Forum Linux Mint Polska
timeshift error - partycja LUKS zabezpieczona hasłem - Wersja do druku

+- Forum Linux Mint Polska (https://forum.linuxmint.pl)
+-- Dział: Wsparcie (https://forum.linuxmint.pl/forumdisplay.php?fid=203)
+--- Dział: System (https://forum.linuxmint.pl/forumdisplay.php?fid=116)
+--- Wątek: timeshift error - partycja LUKS zabezpieczona hasłem (/showthread.php?tid=1493)

Strony: 1 2


timeshift error - partycja LUKS zabezpieczona hasłem - szcz - 22-02-2021

Hej,

Linux przestał mi działać, nie dało się zalogować. Odpaliłem LiveUSB i próbowałem załadować migawkę sprzed dwóch dni. I pojawił się błąd, system umarł.
Ciągle mam Windows działąjący obok Minta.

Jak dokopać się do plików które były na linuksowym dysku? wiedzac, że była to partycja LUKS zabezpieczona hasłem. Kiedy próbuję dostać się do dysku z poziomu LiveUSB - nie działa
Próbowałem użyć LibreCrypt - kiedy montuję partycję i próbuję się do niej dostać - wyskakuje komunikat, że wymagane jest formatowanie.

Pozdrawiam !
szcz


RE: timeshift error - dedito - 22-02-2021

Zacząłbym od sprawdzenia SMARTA dysku, może ma jakieś problemy.


RE: timeshift error - szcz - 22-02-2021

(22-02-2021, 11:00)dedito napisał(a): Zacząłbym od sprawdzenia SMARTA dysku, może ma jakieś problemy.

Kod:
wmic:root\cli>diskdrive get status
Status
OK
OKRE: timeshift error - dedito - 22-02-2021

To nie wygląda na tablicę SMART Big Grin


RE: timeshift error - partycja LUKS zabezpieczona hasłem - morfik - 22-02-2021

A w jaki sposób próbował autor otworzyć ten kontener z poziomu systemu live? I jakie komunikaty się pojawiają w tym procesie?


RE: timeshift error - partycja LUKS zabezpieczona hasłem - szcz - 22-02-2021

(22-02-2021, 13:18)morfik napisał(a): A w jaki sposób próbował autor otworzyć ten kontener z poziomu systemu live? I jakie komunikaty się pojawiają w tym procesie?
Kiedy wchodzę z poziomu systemu live udaje mi się ozbaczyć strukturę plików na linuksowej partycji. wchodzę w katalog /home i widzę :
[Obrazek: 0JkpGicl.png]

Cytat:To nie wygląda na tablicę SMART
Jestem linuksową śnieżynką... Jak dostać się do tablicy SMART ?


RE: timeshift error - partycja LUKS zabezpieczona hasłem - morfik - 22-02-2021

W jaki sposób to było szyfrowane, bo to wygląda jak jakiś wbudowany w system mechanizm szyfrowania, a nie czysty kontener. Przy instalacji systemu wybierałeś by coś zaszyfrował?


RE: timeshift error - partycja LUKS zabezpieczona hasłem - dedito - 22-02-2021

Tablicę smart sprawdzisz poleceniem smartctl -a /dev/sdx gdzie sdx zmieniasz na zgodność z badanym dyskiem.
Polecenie mount lub inxi będzie pomocne w kwestii ustalenia nazwy sdx.


RE: timeshift error - partycja LUKS zabezpieczona hasłem - szcz - 22-02-2021

(22-02-2021, 14:07)dedito napisał(a): Tablicę smart sprawdzisz poleceniem smartctl -a /dev/sdx gdzie sdx zmieniasz na zgodność z badanym dyskiem.
Polecenie mount lub inxi będzie pomocne w kwestii ustalenia nazwy sdx.
Nie ogarniam co mam podstawic za sdx...
Kod:
[email protected]:~$ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=3956640k,nr_inodes=989160,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=800432k,mode=755)
/dev/sda1 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
/cow on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=/filesystem.squashfs,upperdir=/cow/upper,workdir=/cow/work)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
efivarfs on /sys/firmware/efi/efivars type efivarfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
none on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=28,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=20785)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tracefs on /sys/kernel/tracing type tracefs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /run/user/999 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=800428k,mode=700,uid=999,gid=999)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
[email protected]:~$ inxi
CPU: Quad Core Intel Core i5-8265U (-MT MCP-) speed/min/max: 1550/400/3900 MHz Kernel: 5.4.0-26-generic x86_64 Up: N/A
Mem: 744.1/7816.7 MiB (9.5%) Storage: 267.37 GiB (0.0% used) Procs: 297 Shell: bash 5.0.16 inxi: 3.0.38(22-02-2021, 13:55)morfik napisał(a): W jaki sposób to było szyfrowane, bo to wygląda jak jakiś wbudowany w system mechanizm szyfrowania, a nie czysty kontener. Przy instalacji systemu wybierałeś by coś zaszyfrował

Instalujac wybralem opcje "encrypt new linux mint" - wymyslilem haslo i wszystko dzialalo.


RE: timeshift error - partycja LUKS zabezpieczona hasłem - dedito - 22-02-2021

Wrzuć wynik inxi -Fxz