Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Rozwiązane Logował się do sieci wi-fi, ale już się nie loguje...
#1
0
Dobry wieczór,
wczoraj wszystko było w porządku. Komputer wyłączyłem normalnie. Dzisiaj nie zalogował się do wi-fi. Na kablu internet jest. Wi-fi jest OK, bo w telefonach działa. Jak klikam ppm na ikonkę na dole, niemożliwe jest zaptaszkowanie pozycji "sieć wi-fi". Wchodzę w "modyfikuj połączenia", hasło do wi-fi jest zapisane. Może trzeba coś pogrzebać terminalem, ja już wymiękłem Smile Może można jakoś wyczyścić wszystkie ustawienia połączeń i system ponownie je skonfiguruje?

Kod:
[email protected]:~$ wget -N -t 5 -T 10 https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/raw/master/wireless-info && \
> chmod +x wireless-info && \
> ./wireless-info
--2021-07-12 21:56:47--  https://github.com/UbuntuForums/wireless-info/raw/master/wireless-info
Translacja github.com (github.com)... 140.82.121.3
Łączenie się z github.com (github.com)|140.82.121.3|:443... połączono.
Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 302 Found
Lokalizacja: https://raw.githubusercontent.com/UbuntuForums/wireless-info/master/wireless-info [podążanie]
--2021-07-12 21:56:47--  https://raw.githubusercontent.com/UbuntuForums/wireless-info/master/wireless-info
Translacja raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)... 185.199.109.133, 185.199.108.133, 185.199.111.133, ...
Łączenie się z raw.githubusercontent.com (raw.githubusercontent.com)|185.199.109.133|:443... połączono.
Żądanie HTTP wysłano, oczekiwanie na odpowiedź... 200 OK
Długość: 17534 (17K) [text/plain]
Zapis do: `wireless-info'

wireless-info                          100%[=============================================================================>]  17,12K  --.-KB/s    w 0,005s  

Brak nagłówka Last-modified -- znaczniki czasu wyłączone.
2021-07-12 21:56:47 (3,07 MB/s) - zapisano `wireless-info' [17534/17534]

[sudo] password for mpal:          

Results saved in "/home/mpal/wireless-info.txt".

Results also archived in "/home/mpal/wireless-info.tar.gz", as they exceed the 19.5 kB size limit for ".txt" attachments on the Ubuntu Forums.


Dodano po pewnym czasie:
Kod:
########## wireless info START ##########

Report from: 12 Jul 2021 21:56 CEST +0200

Booted last: 12 Jul 2021 00:00 CEST +0200

Script from: 25 Jan 2020 03:34 UTC +0000

##### release ###########################

Distributor ID: Linuxmint
Description: Linux Mint 20.1
Release: 20.1
Codename: ulyssa

##### kernel ############################

Linux 5.4.0-77-generic #86-Ubuntu SMP Thu Jun 17 02:35:03 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Parameters: ro, quiet, splash

##### desktop ###########################

MATE

##### lspci #############################

00:19.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) [8086:1502] (rev 04)
DeviceName:  Onboard LAN
Subsystem: Dell Precision M4600 [1028:04a3]

03:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Ultimate-N 6300 [8086:422b] (rev 35)
Subsystem: Intel Corporation Centrino Ultimate-N 6300 3x3 AGN [8086:1121]
Kernel driver in use: iwlwifi

##### lsusb #############################

Bus 002 Device 003: ID 0a5c:5800 Broadcom Corp. BCM5880 Secure Applications Processor
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 248a:8514 Maxxter Wireless Receiver
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 004: ID 1bcf:280b Sunplus Innovation Technology Inc.
Bus 001 Device 003: ID 413c:8187 Dell Computer Corp. DW375 Bluetooth Module
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

##### PCMCIA card info ##################

##### rfkill ############################

0: hci0: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
2: dell-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
3: dell-bluetooth: Bluetooth
Soft blocked: no
Hard blocked: yes

##### secure boot #######################

'mokutil' is not installed (package "mokutil").

