Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Znikająca Karta sieciowa WIFI - Lenovo R61i
#1
0
Witam Wszystkich!

Jestem świeżym użytkownikiem Minta (Kolega zainstalował Linuxa tamtego roku, a jako zarobiony tata trójki kochanych dzieciaków nie narzekam na nadmiar czasu), tak że jak coś nie tak pisze lub banalne pytania zadaje to z góry przepraszam (Szukałem w tym/jak i starym forum po nazwie laptopa ale nic sensownego nie znalazłem dla tego pisze tego posta).

Pacjent jak w tytule leciwy Lenovo R61i. Używany przez Syna ostatnio głownie do nauki zdalnej.
W starych dziejach jak jeszcze była zainstalowana Winzgroza XP na tym laptopie zdarzał się podobny problem - ale głównie w tedy gdy chodził lapciak ponad 24h bez przerwy więc się tym nie przejmowałem.
Natomiast na Mincie jest rożnie, w zależności od zainstalowanej aktualizacji. Czasami jest lepiej i bardzo rzadko, nie zacinając laptopa - wyłącza się WIFI - widzę to po przygaszonej diodzie w laptopie ale BlueToot działa (a niby to sparowane jest - załaczane/wyłączane tym samym przesuwnym przyciskiem). Wł/wył. WIFI przesuwnym przyciskiem nic nie daje, tylko ponowne uruchomienie laptopa; A czasami gorzej - bardzo częste występowanie co kilka minut - jak wyłączy WIFI to obraz się zacina, chyba też blokuje klawiaturę/laptopa - ale dźwięk działa (chyba, bo nie wiem czy w Linuxie też są przyciski do wywołania Menadżera Zadań "trzy korony" czy jak to tam się zwie poprawnie politycznie - przyciski nie działały prócz power trzymany kilka sekund). Raz jest lepiej a raz gorzej w zależności od aktualizacji systemu. Cały czas jestem na Mincie 19 - teraz bodajże 19.3.

Jest jeszcze kilka innych problemów (dokładnie dwa, ale mniej denerwujących) ale to w innym dziale muszę napisać

Pozdrawiam Kacper!

PS. Jeżeli ktoś ma sporo cierpliwości i siły aby łopatologicznie pomóc Lamerowi to  będę dźwięczny Big Grin
Odpowiedz
#2
1
Odpowiedz
#3
0
Kod:
System:
  Host: kacper-ThinkPad-R61 Kernel: 5.4.0-42-generic x86_64 bits: 64
  compiler: gcc v: 7.5.0 Desktop: Xfce 4.14.1 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
  base: Ubuntu 18.04 bionic
Machine:
  Type: Laptop System: LENOVO product: 8932FDG v: ThinkPad R61
  serial: <filter>
  Mobo: LENOVO model: 8932FDG serial: <filter> BIOS: LENOVO
  v: 7OETC4WW (2.24 ) date: 04/09/2010
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Core2 Duo T5450 bits: 64 type: MCP
  arch: Core Merom rev: D L2 cache: 2048 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 bogomips: 6649
  Speed: 997 MHz min/max: 1000/1667 MHz Core speeds (MHz): 1: 1125 2: 1193
Graphics:
  Device-1: Intel Mobile GM965/GL960 Integrated Graphics vendor: Lenovo
  driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org 1.19.6 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1280x800~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel 965GM (CL) v: 2.1 Mesa 20.0.8
  direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel 82801H HD Audio vendor: Lenovo ThinkPad T61/R61
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-42-generic
Network:
  Device-1: Intel PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network driver: iwl3945
  v: in-tree:s port: 1c20 bus ID: 03:00.0
  IF: wls3 state: up mac: <filter>
  Device-2: Broadcom and subsidiaries NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI
  Express
  vendor: Lenovo ThinkPad R61 driver: tg3 v: 3.137 port: 1c20
  bus ID: 04:00.0
  IF: ens4 state: down mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 238.47 GiB used: 46.55 GiB (19.5%)
  ID-1: /dev/sda model: SPCC Solid State Disk size: 238.47 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 233.73 GiB used: 46.55 GiB (19.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 45.0 C mobo: 30.0 C
  Fan Speeds (RPM): cpu: 3377
Info:
  Processes: 176 Uptime: 7m Memory: 2.91 GiB used: 973.9 MiB (32.6%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 7.5.0 Shell: bash v: 4.4.20
  inxi: 3.0.32
powyzej konfiguracja sprzętowa, ponizej programowa (chyba to jest to kompozytoriów)
Kod:
System:
  Host: kacper-ThinkPad-R61 Kernel: 5.4.0-42-generic x86_64 bits: 64
  Desktop: Xfce 4.14.1 Distro: Linux Mint 19.3 Tricia
Repos:
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list
  1: deb http://debian.opennms.org/ stable main
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
  1: deb http://packages.linuxmint.com tricia main upstream import backport #id:linuxmint_main
  2: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted universe multiverse
  3: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main restricted universe multiverse
  4: deb http://archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main restricted universe multiverse
  5: deb http://security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main restricted universe multiverse
  6: deb http://archive.canonical.com/ubuntu/ bionic partner
  Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/webupd8team-java-bionic.list
  1: deb http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic main
  2: deb-src http://ppa.launchpad.net/webupd8team/java/ubuntu bionic main
mam nadzieję że o to chodziło... dziękuje za szybką reakcjię
Odpowiedz
#4
1
Better response on post Znikająca Karta sieciowa WIFI - Lenovo R61iTu jest rozwiązanie https://forums.linuxmint.com/viewtopic.php?t=280444, przy czym interfejs (w linkowanym poście wlp5s0) sprawdzisz u siebie poleceniem ifconfig.
W zasadzie to, co linkuję powyżej, to taki strzał na ślepo. Najłatwiej byłoby zdiagnozować sprawę, gdybyś podał wynik skryptu z tego posta: https://forum.linuxmint.pl/showthread.ph...78#pid1078
Odpowiedz
#5
0
Kod:
########## wireless info START ##########

Report from: 10 Aug 2020 22:34 CEST +0200

Booted last: 10 Aug 2020 00:00 CEST +0200

Script from: 22 Oct 2018 03:34 UTC +0000

##### release ###########################

Distributor ID:    LinuxMint
Description:    Linux Mint 19.3 Tricia
Release:    19.3
Codename:    tricia

##### kernel ############################

Linux 5.4.0-42-generic #46~18.04.1-Ubuntu SMP Fri Jul 10 07:21:24 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Parameters: ro, quiet, splash, video=SVIDEO-1:d, elevator=noop, vt.handoff=1

##### desktop ###########################

Xfce

##### lspci #############################

03:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection [8086:4227] (rev 02)
    Subsystem: Intel Corporation ThinkPad T60/R60e/X60s/R61 [8086:1011]
    Kernel driver in use: iwl3945

04:00.0 Ethernet controller [0200]: Broadcom Inc. and subsidiaries NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express [14e4:1693] (rev 02)
    Subsystem: Lenovo ThinkPad R61 [17aa:20d5]
    Kernel driver in use: tg3

##### lsusb #############################

Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 002: ID 1c4f:0034 SiGma Micro
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 147e:2016 Upek Biometric Touchchip/Touchstrip Fingerprint Sensor
Bus 003 Device 003: ID 0a5c:2110 Broadcom Corp. BCM2045B (BDC-2) [Bluetooth Controller]
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

##### PCMCIA card info ##################

PRODID_1=""
PRODID_2=""
PRODID_3=""
PRODID_4=""
MANFID=0000,0000
FUNCID=255

##### rfkill ############################

0: tpacpi_bluetooth_sw: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
1: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
2: hci0: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no

##### secure boot #######################

'mokutil' is not installed (package "mokutil").

##### lsmod #############################

iwl3945                73728  0
iwlegacy               98304  1 iwl3945
mac80211              851968  2 iwl3945,iwlegacy
cfg80211              712704  3 iwl3945,iwlegacy,mac80211
libarc4                16384  1 mac80211

##### interfaces ########################

[/etc/network/interfaces]
auto lo
iface lo inet loopback

##### ifconfig ##########################

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback <MAC address> brd <MAC address>
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: ens4: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'ens4' [IF1]> brd <MAC address>
3: wls3: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'wls3' [IF2]> brd <MAC address>
    inet 192.168.100.7/24 brd 192.168.100.255 scope global dynamic noprefixroute wls3
       valid_lft 258758sec preferred_lft 258758sec
    inet6 fe80::e80d:2f99:589f:700c/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever

##### iwconfig ##########################

ens4      no wireless extensions.

lo        no wireless extensions.

wls3      IEEE 802.11  ESSID:"Orgrimmar" 
          Mode:Managed  Frequency:2.432 GHz  Access Point: <MAC 'Orgrimmar' [AC1]>  
          Bit Rate=54 Mb/s   Tx-Power=15 dBm  
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
          Link Quality=57/70  Signal level=-53 dBm 
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:34   Missed beacon:0

##### route #############################

default via 192.168.100.1 dev wls3 proto dhcp metric 600
169.254.0.0/16 dev wls3 scope link metric 1000
192.168.100.0/24 dev wls3 proto kernel scope link src 192.168.100.7 metric 600

##### resolv.conf #######################

[777 root '/etc/resolv.conf' -> '../run/systemd/resolve/stub-resolv.conf']

nameserver 127.0.0.53
options edns0

##### network managers ##################

Installed:

    NetworkManager

Running:

root       593     1  0 22:26 ?        00:00:00 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon

##### NetworkManager info ###############

GENERAL.DEVICE:                         wls3
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceWifi
GENERAL.VENDOR:                         Intel Corporation
GENERAL.PRODUCT:                        PRO/Wireless 3945ABG [Golan] Network Connection (ThinkPad T60/R60e/X60s/R61)
GENERAL.DRIVER:                         iwl3945
GENERAL.DRIVER-VERSION:                 5.4.0-42-generic
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:               N/A
GENERAL.HWADDR:                         <MAC 'wls3' [IF2]>
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          100 (connected)
GENERAL.REASON:                         0 (No reason given)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:03:00.0/net/wls3
GENERAL.IP-IFACE:                       wls3
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                     yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:               no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                   --
GENERAL.CONNECTION:                     Orgrimmar
GENERAL.CON-UUID:                       9aa4b367-c602-4492-abc8-3888be6027ef
GENERAL.CON-PATH:                       /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
GENERAL.METERED:                        no (guessed)
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            no
CAPABILITIES.SPEED:                     54 Mb/s
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:               no
CAPABILITIES.SRIOV:                     no
WIFI-PROPERTIES.WEP:                    yes
WIFI-PROPERTIES.WPA:                    yes
WIFI-PROPERTIES.WPA2:                   yes
WIFI-PROPERTIES.TKIP:                   yes
WIFI-PROPERTIES.CCMP:                   yes
WIFI-PROPERTIES.AP:                     no
WIFI-PROPERTIES.ADHOC:                  yes
WIFI-PROPERTIES.2GHZ:                   yes
WIFI-PROPERTIES.5GHZ:                   yes
IP4.ADDRESS[1]:                         192.168.100.7/24
IP4.GATEWAY:                            192.168.100.1
IP4.ROUTE[1]:                           dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.100.1, mt = 600
IP4.ROUTE[2]:                           dst = 192.168.100.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 600
IP4.ROUTE[3]:                           dst = 169.254.0.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 1000
IP4.DNS[1]:                             192.168.100.1
DHCP4.OPTION[1]:                        network_number = 192.168.100.0
DHCP4.OPTION[2]:                        requested_domain_search = 1
DHCP4.OPTION[3]:                        requested_time_offset = 1
DHCP4.OPTION[4]:                        requested_domain_name = 1
DHCP4.OPTION[5]:                        requested_rfc3442_classless_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[6]:                        requested_broadcast_address = 1
DHCP4.OPTION[7]:                        broadcast_address = 192.168.100.255
DHCP4.OPTION[8]:                        requested_netbios_scope = 1
DHCP4.OPTION[9]:                        requested_wpad = 1
DHCP4.OPTION[10]:                       next_server = 0.0.0.0
DHCP4.OPTION[11]:                       requested_ntp_servers = 1
DHCP4.OPTION[12]:                       requested_interface_mtu = 1
DHCP4.OPTION[13]:                       requested_subnet_mask = 1
DHCP4.OPTION[14]:                       routers = 192.168.100.1
DHCP4.OPTION[15]:                       dhcp_message_type = 5
DHCP4.OPTION[16]:                       ip_address = 192.168.100.7
DHCP4.OPTION[17]:                       requested_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[18]:                       subnet_mask = 255.255.255.0
DHCP4.OPTION[19]:                       requested_domain_name_servers = 1
DHCP4.OPTION[20]:                       expiry = 1597350431
DHCP4.OPTION[21]:                       domain_name_servers = 192.168.100.1
DHCP4.OPTION[22]:                       requested_netbios_name_servers = 1
DHCP4.OPTION[23]:                       dhcp_lease_time = 259200
DHCP4.OPTION[24]:                       requested_ms_classless_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[25]:                       requested_routers = 1
DHCP4.OPTION[26]:                       requested_host_name = 1
DHCP4.OPTION[27]:                       dhcp_server_identifier = 192.168.100.1
IP6.ADDRESS[1]:                         fe80::e80d:2f99:589f:700c/64
IP6.GATEWAY:                            --
IP6.ROUTE[1]:                           dst = ff00::/8, nh = ::, mt = 256, table=255
IP6.ROUTE[2]:                           dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 256
IP6.ROUTE[3]:                           dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 600
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/{5}
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[1]:   9aa4b367-c602-4492-abc8-3888be6027ef | Orgrimmar

GENERAL.DEVICE:                         <MAC address>
GENERAL.TYPE:                           bt
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceBt
GENERAL.VENDOR:                         --
GENERAL.PRODUCT:                        --
GENERAL.DRIVER:                         bluez
GENERAL.DRIVER-VERSION:                 --
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:               --
GENERAL.HWADDR:                         <MAC address>
GENERAL.MTU:                            0
GENERAL.STATE:                          30 (disconnected)
GENERAL.REASON:                         0 (No reason given)
GENERAL.UDI:                            /org/bluez/hci0/dev_B0_E2_35_84_5A_08
GENERAL.IP-IFACE:                       --
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                     yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:               no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                   --
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-UUID:                       --
GENERAL.CON-PATH:                       --
GENERAL.METERED:                        unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            no
CAPABILITIES.SPEED:                     unknown
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:               no
CAPABILITIES.SRIOV:                     no
BLUETOOTH.CAPABILITIES:                 DUN NAP
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/{8}
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[1]:   134c16eb-baa9-403d-b68d-d086019d5d08 | Sieć Martyna

GENERAL.DEVICE:                         ens4
GENERAL.TYPE:                           ethernet
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceEthernet
GENERAL.VENDOR:                         Broadcom Limited
GENERAL.PRODUCT:                        NetLink BCM5787M Gigabit Ethernet PCI Express (ThinkPad R61)
GENERAL.DRIVER:                         tg3
GENERAL.DRIVER-VERSION:                 3.137
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:               sb v2.11
GENERAL.HWADDR:                         <MAC 'ens4' [IF1]>
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          20 (unavailable)
GENERAL.REASON:                         2 (Device is now managed)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:04:00.0/net/ens4
GENERAL.IP-IFACE:                       --
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                     yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:               no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                   --
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-UUID:                       --
GENERAL.CON-PATH:                       --
GENERAL.METERED:                        unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            yes
CAPABILITIES.SPEED:                     unknown
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:               no
CAPABILITIES.SRIOV:                     no
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:               off
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: --

SSID       BSSID              MODE   CHAN  FREQ      RATE        SIGNAL  BARS  SECURITY   ACTIVE  IN-USE
Orgrimmar  <MAC 'Orgrimmar' [AC1]>  Infra  5     2432 MHz  130 Mbit/s  67      ▂▄▆_  WPA1 WPA2  yes     *     

##### NetworkManager.state ##############

[main]
NetworkingEnabled=true
WirelessEnabled=true
WWANEnabled=true

##### NetworkManager config #############

[[/etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf]]
[connection]
wifi.powersave = 3

[[/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf]]
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=false
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-dns-resolved.conf]]
[main]
dns=systemd-resolved

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf]]
[keyfile]
unmanaged-devices=*,except:type:wifi,except:type:wwan

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/20-connectivity-ubuntu.conf]]
[connectivity]
uri=http://connectivity-check.ubuntu.com/

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf]]
[device-mac-addr-change-wifi]
match-device=driver:rtl8723bs,driver:rtl8189es,driver:r8188eu,driver:8188eu,driver:eagle_sdio,driver:wl
wifi.scan-rand-mac-address=no
wifi.cloned-mac-address=preserve
ethernet.cloned-mac-address=preserve

##### NetworkManager profiles ###########

[[/etc/NetworkManager/system-connections/barbara]] (600 root)
[connection] id=barbara | type=wifi | permissions=user:kacper:;
[wifi] mac-address=<MAC 'wls3' [IF2]> | mac-address-blacklist= | ssid=barbara
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

[[/etc/NetworkManager/system-connections/Redmi Note 3 SE]] (600 root)
[connection] id=Redmi Note 3 SE | type=wifi | permissions=user:kacper:;
[wifi] mac-address=<MAC 'wls3' [IF2]> | mac-address-blacklist= | ssid=Redmi Note 3 SE
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

[[/etc/NetworkManager/system-connections/Orgrimmar]] (600 root)
[connection] id=Orgrimmar | type=wifi | permissions=user:kacper:;
[wifi] mac-address=<MAC 'wls3' [IF2]> | mac-address-blacklist= | ssid=Orgrimmar
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

[[/etc/NetworkManager/system-connections/TP-LINK_4BB635]] (600 root)
[connection] id=TP-LINK_4BB635 | type=wifi | permissions=user:kacper:;
[wifi] mac-address=<MAC 'wls3' [IF2]> | mac-address-blacklist= | ssid=TP-LINK_4BB635
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

[[/etc/NetworkManager/system-connections/Twierdza]] (600 root)
[connection] id=Twierdza | type=wifi | permissions=user:kacper:;
[wifi] mac-address=<MAC 'wls3' [IF2]> | mac-address-blacklist= | ssid=Twierdza
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

[[/etc/NetworkManager/system-connections/Neptun]] (600 root)
[connection] id=Neptun | type=wifi | permissions=user:kacper:;
[wifi] mac-address=<MAC 'wls3' [IF2]> | mac-address-blacklist= | ssid=Neptun
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

##### Netplan config ####################

[/etc/netplan/1-network-manager-all.yaml]
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager

##### iw reg get ########################

Region: Europe/Warsaw (based on set time zone)

global
country CN: DFS-FCC
    (2402 - 2482 @ 40), (N/A, 20), (N/A)
    (5170 - 5250 @ 80), (N/A, 23), (N/A), AUTO-BW
    (5250 - 5330 @ 80), (N/A, 23), (0 ms), DFS, AUTO-BW
    (5735 - 5835 @ 80), (N/A, 30), (N/A)
    (57240 - 59400 @ 2160), (N/A, 28), (N/A)
    (59400 - 63720 @ 2160), (N/A, 44), (N/A)
    (63720 - 65880 @ 2160), (N/A, 28), (N/A)

##### iwlist channels ###################

ens4      no frequency information.

lo        no frequency information.

wls3      24 channels in total; available frequencies :
          Channel 01 : 2.412 GHz
          Channel 02 : 2.417 GHz
          Channel 03 : 2.422 GHz
          Channel 04 : 2.427 GHz
          Channel 05 : 2.432 GHz
          Channel 06 : 2.437 GHz
          Channel 07 : 2.442 GHz
          Channel 08 : 2.447 GHz
          Channel 09 : 2.452 GHz
          Channel 10 : 2.457 GHz
          Channel 11 : 2.462 GHz
          Channel 12 : 2.467 GHz
          Channel 13 : 2.472 GHz
          Channel 36 : 5.18 GHz
          Channel 38 : 5.19 GHz
          Channel 40 : 5.2 GHz
          Channel 42 : 5.21 GHz
          Channel 44 : 5.22 GHz
          Channel 46 : 5.23 GHz
          Channel 48 : 5.24 GHz
          Channel 52 : 5.26 GHz
          Channel 56 : 5.28 GHz
          Channel 60 : 5.3 GHz
          Channel 64 : 5.32 GHz
          Current Frequency:2.432 GHz (Channel 5)

##### iwlist scan #######################

ens4      Interface doesn't support scanning.

lo        Interface doesn't support scanning.

Channel occupancy:

      3   APs on   Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
      2   APs on   Frequency:2.422 GHz (Channel 3)
      3   APs on   Frequency:2.432 GHz (Channel 5)
      2   APs on   Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
      4   APs on   Frequency:2.442 GHz (Channel 7)
      5   APs on   Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
      1   APs on   Frequency:5.24 GHz (Channel 48)
      1   APs on   Frequency:5.2 GHz (Channel 40)

wls3      Scan completed :
          Cell 01 - Address: <MAC 'Orgrimmar' [AC1]>
                    Channel:5
                    Frequency:2.432 GHz (Channel 5)
                    Quality=55/70  Signal level=-55 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Orgrimmar"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000d3e4f4f31b
                    Extra: Last beacon: 32ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 02 - Address: <MAC 'Huawei_W10_35' [AC2]>
                    Channel:3
                    Frequency:2.422 GHz (Channel 3)
                    Quality=32/70  Signal level=-78 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Huawei_W10_35"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000000c154581f2
                    Extra: Last beacon: 36ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 03 - Address: <MAC 'dorota' [AC3]>
                    Channel:1
                    Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                    Quality=24/70  Signal level=-86 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"dorota"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000d3e5335f29
                    Extra: Last beacon: 36ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 04 - Address: <MAC 'domek10/17' [AC4]>
                    Channel:1
                    Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                    Quality=38/70  Signal level=-72 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"domek10/17"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000003bf59d4b1
                    Extra: Last beacon: 36ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 05 - Address: <MAC 'tuptus' [AC5]>
                    Channel:1
                    Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                    Quality=54/70  Signal level=-56 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"tuptus"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000003bd63b3b15
                    Extra: Last beacon: 6520ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 06 - Address: <MAC 'wLightBox-de4f22401c3a' [AC6]>
                    Channel:5
                    Frequency:2.432 GHz (Channel 5)
                    Quality=48/70  Signal level=-62 dBm 
                    Encryption key:off
                    ESSID:"wLightBox-de4f22401c3a"
                    Bit Rates:5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 1 Mb/s; 2 Mb/s; 6 Mb/s
                              12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s
                    Bit Rates:54 Mb/s; 9 Mb/s; 18 Mb/s; 36 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000d3e844155a
                    Extra: Last beacon: 36ms ago
          Cell 07 - Address: <MAC 'AP_JAROM' [AC7]>
                    Channel:7
                    Frequency:2.442 GHz (Channel 7)
                    Quality=22/70  Signal level=-88 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"AP_JAROM"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
                              24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
                    Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000d3e6923da4
                    Extra: Last beacon: 6468ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 08 - Address: <MAC 'wlan_kk' [AC8]>
                    Channel:6
                    Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
                    Quality=62/70  Signal level=-48 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"wlan_kk"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 9 Mb/s
                              18 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
                    Bit Rates:6 Mb/s; 12 Mb/s; 24 Mb/s; 48 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000d3e7c8be7d
                    Extra: Last beacon: 36ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 09 - Address: <MAC 'HUAWEI-B525-739B' [AC9]>
                    Channel:5
                    Frequency:2.432 GHz (Channel 5)
                    Quality=21/70  Signal level=-89 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"HUAWEI-B525-739B"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
                              24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
                    Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000005af933f187
                    Extra: Last beacon: 2076ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 10 - Address: <MAC 'st_anna' [AC10]>
                    Channel:3
                    Frequency:2.422 GHz (Channel 3)
                    Quality=35/70  Signal level=-75 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"st_anna"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000145afd1632
                    Extra: Last beacon: 36ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 11 - Address: <MAC 'Intencom' [AC11]>
                    Channel:7
                    Frequency:2.442 GHz (Channel 7)
                    Quality=22/70  Signal level=-88 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Intencom"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000051d425aee31
                    Extra: Last beacon: 380ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 12 - Address: <MAC '' [AC12]>
                    Channel:6
                    Frequency:2.437 GHz (Channel 6)
                    Quality=32/70  Signal level=-78 dBm 
                    Encryption key:off
                    ESSID:""
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000d3e80d9140
                    Extra: Last beacon: 884ms ago
          Cell 13 - Address: <MAC 'Mariusz' [AC13]>
                    Channel:7
                    Frequency:2.442 GHz (Channel 7)
                    Quality=26/70  Signal level=-84 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Mariusz"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000051d425ae1e2
                    Extra: Last beacon: 384ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 14 - Address: <MAC 'Koko' [AC14]>
                    Channel:11
                    Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
                    Quality=31/70  Signal level=-79 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Koko"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000d1e865c75f
                    Extra: Last beacon: 36ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 15 - Address: <MAC 'AP_ZASA' [AC15]>
                    Channel:11
                    Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
                    Quality=28/70  Signal level=-82 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"AP_ZASA"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=00000095d4419510
                    Extra: Last beacon: 4088ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 16 - Address: <MAC 'Mich' [AC16]>
                    Channel:11
                    Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
                    Quality=21/70  Signal level=-89 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Mich"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000d3e47d16fb
                    Extra: Last beacon: 4496ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 17 - Address: <MAC 'Aleksandra' [AC17]>
                    Channel:11
                    Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
                    Quality=35/70  Signal level=-75 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"Aleksandra"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 18 Mb/s
                              24 Mb/s; 36 Mb/s; 54 Mb/s
                    Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 48 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000b499d8d102
                    Extra: Last beacon: 36ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : CCMP TKIP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 18 - Address: <MAC 'TL' [AC18]>
                    Channel:11
                    Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
                    Quality=30/70  Signal level=-80 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"TL"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              12 Mb/s; 24 Mb/s; 36 Mb/s
                    Bit Rates:9 Mb/s; 18 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000d3e82fec2d
                    Extra: Last beacon: 36ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                       Preauthentication Supported
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : TKIP
                        Pairwise Ciphers (2) : TKIP CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 19 - Address: <MAC 'HUAWEI-B315-C450' [AC19]>
                    Channel:7
                    Frequency:2.442 GHz (Channel 7)
                    Quality=24/70  Signal level=-86 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"HUAWEI-B315-C450"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000051d425af8a2
                    Extra: Last beacon: 376ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
                    IE: WPA Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 20 - Address: <MAC 'INT_11' [AC20]>
                    Channel:40
                    Frequency:5.2 GHz (Channel 40)
                    Quality=32/70  Signal level=-78 dBm 
                    Encryption key:off
                    ESSID:"INT_11"
                    Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
                              36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000009da8035f358
                    Extra: Last beacon: 2796ms ago
          Cell 21 - Address: <MAC 'wlan_kk_5G' [AC21]>
                    Channel:48
                    Frequency:5.24 GHz (Channel 48)
                    Quality=51/70  Signal level=-59 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"wlan_kk_5G"
                    Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
                              36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000d3e7c4ffb1
                    Extra: Last beacon: 36ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK

##### module infos ######################

[iwl3945]
filename:       /lib/modules/5.4.0-42-generic/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/iwl3945.ko
firmware:       iwlwifi-3945-2.ucode
license:        GPL
author:         Copyright(c) 2003-2011 Intel Corporation <[email protected]>
version:        in-tree:s
description:    Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux
srcversion:     5D874F5D403ADA19DEC5D28
depends:        iwlegacy,mac80211,cfg80211
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           iwl3945
vermagic:       5.4.0-42-generic SMP mod_unload
signat:         PKCS#7
signer:        
sig_key:       
sig_hashalgo:   md4
parm:           antenna:select antenna (1=Main, 2=Aux, default 0 [both]) (int)
parm:           swcrypto:using software crypto (default 1 [software]) (int)
parm:           disable_hw_scan:disable hardware scanning (default 1) (int)
parm:           fw_restart:restart firmware in case of error (int)

[iwlegacy]
filename:       /lib/modules/5.4.0-42-generic/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlegacy/iwlegacy.ko
license:        GPL
author:         Copyright(c) 2003-2011 Intel Corporation <[email protected]>
version:        in-tree:
description:    iwl-legacy: common functions for 3945 and 4965
srcversion:     64A71652B29779E5465A7F3
depends:        mac80211,cfg80211
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           iwlegacy
vermagic:       5.4.0-42-generic SMP mod_unload
signat:         PKCS#7
signer:        
sig_key:       
sig_hashalgo:   md4
parm:           led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking (int)
parm:           bt_coex_active:enable wifi/bluetooth co-exist (bool)

[mac80211]
filename:       /lib/modules/5.4.0-42-generic/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
license:        GPL
description:    IEEE 802.11 subsystem
srcversion:     085335B68C989451CD4CC8A
depends:        cfg80211,libarc4
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           mac80211
vermagic:       5.4.0-42-generic SMP mod_unload
signat:         PKCS#7
signer:        
sig_key:       
sig_hashalgo:   md4
parm:           minstrel_vht_only:Use only VHT rates when VHT is supported by sta. (bool)
parm:           max_nullfunc_tries:Maximum nullfunc tx tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           max_probe_tries:Maximum probe tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           beacon_loss_count:Number of beacon intervals before we decide beacon was lost. (int)
parm:           probe_wait_ms:Maximum time(ms) to wait for probe response before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           ieee80211_default_rc_algo:Default rate control algorithm for mac80211 to use (charp)

[cfg80211]
filename:       /lib/modules/5.4.0-42-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
description:    wireless configuration support
license:        GPL
author:         Johannes Berg
srcversion:     2369BA84B34843FE73A01F4
depends:       
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           cfg80211
vermagic:       5.4.0-42-generic SMP mod_unload
signat:         PKCS#7
signer:        
sig_key:       
sig_hashalgo:   md4
parm:           bss_entries_limit:limit to number of scan BSS entries (per wiphy, default 1000) (int)
parm:           ieee80211_regdom:IEEE 802.11 regulatory domain code (charp)
parm:           cfg80211_disable_40mhz_24ghz:Disable 40MHz support in the 2.4GHz band (bool)

##### module parameters #################

[iwl3945]
antenna: 0
disable_hw_scan: 1
fw_restart: 1
swcrypto: 1

[iwlegacy]
bt_coex_active: Y
led_mode: 0

[mac80211]
beacon_loss_count: 7
ieee80211_default_rc_algo: minstrel_ht
max_nullfunc_tries: 2
max_probe_tries: 5
minstrel_vht_only: Y
probe_wait_ms: 500

[cfg80211]
bss_entries_limit: 1000
cfg80211_disable_40mhz_24ghz: N
ieee80211_regdom: 00

##### /etc/modules ######################

##### modprobe options ##################

[/etc/modprobe.d/amd64-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode

[/etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf]
blacklist ath_pci

[/etc/modprobe.d/blacklist.conf]
blacklist evbug
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
blacklist eepro100
blacklist de4x5
blacklist eth1394
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist i2c_i801
blacklist prism54
blacklist bcm43xx
blacklist garmin_gps
blacklist asus_acpi
blacklist snd_pcsp
blacklist pcspkr
blacklist amd76x_edac

[/etc/modprobe.d/blacklist-rare-network.conf]
alias net-pf-3 off
alias net-pf-6 off
alias net-pf-9 off
alias net-pf-11 off
alias net-pf-12 off
alias net-pf-19 off
alias net-pf-21 off
alias net-pf-36 off

[/etc/modprobe.d/intel-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode

[/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf]
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211

##### rc.local ##########################

grep: /etc/rc.local: No such file or directory

##### pm-utils ##########################

##### udev rules ########################

##### dmesg #############################

[    9.623327] iwl3945: Intel(R) PRO/Wireless 3945ABG/BG Network Connection driver for Linux, in-tree:s
[    9.623330] iwl3945: Copyright(c) 2003-2011 Intel Corporation
[    9.623331] iwl3945: hw_scan is disabled
[    9.623419] iwl3945 0000:03:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[    9.704064] iwl3945 0000:03:00.0: Tunable channels: 13 802.11bg, 23 802.11a channels
[    9.704069] iwl3945 0000:03:00.0: Detected Intel Wireless WiFi Link 3945ABG
[    9.708918] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-3945-rs'
[   10.234758] iwl3945 0000:03:00.0 wls3: renamed from wlan0
[   40.018194] iwl3945 0000:03:00.0: loaded firmware version 15.32.2.9
[   43.662522] wls3: authenticate with <MAC 'Orgrimmar' [AC1]>
[   43.664187] wls3: send auth to <MAC 'Orgrimmar' [AC1]> (try 1/3)
[   43.666176] wls3: authenticated
[   43.668544] wls3: associate with <MAC 'Orgrimmar' [AC1]> (try 1/3)
[   43.676064] wls3: RX AssocResp from <MAC 'Orgrimmar' [AC1]> (capab=0x431 status=0 aid=4)
[   43.683066] wls3: associated
[   45.727232] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wls3: link becomes ready
[   45.727975] iwl3945 0000:03:00.0: Enabling power save might cause firmware crashes

########## wireless info END ############

mam nadzieję że o to chodziło...

PS. zapomniałem dodać ważne info kolejny raz... w tym momencie Syn mówił ze jest "dobrze" - dobrze w takim sensie, że rzadko się wyłącza internet nie powodując zacięcia się systemu... dla tego nie aktualizuje go ... ale obawiam się, że za niedługo koniec wakacji, a programy do zdalnej nauki "lubią" być aktualne bo inaczej nie chcą działać.
Odpowiedz
#6
1
Better response on post Znikająca Karta sieciowa WIFI - Lenovo R61iPowyższy wynik widzę, że jest raczej z momentu kiedy wszystko było w porządku.
Wklej też wynik z momentu, kiedy karta "znika".
Odpowiedz
#7
0
aha....
a takie buty...
do mnie trzeba tak łopatologicznie - łopatą przez łeb inaczej nie da rady Wink
Odpowiedz
#8
1
Better response on post Znikająca Karta sieciowa WIFI - Lenovo R61iWynik z tego momentu, kiedy jest ok też jest pomocny.
Jak wkleisz z momentu gdy nie działa będzie co porównywać.
Skrypt masz już ściągnięty w katalogu z którego wykonywałeś wget, więc wystarczy już tylko uruchomić skrypt poleceniem ./wireless-info.
Odpowiedz
#9
0
No i stało się... znikło połączenie internetowe, ale niestety Mint się zwiesił (jak w opisie pierwszym poście), coś po naciskałem i odzyskałem władzę nad kursorem - lecz klikanie po ekranie nic nie zdziałało...

Czy są jakieś skróty do wywołania terminala, albo włączenia menadżera urządzeń/zadań, cokolwiek co by mogło odwiesić Minta - kursorem ruszałem, i dźwięk działał w tle - czyli totalnie go (Minta) nie zacięło...
Odpowiedz
#10
0
Można spróbować ctrl+alt+f1 co powinno przełączyć na konsolę, gdzie można się zalogować na konto root i wywołać np. top co pokaże czy coś obciąża system.
Odpowiedz


Skocz do:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości