Forum Linux Mint Polska

Pełna wersja: Fizyczny przycisk POWER nie wyłącza komputera
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Czy na Mincie XFCE można przypisać wyłączanie komputera pod fizyczny przycisk na obudowie?

Stary Laptop Acer Extensa 5220 z 2008r. Core 2 Duo. W menadżerze zasilania mam jedynie opcje Brak, Wstrzymanie, Wybór akcji jak można przypisać pod przycisk power. Wstrzymanie odpada bo laptop po przejściu w stan wstrzymania już się nie uruchamia i zależy mi aby wraz ze startem systemu startowała również przeglądarka.
Proszę podać informacje o konfiguracji sprzętowej/programowej w postaci wyniku polecenia inxi -Fxz (więcej szczegółów uzyskasz klikając w link)

Podając wyniki komend bądź logi proszę używać znaczników - CODE (więcej szczegółów uzyskasz klikając w link)

Więcej zasad, które należy stosować znajdziesz w Zasadach forum

Stosując zasady pomagasz Sobie i Nam bo:
- My nie musimy zajmować się redagowaniem postów, przypominaniem o przestrzeganiu zasad, zbieraniem wystarczającej ilości informacji do udzielenia merytorycznej pomocy.
- Ty masz większe szanse na szybkie otrzymanie merytorycznej odpowiedzi.
Kod:
Kernel: 5.15.0-67-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0
    Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 21.1 Vera base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
  Type: Laptop System: Acer product: Extensa 5220 v: 0100
    serial: <superuser required>
  Mobo: Acer model: Columbia v: Rev serial: <superuser required>
    BIOS: Phoenix v: 1.22 date: 10/22/2007
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: N/A condition: N/A volts: 2.3 min: 11.1
    model: SONY Corp CONIS41 status: N/A
CPU:
  Info: dual core model: Intel Core2 Duo T7300 bits: 64 type: MCP
    arch: Core Merom rev: B cache: L1: 128 KiB L2: 4 MiB
  Speed (MHz): avg: 798 high: 799 min/max: 800/2001 boost: enabled cores:
    1: 798 2: 799 bogomips: 7981
  Flags: ht lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 vmx
Graphics:
  Device-1: Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics
    vendor: Acer Incorporated ALI driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
    unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 1280x800~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel 965GM (CL) v: 2.1 Mesa 22.2.5
    direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 82801H HD Audio
    vendor: Acer Incorporated ALI Realtek ALC268 codec driver: snd_hda_intel
    v: kernel bus-ID: 00:1b.0
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-67-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Broadcom NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express
    vendor: Acer Incorporated ALI driver: tg3 v: kernel port: N/A
    bus-ID: 02:00.0
  IF: enp2s0 state: down mac: <filter>
  Device-2: Broadcom BCM4311 802.11b/g WLAN vendor: AMBIT Microsystem
    driver: b43-pci-bridge v: N/A bus-ID: 04:00.0
  IF-ID-1: wlan0 state: up mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 111.79 GiB used: 18.31 GiB (16.4%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Patriot model: Burst size: 111.79 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 108.98 GiB used: 18.3 GiB (16.8%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
  ID-2: /boot/efi size: 512 MiB used: 5.2 MiB (1.0%) fs: vfat
    dev: /dev/sda2
Swap:
  ID-1: swap-1 type: file size: 2 GiB used: 0 KiB (0.0%) file: /swapfile
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 60.0 C mobo: 52.0 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 195 Uptime: 10m Memory: 2.9 GiB used: 1.19 GiB (41.0%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2083 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13