Forum Linux Mint Polska

Pełna wersja: Klawiatura startuje z dużym opóźnieniem
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Stron: 1 2
Witam, 
Trafiłem na zagwozdkę, której nie potrafię rozwiązać. Na laptopie HP Pavilion ,GeForce MX 450 mam Minta 21.1 Cinnamon, ver 5.6.8. Jądro 5.15.0-69-generic. Procesor 11th Gen Intel Core [email protected] GHz x 4. Pamięć 7,5 GiB, Dysk SSD 512.1 GB

I teraz problem - po każdym uruchomieniu, lub wybudzeniu z uśpienia klawiatura jest martwa, tzn. nie reaguje. Działa tylko klawisz f11 (podświetlenie). Po chwili (i tu nie ma reguły) 15 ~ 35 sekund klawiatura startuje i już do końca sesji jest ok. Nie raz trwa to dłużej - nawet ponad minutę. Wyłączyłem wszystkie programy z autostartu - nie pomogło. Zaktualizowałem system (bo trwa to już od roku), nowy kernel 5.15.0-69 i to samo. Już mi brak pomysłów, być może jest jakieś proste rozwiązanie, którego ja nie widzę. Może ktoś z Was walczył z tym na swoim Pavilionie i udało się znaleźć rozwiązanie? Najbardziej irytujące jest to zjawisko, kiedy chcę wpisać hasło na wylogowanym systemie, mijają cenne sekundy, a mnie trafia szlag. (Dodam, że to zjawisko nie występuje pod Windows). Prawdopodobnie jest jakiś proces, który uniemożliwia start klawiatury, ale jak to sprawdzić??? Bardzo proszę o jakieś sugestie, podpowiedzi.Kod:
System:

  Kernel: 5.15.0-69-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.3.0

    Desktop: Cinnamon 5.6.8 Distro: Linux Mint 21.1 Vera

    base: Ubuntu 22.04 jammy

Machine:

  Type: Laptop System: HP product: HP Pavilion Laptop 15-eg0xxx

    v: Type1ProductConfigId serial: <superuser required>

  Mobo: HP model: 8850 v: 34.29 serial: <superuser required> UEFI: Insyde

    v: F.20 date: 07/14/2021

Battery:

  ID-1: BAT0 charge: 37.3 Wh (100.0%) condition: 37.3/37.3 Wh (100.0%)

    volts: 12.6 min: 11.3 model: HP Primary status: Full

CPU:

  Info: quad core model: 11th Gen Intel Core i7-1165G7 bits: 64 type: MT MCP

    arch: Tiger Lake rev: 1 cache: L1: 320 KiB L2: 5 MiB L3: 12 MiB

  Speed (MHz): avg: 646 high: 967 min/max: 400/4700 cores: 1: 676 2: 556

    3: 571 4: 797 5: 431 6: 744 7: 433 8: 967 bogomips: 44851

  Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx

Graphics:

  Device-1: Intel TigerLake-LP GT2 [Iris Xe Graphics] vendor: Hewlett-Packard

    driver: i915 v: kernel bus-ID: 0000:00:02.0

  Device-2: NVIDIA TU117M [GeForce MX450] vendor: Hewlett-Packard

    driver: nvidia v: 510.108.03 bus-ID: 0000:01:00.0

  Device-3: Cheng Uei Precision Industry (Foxlink) HP Wide Vision HD Camera

    type: USB driver: uvcvideo bus-ID: 3-3:2

  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X:

    loaded: modesetting,nvidia unloaded: fbdev,nouveau,vesa gpu: i915

    resolution: 1920x1080~60Hz

  OpenGL: renderer: Mesa Intel Xe Graphics (TGL GT2) v: 4.6 Mesa 22.2.5

    direct render: Yes

Audio:

  Device-1: Intel Tiger Lake-LP Smart Sound Audio vendor: Hewlett-Packard

    driver: sof-audio-pci-intel-tgl bus-ID: 0000:00:1f.3

  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-69-generic running: yes

  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes

  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes

Network:

  Device-1: Intel Wi-Fi 6 AX201 driver: iwlwifi v: kernel

    bus-ID: 0000:00:14.3

  IF: wlp0s20f3 state: up mac: <filter>

Bluetooth:

  Device-1: Intel AX201 Bluetooth type: USB driver: btusb v: 0.8

    bus-ID: 3-10:3

  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter>

    bt-v: 3.0 lmp-v: 5.2

RAID:

  Hardware-1: Intel Volume Management Device NVMe RAID Controller driver: vmd

    v: 0.6 bus-ID: 0000:00:0e.0

Drives:

  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 27.68 GiB (5.8%)

  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLQ512HALU-000H1

    size: 476.94 GiB temp: 29.9 C

Partition:

  ID-1: / size: 467.28 GiB used: 27.67 GiB (5.9%) fs: ext4

    dev: /dev/nvme0n1p3

  ID-2: /boot/efi size: 187.1 MiB used: 6 MiB (3.2%) fs: vfat

    dev: /dev/nvme0n1p1

Swap:

  ID-1: swap-1 type: partition size: 953 MiB used: 0 KiB (0.0%)

    dev: /dev/nvme0n1p2

Sensors:

  System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: N/A

  Fan Speeds (RPM): N/A

Info:

  Processes: 279 Uptime: 13h 4m Memory: 7.53 GiB used: 2.06 GiB (27.4%)

  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.3.0 Packages: 2429 Shell: Bash
v: 5.1.16 inxi: 3.3.13


Kod:
wojaczek@Pavilion:~$ lsmod
Module                  Size  Used by
input_leds            16384  0
ccm                    20480  9
rfcomm                81920  16
cmac                  16384  3
algif_hash            16384  1
algif_skcipher        16384  1
af_alg                32768  6 algif_hash,algif_skcipher
bnep                  28672  2
zfs                  4112384  0
zunicode              348160  1 zfs
zzstd                491520  1 zfs
zlua                  163840  1 zfs
zavl                  16384  1 zfs
icp                  311296  1 zfs
zcommon              106496  2 zfs,icp
znvpair                98304  2 zfs,zcommon
spl                  118784  6 zfs,icp,zzstd,znvpair,zcommon,zavl
snd_ctl_led            24576  0
snd_soc_skl_hda_dsp    28672  6
snd_soc_intel_hda_dsp_common    20480  1 snd_soc_skl_hda_dsp
snd_soc_hdac_hdmi      36864  1 snd_soc_skl_hda_dsp
snd_hda_codec_hdmi    77824  1
snd_hda_codec_realtek  159744  1
snd_hda_codec_generic  102400  1 snd_hda_codec_realtek
snd_soc_dmic          16384  1
snd_sof_pci_intel_tgl    16384  0
snd_sof_intel_hda_common  102400  1 snd_sof_pci_intel_tgl
soundwire_intel        40960  1 snd_sof_intel_hda_common
soundwire_generic_allocation    16384  1 soundwire_intel
soundwire_cadence      36864  1 soundwire_intel
snd_sof_intel_hda      20480  1 snd_sof_intel_hda_common
snd_sof_pci            20480  2 snd_sof_intel_hda_common,snd_sof_pci_intel_tgl
snd_sof_xtensa_dsp    16384  1 snd_sof_intel_hda_common
snd_sof              147456  2 snd_sof_pci,snd_sof_intel_hda_common
snd_soc_hdac_hda      24576  1 snd_sof_intel_hda_common
snd_hda_ext_core      32768  4 snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_hdac_hdmi,snd_soc_hdac_hda,snd_sof_intel_hda
snd_soc_acpi_intel_match    61440  2 snd_sof_intel_hda_common,snd_sof_pci_intel_tgl
snd_soc_acpi          16384  2 snd_soc_acpi_intel_match,snd_sof_intel_hda_common
soundwire_bus          94208  3 soundwire_intel,soundwire_generic_allocation,soundwire_cadence
ledtrig_audio          16384  3 snd_ctl_led,snd_hda_codec_generic,snd_sof
snd_soc_core          339968  7 soundwire_intel,snd_sof,snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_hdac_hdmi,snd_soc_hdac_hda,snd_soc_dmic,snd_soc_skl_hda_dsp
snd_compress          24576  1 snd_soc_core
ac97_bus              16384  1 snd_soc_core
snd_pcm_dmaengine      16384  1 snd_soc_core
snd_hda_intel          53248  0
snd_intel_dspcfg      28672  2 snd_hda_intel,snd_sof_intel_hda_common
snd_intel_sdw_acpi    20480  2 snd_sof_intel_hda_common,snd_intel_dspcfg
snd_hda_codec        163840  7 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec_realtek,snd_soc_intel_hda_dsp_common,snd_soc_hdac_hda,snd_soc_skl_hda_dsp
joydev                32768  0
intel_tcc_cooling      16384  0
iwlmvm                569344  0
snd_hda_core          110592  11 snd_hda_codec_generic,snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_ext_core,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_soc_intel_hda_dsp_common,snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_hdac_hdmi,snd_soc_hdac_hda,snd_sof_intel_hda
x86_pkg_temp_thermal    20480  0
snd_hwdep              16384  1 snd_hda_codec
intel_powerclamp      20480  0
coretemp              24576  0
snd_pcm              143360  11 snd_hda_codec_hdmi,snd_hda_intel,snd_hda_codec,soundwire_intel,snd_sof,snd_sof_intel_hda_common,snd_soc_hdac_hdmi,snd_compress,snd_soc_core,snd_hda_core,snd_pcm_dmaengine
mac80211            1249280  1 iwlmvm
snd_seq_midi          20480  0
snd_seq_midi_event    16384  1 snd_seq_midi
snd_rawmidi            49152  1 snd_seq_midi
uvcvideo              106496  0
btusb                  61440  0
videobuf2_vmalloc      20480  1 uvcvideo
mei_hdcp              24576  0
videobuf2_memops      20480  1 videobuf2_vmalloc
intel_rapl_msr        20480  0
kvm_intel            368640  0
videobuf2_v4l2        32768  1 uvcvideo
libarc4                16384  1 mac80211
nls_iso8859_1          16384  1
btrtl                  24576  1 btusb
snd_seq                77824  2 snd_seq_midi,snd_seq_midi_event
btbcm                  24576  1 btusb
videobuf2_common      77824  4 videobuf2_vmalloc,videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_memops
snd_seq_device        16384  3 snd_seq,snd_seq_midi,snd_rawmidi
processor_thermal_device_pci_legacy    16384  0
btintel                40960  1 btusb
snd_timer              40960  2 snd_seq,snd_pcm
processor_thermal_device    20480  1 processor_thermal_device_pci_legacy
iwlwifi              450560  1 iwlmvm
videodev              258048  3 videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
kvm                  1028096  1 kvm_intel
hp_wmi                20480  0
sparse_keymap          16384  1 hp_wmi
processor_thermal_rfim    24576  1 processor_thermal_device
platform_profile      16384  1 hp_wmi
wmi_bmof              16384  0
snd                  106496  28 snd_ctl_led,snd_hda_codec_generic,snd_seq,snd_seq_device,snd_hda_codec_hdmi,snd_hwdep,snd_hda_intel,snd_hda_codec,snd_hda_codec_realtek,snd_timer,snd_soc_hdac_hdmi,snd_compress,snd_soc_core,snd_pcm,snd_soc_skl_hda_dsp,snd_rawmidi
processor_thermal_mbox    16384  2 processor_thermal_rfim,processor_thermal_device
intel_cstate          20480  0
serio_raw              20480  0
mc                    65536  4 videodev,videobuf2_v4l2,uvcvideo,videobuf2_common
hid_multitouch        32768  0
bluetooth            704512  43 btrtl,btintel,btbcm,bnep,btusb,rfcomm
8250_dw                16384  0
cfg80211              974848  3 iwlmvm,iwlwifi,mac80211
mei_me                40960  1
ee1004                20480  0
soundcore              16384  2 snd_ctl_led,snd
ecdh_generic          16384  2 bluetooth
mei                  135168  3 mei_hdcp,mei_me
ecc                    36864  1 ecdh_generic
processor_thermal_rapl    20480  1 processor_thermal_device
ucsi_acpi              16384  0
intel_rapl_common      40960  2 intel_rapl_msr,processor_thermal_rapl
typec_ucsi            45056  1 ucsi_acpi
igen6_edac            24576  0
intel_soc_dts_iosf    20480  1 processor_thermal_device_pci_legacy
typec                  69632  1 typec_ucsi
int3403_thermal        20480  0
int340x_thermal_zone    20480  2 int3403_thermal,processor_thermal_device
wireless_hotkey        16384  0
int3400_thermal        20480  0
mac_hid                16384  0
acpi_thermal_rel      16384  1 int3400_thermal
acpi_pad              184320  0
nvidia_uvm          1220608  0
sch_fq_codel          20480  1
msr                    16384  0
parport_pc            49152  0
ppdev                  24576  0
lp                    28672  0
ramoops                32768  0
parport                69632  3 parport_pc,lp,ppdev
reed_solomon          28672  1 ramoops
pstore_blk            16384  0
pstore_zone            32768  1 pstore_blk
efi_pstore            16384  0
ip_tables              32768  0
x_tables              53248  1 ip_tables
autofs4                49152  2
btrfs                1560576  0
blake2b_generic        20480  0
xor                    24576  1 btrfs
zstd_compress        229376  1 btrfs
raid6_pq              122880  1 btrfs
libcrc32c              16384  1 btrfs
dm_mirror              24576  0
dm_region_hash        24576  1 dm_mirror
dm_log                20480  2 dm_region_hash,dm_mirror
nvidia_drm            69632  2
nvidia_modeset      1150976  2 nvidia_drm
nvidia              39153664  91 nvidia_uvm,nvidia_modeset
spi_pxa2xx_platform    32768  0
dw_dmac                16384  0
hid_generic            16384  0
dw_dmac_core          36864  1 dw_dmac
i915                3104768  21
nvme                  49152  3
i2c_algo_bit          16384  1 i915
rtsx_pci_sdmmc        32768  0
nvme_core            135168  5 nvme
ttm                    86016  1 i915
crct10dif_pclmul      16384  1
crc32_pclmul          16384  0
ghash_clmulni_intel    16384  0
drm_kms_helper        311296  2 nvidia_drm,i915
aesni_intel          376832  10
crypto_simd            16384  1 aesni_intel
syscopyarea            16384  1 drm_kms_helper
cryptd                24576  3 crypto_simd,ghash_clmulni_intel
sysfillrect            20480  1 drm_kms_helper
sysimgblt              16384  1 drm_kms_helper
fb_sys_fops            16384  1 drm_kms_helper
cec                    61440  2 drm_kms_helper,i915
rc_core                65536  1 cec
i2c_i801              36864  0
rtsx_pci              106496  1 rtsx_pci_sdmmc
i2c_smbus              20480  1 i2c_i801
drm                  622592  14 drm_kms_helper,nvidia,nvidia_drm,i915,ttm
intel_lpss_pci        24576  2
intel_lpss            16384  1 intel_lpss_pci
xhci_pci              24576  0
idma64                20480  0
vmd                    24576  0
xhci_pci_renesas      20480  1 xhci_pci
i2c_hid_acpi          16384  0
i2c_hid                36864  1 i2c_hid_acpi
hid                  151552  3 i2c_hid,hid_multitouch,hid_generic
wmi                    32768  2 hp_wmi,wmi_bmof
video                  65536  1 i915
pinctrl_tigerlake      32768  1

Kod:
wojaczek@Pavilion:~$ dmesg | nc termbin.com 9999
https://termbin.com/anjz
Spróbuj tego co sugeruje log z dmesg:
Cytat:[ 0.461911] i8042: PNP: PS/2 appears to have AUX port disabled, if this is incorrect please boot with i8042.nopnp
Niestety nie mam fioletowego pojęcia o co chodzi z tym portem AUX i jak go włączyć? Chyba mnie przeceniłeś. Potrafię się posłużyć terminalem, ale gdybyś mógł jak "krowie na rowie" wytłumaczyć co zrobić żeby naprawić te "lagi" klawiatury to będę wdzięczny dozgonnie.
Uruchom jądro systemu z aktywnym parametrem i8042.nopnp=1 czyli przykładowo dopisz go do /etc/default/grub do linijki command line i zaktualizuj grub.
Więcej info -> https://forum.linuxmint.pl/showthread.ph...04#pid6504
@dedito jesteś geniuszem! Dziękuję! Działa.!Męczyłem się z tym rok! Muchas gracias señor Smile
Nos problemos jak to mawiał kiler czy jakoś tak Smile
Oznaczam wątek jako rozwiązany.
Zamykam wątek.
Otwarte ponownie, ze względu na połowiczne rozwiązanie problemu.
Dziękuję Adminowi za cierpliwość benedyktyńską. Troszkę przedwczesna była moja radość z prawidłowo startującej klawiatury.
Owszem wpis w 6 linijce grub.cfg sprawił, że klawiatura idealnie startuje wraz z systemem uruchamianym od "zera", natomiast problem nadal występuje tuż po wybudzeniu... Wtedy trzeba czekać nawet 60 sekund i więcej, aż się ożywi (klawiatura). Może to kogoś naprowadzi, poniżej zamieszczam dopisaną 6 linijkę w sekcji
Kod:
CMDLINE:
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=0
GRUB_DISTRIBUTOR=`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
GRUB_CMDLINE_LINUX="i8042.nopnp=1 i8042.reset"
W takich przypadkach wielu pomogło dodanie innego parametru jądra. W Grub zamień:

Kod:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"

Na:

Kod:
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash i8042.dumbkbd=1"
@magnus Dziękuję za podpowiedź. Zrobiłem jak zaleciłeś, wydaje się, że to pomogło. Po uśpieniu klawiatura działa od razu, podobnie jak po uruchomieniu. Jednak ten sposób uwalił u mnie diodę "caps lock" - przestała świecić Sad Czy tak ma być?
Stron: 1 2