Forum Linux Mint Polska

Pełna wersja: Brak rozruchu systemu. 3F0, BootDevice Not Found
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2 3
Jakieś pomysły? HP 8770w po zainstalowaniu 21 "nie widzi" tego świeżo instalowanego systemu na dysku sda. (3F0). dysków jest kilka są szyfrowane w BIOS, jedyny niezaszyfrowany to sda. już też próbowałem powyciągać pozostałe dyski. Wersja poprzednia 20.3 nie miała z tą konfiguracją problemu. wiec wnioskuje ze coś jest pozmieniane w instalatorze szkoda ze popsuli ;(   Czyli on nie będzie działał w Legracy musi mieć UEFI??
zamieszczę z boot info:

Kod:
boot-repair-4ppa200                                              [20220829_0004]

============================== Boot Info Summary ===============================

=> No known boot loader is installed in the MBR of /dev/sdb.
=> No known boot loader is installed in the MBR of /dev/sdc.
=> Windows 7/8/10/11/2012 is installed in the MBR of /dev/sdd.

sdd1: __________________________________________________________________________

    File system:      ntfs
    Boot sector type:  Windows 7/2008: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System: 
    Boot files:       

sda: ___________________________________________________________________________

    File system:      zfs_member
    Boot sector type:  Grub2 (v1.99-2.00)
    Boot sector info:  Grub2 (v1.99-2.00) is installed in the boot sector of
                      sda and looks at sector 2048 of the same hard drive
                      for core.img, but core.img can not be found at this
                      location.

sde: ___________________________________________________________________________

    File system:      iso9660
    Boot sector type:  Grub2 (v1.99-2.00)
    Boot sector info:  Grub2 (v1.99-2.00) is installed in the boot sector of
                      sde and looks at sector 0 of the same hard drive for
                      core.img, but core.img can not be found at this
                      location.
    Mounting failed:  mount: /mnt/BootInfo/FD/sde: /dev/sde already mounted or mount point busy.


================================ 1 OS detected =================================

OS#1:  Linux Mint 21 Vanessa (21) on sda3

================================ Host/Hardware =================================

CPU architecture: 64-bit
Video: GK104GLM [Quadro K5100M] from NVIDIA Corporation
Live-session OS is Linuxmint 64-bit (Linux Mint 21, vanessa, x86_64)

===================================== UEFI =====================================

BIOS/UEFI firmware: 68IAV Ver. F.71(15.113) from Hewlett-Packard
This live-session is in Legacy/BIOS/CSM mode (not in EFI mode).


c152ec201c37b6e97bbc2207e49d1271  sda2/BOOT/fbx64.efi
fdafb5eece6caeccb788c946a28e6872  sda2/BOOT/mmx64.efi
f62c28d9b477b6a1a7b1c991b2b6637d  sda2/ubuntu/grubx64.efi
fdafb5eece6caeccb788c946a28e6872  sda2/ubuntu/mmx64.efi
728124f6ec8e22fbdbe7034812c81b95  sda2/ubuntu/shimx64.efi
728124f6ec8e22fbdbe7034812c81b95  sda2/BOOT/BOOTX64.efi

============================= Drive/Partition Info =============================

Disks info: ____________________________________________________________________

sda : is-GPT, hasBIOSboot, has---ESP, not-usb, not-mmc, has-os, no-wind, 2048 sectors * 512 bytes
sdd : notGPT, no-BIOSboot, has-noESP, not-usb, not-mmc, no-os, no-wind, 2048 sectors * 512 bytes

Partitions info (1/3): _________________________________________________________

sda2 : no-os, 32, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, grubenv-ok, noupdategrub, not-far
sda3 : is-os, 64, apt-get, signed grub-pc grub-efi , grub2, grub-install, grubenv-ok, update-grub, farbios
sdd1 : no-os, 32, nopakmgr, no-docgrub, nogrub, nogrubinstall, no-grubenv, noupdategrub, farbios

Partitions info (2/3): _________________________________________________________

sda2 : is---ESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
sda3 : isnotESP, fstab-has-goodEFI, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot
sdd1 : isnotESP, part-has-no-fstab, no-nt, no-winload, no-recov-nor-hid, no-bmgr, notwinboot

Partitions info (3/3): _________________________________________________________

sda2 : not--sepboot, no---boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, sda
sda3 : not--sepboot, with-boot, fstab-without-boot, not-sep-usr, with--usr, fstab-without-usr, std-grub.d, sda
sdd1 : not--sepboot, no---boot, part-has-no-fstab, not-sep-usr, no---usr, part-has-no-fstab, no--grub.d, sdd

fdisk -l (filtered): ___________________________________________________________

Disk sda: 1.86 TiB, 2048408248320 bytes, 4000797360 sectors
Disk identifier: E2506672-56E9-4085-AB37-A67FC0E0B02B
        Start        End    Sectors  Size Type
sda1    2048      4095      2048    1M BIOS boot
sda2    4096    1054719    1050624  513M EFI System
sda3  1054720 4000796671 3999741952  1.9T Linux filesystem
Disk sdd: 447.13 GiB, 480103981056 bytes, 937703088 sectors
Disk identifier: 0xde05eb80
      Boot Start      End  Sectors  Size Id Type
sdd1        2048 937699327 937697280 447.1G  7 HPFS/NTFS/exFAT
Disk sde: 29.88 GiB, 32080200192 bytes, 62656641 sectors
Disk identifier: 6D4F3559-353E-4F68-9E80-073EBFC45977
        Start      End  Sectors  Size Type
sde1      64  4709379  4709316  2.2G Microsoft basic data
sde2  4709380  4717875    8496  4.1M EFI System
sde3  4718592 62656577 57937986 27.6G Linux filesystem

parted -lm (filtered): _________________________________________________________

sda:2048GB:scsi:512:512:gpt:ATA Samsung SSD 860:;
1:1049kB:2097kB:1049kB:::bios_grub;
2:2097kB:540MB:538MB:fat32:EFI System Partition:boot, esp;
3:540MB:2048GB:2048GB:ext4::;
sdb:512GB:scsi:512:512:unknown:ATA Samsung SSD 860:;
sdc:256GB:scsi:512:512:unknown:ATA Samsung SSD 860:;
sdd:480GB:scsi:512:4096:msdos:ATA KINGSTON SUV500M:;
1:1049kB:480GB:480GB:ntfs::;
sde:32.1GB:scsi:512:512:gpt:Samsung Flash Drive:;
1:32.8kB:2411MB:2411MB::ISO9660:hidden, msftdata;
2:2411MB:2416MB:4350kB::Appended2:boot, esp;
3:2416MB:32.1GB:29.7GB:ext4::;

blkid (filtered): ______________________________________________________________

NAME  FSTYPE    UUID                                PARTUUID                            LABEL                    PARTLABEL
sda    zfs_member 13509431513614253297                                                      rpool                   
├─sda1                                                8a9e6975-1b70-4cfe-9650-e621e403a773                         
├─sda2 vfat      BF30-EDC9                            3dec6d95-54a9-4f7c-b9ac-c32aa6b530cc                          EFI System Partition
└─sda3 ext4      7914f047-336a-4798-a777-0f18db889713 d2adb55d-39a7-48a1-a797-f5bb38f0f883                         
sdb                                                                                                                 
sdc                                                                                                                 
sdd                                                                                                                 
└─sdd1 ntfs      9AB09219B091FBC7                    de05eb80-01                                                   
sde    iso9660    2022-07-26-18-56-47-00                                                    Linux Mint 21 Xfce 64-bit
├─sde1 iso9660    2022-07-26-18-56-47-00              6d4f3559-353e-4f68-9e81-073ebfc45977 Linux Mint 21 Xfce 64-bit ISO9660
├─sde2 vfat      8D6C-A9F8                            6d4f3559-353e-4f68-9e82-073ebfc45977 ESP                      Appended2
└─sde3 ext4      b78a626c-9dab-4138-80aa-fcc2ffb5d8f4 2e43c8fe-b9a5-664b-b16f-c17bd843a5fa writable                 

Mount points (filtered): _______________________________________________________

                                                            Avail Use% Mounted on
/dev/disk/by-label/writable[/install-logs-2022-08-28.3/log]  25.5G  1% /var/log
/dev/sda2                                                  496.1M  3% /mnt/boot-sav/sda2
/dev/sda3                                                    1.7T  0% /media/mint/7914f047-336a-4798-a777-0f18db889713
/dev/sdd1                                                    447G  0% /mnt/boot-sav/sdd1
/dev/sde1                                                        0 100% /cdrom

Mount options (filtered): ______________________________________________________

/dev/disk/by-label/writable[/install-logs-2022-08-28.3/log] ext4            rw,relatime
/dev/sda2                                                  vfat            rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=iso8859-1,shortname=mixed,errors=remount-ro
/dev/sda3                                                  ext4            rw,nosuid,nodev,relatime,errors=remount-ro
/dev/sdd1                                                  fuseblk        rw,relatime,user_id=0,group_id=0,allow_other,blksize=4096
/dev/sde1                                                  iso9660        ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048,iocharset=utf8Suggested repair: ______________________________________________________________

The default repair of the Boot-Repair utility would reinstall the grub-efi of
sda3,
using the following options:  sda2/boot/efi
Additional repair would be performed: unhide-bootmenu-10s use-standard-efi-file

Blockers in case of suggested repair: __________________________________________

The current session is in BIOS-compatibility mode. Please disable BIOS-compatibility/CSM/Legacy mode in your UEFI firmware, and use this software from a live-CD (or live-USB) that is compatible with UEFI booting mode. For example, use a live-USB of Boot-Repair-Disk-64bit (www.sourceforge.net/p/boot-repair-cd), after making sure your BIOS is set up to boot USB in EFI mode. This will enable this feature.

Final advice in case of suggested repair: ______________________________________

Please do not forget to make your UEFI firmware boot on the Linux Mint 21 Vanessa (21) entry (sda2/efi/****/grub****.efi (**** will be updated in the final message) file) !
The boot of your PC is in BIOS-compatibility/CSM/Legacy mode. You may want to retry after changing it to UEFI mode.
Wygląda na to, że komputer uruchamia się w trybie bez UEFI, zaś Mint 21 zainstalowałeś w trybie UEFI, stąd ten brak widoczności Minta 21 lub trzeba w Bios ustawić aby szukał systemu najpierw na dysku sda bo tam zainstalowałeś program rozruchowy.
Możesz też dodać Minta do programu rozruchowego Windowsa.
ale ja nie chce instalować go UEFI  ;P  ja chce zainstalować go w legracy. i niece dodawać nic do windowsa bo na tamten dysk nie mam hasłahasła do zabezpieczenia z BIOS (HP daje taką możliwość) . ja sobie chce z poziomu bios wybierać naped do rozruchy systemu wiec abo z usb abo z dysku a, b ,albo z "kieszeni" tam zamiast CDromu sobie dyski wkładam i jak potrzebuje to sobie Parrot czy win8 czy XP włączam. działało przez wiele lat aż do 21 Sad . Dziekuje pozwoliłeś mi sformułować właściwe pytanie: JAK ZAINSTALOWAĆ LINUX MINT 21 w trybie legracy a nie UEFI?
Upewnij się że w ustawieniach BIOS masz włączony tryb LEGACY/CSM.

Uruchom pendrive z Mintem. W programie GParted wybierz dysk sda i Device > Create Partition Table > msdos

Jeżeli instalator wykryje dysk MBR to powinien automatycznie zainstalować w trybie Legacy ale czasami trzeba zmusić pendrive z Mintem żeby wystartował w trybie Legacy.

Nie uruchamiaj pendrive automatycznie, bo wtedy wystartuje w trybie UEFI, otwórz menu startowe BIOS z listą napędów, wybierz pendrive (USB). (Mogą być dwie opcje uruchomienia: USB i UEFI USB).

Żeby sprawdzić w jakim trybie wystartował pendrive wykonaj polecenie:

Kod:
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo UEFI || echo Legacy
w biosie jest wyłączone UEFI bo nie jest zgodne z DriveLock,  przy rozruchu pojawia mi się menu tak biosowie takie samo jak pod któryś tam F, mogę sobie wybrać jakiś dysk. CD, USB, sieć, wybieram USB startuje ( i Ty mówisz ze nie wiadomo czy UEFI czy legracy)  i ok będę sprawdzał w jakim wystartowało tym poleceniem. ale nie do końca rozumiem co mam zrobić w GParted? i kiedy to robić po rozruchu z USB  w terminalu czy w trakcie rozruchy gdzieś wpisywać??
sprawdzę zrobię foto i w kleje ( tym /imgur/ z lewej się foto wstawia.)
Podobno znany błąd.
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=378390
Cytat:It's a known bug, inherited by Mint from Ubuntu. If you boot in legacy mode and use the default erase-and-install method, you will get a superfluous EFI partition, but the installed system will boot in legacy mode, i.e., both boot loaders are being installed. Alternatively, you can use manual partitioning. When you get the warning about no-EFI-partition, click Continue. The installation will complete and the installed system will boot fine.

ETA: If option one doesn't work, that's a firmware problem. The solution is to reinstall using manual partitioning and the Something Else method.
Po rozruchu z USB w terminalu wykonaj to polecenie żeby się upewnić że działa tryb Legacy.
Następnie w programie GParted przygotuj dysk przed instalacją tworząc na nim tablicę partycji właściwą dla trybu Legacy.
wyświetliło: Legracy

a dalej nie znalazłem jak ma wyglądać dla legracy.... jedyne co to dla zrobić ale dla UEFI. https://forum.linuxmint.pl/showthread.php?tid=1548
Uruchom pendrive z Mintem. W programie GParted wybierz dysk sda i sformatuj go: Device > Create Partition Table > msdos
Następnie wykonaj instalację automatyczną.
Ale podczas instalacji będzie się pytał o formatowanie dysku i tworzenie partycji. co wtedy wybrać?
Stron: 1 2 3