Forum Linux Mint Polska - Regulamin forum

Forum jest ogólnodostępne i każdy może z niego korzystać.
Wszystkich użytkowników obowiązują postanowienia zapisane poniżej
1. Zakładanie konta:
1.1: Użytkownik może posiadać na forum tylko jedno konto. Każde następne będzie usuwane. Użytkownikowi łamiącemu ten zapis zostanie nałożony ban na korzystanie z forum, a konta zostaną usunięte.
1.2: Zabrania się zakładania kont, których nazwa jest wulgarna, służy reklamie, propagandzie albo szkaluje innych użytkowników,
1.3: Konta, które są nieaktywne dłużej niż 100 dni są automatycznie usuwane.
1.4: Konta, nieaktywowane dłużej jak 7 dni są automatycznie usuwane.
1.5: Zakładając konto, użytkownik wyraża tym samym zgodę na publikowanie jego treści na forum.
1.6: Zakładając konto, użytkownik wyraża zgodę na nieusuwanie jego publikacji (postów) przez administracje w każdym przypadku, również w przypadku usunięcia konta.
1.7: Żadne z Twoich danych podanych podczas rejestracji na forum nie będą wykorzystywane w celach niezwiązanych z działalnością forum ani przekazywane osobom trzecim.

2. Korzystanie z forum:
2.1: Każdy Użytkownik powinien zapoznać się z działami dostępnymi na forum oraz zasadami w nich obowiązującymi, które są opisane w ogłoszeniach i przyklejonych tematach.
2.2: Nie należy zakładać tych samych tematów w różnych działach ani dublować tematów krótko wcześniej założonych zarówno przez siebie, jak i przez innych. Aby sprawdzić taką wątpliwość należy użyć w tym celu opcji Szukaj
2.3: Dla każdego tematu należy dobierać odpowiedni dział.
2.4: Tytuły wątków należy dobierać w sposób łatwo kojarzący się z danym problemem. Nie należy wstawiać wszelkiego rodzaju ozdobników w tytułach.
2.5: Zakładanie nowego tematu, wiąże się z zachowaniem zasady: JEDEN WĄTEK = JEDEN PROBLEM.
2.6: Należy unikać zbaczania z tematu podczas udzielania odpowiedzi w danym temacie oraz pisania postów, które nic nie wnoszą do tematu.
2.7: W sprawach prywatnych czy w celu osobistej wymiany zdań w danym temacie, korzystaj z możliwości wymiany prywatnej korespondencji.
2.8: Kieruj się zasadą uprzejmości stosując dobre obyczaje. Przez szacunek dla innych, uzyskasz poszanowanie dla siebie. Traktuj innych tak, jakbyś chciał być traktowany przez nich. Nie krytykuj, nie wyśmiewaj i nie poniżaj słownie innych użytkowników z powodu według Ciebie banalnego tematu, jak i każdego innego.
2.9: Jeżeli problem został rozwiązany, edytuj temat i dopisz na początku [ROZWIĄZANY] lub [SOLVED].
2.10: Na Forum piszemy w języku polskim. Użytkownik ma obowiązek zadbania o poprawność gramatyczną i ortograficzną swoich postów, tematów czy innych treści, które publikuje. NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRZY TYM WIELKICH LITER, które traktowane są jak krzyk. Poprawnie i zrozumiale opisany problem zwiększa Twoje szanse na znalezienie pomocy.
2.11: Wprowadza się następujące zasady używania kolorów czcionek:
- kolor "czerwony" pozostaje do dyspozycji Administratorów,
- kolor "zielony" jest zarezerwowany dla Moderatorów.
Pozostałe są do dyspozycji wszystkich użytkowników.
2.12: Od rozwiązywania problemów jest Forum. Nie spamuj linkami do założonego wątku w postach, podpisie, SB, PW, maili oraz kanałach prywatnych.
2.13: ShoutBox (SB) - służy do luźniej dyskusji z zachowaniem kultury słownictwa.
2.14: Na Forum obowiązuje używanie znaczników CODE przy umieszczaniu wyników z konsoli. Trzykrotne zlekceważenie zaleceń Moderatora lub Administratora będzie skutkowało jednodniowym banem i zamknięciem tematu.
2.15: Prosimy unikać pisania postu pod postem.Jeżeli zajdzie potrzeba,aby uzupełnić poprzednią wypowiedź proszę używać opcji Modyfikuj
2.16: Administratorzy i Moderatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za prezentowane przez innych użytkowników treści.

3. Treści zakazane oraz kary:
3.1: Zakazuje się umieszczania treści sprzecznych z polskim prawem, które naruszają dobro innych osób, firm i instytucji, a w szczególności:
- treści uznanych powszechnie za wulgarne, obraźliwe, oszczercze wobec innych,
- treści dyskryminujących: grupy wyznaniowe, etniczne, mniejszości seksualne, rasowe i inne,
- treści faszystowskich, propagujących przemoc, uznawanych powszechnie za drastyczne czy przerażające,
- treści związanych z pornografią,
- treści zachęcających lub pochwalających zażywanie środków odurzających tj. narkotyki, alkohol itd.
3.2: Zakazuje się rozpowszechniania treści nielegalnych w każdej formie, dotyczy to:
- wskazywania źródeł w celu pozyskania nielegalnego oprogramowania,
- przekazywanie nielegalnie pozyskanego oprogramowania,
- podawania seriali, cracków, key generatorów etc.,
- udzielania informacji, wskazówek lub sugestii, pozwalających korzystać w sposób nielegalny z oprogramowania,
- udzielania informacji, wskazówek lub sugestii, pozwalających na oszukiwanie firm i instytucji,
- zakazuje się zadawania pytań o sposób pozyskania rzeczy, o których powyżej,
- zakazuje się przywłaszczania/łamania praw autorskich.
3.3: Zabrania się umieszczania reklam, ogłoszeń, linków referencyjnych w jakiejkolwiek formie, za wyjątkiem tych uzgodnionych z administracją forum lub portalu. W sprawie umieszczania reklam należy kontaktować się osobiście z administracją forum.
3.4: Posty i tematy niezgodne z regulaminem będą usuwane lub treść ich będzie modyfikowana przez moderatorów.
3.5: Użytkownicy nagminnie łamiący regulamin, netykietę oraz ignorujący upomnienia moderatorów powinni liczyć się z otrzymaniem ostrzeżenia lub z zablokowaniem dostępu do Forum
3.6: Zablokowanie dostępu do Forum (zwane banem) może mieć następujący charakter:
- czasowo określony - konto Użytkownika zostanie zablokowane i otrzyma on zakaz pisania na czas określony. Po upływie tego czasu konto zostanie odblokowane,
- czasowo nieokreślony - konto użytkownika zostanie zablokowane na czas nieokreślony,
- stały - konto zostanie zablokowane na zawsze lub zostanie usunięte z forum.
3.7: Decyzję o ukaraniu podejmuje Administrator lub Moderator.
3.8: Zabronione jest prowadzenie zbędnych polemik, składających się m.in. z dużej ilości krótkich postów bez treści merytorycznej, odbiegających w sposób znaczący od głównego tematu, a także ostrych wypowiedzi i kłótni.
Wszelkie tematy, których forma przyjmie charakter czatu internetowego lub luźnej pogawędki, a które mogą być kontynuowane drogą Prywatnych Wiadomości, komunikatorów internetowych lub e-maili będą zamykane, ewentualnie usuwane będą konkretne posty.
Ocena tematu pod kątem niniejszego punktu pozostaje w rękach Administratorów i Moderatorów forum.linuxmint.pl.

4. Administratorzy i Moderatorzy mają prawo:
4.1: zmienić lub zażądać zmiany tytułu tematu jaki i samego posta od użytkownika,
4.2: zmieniać i podpisywać swoje poprawki przy ingerencji w treść wiadomości,
4.3: wystosować ostrzeżenie na forum lub e-mail,
4.4: zablokować dostęp do forum dla danego użytkownika na stałe lub tymczasowo,

5. Użytkownik ma prawo:
5.1: Publikować posty na forum bedąc zarejestrowanym
5.2: Zażądać usunięcia konta
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Kontynuując rejestrację oświadczasz, że zgadzasz się ze wszystkimi wymienionymi powyżej postanowieniami oraz innymi regułami ustalonymi przez administratorów tego forum.
Niniejszy Regulamin odnosi się do wszystkich treści publikowanych na forum w jakiejkolwiek formie. Nie jest to forma zamknięta, więc może być modyfikowany.
Nieznajomość regulaminu nie daje przyzwolenia na jego łamanie.