##### lsmod #############################

dell_laptop            24576  0
ledtrig_audio          16384  2 snd_hda_codec_generic,dell_laptop
iwldvm                237568  0
dell_wmi              20480  0
dell_smbios            28672  2 dell_wmi,dell_laptop
mac80211              847872  1 iwldvm
libarc4                16384  1 mac80211
iwlwifi              331776  1 iwldvm
wmi_bmof              16384  0
sparse_keymap          16384  1 dell_wmi
dell_wmi_descriptor    20480  2 dell_wmi,dell_smbios
cfg80211              704512  3 iwldvm,iwlwifi,mac80211
mxm_wmi                16384  1 nouveau
wmi                    32768  6 dell_wmi,wmi_bmof,dell_smbios,dell_wmi_descriptor,mxm_wmi,nouveau
video                  49152  4 dell_wmi,dell_laptop,i915,nouveau

##### interfaces ########################

[/etc/network/interfaces]
source-directory /etc/network/interfaces.d

##### ifconfig ##########################

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback <MAC address> brd <MAC address>
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
      valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'eno1' [IF1]> brd <MAC address>
    inet 192.168.1.124/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute eno1
      valid_lft 75864sec preferred_lft 75864sec
    inet6 fe80::4dbb:8774:2237:a30f/64 scope link noprefixroute
      valid_lft forever preferred_lft forever
3: wlp3s0: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'wlp3s0' [IF2]> brd <MAC address>

##### iwconfig ##########################

eno1      no wireless extensions.

lo        no wireless extensions.

wlp3s0    IEEE 802.11  ESSID:off/any  
          Mode:Managed  Access Point: Not-Associated  Tx-Power=off  
          Retry short limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
          Power Management:off
          

##### route #############################

default via 192.168.1.1 dev eno1 proto dhcp metric 100
169.254.0.0/16 dev eno1 scope link metric 1000
192.168.1.0/24 dev eno1 proto kernel scope link src 192.168.1.124 metric 100

##### resolv.conf #######################

[777 root '/etc/resolv.conf' -> '../run/systemd/resolve/stub-resolv.conf']

nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad

##### network managers ##################

Installed:

NetworkManager

Running:

root        894      1  0 18:41 ?        00:00:06 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon

##### NetworkManager info ###############

GENERAL.DEVICE:                        eno1
GENERAL.TYPE:                          ethernet
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceEthernet
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2
GENERAL.VENDOR:                        Intel Corporation
GENERAL.PRODUCT:                        82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) (Precision M4600)
GENERAL.DRIVER:                        e1000e
GENERAL.DRIVER-VERSION:                3.2.6-k
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:              0.13-3
GENERAL.HWADDR:                        <MAC 'eno1' [IF1]>
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          100 (connected)
GENERAL.REASON:                        0 (No reason given)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:              4 (full)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:              3 (limited)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:19.0/net/eno1
GENERAL.IP-IFACE:                      eno1
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                    yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:              no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                  --
GENERAL.CONNECTION:                    Połączenie przewodowe 1
GENERAL.CON-UUID:                      af067872-3b45-3555-a179-d9a2f051fbbf
GENERAL.CON-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/2
GENERAL.METERED:                        no (guessed)
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            yes
CAPABILITIES.SPEED:                    100 Mb/s
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:              no
CAPABILITIES.SRIOV:                    no
INTERFACE-FLAGS.UP:                    yes
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:              yes
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                yes
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:              on
IP4.ADDRESS[1]:                        192.168.1.124/24
IP4.GATEWAY:                            192.168.1.1
IP4.ROUTE[1]:                          dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.1.1, mt = 100
IP4.ROUTE[2]:                          dst = 192.168.1.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 100
IP4.ROUTE[3]:                          dst = 169.254.0.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 1000
IP4.DNS[1]:                            192.168.1.1
DHCP4.OPTION[1]:                        dhcp_lease_time = 86400
DHCP4.OPTION[2]:                        domain_name_servers = 192.168.1.1
DHCP4.OPTION[3]:                        expiry = 1626195672
DHCP4.OPTION[4]:                        host_name = mpal
DHCP4.OPTION[5]:                        ip_address = 192.168.1.124
DHCP4.OPTION[6]:                        next_server = 192.168.1.1
DHCP4.OPTION[7]:                        requested_broadcast_address = 1
DHCP4.OPTION[8]:                        requested_domain_name = 1
DHCP4.OPTION[9]:                        requested_domain_name_servers = 1
DHCP4.OPTION[10]:                      requested_domain_search = 1
DHCP4.OPTION[11]:                      requested_host_name = 1
DHCP4.OPTION[12]:                      requested_interface_mtu = 1
DHCP4.OPTION[13]:                      requested_ms_classless_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[14]:                      requested_nis_domain = 1
DHCP4.OPTION[15]:                      requested_nis_servers = 1
DHCP4.OPTION[16]:                      requested_ntp_servers = 1
DHCP4.OPTION[17]:                      requested_rfc3442_classless_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[18]:                      requested_root_path = 1
DHCP4.OPTION[19]:                      requested_routers = 1
DHCP4.OPTION[20]:                      requested_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[21]:                      requested_subnet_mask = 1
DHCP4.OPTION[22]:                      requested_time_offset = 1
DHCP4.OPTION[23]:                      requested_wpad = 1
DHCP4.OPTION[24]:                      routers = 192.168.1.1
DHCP4.OPTION[25]:                      subnet_mask = 255.255.255.0
DHCP4.OPTION[26]:                      wpad =

