Linux - poł żartem, pół serio, czyli przystępna wiedza dla nie pokornych !

 • 1 replies
 • 8551 views
*

Offline aras

 • *****
 • 358
 • 756
 • Płeć: Mężczyzna
 • linux to linux
  • http://cojesturokiem.blogspot.com
Witam. Akurat, że mam natchnienie, to napiszę coś o Linuxie, tak żeby raczkujący potrafili się odnaleźć.

Na początku był chaos i tak jest do dzisiaj ;) dlatego też wpis pod wpływem kofeiny jest wzniosły, chaotyczny, ale wyjasniający coś tam, w jakimś tam zakresie, otwierający umysł, a jednocześnie przeciąąający go w taki sposób, że windows by tego nie wytrzymał ! Zryję Wam czaszkę, trochę się pośmieję, trochę porobię z siebie błazna. Ale pamiętajcie, wypada mieć dystnas do siebie, jak i do systemu, Linux nie jest taki najlepszy, jak to można przeczytać. Najlepszy jest czlowiek, który stwierdza, że akurat Linux to jest to czego on potrzebuje !

Po pierwsze Linux to jądro systemu, sam rdzeń, dzięki któremu system będzie działać. Są to sterowniki i instrukcje dla każdego komponentu systemu. Linux jako system operacyjny, jest zlepkiem oprogramowania, specjalnie wybranego przez twórcę dystrybucji. Każdy plik odpowiada za jakąś funkcję. Twórcy dystrybucji systemu kompilując oprogramowanie, kompilują je w dostosowaniu do myśli przewodniej, w myśl idei np. system ma być szybki, ma działać w taki i taki sposób. Kod źródłowy oprogramowania jest jeden, ale każdy go może ulepszyć, według swojego widzi mi się. Dlatego nazywamy go otwartym kodem. I tak oto twórcy różnych dystrybucji tworzą paczki np. rpm, deb, tar.xz.

Czym się różnią dystrybucje miedzy sobą ? A właśnie tym, że są różne opcje kompilacji oprogramowania.

$ ./configure --help
`configure' configures this package to adapt to many kinds of systems.

Usage: ./configure [OPTION]... [VAR=VALUE]...

To assign environment variables (e.g., CC, CFLAGS...), specify them as
VAR=VALUE.  See below for descriptions of some of the useful variables.

Defaults for the options are specified in brackets.

Configuration:
  -h, --help              display this help and exit
      --help=short        display options specific to this package
      --help=recursive    display the short help of all the included packages
  -V, --version           display version information and exit
  -q, --quiet, --silent   do not print `checking...' messages
      --cache-file=FILE   cache test results in FILE [disabled]
  -C, --config-cache      alias for `--cache-file=config.cache'
  -n, --no-create         do not create output files
      --srcdir=DIR        find the sources in DIR [configure dir or `..']

Installation directories:
  --prefix=PREFIX         install architecture-independent files in PREFIX
                          [/usr/local]
  --exec-prefix=EPREFIX   install architecture-dependent files in EPREFIX
                          [PREFIX]

By default, `make install' will install all the files in
`/usr/local/bin', `/usr/local/lib' etc.  You can specify
an installation prefix other than `/usr/local' using `--prefix',
for instance `--prefix=$HOME'.

For better control, use the options below.

Fine tuning of the installation directories:
  --bindir=DIR            user executables [EPREFIX/bin]
  --sbindir=DIR           system admin executables [EPREFIX/sbin]
  --libexecdir=DIR        program executables [EPREFIX/libexec]
  --sysconfdir=DIR        read-only single-machine data [PREFIX/etc]
  --sharedstatedir=DIR    modifiable architecture-independent data [PREFIX/com]
  --localstatedir=DIR     modifiable single-machine data [PREFIX/var]
  --libdir=DIR            object code libraries [EPREFIX/lib]
  --includedir=DIR        C header files [PREFIX/include]
  --oldincludedir=DIR     C header files for non-gcc [/usr/include]
  --datarootdir=DIR       read-only arch.-independent data root [PREFIX/share]
  --datadir=DIR           read-only architecture-independent data [DATAROOTDIR]
  --infodir=DIR           info documentation [DATAROOTDIR/info]
  --localedir=DIR         locale-dependent data [DATAROOTDIR/locale]
  --mandir=DIR            man documentation [DATAROOTDIR/man]
  --docdir=DIR            documentation root [DATAROOTDIR/doc/PACKAGE]
  --htmldir=DIR           html documentation [DOCDIR]
  --dvidir=DIR            dvi documentation [DOCDIR]
  --pdfdir=DIR            pdf documentation [DOCDIR]
  --psdir=DIR             ps documentation [DOCDIR]

Program names:
  --program-prefix=PREFIX            prepend PREFIX to installed program names
  --program-suffix=SUFFIX            append SUFFIX to installed program names
  --program-transform-name=PROGRAM   run sed PROGRAM on installed program names

X features:
  --x-includes=DIR    X include files are in DIR
  --x-libraries=DIR   X library files are in DIR

System types:
  --build=BUILD     configure for building on BUILD [guessed]
  --host=HOST       cross-compile to build programs to run on HOST [BUILD]

Optional Features:
  --disable-option-checking  ignore unrecognized --enable/--with options
  --disable-FEATURE       do not include FEATURE (same as --enable-FEATURE=no)
  --enable-FEATURE[=ARG]  include FEATURE [ARG=yes]
  --enable-maintainer-mode  enable make rules and dependencies not useful
  (and sometimes confusing) to the casual installer
  --disable-dependency-tracking  speeds up one-time build
  --enable-dependency-tracking   do not reject slow dependency extractors
  --disable-nls           do not use Native Language Support
  --disable-scrollkeeper  do not make updates to the scrollkeeper database
  --enable-console-helper=auto/no/yes  Enable PAM console helper default=auto
  --enable-authentication-scheme=auto/pam/crypt/shadow  Choose a specific
                          authentication scheme default=auto
  --enable-shared[=PKGS]  build shared libraries [default=yes]
  --enable-static[=PKGS]  build static libraries [default=yes]
  --enable-fast-install[=PKGS]
                          optimize for fast installation [default=yes]
  --disable-libtool-lock  avoid locking (might break parallel builds)
  --enable-compile-warnings=[no/minimum/yes/maximum/error]
                          Turn on compiler warnings
  --enable-iso-c          Try to warn if code is not ISO C
  --enable-ipv6=yes/no Enables compilation of IPv6 code default=no
  --enable-secureremote=yes/no  Enable to offer a secure X connection through ssh  default=no
  --enable-more-warnings  Maximum compiler warnings

Optional Packages:
  --with-PACKAGE[=ARG]    use PACKAGE [ARG=yes]
  --without-PACKAGE       do not use PACKAGE (same as --with-PACKAGE=no)
  --with-help-dir=DIR     path to help docs
  --with-omf-dir=DIR      path to OMF files
  --with-help-formats=FORMATS
                          list of formats
  --with-sysconfsubdir    directory name used under sysconfdir, default=gdm
  --with-dmconfdir        directory where Sessions are stored,
                          default=SYSCONFDIR/dm
  --with-xinerama=auto/yes/no  Add Xinerama support default=auto
  --with-xdmcp=auto/yes/no  Add XDMCP (remote login) support default=auto
  --with-tcp-wrappers=auto/yes/no  Use TCP Wrappers default=auto
  --with-dmx=auto/yes/no  Add DMX (Distributed Multihead X) support default=auto
  --with-selinux  Add SELinux support
  --with-console-kit=auto/yes/no  Add ConsoleKit support default=auto
  --with-post-path=<PATH>   add PATH to end of user's PATH when logging in
  --with-pam-prefix=<prefix>   specify where pam files go
  --with-lang-file=<filename>   file containing default language setting
  --with-gnu-ld           assume the C compiler uses GNU ld [default=no]
  --with-pic              try to use only PIC/non-PIC objects [default=use
                          both]
  --with-tags[=TAGS]      include additional configurations [automatic]
  --with-x                use the X Window System
  --with-prefetch=yes/no  Install GDM library prefetch utility default=no
  --with-afs              support -fstype afs
  --with-log-dir=<file>     log dir
  --with-libaudit=auto/yes/no  Add Linux audit support default=auto
  --with-at-bindir=<PATH>   PATH to Accessible Technology programs default=BINDIR
  --with-defaults-conf=<FILENAME>   FILENAME to give to defaults file default=DATADIR/gdm/defaults.conf
  --with-custom-conf=<FILENAME>   FILENAME to give to custom configuration file default=GDMCONFDIR/custom.conf
  --with-atspi-dir=<PATH>   PATH to at-spi-registryd default=LIBEXECDIR
  --with-xevie=yes/no  Add XEvIE Xserver extension support default=no
  --with-pid-file=<file>     pid file
  --with-rbac-system-command-keys=<keys>     RBAC system command keys

Some influential environment variables:
  CC          C compiler command
  CFLAGS      C compiler flags
  LDFLAGS     linker flags, e.g. -L<lib dir> if you have libraries in a
              nonstandard directory <lib dir>
  LIBS        libraries to pass to the linker, e.g. -l<library>
  CPPFLAGS    C/C++/Objective C preprocessor flags, e.g. -I<include dir> if
              you have headers in a nonstandard directory <include dir>
  CPP         C preprocessor
  PKG_CONFIG  path to pkg-config utility
  CXX         C++ compiler command
  CXXFLAGS    C++ compiler flags
  CXXCPP      C++ preprocessor
  F77         Fortran 77 compiler command
  FFLAGS      Fortran 77 compiler flags
  XMKMF       Path to xmkmf, Makefile generator for X Window System
  COMMON_CFLAGS
              C compiler flags for COMMON, overriding pkg-config
  COMMON_LIBS linker flags for COMMON, overriding pkg-config
  DAEMON_CFLAGS
              C compiler flags for DAEMON, overriding pkg-config
  DAEMON_LIBS linker flags for DAEMON, overriding pkg-config
  GUI_CFLAGS  C compiler flags for GUI, overriding pkg-config
  GUI_LIBS    linker flags for GUI, overriding pkg-config
  GUIGLADE_CFLAGS
              C compiler flags for GUIGLADE, overriding pkg-config
  GUIGLADE_LIBS
              linker flags for GUIGLADE, overriding pkg-config
  GUING_CFLAGS
              C compiler flags for GUING, overriding pkg-config
  GUING_LIBS  linker flags for GUING, overriding pkg-config
  GREETER_CFLAGS
              C compiler flags for GREETER, overriding pkg-config
  GREETER_LIBS
              linker flags for GREETER, overriding pkg-config
  UTILS_CFLAGS
              C compiler flags for UTILS, overriding pkg-config
  UTILS_LIBS  linker flags for UTILS, overriding pkg-config
  GLIB_CFLAGS C compiler flags for GLIB, overriding pkg-config
  GLIB_LIBS   linker flags for GLIB, overriding pkg-config
  GOBJECT_CFLAGS
              C compiler flags for GOBJECT, overriding pkg-config
  GOBJECT_LIBS
              linker flags for GOBJECT, overriding pkg-config
  PANGO_CFLAGS
              C compiler flags for PANGO, overriding pkg-config
  PANGO_LIBS  linker flags for PANGO, overriding pkg-config
  PANGOFT_CFLAGS
              C compiler flags for PANGOFT, overriding pkg-config
  PANGOFT_LIBS
              linker flags for PANGOFT, overriding pkg-config
  GDK_CFLAGS  C compiler flags for GDK, overriding pkg-config
  GDK_LIBS    linker flags for GDK, overriding pkg-config
  GDKPIXBUF_CFLAGS
              C compiler flags for GDKPIXBUF, overriding pkg-config
  GDKPIXBUF_LIBS
              linker flags for GDKPIXBUF, overriding pkg-config
  DBUS_CFLAGS C compiler flags for DBUS, overriding pkg-config
  DBUS_LIBS   linker flags for DBUS, overriding pkg-config

Use these variables to override the choices made by `configure' or to help
it to find libraries and programs with nonstandard names/locations.

[igor@dobry gdm-2.20.11]$

Po wpisaniu w konsolę ./configure --help mamy możliwośc dostosowania programu do swoich potrzeb np. możemy sobie wybrać, miejscu gdzie się zainstaluje program i z czego ma korzystać, jakie ma mieć funkcje dostępne, a jakich nie. I tak to własnie twórcy różnych dystrybucji kompilują sobie, dodają jakies własne wypaśne linijki kodu, które udostępniają jakąś funkcjonalność, jakiej nie daje inna dystrybucja. A teraz napiszę O RANY  :o okłamałem Was, bo pisałem przecież o tym, że otwartość źródeł występuje w świecie linuksowym, także ktoś inny pobiera sobie tą paczkę i patrzy, co to za wypaśne linijki zostały dodane, ze czajnik zamienia się w rower. Patrzy, podgląda i dochodzi do wniosku, że jemu potrzebny motor, a nie rower i dodaje swoje cudne linie, kodu, no i tak dalej to leci, ludzie zmieniają kod, kod ewoluuję, w końcu jakiś mądry gość stwierdza, ze to całkowicie bez sensu, że czajnik, nie może, być rowerem, a potem, motorem, ale zarazem uważa, że czajnik całkiem rozsądnie, można zamienić w fortepian ;) No i tak oto było sobie Gnome 2, teraz jest Gnome 3, również było sobie Kde3, teraz jest KDE4. Zaraz bedzie trochę więcej o tym, ale jeszcze powrócę do czegoś.

Przed chwilą pisałem, ze można sobie wybrać jakie opcje ma kompilowany program. Tak samo gdy juz program jest skompilowany, można sobie go sprawdzić, czy uruchomić.

Widzicie to coś ?


a to ?

$ caja --help
Użycie:
  caja [OPCJA...] [URI...]

Browse the file system with the file manager

Opcje pomocy:
  -h, --help                      Wyświetla opcje pomocy
  --help-all                      Wyświetla wszystkie opcje pomocy
  --help-gtk                      Wyświetla opcje biblioteki GTK+
  --help-sm-client                Wyświetla opcje zarządzania sesją

Opcje programu:
  -c, --check                     Przeprowadza krótkie automatyczne testy sprawdzające.
  --version                       Wyświetla wersję programu.
  -g, --geometry=GEOMETRIA        Tworzy początkowe okno z podaną geometrią.
  -n, --no-default-window         Tworzy okna tylko dla jawnie podanych adresów URI.
  --no-desktop                    Bez zarządzania pulpitem (ignorowanie ustawień w oknie preferencji).
  --browser                       otwiera okno przeglądarki.
  -q, --quit                      Kończy działanie programu Caja.
  --display=EKRAN

To ja Wam powiem taką ciekawostkę, ze to jest to samo, różnica polega na tym, że na zdjeciu widzicie uruchomiony program caja czyli manager plików przez kliknięcie na ikonkę, a w tych kilku linijkach widać, program caja uruchomiony w terminalu, tylko, że z parametrem --help gdzie można sprawdzić jakie Nam on możliwości daje.

Dobra teraz co tą są managery okien i środowiska graficzne, w zasadzie to nie chce mi się, aż tak bardzo rozpisywać, wiec pójdę na łatwiznę ;)

http://pl.wikipedia.org/wiki/Linux#Ma.C5.82e_mened.C5.BCery_okien
http://pl.wikipedia.org/wiki/Linux#Du.C5.BCe_.C5.9Brodowiska_graficzne

Dobra skoro mamy już wyjasnioną kwestię managerów i środowisk graficznych ;) To pewnie przerażę Was myślą iż można pracować, też na Linuxie bez tych pięknych kolorków i takiej wygody. W tak zwanych X'ach.Ah prawda, że wspaniałe. Przyjmuję do wiadomości, że wszyscy się ze mną jednostronni zgadzacie, także proponuję odinstalować, wszystkie managery okien i środowiska graficzne i od dzisiaj, wszyscy pracujemy na X'ach a co, nie potrzebujemy, Offica, Corela i Quake 3 Arena.

Ok. Pośmialiśmy się, pieluchy mokre, odświerzamy się i działamy dalej.

Kto instalował Windowsa to wie, że to jest dość wkurzające kiedy musimy klikać na durny przycisk dalej, podczas instalacji systemu. A jest to z powrotem nawiązanie do X'ów. Mianowicie gdy instaluję sobie taki głupi system, jak o tu: http://forum.linuxmint.pl/index.php/topic,4598.msg36751.html to gdy wcisnę na klawiaturze Alt + F2 przeskakuję sobie do drugiej zakładki i mogę sobie:

przeglądać internet: links
czatować z ludźmi: irssi
słuchac muzyki: mpd

Pewnie co niektórzy twardziele stwierdzą, no i co w tym takiego wsapaniałego, a ja powiem, że nic, dopowiem, też, że kiedyś tylko tak się pracowało na komputerze, oraz, ze kiedyś to wogóle komputerów nie było. No i co z tego ? A to ! że to jest wprowadzenie do tzw. LiveCD. Czyli odpalamy sobie linuxa, super pięknego, albo skrojonego na super mocny komputer ze wszystkimi bajerami, z windowsem nieda się czegoś takiego zrobić ! albo odpalamy jakiegoś Linuxa np. CTKarch gdzie mamy wszystko co potrzeba i możemy już zrobić nawet grafikę dla zleceniodawcy z jakiegoś serwisu internetowego.

Na Windowsie tego nie zrobisz !

Ok, teraz weny koniec, nie komentujcie, bo i po co, jak będę miał ochotę, a zapewnę ją będe miał, albo i nie ;) To coś napiszę. Yo

z linuxem jak z kobietą, musisz zaakceptować wady i zalety, jak chcesz sobie poużywać ;)

*

Offline aras

 • *****
 • 358
 • 756
 • Płeć: Mężczyzna
 • linux to linux
  • http://cojesturokiem.blogspot.com
Odp: Linux - poł żartem, pół serio, czyli przystępna wiedza dla nie pokornych !
« Odpowiedź #1 dnia: Listopad 11, 2012, 18:29:51 pm »
To jest Linux Mint Nadia - Mate Edition:


A to jest Arch linux:


A po co takie coś ? Żeby uzmysłowić, ze Linux to jest Linux, niezależnie od dystrybucji jest to jedna rodzina. Wygląda tak samo, a jednak to nie jest to samo:

Linux Mint Nadia

Managery pakietów: dpkg, apt, aptitude i te okienkowe, obsługujące pliki z rozszerzeniem deb
Środowisko graficzne: MATE
Instalator: Live CD, graficzny
Rozwój: wydawana okresowo


Arch Linux

Managery pakietów: pacman, yaourt i te okienkowe ;) obsługujące paczki tar.xz
Środowisko graficzne: MATE
Instalator: brak
Rozwój: ciągła

A co je łączy ?
Jak widzicie wygląd, oraz to, że możecie ściągnąć źródła jakiegokolwiek oprogramowania i na obu systemach jest skompilujecie i bedzie to działać tak samo.
Dodany: [time]Listopad 12, 2012, 05:31:55 [/time]Chchiałbym mieć w tym watku możliwość, rozdzielania tych postów, bo mi to psuje kompozycję i ogólny zamysł. pozdro


Z cyklu fakty i mity:

MS Office Word 2007ePSXe - emulator Playstation - Crash Team Racing
https://www.youtube.com/watch?v=_x8feVW31To

Trackmania
https://www.youtube.com/watch?v=taDgbU8QPmo

Neverwinter Nights 2
https://www.youtube.com/watch?v=U_y05GSkapQ
« Ostatnia zmiana: Listopad 12, 2012, 17:46:44 pm wysłana przez aras »
z linuxem jak z kobietą, musisz zaakceptować wady i zalety, jak chcesz sobie poużywać ;)