Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
GeForce 9600 GT - problem z instalacją
#1
0
Cześć Wszystkim,

Postanowiłem takiego starego kompa zrobić sobie jako forma zabawy/testu na LINUX MINT. Najwyżej zrobi się format i dawaj od nowa.
Ale, żeby zacząć chciałem najpierw, aby wszystko dobrze działało, więc postanowiłem zainstalować sterowniki do karty graficznej jaka tam jest, czyli GeForce 9600 GT.
Zatem pobieram driver: https://www.nvidia.pl/download/driverRes...x/77577/pl

Pierwszy problem - server X, zrobiłem:

Kod:
ctrl+alt+F1
login
sudo service lightdm stop


Pierwszy problem rozwiązany - rada wygooglowana

Problem drugi - NOUVEAU, zrobiłem:
Kod:
sudo vim /etc/modprobe.d/blacklist-nouveau.conf


Dodałem zapisy:
blacklist nouveau
options nouveau modeset=0

Następnie:
Kod:
sudo vim /etc/modprobe.d/blacklist.conf


Dodałem zapisy:
blacklist nouveau
blacklist lbm-nouveau
options nouveau modeset=0
alias nouveau off
alias lbm-nouveau off

Następnie:

Kod:
sudo apt-get remove nvidia* && sudo apt autoremove
sudo apt-get install dkms build-essential linux-headers-generic
echo options nouveau modeset=0 | sudo tee -a /etc/modprobe.d/nouveau-kms.conf
sudo update-initramfs -u
reboot


Ok, instalacja ruszyła, drugi problem rozwiązany - wszystko wygooglowane

Problem trzeci (z tym nie umiem sobie poradzić)

Podczas instalacji a dokładnie przy "Installing DKMS kernel module" dochodzi do 5% zawiesza się i wywala błąd:
(Mam nadzieję, że bez błędów przepisałem - robiłem to ręcznie z monitora)


Kod:
ERROR: Filed to run '/usr/sbin/dkms build -m nvidia -v 340.32 -k 5.15.0-99-generic':
Kernel preparation unnecessary for this kernel. Skipping...

Building module:
cleaning build area...
make -j2 KERNELRELEASE=4.15.0-99-generic module KERNEL_UNNAME=4.15.0-99-generic; make -C uvm module KERNEL_UNNAME=4.15.0-99-generic
KBUILD_EXRMOD=/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/uvm.........(bad exit status: 2)
ERROR (dkms apport): binary package for nvidia: 340.32 not found
Error! Bad return status for module build on kernel: 4.15.0-9-generic (x86_64)
Consult /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/make.log for more information.


Więc zajrzałem do pliku z logami, a tam czarna magia, poniżej zapisy:


Kod:
DKMS make.log for nvidia-340.32 for kernel 4.15.0-99-generic (x86_64)
Sat May  9 11:43:59 CEST 2020
NVIDIA: calling KBUILD...
make[1]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-99-generic'
test -e include/generated/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
echo >&2; \
echo >&2 "  ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
echo >&2 "        include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.";\
echo >&2 "        Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it."; \
echo >&2 ; \
/bin/false)
mkdir -p /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/.tmp_versions ; rm -f /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/.tmp_versions/*
make -f ./scripts/Makefile.build obj=/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build
(cat /dev/null;  echo kernel//var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nvidia.ko;) > /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/modules.order
  cc -Wp,-MD,/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/.nv.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/7/include  -I./arch/x86/include -I./arch/x86/include/generated  -I./include -I./arch/x86/include/uapi -I./arch/x86/include/generated/uapi -I./include/uapi -I./include/generated/uapi -include ./include/linux/kconfig.h -Iubuntu/include  -D__KERNEL__ -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -fshort-wchar -Werror-implicit-function-declaration -Wno-format-security -std=gnu89 -fno-PIE -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -mno-avx -m64 -falign-jumps=1 -falign-loops=1 -mno-80387 -mno-fp-ret-in-387 -mpreferred-stack-boundary=3 -mskip-rax-setup -mtune=generic -mno-red-zone -mcmodel=kernel -funit-at-a-time -DCONFIG_X86_X32_ABI -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -DCONFIG_AS_CFI_SECTIONS=1 -DCONFIG_AS_FXSAVEQ=1 -DCONFIG_AS_SSSE3=1 -DCONFIG_AS_CRC32=1 -DCONFIG_AS_AVX=1 -DCONFIG_AS_AVX2=1 -DCONFIG_AS_AVX512=1 -DCONFIG_AS_SHA1_NI=1 -DCONFIG_AS_SHA256_NI=1 -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mindirect-branch=thunk-extern -mindirect-branch-register -fno-jump-tables -fno-delete-null-pointer-checks -Wno-frame-address -Wno-format-truncation -Wno-format-overflow -Wno-int-in-bool-context -O2 --param=allow-store-data-races=0 -DCC_HAVE_ASM_GOTO -Wframe-larger-than=1024 -fstack-protector-strong -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -fno-var-tracking-assignments -pg -mfentry -DCC_USING_FENTRY -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -fno-strict-overflow -fno-merge-all-constants -fmerge-constants -fno-stack-check -fconserve-stack -Werror=implicit-int -Werror=strict-prototypes -Werror=date-time -Werror=incompatible-pointer-types -Werror=designated-init -DNV_MODULE_INSTANCE=0 -DNV_BUILD_MODULE_INSTANCES=0 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -I/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build -Wall -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"340.32\" -Wno-unused-function -Wuninitialized -fno-strict-aliasing -mno-red-zone -mcmodel=kernel -DNV_UVM_ENABLE -D__linux__ -DNV_DEV_NAME=\"nvidia\"  -DMODULE  -DKBUILD_BASENAME='"nv"'  -DKBUILD_MODNAME='"nvidia"' -c -o /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.o /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c
  cc -Wp,-MD,/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/.nv-acpi.o.d  -nostdinc -isystem /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/7/include  -I./arch/x86/include -I./arch/x86/include/generated  -I./include -I./arch/x86/include/uapi -I./arch/x86/include/generated/uapi -I./include/uapi -I./include/generated/uapi -include ./include/linux/kconfig.h -Iubuntu/include  -D__KERNEL__ -Wall -Wundef -Wstrict-prototypes -Wno-trigraphs -fno-strict-aliasing -fno-common -fshort-wchar -Werror-implicit-function-declaration -Wno-format-security -std=gnu89 -fno-PIE -mno-sse -mno-mmx -mno-sse2 -mno-3dnow -mno-avx -m64 -falign-jumps=1 -falign-loops=1 -mno-80387 -mno-fp-ret-in-387 -mpreferred-stack-boundary=3 -mskip-rax-setup -mtune=generic -mno-red-zone -mcmodel=kernel -funit-at-a-time -DCONFIG_X86_X32_ABI -DCONFIG_AS_CFI=1 -DCONFIG_AS_CFI_SIGNAL_FRAME=1 -DCONFIG_AS_CFI_SECTIONS=1 -DCONFIG_AS_FXSAVEQ=1 -DCONFIG_AS_SSSE3=1 -DCONFIG_AS_CRC32=1 -DCONFIG_AS_AVX=1 -DCONFIG_AS_AVX2=1 -DCONFIG_AS_AVX512=1 -DCONFIG_AS_SHA1_NI=1 -DCONFIG_AS_SHA256_NI=1 -pipe -Wno-sign-compare -fno-asynchronous-unwind-tables -mindirect-branch=thunk-extern -mindirect-branch-register -fno-jump-tables -fno-delete-null-pointer-checks -Wno-frame-address -Wno-format-truncation -Wno-format-overflow -Wno-int-in-bool-context -O2 --param=allow-store-data-races=0 -DCC_HAVE_ASM_GOTO -Wframe-larger-than=1024 -fstack-protector-strong -Wno-unused-but-set-variable -Wno-unused-const-variable -fno-omit-frame-pointer -fno-optimize-sibling-calls -fno-var-tracking-assignments -pg -mfentry -DCC_USING_FENTRY -Wdeclaration-after-statement -Wno-pointer-sign -fno-strict-overflow -fno-merge-all-constants -fmerge-constants -fno-stack-check -fconserve-stack -Werror=implicit-int -Werror=strict-prototypes -Werror=date-time -Werror=incompatible-pointer-types -Werror=designated-init -DNV_MODULE_INSTANCE=0 -DNV_BUILD_MODULE_INSTANCES=0 -UDEBUG -U_DEBUG -DNDEBUG -I/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build -Wall -MD -Wsign-compare -Wno-cast-qual -Wno-error -D__KERNEL__ -DMODULE -DNVRM -DNV_VERSION_STRING=\"340.32\" -Wno-unused-function -Wuninitialized -fno-strict-aliasing -mno-red-zone -mcmodel=kernel -DNV_UVM_ENABLE -D__linux__ -DNV_DEV_NAME=\"nvidia\"  -DMODULE  -DKBUILD_BASENAME='"nv_acpi"'  -DKBUILD_MODNAME='"nvidia"' -c -o /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.o /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c
In file included from ./include/linux/byteorder/little_endian.h:11:0,
                from ./arch/x86/include/uapi/asm/byteorder.h:5,
                from ./include/asm-generic/bitops/le.h:6,
                from ./arch/x86/include/asm/bitops.h:512,
                from ./include/linux/bitops.h:19,
                from ./include/linux/kernel.h:11,
                from ./arch/x86/include/asm/percpu.h:45,
                from ./arch/x86/include/asm/current.h:6,
                from ./include/linux/sched.h:12,
                from ./include/linux/utsname.h:6,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:44,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c:13:
./include/linux/byteorder/generic.h: In function ‘cpu_to_be32_array’:
./include/linux/byteorder/generic.h:178:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  for (i = 0; i < len; i++)
                ^
./include/linux/byteorder/generic.h: In function ‘be32_to_cpu_array’:
./include/linux/byteorder/generic.h:186:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  for (i = 0; i < len; i++)
                ^
In file included from ./include/linux/byteorder/little_endian.h:11:0,
                from ./arch/x86/include/uapi/asm/byteorder.h:5,
                from ./include/asm-generic/bitops/le.h:6,
                from ./arch/x86/include/asm/bitops.h:512,
                from ./include/linux/bitops.h:19,
                from ./include/linux/kernel.h:11,
                from ./arch/x86/include/asm/percpu.h:45,
                from ./arch/x86/include/asm/current.h:6,
                from ./include/linux/sched.h:12,
                from ./include/linux/utsname.h:6,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:44,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:15:
./include/linux/byteorder/generic.h: In function ‘cpu_to_be32_array’:
./include/linux/byteorder/generic.h:178:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  for (i = 0; i < len; i++)
                ^
./include/linux/byteorder/generic.h: In function ‘be32_to_cpu_array’:
./include/linux/byteorder/generic.h:186:16: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  for (i = 0; i < len; i++)
                ^
In file included from ./arch/x86/include/asm/current.h:5:0,
                from ./include/linux/sched.h:12,
                from ./include/linux/utsname.h:6,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:44,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c:13:
./include/linux/thread_info.h: In function ‘check_copy_size’:
./include/linux/thread_info.h:130:29: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  if (unlikely(sz >= 0 && sz < bytes)) {
                            ^
./include/linux/compiler.h:77:42: note: in definition of macro ‘unlikely’
# define unlikely(x) __builtin_expect(!!(x), 0)
                                          ^
./include/asm-generic/qrwlock.h: In function ‘queued_write_trylock’:
./include/asm-generic/qrwlock.h:75:36: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          cnts, cnts | _QW_LOCKED) == cnts);
                                    ^
./include/linux/compiler.h:76:40: note: in definition of macro ‘likely’
# define likely(x) __builtin_expect(!!(x), 1)
                                        ^
In file included from ./arch/x86/include/asm/current.h:5:0,
                from ./include/linux/sched.h:12,
                from ./include/linux/utsname.h:6,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:44,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:15:
./include/linux/thread_info.h: In function ‘check_copy_size’:
./include/linux/thread_info.h:130:29: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  if (unlikely(sz >= 0 && sz < bytes)) {
                            ^
./include/linux/compiler.h:77:42: note: in definition of macro ‘unlikely’
# define unlikely(x) __builtin_expect(!!(x), 0)
                                          ^
./include/asm-generic/qrwlock.h: In function ‘queued_write_trylock’:
./include/asm-generic/qrwlock.h:75:36: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          cnts, cnts | _QW_LOCKED) == cnts);
                                    ^
./include/linux/compiler.h:76:40: note: in definition of macro ‘likely’
# define likely(x) __builtin_expect(!!(x), 1)
                                        ^
In file included from ./include/linux/ipc.h:7:0,
                from ./include/uapi/linux/sem.h:5,
                from ./include/linux/sem.h:9,
                from ./include/linux/sched.h:15,
                from ./include/linux/utsname.h:6,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:44,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c:13:
./include/linux/rhashtable.h: In function ‘rht_grow_above_75’:
./include/linux/rhashtable.h:295:34: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  return atomic_read(&ht->nelems) > (tbl->size / 4 * 3) &&
                                  ^
./include/linux/rhashtable.h: In function ‘rht_shrink_below_30’:
./include/linux/rhashtable.h:308:34: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  return atomic_read(&ht->nelems) < (tbl->size * 3 / 10) &&
                                  ^
./include/linux/rhashtable.h: In function ‘rht_grow_above_100’:
./include/linux/rhashtable.h:320:34: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  return atomic_read(&ht->nelems) > tbl->size &&
                                  ^
./include/linux/rhashtable.h: In function ‘rht_grow_above_max’:
./include/linux/rhashtable.h:332:34: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  return atomic_read(&ht->nelems) >= ht->max_elems;
                                  ^~
In file included from ./include/linux/ipc.h:7:0,
                from ./include/uapi/linux/sem.h:5,
                from ./include/linux/sem.h:9,
                from ./include/linux/sched.h:15,
                from ./include/linux/utsname.h:6,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:44,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:15:
./include/linux/rhashtable.h: In function ‘rht_grow_above_75’:
./include/linux/rhashtable.h:295:34: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  return atomic_read(&ht->nelems) > (tbl->size / 4 * 3) &&
                                  ^
./include/linux/rhashtable.h: In function ‘rht_shrink_below_30’:
./include/linux/rhashtable.h:308:34: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  return atomic_read(&ht->nelems) < (tbl->size * 3 / 10) &&
                                  ^
./include/linux/rhashtable.h: In function ‘rht_grow_above_100’:
./include/linux/rhashtable.h:320:34: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  return atomic_read(&ht->nelems) > tbl->size &&
                                  ^
./include/linux/rhashtable.h: In function ‘rht_grow_above_max’:
./include/linux/rhashtable.h:332:34: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  return atomic_read(&ht->nelems) >= ht->max_elems;
                                  ^~
In file included from ./arch/x86/include/asm/current.h:5:0,
                from ./include/linux/sched.h:12,
                from ./include/linux/utsname.h:6,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:44,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c:13:
./include/linux/mmzone.h: In function ‘next_zones_zonelist’:
./include/linux/mmzone.h:988:44: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  if (likely(!nodes && zonelist_zone_idx(z) <= highest_zoneidx))
                                            ^
./include/linux/compiler.h:76:40: note: in definition of macro ‘likely’
# define likely(x) __builtin_expect(!!(x), 1)
                                        ^
In file included from ./arch/x86/include/asm/current.h:6:0,
                from ./include/linux/sched.h:12,
                from ./include/linux/utsname.h:6,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:44,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c:13:
./include/linux/percpu-refcount.h: In function ‘percpu_ref_get_many’:
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:420:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_1(pcp, val) percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:378:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_1’
  case 1: stem##1(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:177:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
  this_cpu_add(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:421:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_2(pcp, val) percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:379:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_2’
  case 2: stem##2(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:177:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
  this_cpu_add(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:422:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_4(pcp, val) percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:380:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_4’
  case 4: stem##4(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:177:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
  this_cpu_add(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
In file included from ./arch/x86/include/asm/current.h:5:0,
                from ./include/linux/sched.h:12,
                from ./include/linux/utsname.h:6,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:44,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:15:
./include/linux/mmzone.h: In function ‘next_zones_zonelist’:
./include/linux/mmzone.h:988:44: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  if (likely(!nodes && zonelist_zone_idx(z) <= highest_zoneidx))