IP6.ADDRESS[1]:                        fe80::4dbb:8774:2237:a30f/64
IP6.GATEWAY:                            --
IP6.ROUTE[1]:                          dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 100
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/5
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[1]:  af067872-3b45-3555-a179-d9a2f051fbbf | Połączenie przewodowe 1

GENERAL.DEVICE:                        <MAC address>
GENERAL.TYPE:                          bt
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceBt
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/5
GENERAL.VENDOR:                        --
GENERAL.PRODUCT:                        --
GENERAL.DRIVER:                        bluez
GENERAL.DRIVER-VERSION:                --
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:              --
GENERAL.HWADDR:                        <MAC address>
GENERAL.MTU:                            0
GENERAL.STATE:                          30 (disconnected)
GENERAL.REASON:                        0 (No reason given)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:              1 (none)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:              1 (none)
GENERAL.UDI:                            /org/bluez/hci0/dev_64_A2_00_A1_79_29
GENERAL.IP-IFACE:                      --
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                    yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:              no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                  --
GENERAL.CONNECTION:                    --
GENERAL.CON-UUID:                      --
GENERAL.CON-PATH:                      --
GENERAL.METERED:                        unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            no
CAPABILITIES.SPEED:                    unknown
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:              no
CAPABILITIES.SRIOV:                    no
INTERFACE-FLAGS.UP:                    no
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:              no
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                no
BLUETOOTH.CAPABILITIES:                NAP
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/7
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[1]:  70f239a6-1617-40e0-be85-e8b487aed82e | Sieć POCO M3

GENERAL.DEVICE:                        <MAC address>
GENERAL.TYPE:                          bt
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceBt
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4
GENERAL.VENDOR:                        --
GENERAL.PRODUCT:                        --
GENERAL.DRIVER:                        bluez
GENERAL.DRIVER-VERSION:                --
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:              --
GENERAL.HWADDR:                        <MAC address>
GENERAL.MTU:                            0
GENERAL.STATE:                          30 (disconnected)
GENERAL.REASON:                        0 (No reason given)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:              1 (none)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:              1 (none)
GENERAL.UDI:                            /org/bluez/hci0/dev_C0_8C_71_24_43_7F
GENERAL.IP-IFACE:                      --
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                    yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:              no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                  --
GENERAL.CONNECTION:                    --
GENERAL.CON-UUID:                      --
GENERAL.CON-PATH:                      --
GENERAL.METERED:                        unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            no
CAPABILITIES.SPEED:                    unknown
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:              no
CAPABILITIES.SRIOV:                    no
INTERFACE-FLAGS.UP:                    no
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:              no
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                no
BLUETOOTH.CAPABILITIES:                NAP
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/6
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[1]:  9cfb9f94-6ead-4de5-8068-29248f748f0c | Sieć moto g(6) play

GENERAL.DEVICE:                        wlp3s0
GENERAL.TYPE:                          wifi
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceWifi
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3
GENERAL.VENDOR:                        Intel Corporation
GENERAL.PRODUCT:                        Centrino Ultimate-N 6300 (3x3 AGN)
GENERAL.DRIVER:                        iwlwifi
GENERAL.DRIVER-VERSION:                5.4.0-77-generic
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:              9.221.4.1 build 25532
GENERAL.HWADDR:                        <MAC 'wlp3s0' [IF2]>
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          20 (unavailable)
GENERAL.REASON:                        2 (Device is now managed)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:              1 (none)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:              1 (none)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:03:00.0/net/wlp3s0
GENERAL.IP-IFACE:                      --
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                    yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:              no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                  --
GENERAL.CONNECTION:                    --
GENERAL.CON-UUID:                      --
GENERAL.CON-PATH:                      --
GENERAL.METERED:                        unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            no
CAPABILITIES.SPEED:                    unknown
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:              no
CAPABILITIES.SRIOV:                    no
INTERFACE-FLAGS.UP:                    no
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:              no
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                no
WIFI-PROPERTIES.WEP:                    yes
WIFI-PROPERTIES.WPA:                    yes
WIFI-PROPERTIES.WPA2:                  yes
WIFI-PROPERTIES.TKIP:                  yes
WIFI-PROPERTIES.CCMP:                  yes
WIFI-PROPERTIES.AP:                    no
WIFI-PROPERTIES.ADHOC:                  yes
WIFI-PROPERTIES.2GHZ:                  yes
WIFI-PROPERTIES.5GHZ:                  yes
WIFI-PROPERTIES.MESH:                  no
WIFI-PROPERTIES.IBSS-RSN:              yes
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: --

SSID  BSSID  MODE  CHAN  FREQ  RATE  SIGNAL  BARS  SECURITY  ACTIVE  IN-USE

##### NetworkManager.state ##############

[main]
NetworkingEnabled=true
WirelessEnabled=true
WWANEnabled=true

##### NetworkManager config #############

[[/etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf]]
[connection]
wifi.powersave = 3

[[/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf]]
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=false
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-dns-resolved.conf]]
[main]
dns=systemd-resolved

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf]]
[keyfile]
unmanaged-devices=*,except:type:wifi,except:type:gsm,except:type:cdma

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/20-connectivity-ubuntu.conf]]
[connectivity]
uri=http://connectivity-check.ubuntu.com/

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf]]
[device-mac-addr-change-wifi]
match-device=driver:rtl8723bs,driver:rtl8189es,driver:r8188eu,driver:8188eu,driver:eagle_sdio,driver:wl
wifi.scan-rand-mac-address=no

##### NetworkManager profiles ###########

[[/etc/NetworkManager/system-connections/INEA-74A4_2.4G.nmconnection]] (600 root)
[connection] id=INEA-74A4_2.4G | type=wifi | permissions=user:maciej:;
[wifi] mac-address-blacklist= | ssid=INEA-74A4_2.4G
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

[[/etc/NetworkManager/system-connections/きれいな日本.nmconnection]] (600 root)
[connection] id=きれいな日本 | type=wifi | permissions=user:maciej:;
[wifi] mac-address-blacklist= | ssid=227;129;141;227;130;140;227;129;132;227;129;170;230;151;165;230;156;172;
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

[[/etc/NetworkManager/system-connections/kireinanihon_5G.nmconnection]] (600 root)
[connection] id=kireinanihon_5G | type=wifi | permissions=
[wifi] bssid=<MAC address> | mac-address-blacklist= | ssid=kireinanihon_5G
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

[[/etc/NetworkManager/system-connections/Eden.nmconnection]] (600 root)
[connection] id=Eden | type=wifi | permissions=user:maciej:;
[wifi] mac-address-blacklist= | ssid=Eden
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

##### Netplan config ####################

[/etc/netplan/1-network-manager-all.yaml]
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager

##### iw reg get ########################

Region: Europe/Warsaw (based on set time zone)

global
country 00: DFS-UNSET
(2402 - 2472 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
(2457 - 2482 @ 20), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
(2474 - 2494 @ 20), (N/A, 20), (N/A), NO-OFDM, PASSIVE-SCAN
(5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
(5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), DFS, AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
(5490 - 5730 @ 160), (N/A, 20), (0 ms), DFS, PASSIVE-SCAN
(5735 - 5835 @ 80), (N/A, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
(57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)

##### iwlist channels ###################

eno1      no frequency information.

lo        no frequency information.

wlp3s0    32 channels in total; available frequencies :
          Channel 01 : 2.412 GHz
          Channel 02 : 2.417 GHz
          Channel 03 : 2.422 GHz
          Channel 04 : 2.427 GHz
          Channel 05 : 2.432 GHz
          Channel 06 : 2.437 GHz
          Channel 07 : 2.442 GHz
          Channel 08 : 2.447 GHz
          Channel 09 : 2.452 GHz
          Channel 10 : 2.457 GHz
          Channel 11 : 2.462 GHz
          Channel 12 : 2.467 GHz
          Channel 13 : 2.472 GHz
          Channel 36 : 5.18 GHz
          Channel 40 : 5.2 GHz
          Channel 44 : 5.22 GHz
          Channel 48 : 5.24 GHz
          Channel 52 : 5.26 GHz
          Channel 56 : 5.28 GHz
          Channel 60 : 5.3 GHz
          Channel 64 : 5.32 GHz
          Channel 100 : 5.5 GHz
          Channel 104 : 5.52 GHz
          Channel 108 : 5.54 GHz
          Channel 112 : 5.56 GHz
          Channel 116 : 5.58 GHz
          Channel 120 : 5.6 GHz
          Channel 124 : 5.62 GHz
          Channel 128 : 5.64 GHz
          Channel 132 : 5.66 GHz
          Channel 136 : 5.68 GHz
          Channel 140 : 5.7 GHz

##### iwlist scan #######################

wlp3s0    Interface doesn't support scanning : Network is down

eno1      Interface doesn't support scanning.

lo        Interface doesn't support scanning.

##### module infos ######################

[iwldvm]
filename:      /lib/modules/5.4.0-77-generic/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/dvm/iwldvm.ko
license:        GPL
description:    Intel(R) Wireless WiFi Link AGN driver for Linux
depends:        mac80211,iwlwifi,cfg80211
retpoline:      Y
intree:        Y
name:          iwldvm
vermagic:      5.4.0-77-generic SMP mod_unload modversions
parm:          force_cam:force continuously aware mode (no power saving at all) (bool)

[mac80211]
filename:      /lib/modules/5.4.0-77-generic/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
license:        GPL
description:    IEEE 802.11 subsystem
depends:        cfg80211,libarc4
retpoline:      Y
intree:        Y
name:          mac80211
vermagic:      5.4.0-77-generic SMP mod_unload modversions
parm:          minstrel_vht_only:Use only VHT rates when VHT is supported by sta. (bool)
parm:          max_nullfunc_tries:Maximum nullfunc tx tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:          max_probe_tries:Maximum probe tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:          beacon_loss_count:Number of beacon intervals before we decide beacon was lost. (int)
parm:          probe_wait_ms:Maximum time(ms) to wait for probe response before disconnecting (reason 4). (int)
parm:          ieee80211_default_rc_algo:Default rate control algorithm for mac80211 to use (charp)

[iwlwifi]
filename:      /lib/modules/5.4.0-77-generic/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwlwifi.ko
license:        GPL
description:    Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
depends:        cfg80211
retpoline:      Y
intree:        Y
name:          iwlwifi
vermagic:      5.4.0-77-generic SMP mod_unload modversions
parm:          swcrypto:using crypto in software (default 0 [hardware]) (int)
parm:          11n_disable:disable 11n functionality, bitmap: 1: full, 2: disable agg TX, 4: disable agg RX, 8 enable agg TX (uint)
parm:          amsdu_size:amsdu size 0: 12K for multi Rx queue devices, 2K for AX210 devices, 4K for other devices 1:4K 2:8K 3:12K 4: 2K (default 0) (int)
parm:          fw_restart:restart firmware in case of error (default true) (bool)
parm:          antenna_coupling:specify antenna coupling in dB (default: 0 dB) (int)
parm:          nvm_file:NVM file name (charp)
parm:          lar_disable:disable LAR functionality (default: N) (bool)
parm:          uapsd_disable:disable U-APSD functionality bitmap 1: BSS 2: P2P Client (default: 3) (uint)
parm:          enable_ini:Enable debug INI TLV FW debug infrastructure (default: 0 (bool)
parm:          bt_coex_active:enable wifi/bt co-exist (default: enable) (bool)
parm:          led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking, 3=Off (default: 0) (int)
parm:          power_save:enable WiFi power management (default: disable) (bool)
parm:          power_level:default power save level (range from 1 - 5, default: 1) (int)
parm:          fw_monitor:firmware monitor - to debug FW (default: false - needs lots of memory) (bool)
parm:          disable_11ac:Disable VHT capabilities (default: false) (bool)
parm:          remove_when_gone:Remove dev from PCIe bus if it is deemed inaccessible (default: false) (bool)
parm:          disable_11ax:Disable HE capabilities (default: false) (bool)

[cfg80211]
filename:      /lib/modules/5.4.0-77-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
description:    wireless configuration support
license:        GPL
depends:        
retpoline:      Y
intree:        Y
name:          cfg80211
vermagic:      5.4.0-77-generic SMP mod_unload modversions
parm:          bss_entries_limit:limit to number of scan BSS entries (per wiphy, default 1000) (int)
parm:          ieee80211_regdom:IEEE 802.11 regulatory domain code (charp)
parm:          cfg80211_disable_40mhz_24ghz:Disable 40MHz support in the 2.4GHz band (bool)

##### module parameters #################

[iwldvm]
force_cam: Y

[mac80211]
beacon_loss_count: 7
ieee80211_default_rc_algo: minstrel_ht
max_nullfunc_tries: 2
max_probe_tries: 5
minstrel_vht_only: Y
probe_wait_ms: 500

[iwlwifi]
11n_disable: 0
amsdu_size: 0
antenna_coupling: 0
bt_coex_active: Y
disable_11ac: N
disable_11ax: N
enable_ini: N
fw_monitor: N
fw_restart: Y
lar_disable: N
led_mode: 0
nvm_file: (null)
power_level: 0
power_save: N
remove_when_gone: N
swcrypto: 0
uapsd_disable: 3

[cfg80211]
bss_entries_limit: 1000
cfg80211_disable_40mhz_24ghz: N
ieee80211_regdom: 00

##### /etc/modules ######################

dell-smm-hwmon
dell-smm-hwmon

##### modprobe options ##################

[/etc/modprobe.d/amd64-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode

[/etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf]
blacklist ath_pci

[/etc/modprobe.d/blacklist.conf]
blacklist evbug
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
blacklist eepro100
blacklist de4x5
blacklist eth1394
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist prism54
blacklist bcm43xx
blacklist garmin_gps
blacklist asus_acpi
blacklist snd_pcsp
blacklist pcspkr
blacklist amd76x_edac

[/etc/modprobe.d/blacklist-rare-network.conf]
alias net-pf-3 off
alias net-pf-6 off
alias net-pf-9 off
alias net-pf-11 off
alias net-pf-12 off
alias net-pf-19 off
alias net-pf-21 off
alias net-pf-36 off

[/etc/modprobe.d/dell-smm-hwmon.conf]
options dell-smm-hwmon restricted=0 force=1

[/etc/modprobe.d/intel-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode

[/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf]
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211

##### rc.local ##########################

grep: /etc/rc.local: No such file or directory

##### pm-utils ##########################

##### udev rules ########################

##### dmesg #############################

[    5.010557] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUG disabled
[    5.010559] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUGFS enabled
[    5.010560] iwlwifi 0000:03:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TRACING enabled
[    5.010562] iwlwifi 0000:03:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Ultimate-N 6300 AGN, REV=0x74
[    5.023354] iwlwifi 0000:03:00.0: reporting RF_KILL (radio disabled)
[    5.023378] iwlwifi 0000:03:00.0: RF_KILL bit toggled to disable radio.
[    5.044589] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[    5.188335] iwlwifi 0000:03:00.0 wlp3s0: renamed from wlan0
[  386.363703] e1000e: eno1 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[  386.363715] e1000e 0000:00:19.0 eno1: 10/100 speed: disabling TSO
[  386.363797] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eno1: link becomes ready
[ 1058.322506] e1000e: eno1 NIC Link is Down
[ 1177.366269] e1000e: eno1 NIC Link is Up 100 Mbps Full Duplex, Flow Control: Rx/Tx
[ 1177.366282] e1000e 0000:00:19.0 eno1: 10/100 speed: disabling TSO
[ 2268.767506] [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=<MAC 'eno1' [IF1]>:40:b0:76:51:44:2c:08:00 SRC=109.173.137.204 DST=192.168.1.124 LEN=313 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=443 DPT=40107 LEN=293
[ 2269.889431] [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=<MAC 'eno1' [IF1]>:40:b0:76:51:44:2c:08:00 SRC=109.173.137.204 DST=192.168.1.124 LEN=313 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=443 DPT=33650 LEN=293
[ 2342.944425] [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=<MAC 'eno1' [IF1]>:40:b0:76:51:44:2c:08:00 SRC=109.173.137.204 DST=192.168.1.124 LEN=313 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=443 DPT=51072 LEN=293
[ 8363.868765] [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=<MAC 'eno1' [IF1]>:40:b0:76:51:44:2c:08:00 SRC=46.238.98.142 DST=192.168.1.124 LEN=313 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=443 DPT=60616 LEN=293
[ 8369.878758] [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=<MAC 'eno1' [IF1]>:40:b0:76:51:44:2c:08:00 SRC=46.238.98.143 DST=192.168.1.124 LEN=313 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=443 DPT=58437 LEN=293
[ 8377.859555] [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=<MAC 'eno1' [IF1]>:40:b0:76:51:44:2c:08:00 SRC=46.238.65.76 DST=192.168.1.124 LEN=313 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=443 DPT=56725 LEN=293
[ 8405.965228] [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=<MAC 'eno1' [IF1]>:40:b0:76:51:44:2c:08:00 SRC=46.238.65.78 DST=192.168.1.124 LEN=313 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=122 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=443 DPT=40614 LEN=293
[ 8420.710818] [UFW BLOCK] IN=eno1 OUT= MAC=<MAC 'eno1' [IF1]>:40:b0:76:51:44:2c:08:00 SRC=46.238.98.142 DST=192.168.1.124 LEN=313 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=123 ID=0 DF PROTO=UDP SPT=443 DPT=50326 LEN=293

########## wireless info END ############
#2
1
Better response on post RE: Logował się do sieci wi-fi, ale już się nie loguje...Wynik wskazuje, że karta jest zablokowana sprzętowo:
Cytat:2: dell-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: yes
Poszukaj przełącznika na obudowie, przykładowo takiego [Obrazek: WIFI-button-Latitude-E6220.jpg]
#3
0
Aż się zaczerwieniłem ze wstydu... Dziękuję bardzo, problem rozwiązany. Nie wiedziałem, że są takie mechaniczne wyłączniki

Dodano po pewnym czasie:

Jakoś się skrócił ten wątek... Magic Smile
#4
0
Było sprzątanie w wątku.

Oznaczam wątek jako rozwiązany.
Zamykam wątek.


Skocz do:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości