Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Conky - konfiguracja
#1
0
W tym temacie można prezentować przykłady konfiguracji conky.
Proszę o podawanie w znacznikach code.

Temat jest kontynuacją wątku ze starego forum: https://forum-old.linuxmint.pl/index.php...723.0.html

Podobne tematy na innych forach:
  
Odpowiedz
#2
1
Better response on post RE: Conky - konfiguracjaOk, na prośbę kolegi mój config - nowa składnia.
Uwaga, ustawienie położenia dostosowane jest do ekranu o rozdzielczości 1366x768, procesor 2 rdzeniowy, dwa dyski, sda i sdb, WiFi (trzeba sobie sprawdzić na jakim interfejsie działa ifconfig - u mnie wpl3s0. Dodatki to: wyświetlacz tego, co odtwarza Audaciuos lub Radiotray. Czcionka, no cóż Big Grin Comic Sans

Kod:
conky.config = {
override_utf8_locale = true,
use_xft = true,
font = 'Comic Sans MS:size=7',
xftalpha = 1.0,
update_interval = 2,
own_window = true,
own_window_transparent = true,
own_window_argb_visual = true,
own_window_argb_value = 1,
own_window_class = 'Conky',
own_window_type = 'dock',
own_window_hints = 'undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager',
background = false,
double_buffer = true,
maximum_width = 170,
draw_shades = false,
draw_outline = false,
draw_borders = false,
stippled_borders = 0,
border_width = 0,
alignment = 'top_left',
gap_x = 1195,
gap_y = 10,
no_buffers = true,
uppercase = false,
use_spacer = 'none',
default_color = 'DCDCDC',
color0 = 'FFFFF0',
color1 = 'FFA07A',
color2 = 'FF8C00',
color3 = '7FFF00',
color4 = '585858',
color5 = 'FFFFFF',
color6 = '00BFFF',
color7 = '48D1CC',
color8 = 'FFFF00',
color9 = '03520A',
}

