Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Internet się sam odłącza i prosi o podanie hasła.
#1
Question 
0
Mam taki problem od jakiegoś czasu, po prostu np. jak przeglądam internet to internet się rozłącza, pokazuje powiadomienie że nie jestem połączony i wyskakuje okienko i prosi o podanie hasła do wifi ale jest już wpisane, więc wystarczy kliknąć 'połącz', w system-connections usunąłem sieć i dodałem, w pliku mam hasło i wgl ale dalej mnie prosi o hasło i samo rozłącza. Nie rozumiem, dlaczego tak jest. Jeśli ktoś potrzebuje więcej informacji to mogę wysłać. I nie wiedziałem w jakiej kategorii więc dałem w tej XD
Odpowiedz
#2
0
Wynik działania skryptu będzie pomocny (wygenerowane: podczas połączenia i drugi bez połączenia):
https://forum.linuxmint.pl/showthread.ph...78#pid1078

Wątek przeniosłem... karta sieciowa to raczej nie multimedia Wink
Odpowiedz
#3
0
(07-12-2020, 09:40)yahoob3 napisał(a): Wynik działania skryptu będzie pomocny (wygenerowane: podczas połączenia i drugi bez połączenia):
https://forum.linuxmint.pl/showthread.ph...78#pid1078

Wątek przeniosłem... karta sieciowa to raczej nie multimedia Wink

https://pastebin.com/uFiHe8EC

mój kod tam jest

Kod:
########## wireless info START ##########

Report from: 07 Dec 2020 09:20 CET +0100

Booted last: 07 Dec 2020 00:00 CET +0100

Script from: 22 Oct 2018 03:34 UTC +0000

##### release ###########################

Distributor ID: Linuxmint
Description: Linux Mint 20
Release: 20
Codename: ulyana

##### kernel ############################

Linux 5.4.0-56-generic #62-Ubuntu SMP Mon Nov 23 19:20:19 UTC 2020 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Parameters: ro, quiet, splash

##### desktop ###########################

Xfce

##### lspci #############################

00:19.0 Ethernet controller [0200]: Intel Corporation 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) [8086:1502] (rev 04)
DeviceName:  Onboard LAN
Subsystem: Dell 82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville) [1028:0533]

02:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] [8086:0082] (rev 34)
Subsystem: Intel Corporation Centrino Advanced-N 6205 AGN [8086:1321]
Kernel driver in use: iwlwifi

##### lsusb #############################

Bus 002 Device 004: ID 0a5c:5801 Broadcom Corp. BCM5880 Secure Applications Processor with fingerprint swipe sensor
Bus 002 Device 003: ID 413c:818e Dell Computer Corp.
Bus 002 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 001 Device 002: ID 8087:0024 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 003 Device 002: ID 1bcf:0007 Sunplus Innovation Technology Inc. Optical Mouse
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub

##### PCMCIA card info ##################

##### rfkill ############################

1: phy0: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
2: dell-wifi: Wireless LAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no
3: dell-wwan: Wireless WAN
Soft blocked: no
Hard blocked: no

##### secure boot #######################

'mokutil' is not installed (package "mokutil").

##### lsmod #############################

dell_laptop            24576  0
iwldvm                237568  0
ledtrig_audio          16384  2 snd_hda_codec_generic,dell_laptop
dell_wmi              20480  0
mac80211              843776  1 iwldvm
dell_smbios            28672  2 dell_wmi,dell_laptop
libarc4                16384  1 mac80211
iwlwifi              331776  1 iwldvm
cfg80211              704512  3 iwldvm,iwlwifi,mac80211
sparse_keymap          16384  1 dell_wmi
dell_wmi_descriptor    20480  2 dell_wmi,dell_smbios
wmi_bmof              16384  0
wmi                    32768  4 dell_wmi,wmi_bmof,dell_smbios,dell_wmi_descriptor
video                  49152  3 dell_wmi,dell_laptop,i915

##### interfaces ########################

[/etc/network/interfaces]
source-directory /etc/network/interfaces.d

##### ifconfig ##########################

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback <MAC address> brd <MAC address>
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
      valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
      valid_lft forever preferred_lft forever
2: eno1: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'eno1' [IF1]> brd <MAC address>
3: wlp2s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'wlp2s0' [IF2]> brd <MAC address>
    inet 192.168.1.19/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlp2s0
      valid_lft 23956sec preferred_lft 23956sec
    inet6 fe80::b1a9:1088:7090:af25/64 scope link noprefixroute
      valid_lft forever preferred_lft forever
4: wwan0: <BROADCAST,MULTICAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop state DOWN group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'wwan0' [IF3]> brd <MAC address>

##### iwconfig ##########################

wwan0    no wireless extensions.

eno1      no wireless extensions.

lo        no wireless extensions.

wlp2s0    IEEE 802.11  ESSID:"[email protected]
          Mode:Managed  Frequency:2.462 GHz  Access Point: <MAC '[email protected]' [AC1]> 
          Bit Rate=240 Mb/s  Tx-Power=15 dBm 
          Retry short limit:7  RTS thr:off  Fragment thr:off
          Power Management:on
          Link Quality=60/70  Signal level=-50 dBm 
          Rx invalid nwid:0  Rx invalid crypt:0  Rx invalid frag:0
          Tx excessive retries:0  Invalid misc:25  Missed beacon:0

