Forum Linux Mint Polska
[SOLVED] Skaner Epson V200 w Mint wyższym niż 18.3 - Wersja do druku

+- Forum Linux Mint Polska (https://forum.linuxmint.pl)
+-- Dział: Linux Mint Debian Edition (https://forum.linuxmint.pl/forumdisplay.php?fid=204)
+--- Dział: Sprzęt i sterowniki (https://forum.linuxmint.pl/forumdisplay.php?fid=193)
+--- Wątek: [SOLVED] Skaner Epson V200 w Mint wyższym niż 18.3 (/showthread.php?tid=1110)Skaner Epson V200 w Mint wyższym niż 18.3 - etkth - 13-07-2020

Od kilku lat nie mogłem zainstalować skanera Epson V200 w Mint wyższym niż 18.3
Wszystkie nowsze wersje nie widziały skanera. Okazało się, że trzeba wyedytować plik w katalogu etc/udev/rules.d
pod nazwą 79-udev-epson.rules

******************************************

SUBSYSTEM="usb_device", ACTION="add", GOTO="epson_rules_end"

# Epson
ATTR{idVendor}="0x04b8", ATTR{idProduct}="0x012f", SYMLINK+="scan-epson", MODE="0666", OWNER="YOUR_USER_NAME_GOES_HERE", GROUP="scanner"

LABEL="epson_rules_end"