conky.text = [[
${goto 60}${font Comic Sans MS:bold:size=9}${color4}TEN KOMPUTER${color}
${voffset -7}${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}
${voffset -9}Host${goto 100}$nodename
Działa od${goto 100}$uptime_short
Jądro${goto 47}${color2}$kernel${color}
CPU Speed: ${goto 100}${color2}${freq_g 1} GHz${color}
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}${font}
${voffset -9}${goto 0}${font Comic Sans MS:bold:size=9}${color9}Sieć${goto 80}ppp0${goto 125}wlp3s0${color}${font}
${goto 0}${font Comic Sans MS:bold:size=7}Ściąganie${goto 85}${downspeed ppp0}${goto 125}${downspeed wlp3s0}
${goto 0}Wysyłanie${goto 85}${upspeed ppp0}${goto 125}${upspeed wlp3s0}
${goto 0}Ściągnięte${goto 85}${totaldown ppp0}${goto 125}${totaldown wlp3s0}
${goto 0}Wysłane${goto 85}${totalup ppp0}${goto 125}${totalup wlp3s0}
${GOTO 0}SSID:${GOTO 70}${color2}${wireless_essid wlp3s0}${color}
${GOTO 0}Zew.IP:${goto 70}${font Comic Sans MS:bold:size=7}${color2}${execi 900 wget http://checkip.dyndns.org -q -O - | sed 's/.*ss:\ //;s/<\/b.*//'}${color}
${GOTO 0}IP-PPP:${GOTO 70}${color2}${addr ppp0}${color}
${GOTO 0}IP-WLAN:${GOTO 70}${color2}${addr wlp3s0}${color}
${goto 0}${color4}${wireless_link_bar 17,170 wlp3s0}${color}${font}
${voffset -24}${goto 10}${font Comic Sans MS:bold:size=8}Sygnał WiFi - ${wireless_bitrate wlp3s0}${color}
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}
${voffset -10}${GOTO 0}${color9}${font Comic Sans MS:bold:size=9}Zużycie zasobów${color}${font}
${GOTO 2}${font Comic Sans MS:bold:size=7}${color}CPU0: ${color2}${cpu cpu0}% ${goto 70}${color4}${cpubar cpu0 10}
${GOTO 2}${color}CPU1: ${color2}${cpu cpu1}% ${goto 70}${color4}${cpubar cpu1 10}
${GOTO 0}${color4}${membar 17}${color}${GOTO 2}${voffset -10}RAM: ${memperc}% - ${mem}
${GOTO 0}${color4}${swapbar 17}${color}${GOTO 2}${voffset -10}SWAP: ${swapperc}% - ${swap}
${GOTO 0}${color4}${fs_bar 17 /}${color}${GOTO 2}${voffset -10}System: ${fs_used_perc /}% / ${fs_size /}
${GOTO 0}${color4}${fs_bar 17 /home}${color}${GOTO 2}${voffset -10}Home: ${fs_used_perc /home}% / ${fs_size /home}
#${GOTO 0}${color4}${fs_bar 17 /magazyn}${color}${GOTO 2}${voffset -10}Magazyn: ${fs_used_perc /magazyn}% / ${fs_size /magazyn}
#${GOTO 0}${color4}${fs_bar 17 /VM}${color}${GOTO 2}${voffset -10}Wirtualki: ${fs_used_perc /VM}% / ${fs_size /VM}
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}
${voffset -7}${goto 0}${color9}${font Comic Sans MS:bold:size=9}Nazwa${goto 85}CPU${goto 135}MEM${color}${font}
${goto 0}${font Comic Sans MS:bold:size=7}${color}${top name 1}${goto 80}${top cpu 1}${goto 130}${top mem 1}
${goto 0}${top name 2}${goto 80}${top cpu 2}${goto 130}${top mem 2}
${goto 0}${top name 3}${goto 80}${top cpu 3}${goto 130}${top mem 3}
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}${font}
${voffset -7}${GOTO 0}${font Comic Sans MS:bold:size=9}${color9}Temperatura${color}${font}
${GOTO 0}${font Comic Sans MS:bold:size=7}CPU0:${GOTO 100}${color2}${exec sensors|grep 'Core 0:'|cut -f2 -d '+'|cut -f1 -d'.'} ºC ${color}
${GOTO 0}CPU1:${GOTO 100}${color2}${exec sensors|grep 'Core 1:'|cut -f2 -d '+'|cut -f1 -d'.'} ºC${color}
${GOTO 0}SDA:${GOTO 100}${color2}${execi 5 ~/.conky_script_hddtemp} ºC${color}
#${GOTO 0}SDB:${GOTO 100}${color2}${hddtemp /dev/sdb} ºC${color}
${GOTO 0}GPU:${GOTO 100}${color2}${exec nvidia-settings -t -q [gpu:0]/GPUCoreTemp} °C
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}${font}
${voffset -5}${if_running audacious}${execi 2 ~/.conky_audacious}${endif}${if_running radiotray}RadioTray: ${execi 15 qdbus net.sourceforge.radiotray /net/sourceforge/radiotray net.sourceforge.radiotray.getCurrentRadio}
${execi 15 qdbus net.sourceforge.radiotray /net/sourceforge/radiotray getCurrentMetaData| fold -s -w35}
${endif}
]]

Do poprawnego działania trzeba zrekonfigurować HDDTEMP poleceniem:
Kod:
sudo dpkg-reconfigure hddtemp
przeenterować się przez to - podświetlenie przycisków (dla klikaczy) Tab i potem Enter

Zakomentowałem (#) kilka wierszy - bo to typowo pod moje ustawienia i nazwy.

Do katalogu domowego trzeba wgrać jeszcze dwa pliki:

Plik o nazwie ".conky_script_hddtemp" o zawartości:

Kod:
#!/bin/bash
echo "$(nc localhost 7634 | cut -d'|' -f4)"

Plik ".conky_audacious" o zawartości:

Kod:
#!/bin/bash

variable declarations
check=`audtool --current-song`

playback_status=`audtool --playback-status`

aud="Audacious:"
status=`audtool --playback-status`
title=`audtool --current-song`
artist=`audtool --current-song-tuple-data artist`
album=`audtool --current-song-tuple-data album`
year=`audtool --current-song-tuple-data year`
track_no=`audtool --current-song-tuple-data track-number`
track_length=`audtool --current-song-length`

Obydwa pliki muszą mieć prawa wykonania.
Tworzymy je i nadajemy prawa wykonania z poziomu użytkownika (nie roota).

Wygląda tak:

 [Obrazek: rjAdD5Vl.png]
Odpowiedz
#3
0
Odpowiedz
#4
0
Muszę kiedyś siąść do pogody w conkym, a nie jako desklet... zbieram się już chyba z 5 lat Big Grin Mam nawet klucz do acuweather.
Odpowiedz
#5
0
oo brakowało mi tego tematu... dzieki!
Odpowiedz
#6
0
Odpowiedz
#7
0
Zmiana systemu (na nowszy) wymusiła na mnie zmianę programu do słuchania radia internetowego. I tak radiotray-ng zastąpił porzucony projekt radiotray.

Zasadniczo mój conky się nie zmienił, jednakże kilka drobnych poprawek naniosłem, np. wskazania użycia CPU i RAM prezentowane są nieco inaczej. Wyświetlanie grającej stacji radiowej i aktualnie odtwarzanego utworu również zmuszony byłem poprawić, żeby były poprawnie wyświetlane.

Aktualny wygląd:
[Obrazek: 0LzDCib.png]

Kod conky.conf wygląda teraz tak:
Kod:
conky.config = {
override_utf8_locale = true,
use_xft = true,
font = 'Comic Sans MS:size=7',
xftalpha = 1.0,
update_interval = 2,
own_window = true,
own_window_transparent = true,
own_window_argb_visual = true,
own_window_argb_value = 1,
own_window_class = 'Conky',
own_window_type = 'dock',
own_window_hints = 'undecorated,below,sticky,skip_taskbar,skip_pager',
background = false,
double_buffer = true,
maximum_width = 165,
draw_shades = false,
draw_outline = false,
draw_borders = false,
stippled_borders = 0,
border_width = 0,
alignment = 'top_left',
gap_x = 1195,
gap_y = 5,
no_buffers = true,
uppercase = false,
use_spacer = 'none',
default_color = 'DCDCDC',
color0 = 'FFFFF0',
color1 = 'FFA07A',
color2 = 'FF8C00',
color3 = '7FFF00',
color4 = '585858',
color5 = 'FFFFFF',
color6 = '00BFFF',
color7 = '48D1CC',
color8 = 'FFFF00',
color9 = '03520A',
}

conky.text = [[
${font Comic Sans MS:bold:size=9}${color4}YB3 ${execi 999999 lsb_release -ds}${color}
${voffset -7}${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}
${voffset -9}Host${goto 100}$nodename
Działa od${goto 100}$uptime_short
Jądro${goto 47}${color2}$kernel${color}
CPU Speed: ${goto 100}${color2}${freq_g 1} GHz${color}
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}${font}
${voffset -9}${goto 0}${font Comic Sans MS:bold:size=9}${color9}Sieć${goto 60}enp2s0${goto 120}wlp3s0${color}${font}
${goto 0}${font Comic Sans MS:bold:size=7}Ściąganie${goto 75}${downspeed enp2s0}${goto 125}${downspeed wlp3s0}
${goto 0}Wysyłanie${goto 75}${upspeed enp2s0}${goto 125}${upspeed wlp3s0}
${goto 0}Ściągnięte${goto 75}${totaldown enp2s0}${goto 125}${totaldown wlp3s0}
${goto 0}Wysłane${goto 75}${totalup enp2s0}${goto 125}${totalup wlp3s0}
${GOTO 0}SSID:${GOTO 70}${color2}${wireless_essid wlp3s0}${color}
${GOTO 0}Zew.IP:${goto 70}${font Comic Sans MS:bold:size=7}${color2}${execi 900 wget http://checkip.dyndns.org -q -O - | sed 's/.*ss:\ //;s/<\/b.*//'}${color}
${GOTO 0}IP-ETH:${GOTO 70}${color2}${addr enp2s0}${color}
${GOTO 0}IP-WLAN:${GOTO 70}${color2}${addr wlp3s0}${color}
${goto 0}${color4}${wireless_link_bar 17,170 wlp3s0}${color}${font}
${voffset -24}${goto 10}${font Comic Sans MS:bold:size=8}Sygnał WiFi - ${wireless_bitrate wlp3s0}${color}
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}
${voffset -10}${GOTO 0}${color9}${font Comic Sans MS:bold:size=9}Zużycie zasobów${color}${font}
${voffset 7}${GOTO 2}${font Comic Sans MS:bold:size=7}${color}CPU0: ${color2}${cpu cpu0}% ${goto 60}${color4}${voffset -7}${cpugraph cpu0 17}
#${cpubar cpu0 10}
${voffset 7}${GOTO 2}${color}CPU1: ${color2}${cpu cpu1}% ${goto 60}${color4}${voffset -7}${cpugraph cpu1 17}
#${cpubar cpu1 10}
${voffset -8}${GOTO 0}${color4}${memgraph 17}${color}${GOTO 2}${voffset -10}RAM: ${memperc}% - ${mem}
${GOTO 0}${color4}${swapbar 17}${color}${GOTO 2}${voffset -10}SWAP: ${swapperc}% - ${swap}
${GOTO 0}${color4}${fs_bar 17 /}${color}${GOTO 2}${voffset -10}System: ${fs_used_perc /}% / ${fs_size /}
${GOTO 0}${color4}${fs_bar 17 /home}${color}${GOTO 2}${voffset -10}Home: ${fs_used_perc /home}% / ${fs_size /home}
${GOTO 0}${color4}${fs_bar 17 /magazyn}${color}${GOTO 2}${voffset -10}Magazyn: ${fs_used_perc /magazyn}% / ${fs_size /magazyn}
#${GOTO 0}${color4}${fs_bar 17 /old-home}${color}${GOTO 2}${voffset -10}Old-Home: ${fs_used_perc /old-home}% / ${fs_size /old-home}
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}
${voffset -7}${goto 0}${color9}${font Comic Sans MS:bold:size=9}Nazwa${goto 85}CPU${goto 125}MEM${color}${font}
${goto 0}${font Comic Sans MS:bold:size=7}${color}${top name 1}${goto 80}${top cpu 1}${goto 125}${top mem 1}
${goto 0}${top name 2}${goto 80}${top cpu 2}${goto 125}${top mem 2}
${goto 0}${top name 3}${goto 80}${top cpu 3}${goto 125}${top mem 3}
${goto 0}${top name 4}${goto 80}${top cpu 4}${goto 125}${top mem 4}
${goto 0}${top name 5}${goto 80}${top cpu 5}${goto 125}${top mem 5}
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}${font}
${voffset -7}${GOTO 0}${font Comic Sans MS:bold:size=9}${color9}Temperatura${color}${font}
${GOTO 0}${font Comic Sans MS:bold:size=7}CPU0:${GOTO 100}${color2}${exec sensors|grep 'Core 0:'|cut -f2 -d '+'|cut -f1 -d'.'} ºC ${color}
${GOTO 0}CPU1:${GOTO 100}${color2}${exec sensors|grep 'Core 1:'|cut -f2 -d '+'|cut -f1 -d'.'} ºC${color}
${GOTO 0}SDA:${GOTO 100}${color2}${execi 5 ~/.conky_script_hddtemp} ºC${color}
${GOTO 0}SDB:${GOTO 100}${color2}${hddtemp /dev/sdb} ºC${color}
${GOTO 0}GPU:${GOTO 100}${color2}${exec nvidia-settings -t -q [gpu:0]/GPUCoreTemp} °C
${goto 0}${color9}${fs_bar 1}${color}${font}
${voffset -5}${if_running audacious}${execi 2 ~/.conky_audacious}${endif}${if_running radiotray-ng}Radio:${color2} ${execi 15 qdbus com.github.radiotray_ng /com/github/radiotray_ng com.github.radiotray_ng.get_player_state | grep station |sed 's/^.*" \: "//'|sed 's/",.*$//'}${color}
Artysta:${color2} ${execi 15 qdbus com.github.radiotray_ng /com/github/radiotray_ng com.github.radiotray_ng.get_player_state | grep artist |sed 's/^.*" \: "//'|sed 's/",.*$//'}${color}
Tytuł:${color2} ${execi 15 qdbus com.github.radiotray_ng /com/github/radiotray_ng com.github.radiotray_ng.get_player_state | grep title |sed 's/^.* \: //'| fold -s -w28}${color}
${endif
}
]]

Do prawidłowego wyświetlenia niezbędna jest instalacja czcionki Comic Sans MS.
Pomocnicze pliki dotyczące wyświetlania temperatury dysku oraz odtwarzacza Audacious opisane są w tym poście, na początku tego wątku.
Odpowiedz


Skocz do:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości