Forum Linux Mint Polska
[Tutorial] Instalacja Gry Tibia client linux - Wersja do druku

+- Forum Linux Mint Polska (https://forum.linuxmint.pl)
+-- Dział: Wsparcie (https://forum.linuxmint.pl/forumdisplay.php?fid=203)
+--- Dział: Gry i wine (https://forum.linuxmint.pl/forumdisplay.php?fid=140)
+--- Wątek: [Tutorial] Instalacja Gry Tibia client linux (/showthread.php?tid=630)Instalacja Gry Tibia client linux - dedito - 27-11-2019

Szybki poradnik instalacji gry Tibia - klient na linuksa.
Uwaga: wszystko robimy z poziomu użytkownika (nie musimy, a nawet nie powinniśmy tego robić jako root)
Przykład z użyciem terminala:
1. Pobieramy klienta z https://www.tibia.com/account/?subtopic=downloadclient (uwaga jest tylko wersja dla komputerów z systemem 64bit)
2. Rozpakowujemy podany plik w wybranym przez nas katalogu tar xzf tibia.x64.tar.gz
3. Przechodzimy do katalogu z rozpakowaną grą cd Tibia/
4. Uruchamiamy grę ./start-tibia-launcher.sh

Gdyby ktoś chciał sobie utworzyć aktywator na pulpicie to tu przykład:
Oczywiście ścieżkę do pliku trzeba mieć taką jak u siebie
Ikona jest w katalogu tibia.
[Obrazek: 4cLDOkZ.png]
Przy przy pierwszym uruchomieniu może krzyczeć, że plik nie ma praw do uruchomienia wtedy kliknij nadaj mu prawa do uruchomienia.

Oficjalne instrukcje instalacji są tu https://tibia.fandom.com/wiki/Linux_Client
Znane problemy tu: https://www.tibia.com/support/?subtopic=...topicid=43

Zgłoszone problemy na forum LinuxMint.PL:

Gra przy uruchomieniu może zgłosić błąd podobny do poniższego:
Cytat:qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve CRYPTO_num_locks
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve CRYPTO_set_id_callback
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve CRYPTO_set_locking_callback
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve ERR_free_strings
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve sk_new_null
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve sk_push
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve sk_free
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve sk_num
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve sk_pop_free
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve sk_value
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSL_library_init
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSL_load_error_strings
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSL_get_ex_new_index
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLv3_client_method
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLv23_client_method
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLv3_server_method
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLv23_server_method
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve X509_STORE_CTX_get_chain
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve OPENSSL_add_all_algorithms_noconf
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve OPENSSL_add_all_algorithms_conf
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLeay
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot resolve SSLeay_version
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function SSLeay
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function CRYPTO_num_locks
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function CRYPTO_set_id_callback
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function CRYPTO_set_locking_callback
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function SSL_library_init
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function SSLv23_client_method
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function sk_num
QObject::connect: Cannot connect (null):ConfusedtateChanged(QNetworkSession::State) to QNetworkReplyHttpImpl::_q_networkSessionStateChanged(QNetworkSession::State)
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function SSLv23_client_method
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function SSL_library_init
Download of configuration failed: “Error creating SSL context (error:140A90C4:SSL routines:func(169):reason(196))”
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function CRYPTO_num_locks
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function CRYPTO_set_id_callback
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function CRYPTO_set_locking_callback
qt.network.ssl: QSslSocket: cannot call unresolved function ERR_free_strings
Wtedy należy doinstalować paczkę libssl-dev np. tak sudo apt install openssl libssl-dev i ponownie uruchomić grę.