Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Mint 19.3 przestał się uruchamiać
#11
0
Kod:
[email protected]:~$ ls -la /home/
total 0
drwxr-xr-x  1 root root  60 Jan  6 16:29 .
drwxr-xr-x  1 root root 240 Jan  6 16:28 ..
drwxr-xr-x 17 mint mint 540 Jan  6 17:33 mint
[email protected]:~$
Odpowiedz
#12
1
Better response on post RE: Mint 19.3 przestał się uruchamiaćPrzepraszam, pomyłka.
Pokaż wynik mount
Odpowiedz
#13
0
Kod:
[email protected]:~$ mount
sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1976428k,nr_inodes=202038,mode=755)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=398888k,mode=755)
/dev/sr0 on /cdrom type iso9660 (ro,noatime,nojoliet,check=s,map=n,blocksize=2048)
/dev/loop0 on /rofs type squashfs (ro,noatime)
/cow on / type overlay (rw,relatime,lowerdir=//filesystem.squashfs,upperdir=/cow/upper,workdir=/cow/work)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
cgroup on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=26,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct,pipe_ino=14220)
hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
tmpfs on /tmp type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime)
tmpfs on /run/user/999 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=398884k,mode=700,uid=999,gid=999)
gvfsd-fuse on /run/user/999/gvfs type fuse.gvfsd-fuse (rw,nosuid,nodev,relatime,user_id=999,group_id=999)
/dev/sda1 on /media/mint/f029704d-03eb-46bc-a4ca-f6d37d30a7df type ext4 (rw,nosuid,nodev,relatime,data=ordered,uhelper=udisks2)
[email protected]:~$
Odpowiedz
#14
1
Better response on post RE: Mint 19.3 przestał się uruchamiaćI teraz pokaż wynik ls -la /media/mint/f029704d-03eb-46bc-a4ca-f6d37d30a7df/home/
Odpowiedz
#15
0
Kod:
[email protected]:~$ ls -la /media/mint/f029704d-03eb-46bc-a4ca-f6d37d30a7df\home\
>
ls: cannot access '/media/mint/f029704d-03eb-46bc-a4ca-f6d37d30a7dfhome': No such file or directory
[email protected]:~$
Odpowiedz
#16
1
Better response on post RE: Mint 19.3 przestał się uruchamiaćŻle wpisałem, już poprawiłem. Dla jasności jeszcze raz:
ls -la /media/mint/f029704d-03eb-46bc-a4ca-f6d37d30a7df/home/
Odpowiedz
#17
0
Kod:
[email protected]:~$ ls -la /media/mint/f029704d-03eb-46bc-a4ca-f6d37d30a7df/home/
ls: cannot access '/media/mint/f029704d-03eb-46bc-a4ca-f6d37d30a7df/home/': Permission denied
[email protected]:~$
Odpowiedz
#18
1
Better response on post RE: Mint 19.3 przestał się uruchamiaćPoprawka:
sudo ls -la /media/mint/f029704d-03eb-46bc-a4ca-f6d37d30a7df/home/
Odpowiedz
#19
0
Kod:
[email protected]:~$ sudo ls -la /media/mint/f029704d-03eb-46bc-a4ca-f6d37d30a7df/home/
total 12
drwxr-xr-x  3 root root 4096 Oct 13 15:27 .
drwxrw-rw- 23 root root 4096 Jan  1 15:44 ..
drwxr-xr-x 26 1000 1000 4096 Dec 30 23:01 a
[email protected]:~$
Odpowiedz
#20
1
Better response on post RE: Mint 19.3 przestał się uruchamiaćCzy Twoja nazwa użytkownika to była litera a ?
Odpowiedz


Skocz do:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości