Forum Linux Mint Polska

Pełna wersja: Zatrzymane pakiety. Problem z aktualizacją.
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Witam.
Terminal pokazuje zatrzymane pakiety.

Cytat:[email protected]:~$ sudo apt update
[sudo] hasło użytkownika blade:     
Stary:1 http://ftp.agh.edu.pl/ubuntu jammy InRelease
Stary:2 http://ftp.agh.edu.pl/ubuntu jammy-updates InRelease                 
Stary:3 http://ftp.agh.edu.pl/ubuntu jammy-backports InRelease               
Ign.:4 https://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/dist/li...t/packages vanessa InRelease
Stary:5 https://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/dist/li...t/packages vanessa Release
Stary:6 https://dl.google.com/linux/chrome/deb stable InRelease               
Stary:7 http://repository.spotify.com stable InRelease                       
Stary:8 http://security.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease           
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe 
5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
[email protected]:~$ sudo apt upgrade
Czytanie list pakietów... Gotowe
Budowanie drzewa zależności... Gotowe
Odczyt informacji o stanie... Gotowe 
Obliczanie aktualizacji... Gotowe
Następujące pakiety zostały zatrzymane:
  intel-microcode python3-distupgrade ubuntu-release-upgrader-core zlib1g
  zlib1g:i386
0 aktualizowanych, 0 nowo instalowanych, 0 usuwanych i 5 nieaktualizowanych.
[email protected]:~$


To moja konfiguracja sprzętowa.  Mądra głowo pomóż proszę Shy 

Cytat: [email protected]:~$ inxi -Fxz
System:
  Kernel: 5.15.0-47-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
    Desktop: Cinnamon 5.4.12 Distro: Linux Mint 21 Vanessa
    base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
  Type: Desktop Mobo: Gigabyte model: GA-770T-D3L v: x.x
    serial: <superuser required> BIOS: Award v: F4 date: 10/18/2010
CPU:
  Info: quad core model: AMD Phenom II X4 945 bits: 64 type: MCP arch: K10
    rev: 3 cache: L1: 512 KiB L2: 2 MiB L3: 6 MiB
  Speed (MHz): avg: 800 min/max: 800/3000 boost: disabled cores: 1: 800
    2: 800 3: 800 4: 800 bogomips: 24108
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm
Graphics:
  Device-1: AMD RV710 [Radeon HD 4350/4550] vendor: Gigabyte driver: radeon
    v: kernel bus-ID: 01:00.0
  Device-2: Z-Star Micro ZC0303 Webcam type: USB driver: gspca_zc3xx
    bus-ID: 5-3:2
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: ati,radeon
    unloaded: fbdev,modesetting,vesa gpu: radeon resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD RV710 (DRM 2.50.0 / 5.15.0-47-generic LLVM 13.0.1)
    v: 3.3 Mesa 22.0.5 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: AMD SBx00 Azalia vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel
    bus-ID: 00:14.2
  Device-2: AMD RV710/730 HDMI Audio [Radeon HD 4000 series]
    vendor: Gigabyte driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 01:00.1
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-47-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    vendor: Gigabyte driver: r8169 v: kernel port: de00 bus-ID: 02:00.0
  IF: enp2s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 1.03 TiB used: 16.3 GiB (1.6%)
  ID-1: /dev/sda vendor: A-Data model: SU800 size: 119.24 GiB
  ID-2: /dev/sdb vendor: Western Digital model: WD10EZEX-08WN4A0
    size: 931.51 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 31.79 GiB used: 15.26 GiB (48.0%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
  ID-2: /home size: 84.73 GiB used: 1.04 GiB (1.2%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 1.51 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 28.8 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 42.5 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 223 Uptime: 50m Memory: 3.83 GiB used: 1.29 GiB (33.7%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.2.0 Packages: 2382 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
[email protected]:~$

Dodano po pewnym czasie:
Temat do zamknięcia. Polecenie "aptitude dist-upgrade" załatwiło sprawę.
Zamykam.