                                            ^
./include/linux/compiler.h:76:40: note: in definition of macro ‘likely’
# define likely(x) __builtin_expect(!!(x), 1)
                                        ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:479:35: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_8(pcp, val)  percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:381:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_8’
  case 8: stem##8(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:177:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
  this_cpu_add(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h: In function ‘percpu_ref_put_many’:
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:420:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_1(pcp, val) percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:378:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_1’
  case 1: stem##1(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:520:33: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
#define this_cpu_sub(pcp, val)  this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:276:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_sub’
  this_cpu_sub(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:421:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_2(pcp, val) percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:379:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_2’
  case 2: stem##2(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:520:33: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
#define this_cpu_sub(pcp, val)  this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:276:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_sub’
  this_cpu_sub(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:422:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_4(pcp, val) percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:380:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_4’
  case 4: stem##4(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:520:33: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
#define this_cpu_sub(pcp, val)  this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:276:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_sub’
  this_cpu_sub(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:479:35: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_8(pcp, val)  percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:381:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_8’
  case 8: stem##8(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:520:33: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
#define this_cpu_sub(pcp, val)  this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:276:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_sub’
  this_cpu_sub(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
In file included from ./arch/x86/include/asm/current.h:6:0,
                from ./include/linux/sched.h:12,
                from ./include/linux/utsname.h:6,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:44,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:15:
./include/linux/percpu-refcount.h: In function ‘percpu_ref_get_many’:
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:420:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_1(pcp, val) percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:378:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_1’
  case 1: stem##1(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:177:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
  this_cpu_add(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:421:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_2(pcp, val) percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:379:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_2’
  case 2: stem##2(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:177:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
  this_cpu_add(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:422:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_4(pcp, val) percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:380:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_4’
  case 4: stem##4(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:177:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
  this_cpu_add(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:479:35: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_8(pcp, val)  percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:381:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_8’
  case 8: stem##8(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:177:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
  this_cpu_add(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h: In function ‘percpu_ref_put_many’:
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:420:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_1(pcp, val) percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:378:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_1’
  case 1: stem##1(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:520:33: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
#define this_cpu_sub(pcp, val)  this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:276:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_sub’
  this_cpu_sub(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:421:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_2(pcp, val) percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:379:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_2’
  case 2: stem##2(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:520:33: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
#define this_cpu_sub(pcp, val)  this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:276:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_sub’
  this_cpu_sub(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:422:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_4(pcp, val) percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:380:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_4’
  case 4: stem##4(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:520:33: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
#define this_cpu_sub(pcp, val)  this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:276:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_sub’
  this_cpu_sub(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:479:35: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define this_cpu_add_8(pcp, val)  percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:381:11: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add_8’
  case 8: stem##8(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:510:33: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define this_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(this_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:520:33: note: in expansion of macro ‘this_cpu_add’
#define this_cpu_sub(pcp, val)  this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-refcount.h:276:3: note: in expansion of macro ‘this_cpu_sub’
  this_cpu_sub(*percpu_count, nr);
  ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-rwsem.h: In function ‘percpu_up_read_preempt_enable’:
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:401:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define raw_cpu_add_1(pcp, val)  percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:378:11: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add_1’
  case 1: stem##1(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:423:32: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define raw_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(raw_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:459:2: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add’
  raw_cpu_add(pcp, val);      \
  ^~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:497:34: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_add’
#define __this_cpu_sub(pcp, val) __this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                  ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:499:30: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_sub’
#define __this_cpu_dec(pcp)  __this_cpu_sub(pcp, 1)
                              ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-rwsem.h:97:3: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_dec’
  __this_cpu_dec(*sem->read_count);
  ^~~~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:402:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define raw_cpu_add_2(pcp, val)  percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:379:11: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add_2’
  case 2: stem##2(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:423:32: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define raw_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(raw_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:459:2: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add’
  raw_cpu_add(pcp, val);      \
  ^~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:497:34: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_add’
#define __this_cpu_sub(pcp, val) __this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                  ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:499:30: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_sub’
#define __this_cpu_dec(pcp)  __this_cpu_sub(pcp, 1)
                              ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-rwsem.h:97:3: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_dec’
  __this_cpu_dec(*sem->read_count);
  ^~~~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:403:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define raw_cpu_add_4(pcp, val)  percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:380:11: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add_4’
  case 4: stem##4(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:423:32: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define raw_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(raw_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:459:2: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add’
  raw_cpu_add(pcp, val);      \
  ^~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:497:34: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_add’
#define __this_cpu_sub(pcp, val) __this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                  ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:499:30: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_sub’
#define __this_cpu_dec(pcp)  __this_cpu_sub(pcp, 1)
                              ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-rwsem.h:97:3: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_dec’
  __this_cpu_dec(*sem->read_count);
  ^~~~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:470:35: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define raw_cpu_add_8(pcp, val)  percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:381:11: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add_8’
  case 8: stem##8(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:423:32: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define raw_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(raw_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:459:2: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add’
  raw_cpu_add(pcp, val);      \
  ^~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:497:34: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_add’
#define __this_cpu_sub(pcp, val) __this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                  ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:499:30: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_sub’
#define __this_cpu_dec(pcp)  __this_cpu_sub(pcp, 1)
                              ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-rwsem.h:97:3: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_dec’
  __this_cpu_dec(*sem->read_count);
  ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-rwsem.h: In function ‘percpu_up_read_preempt_enable’:
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:401:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define raw_cpu_add_1(pcp, val)  percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:378:11: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add_1’
  case 1: stem##1(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:423:32: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define raw_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(raw_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:459:2: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add’
  raw_cpu_add(pcp, val);      \
  ^~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:497:34: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_add’
#define __this_cpu_sub(pcp, val) __this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                  ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:499:30: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_sub’
#define __this_cpu_dec(pcp)  __this_cpu_sub(pcp, 1)
                              ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-rwsem.h:97:3: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_dec’
  __this_cpu_dec(*sem->read_count);
  ^~~~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:402:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define raw_cpu_add_2(pcp, val)  percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:379:11: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add_2’
  case 2: stem##2(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:423:32: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define raw_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(raw_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:459:2: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add’
  raw_cpu_add(pcp, val);      \
  ^~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:497:34: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_add’
#define __this_cpu_sub(pcp, val) __this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                  ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:499:30: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_sub’
#define __this_cpu_dec(pcp)  __this_cpu_sub(pcp, 1)
                              ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-rwsem.h:97:3: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_dec’
  __this_cpu_dec(*sem->read_count);
  ^~~~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:403:34: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define raw_cpu_add_4(pcp, val)  percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:380:11: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add_4’
  case 4: stem##4(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:423:32: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define raw_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(raw_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:459:2: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add’
  raw_cpu_add(pcp, val);      \
  ^~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:497:34: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_add’
#define __this_cpu_sub(pcp, val) __this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                  ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:499:30: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_sub’
#define __this_cpu_dec(pcp)  __this_cpu_sub(pcp, 1)
                              ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-rwsem.h:97:3: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_dec’
  __this_cpu_dec(*sem->read_count);
  ^~~~~~~~~~~~~~
./arch/x86/include/asm/percpu.h:131:31: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
          ((val) == 1 || (val) == -1)) ?  \
                              ^
./arch/x86/include/asm/percpu.h:470:35: note: in expansion of macro ‘percpu_add_op’
#define raw_cpu_add_8(pcp, val)  percpu_add_op((pcp), val)
                                  ^~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:381:11: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add_8’
  case 8: stem##8(variable, __VA_ARGS__);break;  \
          ^~~~
./include/linux/percpu-defs.h:423:32: note: in expansion of macro ‘__pcpu_size_call’
#define raw_cpu_add(pcp, val)  __pcpu_size_call(raw_cpu_add_, pcp, val)
                                ^~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:459:2: note: in expansion of macro ‘raw_cpu_add’
  raw_cpu_add(pcp, val);      \
  ^~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:497:34: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_add’
#define __this_cpu_sub(pcp, val) __this_cpu_add(pcp, -(typeof(pcp))(val))
                                  ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-defs.h:499:30: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_sub’
#define __this_cpu_dec(pcp)  __this_cpu_sub(pcp, 1)
                              ^~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/percpu-rwsem.h:97:3: note: in expansion of macro ‘__this_cpu_dec’
  __this_cpu_dec(*sem->read_count);
  ^~~~~~~~~~~~~~
In file included from ./arch/x86/include/asm/paravirt.h:17:0,
                from ./arch/x86/include/asm/irqflags.h:72,
                from ./include/linux/irqflags.h:16,
                from ./include/linux/rcupdate.h:39,
                from ./include/linux/rculist.h:11,
                from ./include/linux/pid.h:5,
                from ./include/linux/sched.h:14,
                from ./include/linux/utsname.h:6,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:44,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c:13:
./include/linux/vmstat.h: In function ‘zone_numa_state_snapshot’:
./include/linux/cpumask.h:231:9: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  (cpu) < nr_cpu_ids;)
        ^
./include/linux/cpumask.h:766:36: note: in expansion of macro ‘for_each_cpu’
#define for_each_online_cpu(cpu)  for_each_cpu((cpu), cpu_online_mask)
                                    ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/vmstat.h:145:2: note: in expansion of macro ‘for_each_online_cpu’
  for_each_online_cpu(cpu)
  ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/vmstat.h: In function ‘zone_page_state_snapshot’:
./include/linux/cpumask.h:231:9: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  (cpu) < nr_cpu_ids;)
        ^
./include/linux/cpumask.h:766:36: note: in expansion of macro ‘for_each_cpu’
#define for_each_online_cpu(cpu)  for_each_cpu((cpu), cpu_online_mask)
                                    ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/vmstat.h:210:2: note: in expansion of macro ‘for_each_online_cpu’
  for_each_online_cpu(cpu)
  ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/vmstat.h: In function ‘node_page_state_snapshot’:
./include/linux/cpumask.h:231:9: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  (cpu) < nr_cpu_ids;)
        ^
./include/linux/cpumask.h:766:36: note: in expansion of macro ‘for_each_cpu’
#define for_each_online_cpu(cpu)  for_each_cpu((cpu), cpu_online_mask)
                                    ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/vmstat.h:226:2: note: in expansion of macro ‘for_each_online_cpu’
  for_each_online_cpu(cpu)
  ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from ./arch/x86/include/asm/paravirt.h:17:0,
                from ./arch/x86/include/asm/irqflags.h:72,
                from ./include/linux/irqflags.h:16,
                from ./include/linux/rcupdate.h:39,
                from ./include/linux/rculist.h:11,
                from ./include/linux/pid.h:5,
                from ./include/linux/sched.h:14,
                from ./include/linux/utsname.h:6,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:44,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:15:
./include/linux/vmstat.h: In function ‘zone_numa_state_snapshot’:
./include/linux/cpumask.h:231:9: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  (cpu) < nr_cpu_ids;)
        ^
./include/linux/cpumask.h:766:36: note: in expansion of macro ‘for_each_cpu’
#define for_each_online_cpu(cpu)  for_each_cpu((cpu), cpu_online_mask)
                                    ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/vmstat.h:145:2: note: in expansion of macro ‘for_each_online_cpu’
  for_each_online_cpu(cpu)
  ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/vmstat.h: In function ‘zone_page_state_snapshot’:
./include/linux/cpumask.h:231:9: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  (cpu) < nr_cpu_ids;)
        ^
./include/linux/cpumask.h:766:36: note: in expansion of macro ‘for_each_cpu’
#define for_each_online_cpu(cpu)  for_each_cpu((cpu), cpu_online_mask)
                                    ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/vmstat.h:210:2: note: in expansion of macro ‘for_each_online_cpu’
  for_each_online_cpu(cpu)
  ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
./include/linux/vmstat.h: In function ‘node_page_state_snapshot’:
./include/linux/cpumask.h:231:9: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  (cpu) < nr_cpu_ids;)
        ^
./include/linux/cpumask.h:766:36: note: in expansion of macro ‘for_each_cpu’
#define for_each_online_cpu(cpu)  for_each_cpu((cpu), cpu_online_mask)
                                    ^~~~~~~~~~~~
./include/linux/vmstat.h:226:2: note: in expansion of macro ‘for_each_online_cpu’
  for_each_online_cpu(cpu)
  ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~
In file included from ./include/linux/efi.h:20:0,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:152,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c:13:
./include/linux/rtc.h: In function ‘rtc_tv_nsec_ok’:
./include/linux/rtc.h:253:22: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  if (to_set->tv_nsec < TIME_SET_NSEC_FUZZ) {
                      ^
./include/linux/rtc.h:258:22: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  if (to_set->tv_nsec > NSEC_PER_SEC - TIME_SET_NSEC_FUZZ) {
                      ^
In file included from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c:13:0:
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h: At top level:
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:195:2: error: #error "This driver requires the ability to change memory types!"
#error "This driver requires the ability to change memory types!"
  ^~~~~
In file included from ./include/linux/efi.h:20:0,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:152,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:15:
./include/linux/rtc.h: In function ‘rtc_tv_nsec_ok’:
./include/linux/rtc.h:253:22: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  if (to_set->tv_nsec < TIME_SET_NSEC_FUZZ) {
                      ^
./include/linux/rtc.h:258:22: warning: comparison between signed and unsigned integer expressions [-Wsign-compare]
  if (to_set->tv_nsec > NSEC_PER_SEC - TIME_SET_NSEC_FUZZ) {
                      ^
In file included from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:15:0:
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h: At top level:
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:195:2: error: #error "This driver requires the ability to change memory types!"
#error "This driver requires the ability to change memory types!"
  ^~~~~
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c: In function ‘nvidia_unlocked_ioctl’:
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c:1827:31: error: ‘struct file’ has no member named ‘f_dentry’; did you mean ‘f_owner’?
    return nvidia_ioctl(file->f_dentry->d_inode, file, cmd, i_arg);
                              ^~~~~~~~
                              f_owner
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c: In function ‘nv_start_rc_timer’:
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c:2393:5: error: implicit declaration of function ‘init_timer’; did you mean ‘init_timers’? [-Werror=implicit-function-declaration]
    init_timer(&nvl->rc_timer);
    ^~~~~~~~~~
    init_timers
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c:2394:28: error: assignment from incompatible pointer type [-Werror=incompatible-pointer-types]
    nvl->rc_timer.function = nvidia_rc_timer;
                            ^
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.c:2395:18: error: ‘struct timer_list’ has no member named ‘data’
    nvl->rc_timer.data = (unsigned long) nvl;
                  ^
In file included from ./include/linux/acpi.h:45:0,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:281,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:15:
./include/acpi/acpi_drivers.h:58:26: error: initialization from incompatible pointer type [-Werror=incompatible-pointer-types]
#define ACPI_VIDEO_HID  "LNXVIDEO"
                          ^
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:71:12: note: in expansion of macro ‘ACPI_VIDEO_HID’
    .ids = ACPI_VIDEO_HID,
            ^~~~~~~~~~~~~~
./include/acpi/acpi_drivers.h:58:26: note: (near initialization for ‘nv_acpi_driver_template.ids’)
#define ACPI_VIDEO_HID  "LNXVIDEO"
                          ^
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:71:12: note: in expansion of macro ‘ACPI_VIDEO_HID’
    .ids = ACPI_VIDEO_HID,
            ^~~~~~~~~~~~~~
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:77:19: error: initialization from incompatible pointer type [-Werror=incompatible-pointer-types]
        .remove = nv_acpi_remove_two_args,
                  ^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:77:19: note: (near initialization for ‘nv_acpi_driver_template.ops.remove’)
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c: In function ‘nv_acpi_add’:
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:240:62: error: passing argument 4 of ‘acpi_evaluate_integer’ from incompatible pointer type [-Werror=incompatible-pointer-types]
            acpi_evaluate_integer(dev->handle, "_ADR", NULL, &device_id);
                                                              ^
In file included from ./include/linux/acpi.h:44:0,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:281,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:15:
./include/acpi/acpi_bus.h:40:1: note: expected ‘long long unsigned int *’ but argument is of type ‘nv_acpi_integer_t * {aka long unsigned int *}’
acpi_evaluate_integer(acpi_handle handle,
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c: In function ‘nv_acpi_event’:
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:390:48: error: passing argument 4 of ‘acpi_evaluate_integer’ from incompatible pointer type [-Werror=incompatible-pointer-types]
                                                &state);
                                                ^
In file included from ./include/linux/acpi.h:44:0,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:281,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:15:
./include/acpi/acpi_bus.h:40:1: note: expected ‘long long unsigned int *’ but argument is of type ‘nv_acpi_integer_t * {aka long unsigned int *}’
acpi_evaluate_integer(acpi_handle handle,
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c: In function ‘nv_acpi_ddc_method’:
/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:1238:67: error: passing argument 4 of ‘acpi_evaluate_integer’ from incompatible pointer type [-Werror=incompatible-pointer-types]
        status = acpi_evaluate_integer(dev->handle, "_ADR", NULL, &device_id);
                                                                  ^
In file included from ./include/linux/acpi.h:44:0,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-linux.h:281,
                from /var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.c:15:
./include/acpi/acpi_bus.h:40:1: note: expected ‘long long unsigned int *’ but argument is of type ‘nv_acpi_integer_t * {aka long unsigned int *}’
acpi_evaluate_integer(acpi_handle handle,
^~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
cc1: some warnings being treated as errors
cc1: some warnings being treated as errors
scripts/Makefile.build:330: recipe for target '/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.o' failed
make[2]: *** [/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv.o] Error 1
make[2]: *** Waiting for unfinished jobs....
scripts/Makefile.build:330: recipe for target '/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.o' failed
make[2]: *** [/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/nv-acpi.o] Error 1
Makefile:1577: recipe for target '_module_/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build' failed
make[1]: *** [_module_/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build] Error 2
make[1]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-99-generic'
NVIDIA: left KBUILD.
nvidia.ko failed to build!
Makefile:177: recipe for target 'nvidia.ko' failed
make: *** [nvidia.ko] Error 1
make: Entering directory '/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/uvm'
cd ./..; make module SYSSRC=/lib/modules/4.15.0-99-generic/build SYSOUT=/lib/modules/4.15.0-99-generic/build KBUILD_EXTMOD=./..
make[1]: Entering directory '/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build'
NVIDIA: calling KBUILD...
make[2]: Entering directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-99-generic'
test -e include/generated/autoconf.h -a -e include/config/auto.conf || ( \
echo >&2; \
echo >&2 "  ERROR: Kernel configuration is invalid."; \
echo >&2 "        include/generated/autoconf.h or include/config/auto.conf are missing.";\
echo >&2 "        Run 'make oldconfig && make prepare' on kernel src to fix it."; \
echo >&2 ; \
/bin/false)
mkdir -p ./../.tmp_versions ; rm -f ./../.tmp_versions/*
make -f ./scripts/Makefile.build obj=./..
scripts/Makefile.build:45: ../Makefile: No such file or directory
make[3]: *** No rule to make target '../Makefile'.  Stop.
Makefile:1577: recipe for target '_module_./..' failed
make[2]: *** [_module_./..] Error 2
make[2]: Leaving directory '/usr/src/linux-headers-4.15.0-99-generic'
NVIDIA: left KBUILD.
nvidia.ko failed to build!
Makefile:177: recipe for target 'nvidia.ko' failed
make[1]: *** [nvidia.ko] Error 1
make[1]: Leaving directory '/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build'
Makefile:219: recipe for target '../Module.symvers' failed
make: *** [../Module.symvers] Error 2
make: Leaving directory '/var/lib/dkms/nvidia/340.32/build/uvm'


Szczerze, nie wiem co robić - pomocy Smile.
Odpowiedz
#2
0
Te błędy, które otrzymałeś, najwyraźniej mają związek z tym, że sterownik nie był przygotowany dla wersji kernela, którą posiadasz.
Sterowniki nvidii masz w repozytoriach, nie wiem po co się męczysz z tymi co daje producent.
Nie wiem też po co dwukrotnie blokujesz sterownik nouveau (być może jakiś miks poradników).
Nie wiem też o jakim Mincie w ogóle mowa.
Odpowiedz
#3
0
Zakładam, że sterowniki producenta (mimo, że 2014 rok) są bardziej dopasowane do urządzenia niż te w repozytoriach.
Może i masz rację, że te są lepsze.

Podwójna blokada sterownika nouveau wynika z faktu, że pierwsze rozwiązanie dalej nie dało mi efektu, przy drugim poszło.

Linux Mint 19 Tara 
MATE 1.20.1

Jeżeli radzisz zostać przy tych 'systemowych' to apt-get upgrade | apr-get update rozwiąże sprawę?
Odpowiedz
#4
0
Sterowniki nvidia z repozytoriów też są tymi od producenta.
Zostały jedynie przygotowane dla konkretnej edycji dystrybucji.
Jak nie masz zamiaru grać w gry to otwartoźródłowe/systemowe nouveau, są wystarczające.
Jak chcesz wrócić do systemowych to wycofaj te zmiany, których dokonałeś.
Odpowiedz


Skocz do:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości