Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Problem z połączeniem do sieci WIFi 2.4GHz
#1
0
Witam, jestem tu nowy i proszę o wyrozumiałość, mam pytanie: mam problem z połączeniem do sieci WiFi 2,4GHz
nie można w żaden sposób się zalogować na Linux Mint o wersji 20 i w górę do sieci 5GHz mogę się połączyć, a zależy mi na 2,4GHz bo ma lepszy zasięg, chcę zaznaczyć że na Win 10 są oba zakresy dostępne. Muszę zaznaczyć że w trybie Live również tak siędzieje oraz w róznych dystrybucjach.Laptop Dell Inspiron 15 5580. Będę wdzięczny za pomoc.
Kod:
########## wireless info START ##########

Report from: 18 Sep 2022 09:44 CEST +0200

Booted last: 18 Sep 2022 00:00 CEST +0200

Script from: 25 Jan 2020 03:34 UTC +0000

##### release ###########################

Distributor ID:    Linuxmint
Description:    Linux Mint 21
Release:    21
Codename:    vanessa

##### kernel ############################

Linux 5.15.0-47-generic #51-Ubuntu SMP Thu Aug 11 07:51:15 UTC 2022 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Parameters: ro, quiet, splash

##### desktop ###########################

Cinnamon

##### lspci #############################

00:14.3 Network controller [0280]: Intel Corporation Cannon Point-LP CNVi [Wireless-AC] [8086:9df0] (rev 30)
    DeviceName: Onboard - Ethernet
    Subsystem: Intel Corporation Cannon Point-LP CNVi [Wireless-AC] [8086:42a4]

01:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 0a)
    Subsystem: Dell RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller [1028:089d]
    Kernel driver in use: r8169

##### lsusb #############################

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 001 Device 007: ID 0c45:671f Microdia Integrated_Webcam_HD
Bus 001 Device 008: ID 8087:0aaa Intel Corp. Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP)
Bus 001 Device 002: ID 046d:c52b Logitech, Inc. Unifying Receiver
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

##### PCMCIA card info ##################

##### rfkill ############################

0: hci0: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no

##### secure boot #######################

SecureBoot disabled

##### lsmod #############################

dell_laptop            32768  0
iwlmvm                569344  0
dell_wmi               24576  1 dell_laptop
ledtrig_audio          16384  5 snd_ctl_led,snd_hda_codec_generic,dell_wmi,snd_sof,dell_laptop
mac80211             1253376  1 iwlmvm
libarc4                16384  1 mac80211
dell_smbios            28672  2 dell_wmi,dell_laptop
dell_wmi_descriptor    20480  2 dell_wmi,dell_smbios
dell_wmi_sysman        45056  0
wmi_bmof               16384  0
firmware_attributes_class    16384  1 dell_wmi_sysman
iwlwifi               450560  1 iwlmvm
cfg80211              974848  3 iwlmvm,iwlwifi,mac80211
sparse_keymap          16384  2 intel_hid,dell_wmi
wmi                    32768  5 dell_wmi_sysman,dell_wmi,wmi_bmof,dell_smbios,dell_wmi_descriptor
video                  61440  3 dell_wmi,dell_laptop,i915

##### interfaces ########################

[/etc/network/interfaces]
source /etc/network/interfaces.d/*

##### ifconfig ##########################

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback <MAC address> brd <MAC address>
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'enp1s0' [IF1]> brd <MAC address>
3: wlo1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'wlo1' [IF2]> brd <MAC address>
    altname wlp0s20f3
    inet 192.168.0.181/24 brd 192.168.0.255 scope global dynamic noprefixroute wlo1
       valid_lft 5207sec preferred_lft 5207sec
    inet6 fe80::4b9a:ec21:5a4e:16e9/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever

##### iwconfig ##########################

lo        no wireless extensions.

enp1s0    no wireless extensions.

wlo1      IEEE 802.11  ESSID:"23 Bre\xC5\x84ska 5GHz" 
          Mode:Managed  Frequency:5.2 GHz  Access Point: <MAC '23 Breńska 5GHz' [AC2]>  
          Bit Rate=325 Mb/s   Tx-Power=22 dBm  
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
          Link Quality=53/70  Signal level=-57 dBm 
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:40   Missed beacon:0

##### route #############################

default via 192.168.0.1 dev wlo1 proto dhcp metric 600
169.254.0.0/16 dev wlo1 scope link metric 1000
192.168.0.0/24 dev wlo1 proto kernel scope link src 192.168.0.181 metric 600

##### resolv.conf #######################

[777 root '/etc/resolv.conf' -> '../run/systemd/resolve/stub-resolv.conf']

nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search .

##### network managers ##################

Installed:

    NetworkManager

Running:

root         854       1  0 09:11 ?        00:00:00 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon

##### NetworkManager info ###############

GENERAL.DEVICE:                         wlo1
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceWifi
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3
GENERAL.VENDOR:                         Intel Corporation
GENERAL.PRODUCT:                        Cannon Point-LP CNVi [Wireless-AC]
GENERAL.DRIVER:                         iwlwifi
GENERAL.DRIVER-VERSION:                 5.15.0-47-generic
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:               46.fae53a8b.0 9000-pu-b0-jf-b0-
GENERAL.HWADDR:                         <MAC 'wlo1' [IF2]>
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          100 (connected)
GENERAL.REASON:                         0 (No reason given)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:               4 (full)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:               3 (limited)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:14.3/net/wlo1
GENERAL.PATH:                           pci-0000:00:14.3
GENERAL.IP-IFACE:                       wlo1
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                     yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:               no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                   --
GENERAL.CONNECTION:                     Automatyczne 23 Breńska 5GHz
GENERAL.CON-UUID:                       ee131c8c-835b-4456-949c-14b54e1f78d9
GENERAL.CON-PATH:                       /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
GENERAL.METERED:                        no (guessed)
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            no
CAPABILITIES.SPEED:                     433 Mb/s
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:               no
CAPABILITIES.SRIOV:                     no
INTERFACE-FLAGS.UP:                     yes
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:               yes
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                yes
INTERFACE-FLAGS.PROMISC:                no
WIFI-PROPERTIES.WEP:                    yes
WIFI-PROPERTIES.WPA:                    yes
WIFI-PROPERTIES.WPA2:                   yes
WIFI-PROPERTIES.TKIP:                   yes
WIFI-PROPERTIES.CCMP:                   yes
WIFI-PROPERTIES.AP:                     yes
WIFI-PROPERTIES.ADHOC:                  yes
WIFI-PROPERTIES.2GHZ:                   yes
WIFI-PROPERTIES.5GHZ:                   yes
WIFI-PROPERTIES.MESH:                   no
WIFI-PROPERTIES.IBSS-RSN:               yes
IP4.ADDRESS[1]:                         192.168.0.181/24
IP4.GATEWAY:                            192.168.0.1
IP4.ROUTE[1]:                           dst = 192.168.0.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 600
IP4.ROUTE[2]:                           dst = 169.254.0.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 1000
IP4.ROUTE[3]:                           dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.0.1, mt = 600
IP4.DNS[1]:                             192.168.0.1
DHCP4.OPTION[1]:                        broadcast_address = 192.168.0.255
DHCP4.OPTION[2]:                        dhcp_lease_time = 7200
DHCP4.OPTION[3]:                        dhcp_server_identifier = 192.168.0.1
DHCP4.OPTION[4]:                        domain_name_servers = 192.168.0.1
DHCP4.OPTION[5]:                        expiry = 1663492300
DHCP4.OPTION[6]:                        host_name = wojtas-Inspiron-5580
DHCP4.OPTION[7]:                        ip_address = 192.168.0.181
DHCP4.OPTION[8]:                        next_server = 192.168.0.1
DHCP4.OPTION[9]:                        requested_broadcast_address = 1
DHCP4.OPTION[10]:                       requested_domain_name = 1
DHCP4.OPTION[11]:                       requested_domain_name_servers = 1
DHCP4.OPTION[12]:                       requested_domain_search = 1
DHCP4.OPTION[13]:                       requested_host_name = 1
DHCP4.OPTION[14]:                       requested_interface_mtu = 1
DHCP4.OPTION[15]:                       requested_ms_classless_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[16]:                       requested_nis_domain = 1
DHCP4.OPTION[17]:                       requested_nis_servers = 1
DHCP4.OPTION[18]:                       requested_ntp_servers = 1
DHCP4.OPTION[19]:                       requested_rfc3442_classless_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[20]:                       requested_root_path = 1
DHCP4.OPTION[21]:                       requested_routers = 1
DHCP4.OPTION[22]:                       requested_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[23]:                       requested_subnet_mask = 1
DHCP4.OPTION[24]:                       requested_time_offset = 1
DHCP4.OPTION[25]:                       requested_wpad = 1
DHCP4.OPTION[26]:                       routers = 192.168.0.1
DHCP4.OPTION[27]:                       subnet_mask = 255.255.255.0
IP6.ADDRESS[1]:                         fe80::4b9a:ec21:5a4e:16e9/64
IP6.GATEWAY:                            --
IP6.ROUTE[1]:                           dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 1024
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/1
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[1]:   ee131c8c-835b-4456-949c-14b54e1f78d9 | Automatyczne 23 Breńska 5GHz

GENERAL.DEVICE:                         p2p-dev-wlo1
GENERAL.TYPE:                           wifi-p2p
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceWifiP2P
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4
GENERAL.VENDOR:                         --
GENERAL.PRODUCT:                        --
GENERAL.DRIVER:                         (unknown)
GENERAL.DRIVER-VERSION:                 --
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:               --
GENERAL.HWADDR:                         (unknown)
GENERAL.MTU:                            0
GENERAL.STATE:                          30 (disconnected)
GENERAL.REASON:                         0 (No reason given)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:               1 (none)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:               1 (none)
GENERAL.UDI:                            /virtual/device/placeholder/1
GENERAL.PATH:                           --
GENERAL.IP-IFACE:                       --
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                     yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:               no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                   --
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-UUID:                       --
GENERAL.CON-PATH:                       --
GENERAL.METERED:                        unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            no
CAPABILITIES.SPEED:                     unknown
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:               no
CAPABILITIES.SRIOV:                     no
INTERFACE-FLAGS.UP:                     no
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:               no
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                no
INTERFACE-FLAGS.PROMISC:                no
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: --

GENERAL.DEVICE:                         enp1s0
GENERAL.TYPE:                           ethernet
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceEthernet
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2
GENERAL.VENDOR:                         Realtek Semiconductor Co., Ltd.
GENERAL.PRODUCT:                        RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller
GENERAL.DRIVER:                         r8169
GENERAL.DRIVER-VERSION:                 5.15.0-47-generic
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:               --
GENERAL.HWADDR:                         <MAC 'enp1s0' [IF1]>
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          20 (unavailable)
GENERAL.REASON:                         2 (Device is now managed)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:               1 (none)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:               1 (none)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1d.0/0000:01:00.0/net/enp1s0
GENERAL.PATH:                           pci-0000:01:00.0
GENERAL.IP-IFACE:                       --
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                     yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:               no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                   --
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-UUID:                       --
GENERAL.CON-PATH:                       --
GENERAL.METERED:                        unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            yes
CAPABILITIES.SPEED:                     unknown
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:               no
CAPABILITIES.SRIOV:                     no
INTERFACE-FLAGS.UP:                     yes
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:               no
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                no
INTERFACE-FLAGS.PROMISC:                no
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:               off
IP4.GATEWAY:                            --
IP6.GATEWAY:                            --
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: --

SSID               BSSID              MODE   CHAN  FREQ      RATE        SIGNAL  BARS  SECURITY   ACTIVE  IN-USE
23 Breńska 2.4GHz  <MAC '23 Breńska 2.4GHz' [AC1]>  Infra  9     2452 MHz  405 Mbit/s  94      ▂▄▆█  WPA1 WPA2  no            
23 Breńska 5GHz    <MAC '23 Breńska 5GHz' [AC2]>  Infra  40    5200 MHz  270 Mbit/s  63      ▂▄▆_  WPA1 WPA2  yes     *     

##### NetworkManager.state ##############

[main]
NetworkingEnabled=true
WirelessEnabled=true
WWANEnabled=true

##### NetworkManager config #############

[[/etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf]]
[connection]
wifi.powersave = 3

[[/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf]]
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=false
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-dns-resolved.conf]]
[main]
dns=systemd-resolved

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf]]
[keyfile]
unmanaged-devices=*,except:type:wifi,except:type:gsm,except:type:cdma

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/20-connectivity-ubuntu.conf]]
[connectivity]
uri=http://connectivity-check.ubuntu.com./

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf]]
[device-31-mac-addr-change]
match-device=driver:eagle_sdio,driver:wl
wifi.scan-rand-mac-address=no

##### NetworkManager profiles ###########

[[/etc/NetworkManager/system-connections/Automatyczne 23 Breńska 5GHz.nmconnection]] (600 root)
[connection] id=Automatyczne 23 Breńska 5GHz | type=wifi
[wifi] ssid=50;51;32;66;114;101;197;132;115;107;97;32;53;71;72;122;
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

[[/etc/NetworkManager/system-connections/Auto 23 Breńska 2.4GHz.nmconnection]] (600 root)
[connection] id=Auto 23 Breńska 2.4GHz | type=wifi
[wifi] ssid=50;51;32;66;114;101;197;132;115;107;97;32;50;46;52;71;72;122;
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

##### Netplan config ####################

[/etc/netplan/1-network-manager-all.yaml]
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager

##### iw reg get ########################

Region: Europe/Warsaw (based on set time zone)

global
country 00: DFS-UNSET
    (755 - 928 @ 2), (N/A, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
    (2402 - 2472 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
    (2457 - 2482 @ 20), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (2474 - 2494 @ 20), (N/A, 20), (N/A), NO-OFDM, PASSIVE-SCAN
    (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 20), (0 ms), DFS, AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (5490 - 5730 @ 160), (N/A, 20), (0 ms), DFS, PASSIVE-SCAN
    (5735 - 5835 @ 80), (N/A, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
    (57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)

##### iwlist channels ###################

lo        no frequency information.

enp1s0    no frequency information.

wlo1      32 channels in total; available frequencies :
          Channel 01 : 2.412 GHz
          Channel 02 : 2.417 GHz
          Channel 03 : 2.422 GHz
          Channel 04 : 2.427 GHz
          Channel 05 : 2.432 GHz
          Channel 06 : 2.437 GHz
          Channel 07 : 2.442 GHz
          Channel 08 : 2.447 GHz
          Channel 09 : 2.452 GHz
          Channel 10 : 2.457 GHz
          Channel 11 : 2.462 GHz
          Channel 12 : 2.467 GHz
          Channel 13 : 2.472 GHz
          Channel 36 : 5.18 GHz
          Channel 40 : 5.2 GHz
          Channel 44 : 5.22 GHz
          Channel 48 : 5.24 GHz
          Channel 52 : 5.26 GHz
          Channel 56 : 5.28 GHz
          Channel 60 : 5.3 GHz
          Channel 64 : 5.32 GHz
          Channel 100 : 5.5 GHz
          Channel 104 : 5.52 GHz
          Channel 108 : 5.54 GHz
          Channel 112 : 5.56 GHz
          Channel 116 : 5.58 GHz
          Channel 120 : 5.6 GHz
          Channel 124 : 5.62 GHz
          Channel 128 : 5.64 GHz
          Channel 132 : 5.66 GHz
          Channel 136 : 5.68 GHz
          Channel 140 : 5.7 GHz
          Current Frequency:5.2 GHz (Channel 40)

##### iwlist scan #######################

lo        Interface doesn't support scanning.

enp1s0    Interface doesn't support scanning.

Channel occupancy:

      1   APs on   Frequency:2.452 GHz (Channel 9)
      1   APs on   Frequency:5.2 GHz (Channel 40)

wlo1      Scan completed :
          Cell 01 - Address: <MAC '23 Breńska 2.4GHz' [AC1]>
                    Channel:9
                    Frequency:2.452 GHz (Channel 9)
                    Quality=67/70  Signal level=-43 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"23 Bre\xC5\x84ska 2.4GHz"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000000cdbb8a387
                    Extra: Last beacon: 5128ms ago
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 02 - Address: <MAC '23 Breńska 5GHz' [AC2]>
                    Channel:40
                    Frequency:5.2 GHz (Channel 40)
                    Quality=56/70  Signal level=-54 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"23 Bre\xC5\x84ska 5GHz"
                    Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
                              36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000000cec2a8f67
                    Extra: Last beacon: 5008ms ago
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK

##### module infos ######################

[iwlmvm]
filename:       /lib/modules/5.15.0-47-generic/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/mvm/iwlmvm.ko
license:        GPL
description:    The new Intel(R) wireless AGN driver for Linux
depends:        iwlwifi,mac80211,cfg80211
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           iwlmvm
vermagic:       5.15.0-47-generic SMP mod_unload modversions
parm:           init_dbg:set to true to debug an ASSERT in INIT fw (default: false (bool)
parm:           power_scheme:power management scheme: 1-active, 2-balanced, 3-low power, default: 2 (int)

[mac80211]
filename:       /lib/modules/5.15.0-47-generic/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
license:        GPL
description:    IEEE 802.11 subsystem
depends:        cfg80211,libarc4
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           mac80211
vermagic:       5.15.0-47-generic SMP mod_unload modversions
parm:           minstrel_vht_only:Use only VHT rates when VHT is supported by sta. (bool)
parm:           max_nullfunc_tries:Maximum nullfunc tx tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           max_probe_tries:Maximum probe tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           beacon_loss_count:Number of beacon intervals before we decide beacon was lost. (int)
parm:           probe_wait_ms:Maximum time(ms) to wait for probe response before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           ieee80211_default_rc_algo:Default rate control algorithm for mac80211 to use (charp)

[iwlwifi]
filename:       /lib/modules/5.15.0-47-generic/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwlwifi.ko
license:        GPL
description:    Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
depends:        cfg80211
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           iwlwifi
vermagic:       5.15.0-47-generic SMP mod_unload modversions
parm:           swcrypto:using crypto in software (default 0 [hardware]) (int)
parm:           11n_disable:disable 11n functionality, bitmap: 1: full, 2: disable agg TX, 4: disable agg RX, 8 enable agg TX (uint)
parm:           amsdu_size:amsdu size 0: 12K for multi Rx queue devices, 2K for AX210 devices, 4K for other devices 1:4K 2:8K 3:12K (16K buffers) 4: 2K (default 0) (int)
parm:           fw_restart:restart firmware in case of error (default true) (bool)
parm:           nvm_file:NVM file name (charp)
parm:           uapsd_disable:disable U-APSD functionality bitmap 1: BSS 2: P2P Client (default: 3) (uint)
parm:           enable_ini:Enable debug INI TLV FW debug infrastructure (default: true (bool)
parm:           bt_coex_active:enable wifi/bt co-exist (default: enable) (bool)
parm:           led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking, 3=Off (default: 0) (int)
parm:           power_save:enable WiFi power management (default: disable) (bool)
parm:           power_level:default power save level (range from 1 - 5, default: 1) (int)
parm:           disable_11ac:Disable VHT capabilities (default: false) (bool)
parm:           remove_when_gone:Remove dev from PCIe bus if it is deemed inaccessible (default: false) (bool)
parm:           disable_11ax:Disable HE capabilities (default: false) (bool)

[cfg80211]
filename:       /lib/modules/5.15.0-47-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
description:    wireless configuration support
license:        GPL
depends:       
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           cfg80211
vermagic:       5.15.0-47-generic SMP mod_unload modversions
parm:           bss_entries_limit:limit to number of scan BSS entries (per wiphy, default 1000) (int)
parm:           ieee80211_regdom:IEEE 802.11 regulatory domain code (charp)
parm:           cfg80211_disable_40mhz_24ghz:Disable 40MHz support in the 2.4GHz band (bool)

##### module parameters #################

[iwlmvm]
init_dbg: N
power_scheme: 2

[mac80211]
beacon_loss_count: 7
ieee80211_default_rc_algo: minstrel_ht
max_nullfunc_tries: 2
max_probe_tries: 5
minstrel_vht_only: Y
probe_wait_ms: 500

[iwlwifi]
11n_disable: 0
amsdu_size: 0
bt_coex_active: Y
disable_11ac: N
disable_11ax: N
enable_ini: Y
fw_restart: Y
led_mode: 0
nvm_file: (null)
power_level: 0
power_save: N
remove_when_gone: N
swcrypto: 0
uapsd_disable: 3

[cfg80211]
bss_entries_limit: 1000
cfg80211_disable_40mhz_24ghz: N
ieee80211_regdom: 00

##### /etc/modules ######################

##### modprobe options ##################

[/etc/modprobe.d/amd64-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode

[/etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf]
blacklist ath_pci

[/etc/modprobe.d/blacklist.conf]
blacklist evbug
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
blacklist eepro100
blacklist de4x5
blacklist eth1394
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist prism54
blacklist bcm43xx
blacklist garmin_gps
blacklist asus_acpi
blacklist snd_pcsp
blacklist pcspkr
blacklist amd76x_edac

[/etc/modprobe.d/blacklist-rare-network.conf]
alias net-pf-3 off
alias net-pf-6 off
alias net-pf-9 off
alias net-pf-11 off
alias net-pf-12 off
alias net-pf-19 off
alias net-pf-21 off
alias net-pf-36 off

[/etc/modprobe.d/intel-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode

[/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf]
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211

##### rc.local ##########################

grep: /etc/rc.local: No such file or directory

##### pm-utils ##########################

##### udev rules ########################

##### dmesg #############################

[    9.575778] Bluetooth: hci0: Minimum firmware build 1 week 10 2014
[    9.578462] Bluetooth: hci0: Found device firmware: intel/ibt-17-16-1.sfi
[    9.583724] iwlwifi 0000:00:14.3: Detected Intel(R) Wireless-AC 9462, REV=0x318
[    9.653934] iwlwifi 0000:00:14.3: base HW address: <MAC 'wlo1' [IF2]>
[    9.702833] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-mvm-rs'
[    9.704910] iwlwifi 0000:00:14.3 wlo1: renamed from wlan0
[   10.991844] Bluetooth: hci0: Waiting for firmware download to complete
[   13.037996] r8169 0000:01:00.0 enp1s0: Link is Down
[   13.217374] iwlwifi 0000:00:14.3: Conflict between TLV & NVM regarding enabling LAR (TLV = enabled NVM =disabled)
[   16.646938] wlo1: authenticate with <MAC '23 Breńska 5GHz' [AC2]>
[   16.656819] wlo1: send auth to <MAC '23 Breńska 5GHz' [AC2]> (try 1/3)
[   16.678716] wlo1: authenticated
[   16.681294] wlo1: associate with <MAC '23 Breńska 5GHz' [AC2]> (try 1/3)
[   16.785482] wlo1: associate with <MAC '23 Breńska 5GHz' [AC2]> (try 2/3)
[   16.857393] wlo1: RX AssocResp from <MAC '23 Breńska 5GHz' [AC2]> (capab=0x1411 status=0 aid=2)
[   16.859641] wlo1: associated
[   16.965780] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlo1: link becomes ready

########## wireless info END ############


Kod:
System:
  Kernel: 5.15.0-47-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 11.2.0
    Desktop: Cinnamon 5.4.12 Distro: Linux Mint 21 Vanessa
    base: Ubuntu 22.04 jammy
Machine:
  Type: Laptop System: Dell product: Inspiron 5580 v: N/A
    serial: <superuser required>
  Mobo: Dell model: 08DMWK v: A00 serial: <superuser required> UEFI: Dell
    v: 2.14.0 date: 04/06/2022
Battery:
  ID-1: BAT0 charge: 17.9 Wh (74.3%) condition: 24.1/42.0 Wh (57.5%)
    volts: 11.7 min: 11.4 model: BYD DELL 1VX1H92 status: Discharging
  Device-1: hidpp_battery_0 model: Logitech Wireless Mouse
    charge: 55% (should be ignored) status: Discharging
CPU:
  Info: quad core model: Intel Core i5-8265U bits: 64 type: MT MCP
    arch: Comet/Whiskey Lake note: check rev: C cache: L1: 256 KiB L2: 1024 KiB
    L3: 6 MiB
  Speed (MHz): avg: 648 high: 700 min/max: 400/3900 cores: 1: 605 2: 637
    3: 700 4: 700 5: 651 6: 600 7: 600 8: 698 bogomips: 28800
  Flags: avx avx2 ht lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx
Graphics:
  Device-1: Intel WhiskeyLake-U GT2 [UHD Graphics 620] vendor: Dell
    driver: i915 v: kernel bus-ID: 00:02.0
  Device-2: Microdia Integrated_Webcam_HD type: USB driver: uvcvideo
    bus-ID: 1-6:7
  Display: x11 server: X.Org v: 1.21.1.3 driver: X: loaded: modesetting
    unloaded: fbdev,vesa gpu: i915 resolution: 3072x1728~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa Intel UHD Graphics 620 (WHL GT2)
    v: 4.6 Mesa 22.0.5 direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel Cannon Point-LP High Definition Audio vendor: Dell
    driver: snd_hda_intel v: kernel bus-ID: 00:1f.3
  Sound Server-1: ALSA v: k5.15.0-47-generic running: yes
  Sound Server-2: PulseAudio v: 15.99.1 running: yes
  Sound Server-3: PipeWire v: 0.3.48 running: yes
Network:
  Device-1: Intel Cannon Point-LP CNVi [Wireless-AC] driver: iwlwifi
    v: kernel bus-ID: 00:14.3
  IF: wlo1 state: up mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Dell
    driver: r8169 v: kernel port: 3000 bus-ID: 01:00.0
  IF: enp1s0 state: down mac: <filter>
Bluetooth:
  Device-1: Intel Bluetooth 9460/9560 Jefferson Peak (JfP) type: USB
    driver: btusb v: 0.8 bus-ID: 1-10:8
  Report: hciconfig ID: hci0 rfk-id: 0 state: up address: <filter>
    bt-v: 3.0 lmp-v: 5.1
Drives:
  Local Storage: total: 1.14 TiB used: 475.52 GiB (40.6%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: SK Hynix model: BC501 NVMe 256GB
    size: 238.47 GiB temp: 28.9 C
  ID-2: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD10JPVX-08JC3T5
    size: 931.51 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 25.52 GiB used: 9.15 GiB (35.9%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p8
  ID-2: /boot/efi size: 96 MiB used: 72.7 MiB (75.7%) fs: vfat
    dev: /dev/nvme0n1p1
  ID-3: /home size: 423.76 GiB used: 541.8 MiB (0.1%) fs: ext4
    dev: /dev/sda6
Swap:
  ID-1: swap-1 type: partition size: 3.73 GiB used: 0 KiB (0.0%)
    dev: /dev/nvme0n1p7
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 25.0 C pch: 40.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): cpu: 0
Info:
  Processes: 290 Uptime: 39m Memory: 7.47 GiB used: 4.13 GiB (55.3%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 11.2.0 Packages: 2307 Shell: Bash
  v: 5.1.16 inxi: 3.3.13
Odpowiedz
#2
1
Better response on post RE: WIFiUzupełnij zgodnie z zasadami forum punkt 5 i 7 z zachowaniem zasad z punktu 4.
https://forum.linuxmint.pl/showthread.php?tid=304
Odpowiedz


Skocz do:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości