Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Nie uruchamia się nowy Mint (ver. 20.2)
#11
0
Jakiej opcji startowej użyłeś w Boot Menu do uruchomienia pendrive'a w trybie UEFI (pokaż na zdjęciu).
Czy instalacja była automatyczna i jak przebiegła.
Uruchom ponownie pendrive w trybie UEFI, w terminalu wykonaj te dwa polecenia i pokaż wyniki:

Kod:
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo UEFI || echo BIOS

Kod:
inxi -Fxz

W programie GParted sprawdź jaki jest układ partycji na dysku SSD po instalacji (pokaż na zdjęciu).
Odpowiedz
#12
0
Próbuję zainstalować sobie linux Mint. To już z 5te podejście. Tym razem powinno działać. Wgrałem sobie obraz na pendrive. I z pendrive instalowałem. Napędu w tym laptopie nie mam bo na miejscu napędu mam drugi dysk HDD. Co zrobić aby w końcu wystartował system???

[Obrazek: eGYay8El.jpg][Obrazek: xkk9Di5l.jpg][Obrazek: hPmH9N6l.jpg][Obrazek: xPatvLUl.jpg][Obrazek: 9P9Gjwdl.jpg]
Odpowiedz
#13
0
Jest takie coś jak https://github.com/arvidjaar/bootinfoscript
Wykonaj ten skrypt z poziomu sesji live i zamieść wyniki na forum.
Odpowiedz
#14
0
(30-12-2021, 22:05)dedito napisał(a): Jest takie coś jak https://github.com/arvidjaar/bootinfoscript
Wykonaj ten skrypt z poziomu sesji live i zamieść wyniki na forum.

Kod:
                 Boot Info Script 0.78      [09 October 2019]


============================= Boot Info Summary: ===============================

=> No boot loader is installed in the MBR of /dev/sda.
=> Windows 7/8/2012 is installed in the MBR of /dev/sdb.

sda1: __________________________________________________________________________

    File system:       vfat
    Boot sector type:  FAT32
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System: 
    Boot files:        /efi/BOOT/fbx64.efi /efi/BOOT/mmx64.efi
                       /efi/ubuntu/grubx64.efi /efi/ubuntu/mmx64.efi
                       /efi/ubuntu/shimx64.efi /efi/ubuntu/grub.cfg

sda2: __________________________________________________________________________

    File system:       ext4
    Boot sector type:  -
    Boot sector info:
    Operating System:  Ubuntu 20.04.3 LTS
    Boot files:        /boot/grub/grub.cfg /etc/fstab

sdb1: __________________________________________________________________________

    File system:       ntfs
    Boot sector type:  Windows 7/2008: NTFS
    Boot sector info:  No errors found in the Boot Parameter Block.
    Operating System: 
    Boot files:       

============================ Drive/Partition Info: =============================

Drive: sda _____________________________________________________________________
Disk /dev/sda: 465.78 GiB, 500107862016 bytes, 976773168 sectors
Disk model: Samsung SSD 860
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System

/dev/sda1                   1   976,773,167   976,773,167  ee GPT


GUID Partition Table detected.

Partition  Attrs   Start Sector    End Sector  # of Sectors System
/dev/sda1                 2,048     1,050,623     1,048,576 EFI System partition
/dev/sda2             1,050,624   976,771,071   975,720,448 Data partition (Linux)

Attributes: R=Required, N=No Block IO, B=Legacy BIOS Bootable, +=More bits set

Drive: sdb _____________________________________________________________________
Disk /dev/sdb: 298.9 GiB, 320072933376 bytes, 625142448 sectors
Disk model: Hitachi HTS54503
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes

Partition  Boot  Start Sector    End Sector  # of Sectors  Id System

/dev/sdb1               2,048   625,139,711   625,137,664   7 NTFS / exFAT / HPFS


"blkid" output: ________________________________________________________________

Device           UUID                                   TYPE       LABEL

/dev/loop0                                              squashfs   
/dev/sda1        53B4-EA56                              vfat       
/dev/sda2        f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093   ext4       
/dev/sdb1        389A09F59A09B084                       ntfs       KOPIA ZAPASOWA
/dev/sr0         2021-07-03-17-47-24-00                 iso9660    Linux Mint 20.2 Xfce 64-bit

========================= "ls -l /dev/disk/by-id" output: ======================

total 0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jan  1 16:18 ata-Hitachi_HTS545032B9A302_110205PBSC00PYHXYZ2S -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan  1 16:18 ata-Hitachi_HTS545032B9A302_110205PBSC00PYHXYZ2S-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jan  1 16:18 ata-Samsung_SSD_860_EVO_500GB_S4XBNF0N308999T -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan  1 16:18 ata-Samsung_SSD_860_EVO_500GB_S4XBNF0N308999T-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan  1 16:18 ata-Samsung_SSD_860_EVO_500GB_S4XBNF0N308999T-part2 -> ../../sda2
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jan  1 16:18 usb-ASUS_SDRW-08D2S-U_60_415745500154-0:0 -> ../../sr0
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jan  1 16:18 usb-Multiple_Card_Reader_058F63666433-0:0 -> ../../sdc
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jan  1 16:18 wwn-0x5000cca673db4266 -> ../../sdb
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan  1 16:18 wwn-0x5000cca673db4266-part1 -> ../../sdb1
lrwxrwxrwx 1 root root  9 Jan  1 16:18 wwn-0x5002538e903485d3 -> ../../sda
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan  1 16:18 wwn-0x5002538e903485d3-part1 -> ../../sda1
lrwxrwxrwx 1 root root 10 Jan  1 16:18 wwn-0x5002538e903485d3-part2 -> ../../sda2

================================ Mount points: =================================

Device           Mount_Point              Type       Options

/dev/loop0       /rofs                    squashfs   (ro,noatime)
/dev/sr0         /cdrom                   iso9660    (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048)


========================== sda1/efi/ubuntu/grub.cfg: ===========================

--------------------------------------------------------------------------------
search.fs_uuid f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093 root hd0,gpt2
set prefix=($root)'/boot/grub'
configfile $prefix/grub.cfg
--------------------------------------------------------------------------------

=========================== sda2/boot/grub/grub.cfg: ===========================

--------------------------------------------------------------------------------
#
# DO NOT EDIT THIS FILE
#
# It is automatically generated by grub-mkconfig using templates
# from /etc/grub.d and settings from /etc/default/grub
#

### BEGIN /etc/grub.d/00_header ###
if [ -s $prefix/grubenv ]; then
  set have_grubenv=true
  load_env
fi
if [ "${initrdfail}" = 2 ]; then
   set initrdfail=
elif [ "${initrdfail}" = 1 ]; then
   set next_entry="${prev_entry}"
   set prev_entry=
   save_env prev_entry
   if [ "${next_entry}" ]; then
      set initrdfail=2
   fi
fi
if [ "${next_entry}" ] ; then
   set default="${next_entry}"
   set next_entry=
   save_env next_entry
   set boot_once=true
else
   set default="0"
fi

if [ x"${feature_menuentry_id}" = xy ]; then
  menuentry_id_option="--id"
else
  menuentry_id_option=""
fi

export menuentry_id_option

if [ "${prev_saved_entry}" ]; then
  set saved_entry="${prev_saved_entry}"
  save_env saved_entry
  set prev_saved_entry=
  save_env prev_saved_entry
  set boot_once=true
fi

function savedefault {
  if [ -z "${boot_once}" ]; then
    saved_entry="${chosen}"
    save_env saved_entry
  fi
}
function initrdfail {
    if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -n "${partuuid}" ]; then
      if [ -z "${initrdfail}" ]; then
        set initrdfail=1
        if [ -n "${boot_once}" ]; then
          set prev_entry="${default}"
          save_env prev_entry
        fi
      fi
      save_env initrdfail
    fi; fi
}
function recordfail {
  set recordfail=1
  if [ -n "${have_grubenv}" ]; then if [ -z "${boot_once}" ]; then save_env recordfail; fi; fi
}
function load_video {
  if [ x$feature_all_video_module = xy ]; then
    insmod all_video
  else
    insmod efi_gop
    insmod efi_uga
    insmod ieee1275_fb
    insmod vbe
    insmod vga
    insmod video_bochs
    insmod video_cirrus
  fi
}

if [ x$feature_default_font_path = xy ] ; then
   font=unicode
else
insmod part_gpt
insmod ext2
set root='hd0,gpt2'
if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2  f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093
else
  search --no-floppy --fs-uuid --set=root f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093
fi
    font="/usr/share/grub/unicode.pf2"
fi

if loadfont $font ; then
  set gfxmode=auto
  load_video
  insmod gfxterm
  set locale_dir=$prefix/locale
  set lang=pl_PL
  insmod gettext
fi
terminal_output gfxterm
if [ "${recordfail}" = 1 ] ; then
  set timeout=30
else
  if [ x$feature_timeout_style = xy ] ; then
    set timeout_style=hidden
    set timeout=0
  # Fallback hidden-timeout code in case the timeout_style feature is
  # unavailable.
  elif sleep --interruptible 0 ; then
    set timeout=0
  fi
fi
### END /etc/grub.d/00_header ###

### BEGIN /etc/grub.d/05_debian_theme ###
set menu_color_normal=white/black
set menu_color_highlight=black/light-gray
### END /etc/grub.d/05_debian_theme ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux ###
function gfxmode {
    set gfxpayload="${1}"
    if [ "${1}" = "keep" ]; then
        set vt_handoff=vt.handoff=7
    else
        set vt_handoff=
    fi
}
if [ "${recordfail}" != 1 ]; then
  if [ -e ${prefix}/gfxblacklist.txt ]; then
    if hwmatch ${prefix}/gfxblacklist.txt 3; then
      if [ ${match} = 0 ]; then
        set linux_gfx_mode=keep
      else
        set linux_gfx_mode=text
      fi
    else
      set linux_gfx_mode=text
    fi
  else
    set linux_gfx_mode=keep
  fi
else
  set linux_gfx_mode=text
fi
export linux_gfx_mode
menuentry 'Ubuntu' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-simple-f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093' {
    recordfail
    load_video
    gfxmode $linux_gfx_mode
    insmod gzio
    if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
    insmod part_gpt
    insmod ext2
    set root='hd0,gpt2'
    if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2  f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093
    else
      search --no-floppy --fs-uuid --set=root f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093
    fi
    linux    /boot/vmlinuz-5.11.0-27-generic root=UUID=f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093 ro  quiet splash $vt_handoff
    initrd    /boot/initrd.img-5.11.0-27-generic
}
submenu 'Advanced options for Ubuntu' $menuentry_id_option 'gnulinux-advanced-f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093' {
    menuentry 'Ubuntu, with Linux 5.11.0-27-generic' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.11.0-27-generic-advanced-f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093' {
        recordfail
        load_video
        gfxmode $linux_gfx_mode
        insmod gzio
        if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
        insmod part_gpt
        insmod ext2
        set root='hd0,gpt2'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2  f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093
        else
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093
        fi
        echo    'Loading Linux 5.11.0-27-generic ...'
        linux    /boot/vmlinuz-5.11.0-27-generic root=UUID=f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093 ro  quiet splash $vt_handoff
        echo    'Loading initial ramdisk ...'
        initrd    /boot/initrd.img-5.11.0-27-generic
    }
    menuentry 'Ubuntu, with Linux 5.11.0-27-generic (recovery mode)' --class ubuntu --class gnu-linux --class gnu --class os $menuentry_id_option 'gnulinux-5.11.0-27-generic-recovery-f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093' {
        recordfail
        load_video
        insmod gzio
        if [ x$grub_platform = xxen ]; then insmod xzio; insmod lzopio; fi
        insmod part_gpt
        insmod ext2
        set root='hd0,gpt2'
        if [ x$feature_platform_search_hint = xy ]; then
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root --hint-bios=hd0,gpt2 --hint-efi=hd0,gpt2 --hint-baremetal=ahci0,gpt2  f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093
        else
          search --no-floppy --fs-uuid --set=root f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093
        fi
        echo    'Loading Linux 5.11.0-27-generic ...'
        linux    /boot/vmlinuz-5.11.0-27-generic root=UUID=f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093 ro recovery nomodeset dis_ucode_ldr
        echo    'Loading initial ramdisk ...'
        initrd    /boot/initrd.img-5.11.0-27-generic
    }
}

### END /etc/grub.d/10_linux ###

### BEGIN /etc/grub.d/10_linux_zfs ###
### END /etc/grub.d/10_linux_zfs ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### END /etc/grub.d/20_linux_xen ###

### BEGIN /etc/grub.d/20_memtest86+ ###
### END /etc/grub.d/20_memtest86+ ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_os-prober ###
### END /etc/grub.d/30_os-prober ###

### BEGIN /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###
### END /etc/grub.d/30_uefi-firmware ###

### BEGIN /etc/grub.d/40_custom ###
# This file provides an easy way to add custom menu entries.  Simply type the
# menu entries you want to add after this comment.  Be careful not to change
# the 'exec tail' line above.
### END /etc/grub.d/40_custom ###

### BEGIN /etc/grub.d/41_custom ###
if [ -f  ${config_directory}/custom.cfg ]; then
  source ${config_directory}/custom.cfg
elif [ -z "${config_directory}" -a -f  $prefix/custom.cfg ]; then
  source $prefix/custom.cfg;
fi
### END /etc/grub.d/41_custom ###
--------------------------------------------------------------------------------

=============================== sda2/etc/fstab: ================================

--------------------------------------------------------------------------------
# /etc/fstab: static file system information.
#
# Use 'blkid' to print the universally unique identifier for a
# device; this may be used with UUID= as a more robust way to name devices
# that works even if disks are added and removed. See fstab(5).
#
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda2 during installation
UUID=f7b41bbb-f593-4b75-9599-6a9941537093 /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# /boot/efi was on /dev/sda1 during installation
UUID=53B4-EA56  /boot/efi       vfat    umask=0077      0       1
/swapfile                                 none            swap    sw              0       0
--------------------------------------------------------------------------------

=================== sda2: Location of files loaded by Grub: ====================

           GiB - GB             File                                 Fragment(s)

   4.665229797 = 5.009252352    boot/grub/grub.cfg                             1
   4.649410248 = 4.992266240    boot/vmlinuz                                   2
   4.649410248 = 4.992266240    boot/vmlinuz-5.11.0-27-generic                 2
263.336910248 = 282.755854336  boot/initrd.img                                4
263.336910248 = 282.755854336  boot/initrd.img-5.11.0-27-generic              4
263.336910248 = 282.755854336  boot/initrd.img.old                            4

========= Devices which don't seem to have a corresponding hard drive: =========

sdc

=============================== StdErr Messages: ===============================

  /dev/sdc: open failed: No medium found
  /dev/sdc: open failed: No medium found
Odpowiedz
#15
0
Brakuje jeszcze danych o które prosił magnus.
Proszę stosować zasady forum

Stosując zasady pomagasz Sobie i Nam bo:
- My nie musimy zajmować się redagowaniem postów, przypominaniem o przestrzeganiu zasad, zbieraniem wystarczającej ilości informacji do udzielenia merytorycznej pomocy.
- Ty masz większe szanse na szybkie otrzymanie merytorycznej odpowiedzi.
Odpowiedz
#16
0
(30-12-2021, 18:04)magnus napisał(a): Jakiej opcji startowej użyłeś w Boot Menu do uruchomienia pendrive'a w trybie UEFI (pokaż na zdjęciu).
Czy instalacja była automatyczna i jak przebiegła.
Uruchom ponownie pendrive w trybie UEFI, w terminalu wykonaj te dwa polecenia i pokaż wyniki:

Kod:
[ -d /sys/firmware/efi ] && echo UEFI || echo BIOS

Kod:
inxi -Fxz

W programie GParted sprawdź jaki jest układ partycji na dysku SSD po instalacji (pokaż na zdjęciu).


No więc tak:

[Obrazek: LHTzuUOl.jpg]

Kod:
[email protected]:~$ [ -d /sys/firmware/efi ] && echo UEFI || echo BIOS

UEFI

nic się nie pojawiło ...

Kod:
[email protected]:~$ inxi -Fxz
System:
  Kernel: 5.4.0-74-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Xfce 4.16.0 Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
  Type: Laptop System: SAMSUNG product: RV415/RV515 v: 05PI serial: <filter>
  Mobo: SAMSUNG model: RV415/RV415 v: 05PI serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: 05PI.M507.20121119.LEO date: 11/19/2012
Battery:
  ID-1: BAT1 charge: 29.3 Wh condition: 36.6/48.8 Wh (75%)
  model: SAMSUNG Electronics status: Unknown
CPU:
  Topology: Dual Core model: AMD E-450 APU with Radeon HD Graphics bits: 64
  type: MCP arch: Bobcat L2 cache: 512 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a ssse3 svm bogomips: 6586
  Speed: 824 MHz min/max: 825/1650 MHz Core speeds (MHz): 1: 824 2: 824
Graphics:
  Device-1: AMD Wrestler [Radeon HD 6320] vendor: Samsung Co driver: radeon
  v: kernel bus ID: 00:01.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: ati,radeon
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1366x768~60Hz
  OpenGL: renderer: AMD PALM (DRM 2.50.0 / 5.4.0-74-generic LLVM 11.0.0)
  v: 3.3 Mesa 20.2.6 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: AMD Wrestler HDMI Audio vendor: Samsung Co driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:01.1
  Device-2: AMD SBx00 Azalia vendor: Samsung Co driver: snd_hda_intel
  v: kernel bus ID: 00:14.2
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-74-generic
Network:
  Device-1: Broadcom and subsidiaries BCM4313 802.11bgn Wireless Network
  Adapter
  vendor: Wistron NeWeb driver: bcma-pci-bridge v: N/A port: f100
  bus ID: 03:00.0
  IF-ID-1: wlp3s0b1 state: up mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 494.66 GiB used: 113.2 MiB (0.0%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Samsung model: SSD 860 EVO 500GB size: 465.76 GiB
  ID-2: /dev/sdc type: USB vendor: Toshiba model: TransMemory
  size: 28.89 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 3.76 GiB used: 65.4 MiB (1.7%) fs: overlay source: ERR-102
  ID-2: /var/log size: 26.45 GiB used: 47.8 MiB (0.2%) fs: ext4
  dev: /dev/sdc3
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 62.5 C mobo: N/A gpu: radeon temp: 64 C
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 187 Uptime: 4m Memory: 7.53 GiB used: 864.5 MiB (11.2%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17
  inxi: 3.0.38

Instalacja była automatyczna i przebiegła bez problemów.
Odpowiedz


Skocz do:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości