Forum Linux Mint Polska

Pełna wersja: Po instalacji Mint 19.3 na laptopie dell nie działa wifi
Aktualnie przeglądasz uproszczoną wersję forum. Kliknij tutaj, by zobaczyć wersję z pełnym formatowaniem.
Cześć, jestem świeżym użytkownikiem, właśnie zainstalowałem minta 19.3 ale nie mam sieci.
Próbowałem w menadżerze sterowników włączyć bcmwl-kernel-source (działało na wersji uruchomionej z pendrive przed instalacją), ale wyrzuca błąd "Nieudane pobranie plików pakietów" 

Załączam plik wireless info

Kod:
########## wireless info START ##########

Report from: 10 May 2020 22:43 CEST +0200

Booted last: 10 May 2020 00:00 CEST +0200

Script from: 22 Oct 2018 03:34 UTC +0000

##### release ###########################

Distributor ID:    LinuxMint
Description:    Linux Mint 19.3 Tricia
Release:    19.3
Codename:    tricia

##### kernel ############################

Linux 5.0.0-32-generic #34~18.04.2-Ubuntu SMP Thu Oct 10 10:36:02 UTC 2019 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Parameters: ro, quiet, splash, vt.handoff=1

##### desktop ###########################

Cinnamon

##### lspci #############################

02:00.0 Network controller [0280]: Broadcom Inc. and subsidiaries BCM43228 802.11a/b/g/n [14e4:4359]
    Subsystem: Dell BCM43228 802.11a/b/g/n [1028:0014]
    Kernel driver in use: bcma-pci-bridge

##### lsusb #############################

Bus 002 Device 004: ID 0a5c:5801 Broadcom Corp. BCM5880 Secure Applications Processor with fingerprint swipe sensor
Bus 002 Device 005: ID 046d:c31c Logitech, Inc. Keyboard K120
Bus 002 Device 006: ID 04f9:035b Brother Industries, Ltd
Bus 002 Device 003: ID 413c:2513 Dell Computer Corp. internal USB Hub of E-Port Replicator
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 003: ID 1bcf:2895 Sunplus Innovation Technology Inc.
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 002: ID 0951:1666 Kingston Technology DataTraveler G4
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 003: ID 046d:c534 Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 003 Device 002: ID 413c:2513 Dell Computer Corp. internal USB Hub of E-Port Replicator
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

##### PCMCIA card info ##################

##### rfkill ############################

1: dell-wifi: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no

##### secure boot #######################

SecureBoot disabled

##### lsmod #############################

dell_laptop            20480  0
ledtrig_audio          16384  2 snd_hda_codec_generic,dell_laptop
b43                   409600  0
cordic                 16384  1 b43
mac80211              819200  1 b43
dell_wmi               20480  0
sparse_keymap          16384  1 dell_wmi
dell_smbios            28672  2 dell_wmi,dell_laptop
dell_wmi_descriptor    20480  2 dell_wmi,dell_smbios
wmi_bmof               16384  0
cfg80211              679936  2 b43,mac80211
ssb                    69632  1 b43
bcma                   61440  1 b43
wmi                    28672  4 dell_wmi,wmi_bmof,dell_smbios,dell_wmi_descriptor
video                  49152  3 dell_wmi,dell_laptop,i915

##### interfaces ########################

[/etc/network/interfaces]
auto lo
iface lo inet loopback

##### ifconfig ##########################

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback <MAC address> brd <MAC address>
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever

##### iwconfig ##########################

lo        no wireless extensions.

##### route #############################

##### resolv.conf #######################

[777 root '/etc/resolv.conf' -> '../run/systemd/resolve/stub-resolv.conf']

nameserver 127.0.0.53
options edns0

##### network managers ##################

Installed:

    NetworkManager

Running:

root       859     1  0 22:24 ?        00:00:00 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon

##### NetworkManager info ###############

##### NetworkManager.state ##############

[main]
NetworkingEnabled=true
WirelessEnabled=true
WWANEnabled=true

##### NetworkManager config #############

[[/etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf]]
[connection]
wifi.powersave = 3

[[/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf]]
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=false
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-dns-resolved.conf]]
[main]
dns=systemd-resolved

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf]]
[keyfile]
unmanaged-devices=*,except:type:wifi,except:type:wwan

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/20-connectivity-ubuntu.conf]]
[connectivity]
uri=http://connectivity-check.ubuntu.com/

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf]]
[device-mac-addr-change-wifi]
match-device=driver:rtl8723bs,driver:rtl8189es,driver:r8188eu,driver:8188eu,driver:eagle_sdio,driver:wl
wifi.scan-rand-mac-address=no
wifi.cloned-mac-address=preserve
ethernet.cloned-mac-address=preserve

##### NetworkManager profiles ###########

[[/etc/NetworkManager/system-connections/Auto dreamon]] (600 root)
[connection] id=Auto dreamon | type=wifi | permissions=
[wifi] mac-address=<MAC address> | mac-address-blacklist= | ssid=dreamon
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

##### Netplan config ####################

[/etc/netplan/1-network-manager-all.yaml]
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager

##### iw reg get ########################

Region: Europe/Warsaw (based on set time zone)

global
country 00: DFS-UNSET
    (2402 - 2472 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
    (2457 - 2482 @ 20), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (2474 - 2494 @ 20), (N/A, 20), (N/A), NO-OFDM, PASSIVE-SCAN
    (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), DFS, AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (5490 - 5730 @ 160), (N/A, 20), (0 ms), DFS, PASSIVE-SCAN
    (5735 - 5835 @ 80), (N/A, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
    (57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)

##### iwlist channels ###################

lo        no frequency information.

##### iwlist scan #######################

lo        Interface doesn't support scanning.

##### module infos ######################

[b43]
filename:       /lib/modules/5.0.0-32-generic/kernel/drivers/net/wireless/broadcom/b43/b43.ko
firmware:       b43/ucode9.fw
firmware:       b43/ucode42.fw
firmware:       b43/ucode40.fw
firmware:       b43/ucode5.fw
firmware:       b43/ucode30_mimo.fw
firmware:       b43/ucode33_lcn40.fw
firmware:       b43/ucode29_mimo.fw
firmware:       b43/ucode26_mimo.fw
firmware:       b43/ucode25_mimo.fw
firmware:       b43/ucode25_lcn.fw
firmware:       b43/ucode24_lcn.fw
firmware:       b43/ucode16_mimo.fw
firmware:       b43/ucode16_lp.fw
firmware:       b43/ucode15.fw
firmware:       b43/ucode14.fw
firmware:       b43/ucode13.fw
firmware:       b43/ucode11.fw
license:        GPL
author:         Rafał Miłecki
author:         Gábor Stefanik
author:         Michael Buesch
author:         Stefano Brivio
author:         Martin Langer
description:    Broadcom B43 wireless driver
srcversion:     6103E28C49B6C9B7208D51F
depends:        mac80211,ssb,bcma,cfg80211,cordic
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           b43
vermagic:       5.0.0-32-generic SMP mod_unload
signat:         PKCS#7
signer:        
sig_key:        
sig_hashalgo:   md4
parm:           bad_frames_preempt:enable(1) / disable(0) Bad Frames Preemption (int)
parm:           fwpostfix:Postfix for the .fw files to load. (string)
parm:           hwpctl:Enable hardware-side power control (default off) (int)
parm:           nohwcrypt:Disable hardware encryption. (int)
parm:           hwtkip:Enable hardware tkip. (int)
parm:           qos:Enable QOS support (default on) (int)
parm:           btcoex:Enable Bluetooth coexistence (default on) (int)
parm:           verbose:Log message verbosity: 0=error, 1=warn, 2=info(default), 3=debug (int)
parm:           pio:Use PIO accesses by default: 0=DMA, 1=PIO (int)
parm:           allhwsupport:Enable support for all hardware (even it if overlaps with the brcmsmac driver) (int)

[mac80211]
filename:       /lib/modules/5.0.0-32-generic/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
license:        GPL
description:    IEEE 802.11 subsystem
srcversion:     52DCB41FCEDAD189F9DC353
depends:        cfg80211
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           mac80211
vermagic:       5.0.0-32-generic SMP mod_unload
signat:         PKCS#7
signer:        
sig_key:        
sig_hashalgo:   md4
parm:           minstrel_vht_only:Use only VHT rates when VHT is supported by sta. (bool)
parm:           max_nullfunc_tries:Maximum nullfunc tx tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           max_probe_tries:Maximum probe tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           beacon_loss_count:Number of beacon intervals before we decide beacon was lost. (int)
parm:           probe_wait_ms:Maximum time(ms) to wait for probe response before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           ieee80211_default_rc_algo:Default rate control algorithm for mac80211 to use (charp)

[cfg80211]
filename:       /lib/modules/5.0.0-32-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
description:    wireless configuration support
license:        GPL
author:         Johannes Berg
srcversion:     B9F9E2FE2501DE4B91956EF
depends:        
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           cfg80211
vermagic:       5.0.0-32-generic SMP mod_unload
signat:         PKCS#7
signer:        
sig_key:        
sig_hashalgo:   md4
parm:           bss_entries_limit:limit to number of scan BSS entries (per wiphy, default 1000) (int)
parm:           ieee80211_regdom:IEEE 802.11 regulatory domain code (charp)
parm:           cfg80211_disable_40mhz_24ghz:Disable 40MHz support in the 2.4GHz band (bool)

[ssb]
filename:       /lib/modules/5.0.0-32-generic/kernel/drivers/ssb/ssb.ko
license:        GPL
description:    Sonics Silicon Backplane driver
srcversion:     E7AF308F472629630CE272E
depends:        
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           ssb
vermagic:       5.0.0-32-generic SMP mod_unload
signat:         PKCS#7
signer:        
sig_key:        
sig_hashalgo:   md4

[bcma]
filename:       /lib/modules/5.0.0-32-generic/kernel/drivers/bcma/bcma.ko
license:        GPL
description:    Broadcom's specific AMBA driver
srcversion:     A58277A768AAB23C742A248
depends:        
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           bcma
vermagic:       5.0.0-32-generic SMP mod_unload
signat:         PKCS#7
signer:        
sig_key:        
sig_hashalgo:   md4

##### module parameters #################

[b43]
allhwsupport: 0
bad_frames_preempt: 0
btcoex: 1
hwpctl: 0
hwtkip: 0
nohwcrypt: 0
pio: 0
qos: 1
verbose: 2

[mac80211]
beacon_loss_count: 7
ieee80211_default_rc_algo: minstrel_ht
max_nullfunc_tries: 2
max_probe_tries: 5
minstrel_vht_only: Y
probe_wait_ms: 500

[cfg80211]
bss_entries_limit: 1000
cfg80211_disable_40mhz_24ghz: N
ieee80211_regdom: 00

##### /etc/modules ######################

##### modprobe options ##################

[/etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf]
blacklist ath_pci

[/etc/modprobe.d/blacklist.conf]
blacklist evbug
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
blacklist eepro100
blacklist de4x5
blacklist eth1394
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist i2c_i801
blacklist prism54
blacklist bcm43xx
blacklist garmin_gps
blacklist asus_acpi
blacklist snd_pcsp
blacklist pcspkr
blacklist amd76x_edac

[/etc/modprobe.d/blacklist-rare-network.conf]
alias net-pf-3 off
alias net-pf-6 off
alias net-pf-9 off
alias net-pf-11 off
alias net-pf-12 off
alias net-pf-19 off
alias net-pf-21 off
alias net-pf-36 off

[/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf]
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211

##### rc.local ##########################

grep: /etc/rc.local: No such file or directory

##### pm-utils ##########################

##### udev rules ########################

##### dmesg #############################

########## wireless info END ############
Spróbuj wykonać te dwie komendy (kopiuj i wklejej do terminala - Ctrl+Shift+V osobno):
Kod:
sudo apt remove broadcom-sta-dkms bcmwl-kernel-source
sudo apt install firmware-b43-installer
Potem zrestartuj komputer.
Podczas wykonywania komend musisz mieć połączenie z internetem - po kablu.
(10-05-2020, 21:28)yahoob3 napisał(a): [ -> ]Spróbuj wykonać te dwie komendy (kopiuj i wklejej do terminala - Ctrl+Shift+V osobno):
Kod:
sudo apt remove broadcom-sta-dkms bcmwl-kernel-source
sudo apt install firmware-b43-installer
Potem zrestartuj komputer.
Podczas wykonywania komend musisz mieć połączenie z internetem - po kablu.
Dzięki za odpowiedź. Niestety po kablu też nie mam neta.
A po pierwszej komendzie - remove - dostałem info, że pakiety nie są zainstalowane, więc nie zostaną usunięte.
Po drugiej komendzie - nie udało się przetłumaczyć nazw... czyli pewnie dlatego że nie połączył się z netem Sad
Jest opcja Wink
Późno i nie mam siły już klepać... https://askubuntu.com/questions/730799/i...er-offline jeśli będziesz miał z tym problem, pytaj.
(10-05-2020, 22:09)yahoob3 napisał(a): [ -> ]Jest opcja Wink
Późno i nie mam siły już klepać... https://askubuntu.com/questions/730799/i...er-offline jeśli będziesz miał z tym problem, pytaj.
Pojszło. Muchos Gracias @Yahoob3