Forum Linux Mint Polska

Pełna wersja: Błędy podczas uruchamiania systemu
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Witam,

Po aktualizacji Minta z wersji 19.3 "Tricia" do wersji 21.1 "Vera" na starcie systemu wyświetlają się błędy:


[Obrazek: SXAwgLT.jpg]

Pomimo to system działa prawidłowo.

Wynik inxi -Fxxxrz:

Kod:
System:
  Kernel: 5.15.0-56-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
    Desktop: Cinnamon 5.6.5 tk: GTK 3.24.33 wm: muffin vt: 7 dm: LightDM 1.30.0
    Distro: Linux Mint 21.1 Vera base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
  Type: Laptop System: LENOVO product: 81SY v: Legion Y540-15IRH-PG0
    serial: <superuser required> Chassis: type: 10 v: Legion Y540-15IRH-PG0
    serial: <superuser required>
  Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: NO DPK serial: <superuser required>
    UEFI: LENOVO v: BHCN41WW date: 11/30/2020
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 44.4 Wh (100.0%) condition: 44.4/52.5 Wh (84.6%)
    volts: 12.7 min: 11.4 model: SMP L17M3PG3 type: Li-poly serial: <filter>
    status: Full cycles: 915
CPU:
  Info: quad core model: Intel Core i5-9300H bits: 64 type: MT MCP
    smt: enabled arch: Coffee Lake rev: A cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB
    L3: 8 MiB
  Speed (MHz): avg: 918 high: 998 min/max: 800/4100 cores: 1: 998 2: 905
    3: 944 4: 900 5: 900 6: 900 7: 900 8: 900 bogomips: 38400
  Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
  Device-1: NVIDIA TU117M [GeForce GTX 1650 Mobile / Max-Q] vendor: Lenovo
    driver: nvidia v: 450.216.04 pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 16
    bus-ID: 01:00.0 chip-ID: 10de:1f91 class-ID: 0300
  Device-2: Chicony Integrated Camera type: USB driver: uvcvideo
    bus-ID: 1-6:3 chip-ID: 04f2:b6d9 class-ID: 0e02 serial: <filter>
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: nvidia
    gpu: nvidia display-ID: :0 screens: 1
  Screen-1: 0 s-res: 1920x1080 s-dpi: 143 s-size: 341x191mm (13.4x7.5")
    s-diag: 391mm (15.4")
  Monitor-1: DP-4 res: 1920x1080 hz: 60 dpi: 142
    size: 344x194mm (13.5x7.6") diag: 395mm (15.5")
  OpenGL: renderer: GeForce GTX 1650/PCIe/SSE2 v: 4.6.0 NVIDIA 450.216.04
    direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel Cannon Lake PCH cAVS vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 00:1f.3 chip-ID: 8086:a348 class-ID: 0403
  Device-2: NVIDIA vendor: Lenovo driver: snd_hda_intel v: kernel pcie:
    speed: 8 GT/s lanes: 16 bus-ID: 01:00.1 chip-ID: 10de:10fa class-ID: 0403
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-56-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Intel Cannon Lake PCH CNVi WiFi driver: iwlwifi v: kernel
    bus-ID: 00:14.3 chip-ID: 8086:a370 class-ID: 0280
  IF: wlp0s20f3 state: up mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet
    vendor: Lenovo driver: r8169 v: kernel pcie: speed: 2.5 GT/s lanes: 1
    port: 3000 bus-ID: 07:00.0 chip-ID: 10ec:8168 class-ID: 0200
  IF: enp7s0 state: down mac: <filter>
  IF-ID-1: docker0 state: down mac: <filter>
  IF-ID-2: virbr0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP) type: USB
    driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-14:5 chip-ID: 8087:0aaa class-ID: e001
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 3 state: down
    bt-service: enabled,running rfk-block: hardware: no software: yes
    address: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 465.76 GiB used: 188.43 GiB (40.5%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Western Digital model: WDS500G2B0C-00PXH0
    size: 465.76 GiB speed: 31.6 Gb/s lanes: 4 type: SSD serial: <filter>
    rev: 211070WD temp: 27.9 C scheme: MBR
Partition:
  ID-1: / size: 456.88 GiB used: 188.42 GiB (41.2%) fs: ext4
    dev: /dev/nvme0n1p5
  ID-2: /boot/efi size: 511 MiB used: 5.2 MiB (1.0%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) priority: -2
    file: /swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 45.0 C pch: 40.0 C mobo: N/A gpu: nvidia
    temp: 42 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:
  Packages: 3021 apt: 2993 flatpak: 23 snap: 5
  No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
    1: deb https://ftp.icm.edu.pl/pub/Linux/dist/linuxmint/packages vera main upstream import backport
    2: deb http://ftp.agh.edu.pl/ubuntu jammy main restricted universe multiverse
    3: deb http://ftp.agh.edu.pl/ubuntu jammy-updates main restricted universe multiverse
    4: deb http://ftp.agh.edu.pl/ubuntu jammy-backports main restricted universe multiverse
    5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ jammy-security main restricted universe multiverse
Info:
  Processes: 285 Uptime: 2h 3m wakeups: 1 Memory: 15.55 GiB
  used: 2.58 GiB (16.6%) Init: systemd v: 249 runlevel: 5 Compilers:
  gcc: 11.3.0 alt: 11/9 Shell: Bash v: 5.1.16 running-in: guake inxi: 3.3.13


W jaki sposób mogę usunąć te błędy?

Pozdrawiam
Zacznij od aktualizacji biosu/firmware.
Jak nie znikną to można ukryć te błędy dodając loglevel=3 do parametrów startowych jądra.
1. Otwórz jako root plik /etc/default/grub
2. W linijce GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT dodaj loglevel=3
3. Zapisz zmiany i wkonaj sudo update-grub

Literatura:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=348317
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=339223
(25-12-2022, 19:01)dedito napisał(a): [ -> ]Zacznij od aktualizacji biosu/firmware.
Jak nie znikną to można ukryć te błędy dodając loglevel=3 do parametrów startowych jądra.
1. Otwórz jako root plik /etc/default/grub
2. W linijce GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT dodaj loglevel=3
3. Zapisz zmiany i wkonaj sudo update-grub

Literatura:
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=348317
https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=339223

Zadziałało to także u mnie. Leci podziękowanie
Ale co zadziałało? Smile
Aktualizacja firmware czy parametr startowy loglevel=3? Big Grin
(26-12-2022, 22:28)dedito napisał(a): [ -> ]Ale co zadziałało? Smile
Aktualizacja firmware czy parametr startowy loglevel=3? Big Grin

Parametr startowy. W moim przypadku już jakiś czas temu próbowaliśmy aktualizacji BIOSu w jednym z moich wątków lecz nie przyniosła pożądanych rezultatów.