:    iwl-legacy: common functions for 3945 and 4965
depends:        mac80211,cfg80211
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           iwlegacy
vermagic:       5.4.0-88-generic SMP mod_unload modversions
parm:           led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking (int)
parm:           bt_coex_active:enable wifi/bluetooth co-exist (bool)

[mac80211]
filename:       /lib/modules/5.4.0-88-generic/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
license:        GPL
description:    IEEE 802.11 subsystem
depends:        cfg80211,libarc4
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           mac80211
vermagic:       5.4.0-88-generic SMP mod_unload modversions
parm:           minstrel_vht_only:Use only VHT rates when VHT is supported by sta. (bool)
parm:           max_nullfunc_tries:Maximum nullfunc tx tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           max_probe_tries:Maximum probe tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           beacon_loss_count:Number of beacon intervals before we decide beacon was lost. (int)
parm:           probe_wait_ms:Maximum time(ms) to wait for probe response before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           ieee80211_default_rc_algo:Default rate control algorithm for mac80211 to use (charp)

[cfg80211]
filename:       /lib/modules/5.4.0-88-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
description:    wireless configuration support
license:        GPL
depends:       
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           cfg80211
vermagic:       5.4.0-88-generic SMP mod_unload modversions
parm:           bss_entries_limit:limit to number of scan BSS entries (per wiphy, default 1000) (int)
parm:           ieee80211_regdom:IEEE 802.11 regulatory domain code (charp)
parm:           cfg80211_disable_40mhz_24ghz:Disable 40MHz support in the 2.4GHz band (bool)

##### module parameters #################

[iwl4965]
11n_disable: 0
amsdu_size_8K: 0
fw_restart: 1
queues_num: 0
swcrypto: 0

[iwlegacy]
bt_coex_active: Y
led_mode: 0

[mac80211]
beacon_loss_count: 7
ieee80211_default_rc_algo: minstrel_ht
max_nullfunc_tries: 2
max_probe_tries: 5
minstrel_vht_only: Y
probe_wait_ms: 500

[cfg80211]
bss_entries_limit: 1000
cfg80211_disable_40mhz_24ghz: N
ieee80211_regdom: 00

##### /etc/modules ######################

##### modprobe options ##################

[/etc/modprobe.d/amd64-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode

[/etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf]
blacklist ath_pci

[/etc/modprobe.d/blacklist.conf]
blacklist evbug
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
blacklist eepro100
blacklist de4x5
blacklist eth1394
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist prism54
blacklist bcm43xx
blacklist garmin_gps
blacklist asus_acpi
blacklist snd_pcsp
blacklist pcspkr
blacklist amd76x_edac

[/etc/modprobe.d/blacklist-rare-network.conf]
alias net-pf-3 off
alias net-pf-6 off
alias net-pf-9 off
alias net-pf-11 off
alias net-pf-12 off
alias net-pf-19 off
alias net-pf-21 off
alias net-pf-36 off

[/etc/modprobe.d/intel-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode

[/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf]
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211

##### rc.local ##########################

grep: /etc/rc.local: No such file or directory

##### pm-utils ##########################

##### udev rules ########################

##### dmesg #############################

[47706.937783] e1000e: enp0s25 NIC Link is Down
[47710.266531] wlp16s0: authenticate with <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]>
[47710.266693] wlp16s0: send auth to <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]> (try 1/3)
[47710.269572] wlp16s0: authenticated
[47710.271505] wlp16s0: associate with <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]> (try 1/3)
[47710.275544] wlp16s0: RX AssocResp from <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]> (capab=0x431 status=0 aid=4)
[47710.303383] wlp16s0: associated
[47710.318181] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp16s0: link becomes ready
[47886.535556] iwl4965 0000:10:00.0: Error sending C_POWER_TBL: time out after 500ms.
[47886.535566] iwl4965 0000:10:00.0: set power fail, ret = -110
[47887.591545] iwl4965 0000:10:00.0: Error sending C_ADD_STA: time out after 500ms.
[47887.591558] wlp16s0: HW problem - can not stop rx aggregation for <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]> tid 0
[47887.879512] iwl4965 0000:10:00.0: Queue 4 stuck for 2048 ms.
[47887.879520] iwl4965 0000:10:00.0: On demand firmware reload
[47888.095530] iwl4965 0000:10:00.0: Error sending C_ADD_STA: time out after 500ms.
[47888.095544] wlp16s0: HW problem - can not stop rx aggregation for <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]> tid 4
[47888.615490] iwl4965 0000:10:00.0: Error sending C_ADD_STA: time out after 500ms.
[47888.615505] wlp16s0: HW problem - can not stop rx aggregation for <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]> tid 6
[47888.619467] iwl4965 0000:10:00.0: Timeout stopping DMA channel 1 [0xa5a5a5a2]
[47888.619467] iwl4965 0000:10:00.0: Timeout stopping DMA channel 3 [0xa5a5a5a2]
[47888.619467] iwl4965 0000:10:00.0: Timeout stopping DMA channel 4 [0xa5a5a5a2]
[47888.619467] iwl4965 0000:10:00.0: Timeout stopping DMA channel 6 [0xa5a5a5a2]
[47888.647515] iwl4965 0000:10:00.0: Stopping AGG while state not ON or starting
[47888.647522] iwl4965 0000:10:00.0: queue number out of range: 0, must be 7 to 14
[47888.655504] iwl4965 0000:10:00.0: idx 0 not used in uCode key table.
[47889.159580] iwl4965 0000:10:00.0: Error sending C_ADD_STA: time out after 500ms.
[47889.159598] wlp16s0: failed to remove key (0, <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]>) from hardware (-110)
[47891.645956] wlp16s0: authenticate with <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]>
[47891.646068] wlp16s0: send auth to <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]> (try 1/3)
[47891.751527] wlp16s0: send auth to <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]> (try 2/3)
[47891.754001] wlp16s0: authenticated
[47891.755696] wlp16s0: associate with <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]> (try 1/3)
[47891.759753] wlp16s0: RX AssocResp from <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]> (capab=0x431 status=0 aid=4)
[47891.794895] wlp16s0: associated
[48403.617361] wlp16s0: deauthenticating from <MAC 'Livebox-38E8' [AC1]> by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[48404.117666] wlp16s0: authenticate with <MAC 'Jasna' [AC2]>
[48404.117784] wlp16s0: send auth to <MAC 'Jasna' [AC2]> (try 1/3)
[48404.128329] wlp16s0: authenticated
[48404.132106] wlp16s0: associate with <MAC 'Jasna' [AC2]> (try 1/3)
[48404.173797] wlp16s0: RX AssocResp from <MAC 'Jasna' [AC2]> (capab=0x411 status=0 aid=2)
[48404.198496] wlp16s0: associated
[48404.285531] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp16s0: link becomes ready

########## wireless info END ############
Ten post powinien pomóc. Jak widać ten układ ma problem z "n" w 802.11.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.p...e#p1846181
Dziękuję za pomoc. Problem rozwiązany.
Proszę o krótkie podsumowanie, to pomaga innym, którzy spotkają się z podobnym lub nawet tym samym problemem.
(01-01-2022, 11:24)dedito napisał(a): [ -> ]Proszę o krótkie podsumowanie, to pomaga innym, którzy spotkają się z podobnym lub nawet tym samym problemem.

Z podanej strony użyłem następujących poleceń
Kod:
sudo modprobe -rv iwl4965
sudo modprobe -v iwl4965 11n_disable=1
oraz jeśli pozytywny efekt zmian to aby zostawić zmiany na stałe
Kod:
echo "options iwl4965 11n_disable=1" | sudo tee /etc/modprobe.d/iwl4965.conf
Trzeba pamiętać, że po zmianie kernela problem wraca i trzeba ponownie użyć powyższych poleceń żeby wyłączyć tryb n