##### route #############################

default via 192.168.1.1 dev wlp2s0 proto dhcp metric 600
169.254.0.0/16 dev wlp2s0 scope link metric 1000
192.168.1.0/24 dev wlp2s0 proto kernel scope link src 192.168.1.19 metric 600

##### resolv.conf #######################

[777 root '/etc/resolv.conf' -> '../run/systemd/resolve/stub-resolv.conf']

nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad
search TOTOLINK

##### network managers ##################

Installed:

NetworkManager

Running:

root        644      1  0 07:50 ?        00:00:19 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon

##### NetworkManager info ###############

GENERAL.DEVICE:                        wlp2s0
GENERAL.TYPE:                          wifi
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceWifi
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3
GENERAL.VENDOR:                        Intel Corporation
GENERAL.PRODUCT:                        Centrino Advanced-N 6205 [Taylor Peak] (Centrino Advanced-N 6205 AGN)
GENERAL.DRIVER:                        iwlwifi
GENERAL.DRIVER-VERSION:                5.4.0-56-generic
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:              18.168.6.1
GENERAL.HWADDR:                        <MAC 'wlp2s0' [IF2]>
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          100 (connected)
GENERAL.REASON:                        0 (No reason given)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:              4 (full)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:              3 (limited)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.1/0000:02:00.0/net/wlp2s0
GENERAL.IP-IFACE:                      wlp2s0
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                    yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:              no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                  --
GENERAL.CONNECTION:                    [email protected]
GENERAL.CON-UUID:                      a4c164c3-76c3-467b-955d-a6844faf7a18
GENERAL.CON-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/1
GENERAL.METERED:                        no (guessed)
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            no
CAPABILITIES.SPEED:                    240 Mb/s
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:              no
CAPABILITIES.SRIOV:                    no
INTERFACE-FLAGS.UP:                    yes
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:              yes
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                yes
WIFI-PROPERTIES.WEP:                    yes
WIFI-PROPERTIES.WPA:                    yes
WIFI-PROPERTIES.WPA2:                  yes
WIFI-PROPERTIES.TKIP:                  yes
WIFI-PROPERTIES.CCMP:                  yes
WIFI-PROPERTIES.AP:                    yes
WIFI-PROPERTIES.ADHOC:                  yes
WIFI-PROPERTIES.2GHZ:                  yes
WIFI-PROPERTIES.5GHZ:                  yes
WIFI-PROPERTIES.MESH:                  no
WIFI-PROPERTIES.IBSS-RSN:              yes
IP4.ADDRESS[1]:                        192.168.1.19/24
IP4.GATEWAY:                            192.168.1.1
IP4.ROUTE[1]:                          dst = 0.0.0.0/0, nh = 192.168.1.1, mt = 600
IP4.ROUTE[2]:                          dst = 169.254.0.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 1000
IP4.ROUTE[3]:                          dst = 192.168.1.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 600
IP4.DNS[1]:                            192.168.1.1
IP4.DOMAIN[1]:                          TOTOLINK
DHCP4.OPTION[1]:                        dhcp_lease_time = 28800
DHCP4.OPTION[2]:                        domain_name = TOTOLINK
DHCP4.OPTION[3]:                        domain_name_servers = 192.168.1.1
DHCP4.OPTION[4]:                        expiry = 1607353207
DHCP4.OPTION[5]:                        ip_address = 192.168.1.19
DHCP4.OPTION[6]:                        requested_broadcast_address = 1
DHCP4.OPTION[7]:                        requested_domain_name = 1
DHCP4.OPTION[8]:                        requested_domain_name_servers = 1
DHCP4.OPTION[9]:                        requested_domain_search = 1
DHCP4.OPTION[10]:                      requested_host_name = 1
DHCP4.OPTION[11]:                      requested_interface_mtu = 1
DHCP4.OPTION[12]:                      requested_ms_classless_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[13]:                      requested_nis_domain = 1
DHCP4.OPTION[14]:                      requested_nis_servers = 1
DHCP4.OPTION[15]:                      requested_ntp_servers = 1
DHCP4.OPTION[16]:                      requested_rfc3442_classless_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[17]:                      requested_root_path = 1
DHCP4.OPTION[18]:                      requested_routers = 1
DHCP4.OPTION[19]:                      requested_static_routes = 1
DHCP4.OPTION[20]:                      requested_subnet_mask = 1
DHCP4.OPTION[21]:                      requested_time_offset = 1
DHCP4.OPTION[22]:                      requested_wpad = 1
DHCP4.OPTION[23]:                      routers = 192.168.1.1
DHCP4.OPTION[24]:                      subnet_mask = 255.255.255.0
IP6.ADDRESS[1]:                        fe80::b1a9:1088:7090:af25/64
IP6.GATEWAY:                            --
IP6.ROUTE[1]:                          dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 600
IP6.ROUTE[2]:                          dst = ff00::/8, nh = ::, mt = 256, table=255
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/3
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[1]:  a4c164c3-76c3-467b-955d-a6844faf7a18 | [email protected]

GENERAL.DEVICE:                        eno1
GENERAL.TYPE:                          ethernet
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceEthernet
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2
GENERAL.VENDOR:                        Intel Corporation
GENERAL.PRODUCT:                        82579LM Gigabit Network Connection (Lewisville)
GENERAL.DRIVER:                        e1000e
GENERAL.DRIVER-VERSION:                3.2.6-k
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:              0.13-3
GENERAL.HWADDR:                        <MAC 'eno1' [IF1]>
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          20 (unavailable)
GENERAL.REASON:                        2 (Device is now managed)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:              1 (none)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:              1 (none)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:19.0/net/eno1
GENERAL.IP-IFACE:                      --
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                    yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:              no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                  --
GENERAL.CONNECTION:                    --
GENERAL.CON-UUID:                      --
GENERAL.CON-PATH:                      --
GENERAL.METERED:                        unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            yes
CAPABILITIES.SPEED:                    unknown
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:              no
CAPABILITIES.SRIOV:                    no
INTERFACE-FLAGS.UP:                    yes
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:              no
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                no
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:              off
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: --

GENERAL.DEVICE:                        cdc-wdm3
GENERAL.TYPE:                          gsm
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceModem
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/4
GENERAL.VENDOR:                        --
GENERAL.PRODUCT:                        --
GENERAL.DRIVER:                        cdc_acm, cdc_mbim, cdc_wdm
GENERAL.DRIVER-VERSION:                --
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:              --
GENERAL.HWADDR:                        (unknown)
GENERAL.MTU:                            0
GENERAL.STATE:                          20 (unavailable)
GENERAL.REASON:                        2 (Device is now managed)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:              1 (none)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:              1 (none)
GENERAL.UDI:                            /org/freedesktop/ModemManager1/Modem/0
GENERAL.IP-IFACE:                      --
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                    yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:              no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                  --
GENERAL.CONNECTION:                    --
GENERAL.CON-UUID:                      --
GENERAL.CON-PATH:                      --
GENERAL.METERED:                        unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            no
CAPABILITIES.SPEED:                    unknown
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:              no
CAPABILITIES.SRIOV:                    no
INTERFACE-FLAGS.UP:                    no
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:              no
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                no
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: --

SSID                BSSID              MODE  CHAN  FREQ      RATE        SIGNAL  BARS  SECURITY  ACTIVE  IN-USE
[email protected]  <MAC '[email protected]' [AC1]>  Infra  11    2462 MHz  270 Mbit/s  90      ▂▄▆█  WPA2      yes    *     
[email protected]  <MAC '[email protected]' [AC2]>  Infra  149  5745 MHz  270 Mbit/s  47      ▂▄__  WPA2      no           

##### NetworkManager.state ##############

cat: /var/lib/NetworkManager/NetworkManager.state: Permission denied

##### NetworkManager config #############

[[/etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf]]
[connection]
wifi.powersave = 3

[[/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf]]
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=false
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-dns-resolved.conf]]
[main]
dns=systemd-resolved

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf]]
[keyfile]
unmanaged-devices=*,except:type:wifi,except:type:gsm,except:type:cdma

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/20-connectivity-ubuntu.conf]]
[connectivity]
uri=http://connectivity-check.ubuntu.com/

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf]]
[device-mac-addr-change-wifi]
match-device=driver:rtl8723bs,driver:rtl8189es,driver:r8188eu,driver:8188eu,driver:eagle_sdio,driver:wl
wifi.scan-rand-mac-address=no

##### NetworkManager profiles ###########

[[/etc/NetworkManager/system-connections/WLAN1-BFRB0D.nmconnection]] (600 root)
[connection] id=WLAN1-BFRB0D | type=wifi | permissions=
[wifi] mac-address-blacklist= | ssid=WLAN1-BFRB0D
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

[[/etc/NetworkManager/system-connections/[email protected]]] (600 root)
[connection] [email protected] | type=wifi | permissions=
[wifi] mac-address-blacklist= | [email protected]
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

##### Netplan config ####################

[/etc/netplan/1-network-manager-all.yaml]
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager

##### iw reg get ########################

Region: Europe/Warsaw (based on set time zone)

global
country 00: DFS-UNSET
(2402 - 2472 @ 40), (6, 20), (N/A)
(2457 - 2482 @ 20), (6, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
(2474 - 2494 @ 20), (6, 20), (N/A), NO-OFDM, PASSIVE-SCAN
(5170 - 5250 @ 80), (6, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
(5250 - 5330 @ 80), (6, 20), (0 ms), DFS, AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
(5490 - 5730 @ 160), (6, 20), (0 ms), DFS, PASSIVE-SCAN
(5735 - 5835 @ 80), (6, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
(57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)

##### iwlist channels ###################

wwan0    no frequency information.

eno1      no frequency information.

lo        no frequency information.

wlp2s0    32 channels in total; available frequencies :
          Channel 01 : 2.412 GHz
          Channel 02 : 2.417 GHz
          Channel 03 : 2.422 GHz
          Channel 04 : 2.427 GHz
          Channel 05 : 2.432 GHz
          Channel 06 : 2.437 GHz
          Channel 07 : 2.442 GHz
          Channel 08 : 2.447 GHz
          Channel 09 : 2.452 GHz
          Channel 10 : 2.457 GHz
          Channel 11 : 2.462 GHz
          Channel 12 : 2.467 GHz
          Channel 13 : 2.472 GHz
          Channel 36 : 5.18 GHz
          Channel 40 : 5.2 GHz
          Channel 44 : 5.22 GHz
          Channel 48 : 5.24 GHz
          Channel 52 : 5.26 GHz
          Channel 56 : 5.28 GHz
          Channel 60 : 5.3 GHz
          Channel 64 : 5.32 GHz
          Channel 100 : 5.5 GHz
          Channel 104 : 5.52 GHz
          Channel 108 : 5.54 GHz
          Channel 112 : 5.56 GHz
          Channel 116 : 5.58 GHz
          Channel 120 : 5.6 GHz
          Channel 124 : 5.62 GHz
          Channel 128 : 5.64 GHz
          Channel 132 : 5.66 GHz
          Channel 136 : 5.68 GHz
          Channel 140 : 5.7 GHz
          Current Frequency:2.462 GHz (Channel 11)

##### iwlist scan #######################

wwan0    Interface doesn't support scanning.

eno1      Interface doesn't support scanning.

lo        Interface doesn't support scanning.

Channel occupancy:

      1  APs on  Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
      1  APs on  Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
      1  APs on  Frequency:5.745 GHz

wlp2s0    Scan completed :
          Cell 01 - Address: <MAC '[email protected]' [AC1]>
                    Channel:11
                    Frequency:2.462 GHz (Channel 11)
                    Quality=65/70  Signal level=-45 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"[email protected]"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=000000831156f5d2
                    Extra: Last beacon: 176ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 02 - Address: <MAC '[email protected]' [AC2]>
                    Channel:149
                    Frequency:5.745 GHz
                    Quality=36/70  Signal level=-74 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"[email protected]"
                    Bit Rates:6 Mb/s; 9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s; 24 Mb/s
                              36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000008312475434
                    Extra: Last beacon: 992ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK
          Cell 03 - Address: <MAC 'WI_FI_SZKOLA' [AC3]>
                    Channel:1
                    Frequency:2.412 GHz (Channel 1)
                    Quality=23/70  Signal level=-87 dBm 
                    Encryption key:on
                    ESSID:"WI_FI_SZKOLA"
                    Bit Rates:1 Mb/s; 2 Mb/s; 5.5 Mb/s; 11 Mb/s; 6 Mb/s
                              9 Mb/s; 12 Mb/s; 18 Mb/s
                    Bit Rates:24 Mb/s; 36 Mb/s; 48 Mb/s; 54 Mb/s
                    Mode:Master
                    Extra:tsf=0000027bcb3b8180
                    Extra: Last beacon: 5952ms ago
                    IE: IEEE 802.11i/WPA2 Version 1
                        Group Cipher : CCMP
                        Pairwise Ciphers (1) : CCMP
                        Authentication Suites (1) : PSK

##### module infos ######################

[iwldvm]
filename:      /lib/modules/5.4.0-56-generic/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/dvm/iwldvm.ko
license:        GPL
author:        Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation <[email protected]>
description:    Intel(R) Wireless WiFi Link AGN driver for Linux
srcversion:    2354ADB20A5F95FA23CDFFF
depends:        mac80211,iwlwifi,cfg80211
retpoline:      Y
intree:        Y
name:          iwldvm
vermagic:      5.4.0-56-generic SMP mod_unload
sig_id:        PKCS#7
signer:        Build time autogenerated kernel key
sig_key:        47:8B:40:A7:F3:3A:DB:92:A7:40:49:3B:9D:21:25:8A:25:C9:FB:AA
sig_hashalgo:  sha512
signature:      76:39:F8:F5:BF:42:BD:B6:F6:47:50:1B:CA:A8:12:39:F2:05:C2:2A:
F6:58:DF:F1:9B:28:52:CD:5C:0A:2F:BD:6F:36:92:32:B5:2E:03:AD:
68:B5:61:14:DC:EC:DF:EE:36:17:97:73:48:75:94:50:AB:30:36:53:
70:44:85:49:F6:EB:50:9B:E8:A1:35:D4:F6:7B:86:60:0A:F6:8B:A7:
60:C4:8B:A0:A3:81:4B:CD:E3:77:4A:A3:93:4F:69:36:A7:5D:EC:73:
C8:DA:8C:53:B4:B9:AF:1A:84:C8:40:85:BB:84:94:D0:16:12:27:D3:
06:7A:01:2F:FA:2A:C8:E1:1B:FE:0B:0C:E6:D3:A5:68:D7:8E:9E:8E:
0F:5C:C4:7A:D6:5E:71:22:85:47:14:E4:72:6C:B9:97:69:5F:98:B9:
FF:BC:D9:08:5D:F3:19:C7:6B:A3:B1:7C:F5:02:73:0F:40:F1:C7:0D:
A1:CC:80:CD:B3:97:6A:6F:B3:93:CB:D4:D9:18:EA:91:38:27:DA:07:
B7:DC:BA:9A:0A:33:EC:FF:03:4A:C1:BA:4B:71:D6:10:0E:0F:82:B0:
D0:FF:84:1D:3A:D4:BA:EE:FF:E2:29:46:7C:E8:38:8E:73:65:D0:D5:
5E:14:51:C2:C4:BA:FB:05:D0:D1:5E:9A:19:03:2F:8D:C2:C6:28:95:
D5:EC:6C:FF:26:C8:9F:23:E6:67:49:51:18:90:A8:AD:7B:79:94:95:
4A:CC:F1:5B:52:25:05:2B:8D:47:B6:96:1C:2E:A2:C8:8F:AE:92:C6:
0D:FF:E2:39:23:32:F1:B9:44:59:41:A9:B0:39:7B:7B:92:F2:C6:8C:
71:8A:48:40:0A:CA:0E:26:0F:5E:C5:3D:6A:75:44:C0:2C:62:41:06:
11:07:F8:46:BD:9F:C0:32:7F:5F:BE:57:4E:9D:88:F8:14:F2:BF:7D:
A5:0B:A4:3D:07:72:06:A8:74:1D:92:CD:54:93:69:75:23:DB:B8:FA:
11:36:0B:52:B5:C6:5F:18:4E:C8:34:8A:5F:31:08:E3:0D:C8:EC:93:
90:C1:55:E5:A3:60:B9:73:4C:E6:B6:F4:EC:88:97:35:05:FB:D6:A1:
02:B9:1A:94:D1:FE:FF:96:E8:C4:D2:D0:66:3D:FE:F6:B0:7E:A9:83:
B3:9B:A8:8B:42:E9:A2:8F:FD:6A:02:DC:16:57:77:A6:20:1C:BD:83:
C7:50:0E:E3:0B:D8:0D:F2:44:A4:AB:22:3A:EA:5B:26:A7:03:16:3A:
89:99:26:66:8F:07:26:BB:D3:25:AB:B6:02:FF:85:D9:8F:03:1F:C9:
A5:EB:7D:47:1A:01:87:BA:93:63:07:59
parm:          force_cam:force continuously aware mode (no power saving at all) (bool)

[mac80211]
filename:      /lib/modules/5.4.0-56-generic/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
license:        GPL
description:    IEEE 802.11 subsystem
srcversion:    E67552480600B834276BF90
depends:        cfg80211,libarc4
retpoline:      Y
intree:        Y
name:          mac80211
vermagic:      5.4.0-56-generic SMP mod_unload
sig_id:        PKCS#7
signer:        Build time autogenerated kernel key
sig_key:        47:8B:40:A7:F3:3A:DB:92:A7:40:49:3B:9D:21:25:8A:25:C9:FB:AA
sig_hashalgo:  sha512
signature:      32:D6:82:BA:E6:DB:A7:D7:70:5E:81:2E:BC:3C:08:58:53:25:2E:59:
5C:23:85:72:4C:AA:4C:C8:67:0A:A2:A4:2F:DF:A1:F0:24:F1:A6:7F:
5D:FF:2E:8C:3C:3C:4B:10:77:0D:7F:29:C6:D8:57:06:72:73:41:53:
D7:44:7A:48:1C:AF:06:A2:05:80:2F:7D:22:8F:B6:53:B2:C0:60:37:
34:C2:8D:EC:32:2B:62:57:7C:E5:4B:F4:7E:F3:AE:18:98:9A:93:22:
6D:59:B5:F1:20:21:BF:FD:DE:45:C1:CC:87:44:30:69:FB:F2:99:1C:
61:EC:AC:4B:FF:AB:DD:C1:D2:DC:25:0F:BC:7D:06:E5:A5:EC:2E:3D:
E6:57:2A:C5:8B:67:0B:99:B4:FB:E6:48:36:16:BF:C2:59:5E:76:66:
F3:9D:37:BD:21:46:C4:44:A8:94:26:7B:A3:45:81:FC:9D:B7:7E:23:
91:BD:FD:D8:7C:D2:1D:46:21:E8:B1:43:2D:49:C2:5C:12:B3:41:6A:
89:75:08:3B:B1:15:0E:2C:A8:B5:28:76:9A:DF:90:7C:8A:27:46:5D:
12:B8:2C:51:CF:BB:A8:9B:29:3C:24:B9:D4:20:D7:42:B1:FE:02:EF:
4F:4F:FC:A7:BF:BB:1F:91:BE:44:6E:2C:64:99:DC:4F:0A:38:C5:59:
A3:D8:C5:64:0C:69:B4:9A:E5:65:B1:ED:A4:2B:A8:A0:5B:73:CD:75:
86:D8:D0:94:DF:ED:0A:B5:F9:2C:AD:35:2C:1A:53:EC:AA:78:72:22:
A1:C0:B5:75:F8:14:55:C3:6C:E0:62:EF:98:49:4E:6C:2D:7F:B4:04:
D0:FD:C4:6C:38:CA:87:3B:52:05:F8:1B:14:02:50:BC:43:89:46:B0:
52:3D:41:9C:38:DE:74:1C:AB:4E:D2:9A:87:C7:13:82:37:95:C0:81:
76:70:50:3F:D0:95:A1:D5:CA:E6:28:FB:48:93:B0:CA:53:5F:B7:28:
2A:D5:0C:E3:BD:42:BE:E8:21:23:7A:79:AF:34:9E:D1:2D:17:21:51:
1E:1E:D5:E9:67:41:3F:96:33:49:C9:71:B1:F3:D5:55:2D:B0:A3:68:
4B:DD:E9:83:95:EB:BA:87:4C:A0:E1:EE:DB:12:85:18:BF:93:69:81:
84:A2:71:4B:D0:46:D7:63:78:98:E1:2E:DD:D5:72:06:BE:38:2E:52:
5E:A8:FC:16:AF:3A:CC:D7:E8:37:8A:47:53:33:8D:B6:4C:32:D5:ED:
47:A2:DF:FB:73:9A:A4:6E:56:73:83:F2:77:3D:65:D3:63:30:CC:7A:
DA:5C:47:F4:29:7B:71:E4:67:BB:9A:91
parm:          minstrel_vht_only:Use only VHT rates when VHT is supported by sta. (bool)
parm:          max_nullfunc_tries:Maximum nullfunc tx tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:          max_probe_tries:Maximum probe tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:          beacon_loss_count:Number of beacon intervals before we decide beacon was lost. (int)
parm:          probe_wait_ms:Maximum time(ms) to wait for probe response before disconnecting (reason 4). (int)
parm:          ieee80211_default_rc_algo:Default rate control algorithm for mac80211 to use (charp)

[iwlwifi]
filename:      /lib/modules/5.4.0-56-generic/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwlwifi.ko
license:        GPL
author:        Copyright(c) 2003- 2015 Intel Corporation <[email protected]>
description:    Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
firmware:      iwlwifi-100-5.ucode
firmware:      iwlwifi-1000-5.ucode
firmware:      iwlwifi-135-6.ucode
firmware:      iwlwifi-105-6.ucode
firmware:      iwlwifi-2030-6.ucode
firmware:      iwlwifi-2000-6.ucode
firmware:      iwlwifi-5150-2.ucode
firmware:      iwlwifi-5000-5.ucode
firmware:      iwlwifi-6000g2b-6.ucode
firmware:      iwlwifi-6000g2a-6.ucode
firmware:      iwlwifi-6050-5.ucode
firmware:      iwlwifi-6000-6.ucode
firmware:      iwlwifi-7265D-29.ucode
firmware:      iwlwifi-7265-17.ucode
firmware:      iwlwifi-3168-29.ucode
firmware:      iwlwifi-3160-17.ucode
firmware:      iwlwifi-7260-17.ucode
firmware:      iwlwifi-8265-36.ucode
firmware:      iwlwifi-8000C-36.ucode
firmware:      iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-46.ucode
firmware:      iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode
firmware:      iwlwifi-ty-a0-gf-a0-50.ucode
firmware:      iwlwifi-so-a0-gf-a0-50.ucode
firmware:      iwlwifi-so-a0-hr-b0-50.ucode
firmware:      iwlwifi-so-a0-jf-b0-50.ucode
firmware:      iwlwifi-cc-a0-50.ucode
firmware:      iwlwifi-QuQnj-b0-jf-b0-50.ucode
firmware:      iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-50.ucode
firmware:      iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-50.ucode
firmware:      iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-50.ucode
firmware:      iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-50.ucode
firmware:      iwlwifi-QuQnj-a0-hr-a0-50.ucode
firmware:      iwlwifi-QuQnj-b0-hr-b0-50.ucode
firmware:      iwlwifi-QuQnj-f0-hr-a0-50.ucode
firmware:      iwlwifi-Qu-a0-jf-b0-50.ucode
firmware:      iwlwifi-Qu-a0-hr-a0-50.ucode
srcversion:    4D01DFE4AC5182C68BD6B4E
depends:        cfg80211
retpoline:      Y
intree:        Y
name:          iwlwifi
vermagic:      5.4.0-56-generic SMP mod_unload
sig_id:        PKCS#7
signer:        Build time autogenerated kernel key
sig_key:        47:8B:40:A7:F3:3A:DB:92:A7:40:49:3B:9D:21:25:8A:25:C9:FB:AA
sig_hashalgo:  sha512
signature:      5C:F5:8C:49:41:54:9E:50:10:E3:14:E7:2E:6B:0C:8E:F3:AD:A8:81:
DF:6F:36:72:37:A5:42:92:DD:B7:71:3B:90:BF:88:23:EC:66:AC:BB:
79:74:0A:CE:F3:6E:52:CB:3A:C9:8C:96:D3:2B:4B:B5:66:8A:84:AA:
FC:D2:5E:8C:89:D3:13:F4:04:81:F5:FC:D6:02:A7:3A:E3:CF:33:F8:
29:ED:60:3A:CE:66:AC:D7:28:5D:C7:17:4C:2B:7A:31:94:8F:87:20:
FA:9D:0B:21:0A:D9:D0:94:FF:18:F0:51:D4:99:0F:17:46:60:AB:1F:
62:AC:43:7E:28:AD:28:4A:44:95:9B:E1:E5:C6:17:CB:1B:0A:82:17:
B6:DC:E5:F7:BA:07:8C:72:4F:DB:E7:DD:E4:7F:C5:1D:B8:1F:82:4F:
D6:CE:FE:84:E1:8D:F6:DA:EC:66:1A:17:F5:C8:11:00:2E:09:D5:BF:
57:47:35:AB:38:20:74:0D:96:9C:4F:BB:51:07:7F:DF:A9:D7:44:8B:
E1:A6:B8:F4:4F:5A:EB:13:6A:F4:AB:0C:74:6C:C6:B7:70:60:DE:9E:
AA:F5:51:A3:A9:86:5A:E5:0F:EF:55:CA:64:D3:B2:3C:10:AA:07:FE:
48:1B:1B:9F:ED:70:68:D2:94:3F:E6:51:0D:7E:F2:09:8A:1F:A0:76:
D2:11:91:80:3A:E6:B0:3A:59:52:D2:AF:3D:81:34:07:0D:4A:41:FB:
84:55:FF:B5:47:2D:32:F1:6B:E9:13:0D:BD:D0:63:84:77:63:38:D9:
C5:98:24:72:09:D8:7F:64:39:CE:B4:1B:E6:9F:A5:DF:B9:1E:4A:B9:
71:D7:04:69:83:CB:DD:F7:FB:89:50:30:60:D9:7B:A2:34:A0:A9:8C:
EE:08:EB:CB:E9:D2:F2:27:AB:5A:93:E5:5D:4F:FB:E5:54:40:FA:F6:
21:60:EE:5B:91:07:17:92:EE:FC:E0:7B:9C:83:97:84:2D:41:7F:EC:
1F:CE:AA:19:0C:44:4C:BA:8C:8A:6C:7E:5D:F9:5D:2B:D0:90:25:F9:
B8:9D:7C:F3:1B:96:60:71:4B:32:A8:20:8B:B2:24:4F:83:30:BD:9C:
BF:2D:66:28:C4:A4:3C:69:22:DE:94:FD:89:7D:6F:87:B4:7C:1B:54:
EE:14:DA:94:35:B4:1D:41:7F:A1:3D:B6:A3:A6:C2:AD:51:19:89:C2:
4F:70:2C:ED:16:D7:C1:6E:B0:47:CF:28:5B:F1:22:BA:FD:97:C7:AA:
6D:06:39:F7:9A:1C:11:60:99:E9:B7:9E:37:C6:22:A1:27:CB:A0:F6:
53:BB:5B:63:7A:D4:17:7F:9D:F7:4B:54
parm:          swcrypto:using crypto in software (default 0 [hardware]) (int)
parm:          11n_disable:disable 11n functionality, bitmap: 1: full, 2: disable agg TX, 4: disable agg RX, 8 enable agg TX (uint)
parm:          amsdu_size:amsdu size 0: 12K for multi Rx queue devices, 2K for AX210 devices, 4K for other devices 1:4K 2:8K 3:12K 4: 2K (default 0) (int)
parm:          fw_restart:restart firmware in case of error (default true) (bool)
parm:          antenna_coupling:specify antenna coupling in dB (default: 0 dB) (int)
parm:          nvm_file:NVM file name (charp)
parm:          lar_disable:disable LAR functionality (default: N) (bool)
parm:          uapsd_disable:disable U-APSD functionality bitmap 1: BSS 2: P2P Client (default: 3) (uint)
parm:          enable_ini:Enable debug INI TLV FW debug infrastructure (default: 0 (bool)
parm:          bt_coex_active:enable wifi/bt co-exist (default: enable) (bool)
parm:          led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking, 3=Off (default: 0) (int)
parm:          power_save:enable WiFi power management (default: disable) (bool)
parm:          power_level:default power save level (range from 1 - 5, default: 1) (int)
parm:          fw_monitor:firmware monitor - to debug FW (default: false - needs lots of memory) (bool)
parm:          disable_11ac:Disable VHT capabilities (default: false) (bool)
parm:          remove_when_gone:Remove dev from PCIe bus if it is deemed inaccessible (default: false) (bool)
parm:          disable_11ax:Disable HE capabilities (default: false) (bool)

[cfg80211]
filename:      /lib/modules/5.4.0-56-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
description:    wireless configuration support
license:        GPL
author:        Johannes Berg
srcversion:    75DE3E60AEA7EF3CC00762A
depends:       
retpoline:      Y
intree:        Y
name:          cfg80211
vermagic:      5.4.0-56-generic SMP mod_unload
sig_id:        PKCS#7
signer:        Build time autogenerated kernel key
sig_key:        47:8B:40:A7:F3:3A:DB:92:A7:40:49:3B:9D:21:25:8A:25:C9:FB:AA
sig_hashalgo:  sha512
signature:      89:0D:8F:95:89:0D:0D:B9:6A:71:74:48:F4:43:D2:39:1F:51:F8:C0:
B2:7C:C9:4A:CE:D9:31:C8:27:59:46:F3:1C:9E:CE:1B:E5:C4:2B:3F:
E2:C4:C2:5C:FE:23:63:CE:FC:A2:01:8C:C8:39:0B:A6:B6:A9:D7:88:
2E:9B:84:01:B9:2F:EC:5D:D3:03:3B:0C:97:7E:CA:D2:E0:03:2D:F3:
FF:CE:21:BB:FA:E9:51:11:6D:47:FA:28:95:6A:BC:6F:14:70:C2:7C:
33:0C:B2:D5:B3:DA:04:18:FB:6B:FE:4A:DB:9A:38:F7:6A:58:5D:1A:
EF:C0:1B:30:E9:8A:2B:5B:02:D9:9D:35:8C:6C:E9:5D:B1:83:83:C6:
80:56:5D:3E:AB:D0:95:25:48:9A:4C:B3:83:10:1D:8D:B7:D8:7E:F2:
23:28:67:C1:F4:43:A1:28:2C:65:93:9F:14:39:05:B9:7F:49:8A:FF:
F9:02:9E:6A:5D:C3:4D:4E:04:AA:62:4D:BC:E0:5D:D4:7C:5B:74:1D:
04:34:CA:59:93:1A:99:39:E7:59:BC:D5:06:99:AB:24:0C:47:3D:87:
98:83:33:8F:D0:9B:43:2A:4C:1D:FE:69:9A:B8:32:34:65:D5:8B:8C:
E5:C5:F0:CF:3D:33:60:B3:3E:18:59:7C:68:13:FB:9C:92:2F:77:76:
4E:EF:77:9C:B5:A9:D3:51:9A:88:37:2E:B6:5A:E3:64:E8:EA:2B:B9:
88:6C:E9:E1:B0:18:21:03:FE:74:33:02:EF:6C:6A:A3:F1:BA:04:D2:
95:AB:61:AE:D8:5C:55:44:F2:E6:C8:FE:2F:C8:71:8A:94:01:D4:EF:
E1:5A:5D:DC:15:4E:47:D1:0E:40:73:D9:80:BD:46:EB:FD:AF:E7:22:
0D:CC:65:C7:C3:39:2D:3E:D0:D4:11:28:EC:3B:2B:5B:D5:51:47:F3:
72:73:E1:CA:C8:E8:85:31:33:97:24:C5:73:54:3D:63:D9:68:81:BE:
93:F0:F7:56:E6:D1:55:DF:D5:F7:93:17:61:B7:00:D3:7C:38:56:D7:
E5:7A:64:CD:63:2C:1A:97:DD:5A:8A:30:FA:E2:44:77:42:33:A5:CB:
79:03:8A:35:64:32:7C:C9:00:C0:20:87:CC:49:2A:0B:68:A0:6C:9D:
53:5E:B1:E1:F6:FC:D4:E8:DE:38:5D:09:3D:40:11:54:CE:19:7D:4B:
AF:EB:6E:5E:57:DE:A2:36:A9:DF:47:FD:8B:43:F6:87:87:E0:E7:0A:
8C:22:01:A2:A3:8C:50:1D:7A:F4:0E:B2:21:CF:18:9A:D8:3D:60:88:
C9:AF:73:35:A0:79:56:23:F7:19:B6:DF
parm:          bss_entries_limit:limit to number of scan BSS entries (per wiphy, default 1000) (int)
parm:          ieee80211_regdom:IEEE 802.11 regulatory domain code (charp)
parm:          cfg80211_disable_40mhz_24ghz:Disable 40MHz support in the 2.4GHz band (bool)

##### module parameters #################

[iwldvm]
force_cam: Y

[mac80211]
beacon_loss_count: 7
ieee80211_default_rc_algo: minstrel_ht
max_nullfunc_tries: 2
max_probe_tries: 5
minstrel_vht_only: Y
probe_wait_ms: 500

[iwlwifi]
11n_disable: 0
amsdu_size: 0
antenna_coupling: 0
bt_coex_active: Y
disable_11ac: N
disable_11ax: N
enable_ini: N
fw_monitor: N
fw_restart: Y
lar_disable: N
led_mode: 0
nvm_file: (null)
power_level: 0
power_save: N
remove_when_gone: N
swcrypto: 0
uapsd_disable: 3

[cfg80211]
bss_entries_limit: 1000
cfg80211_disable_40mhz_24ghz: N
ieee80211_regdom: 00

##### /etc/modules ######################

##### modprobe options ##################

[/etc/modprobe.d/amd64-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode

[/etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf]
blacklist ath_pci

[/etc/modprobe.d/blacklist.conf]
blacklist evbug
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
blacklist eepro100
blacklist de4x5
blacklist eth1394
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist prism54
blacklist bcm43xx
blacklist garmin_gps
blacklist asus_acpi
blacklist snd_pcsp
blacklist pcspkr
blacklist amd76x_edac

[/etc/modprobe.d/blacklist-rare-network.conf]
alias net-pf-3 off
alias net-pf-6 off
alias net-pf-9 off
alias net-pf-11 off
alias net-pf-12 off
alias net-pf-19 off
alias net-pf-21 off
alias net-pf-36 off

[/etc/modprobe.d/intel-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode

[/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf]
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211

##### rc.local ##########################

grep: /etc/rc.local: No such file or directory

##### pm-utils ##########################

##### udev rules ########################

##### dmesg #############################

[  17.787916] iwlwifi 0000:02:00.0: can't disable ASPM; OS doesn't have ASPM control
[  18.036086] iwlwifi 0000:02:00.0: loaded firmware version 18.168.6.1 op_mode iwldvm
[  18.805935] iwlwifi 0000:02:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUG disabled
[  18.805939] iwlwifi 0000:02:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUGFS enabled
[  18.805940] iwlwifi 0000:02:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TRACING enabled
[  18.805942] iwlwifi 0000:02:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Advanced-N 6205 AGN, REV=0xB0
[  18.840729] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[  19.052714] iwlwifi 0000:02:00.0 wlp2s0: renamed from wlan0
[  19.589006] cdc_mbim 2-1.6:1.6 wwan0: register 'cdc_mbim' at usb-0000:00:1d.0-1.6, CDC MBIM, <MAC 'wwan0' [IF3]>
[  50.714426] iwlwifi 0000:02:00.0: Radio type=0x1-0x2-0x0 (repeated 2 times)
[  358.845070] wlp2s0: authenticate with <MAC '[email protected]' [AC2]>
[  358.848175] wlp2s0: send auth to <MAC '[email protected]' [AC2]> (try 1/3)
[  358.864760] wlp2s0: authenticated
[  358.865001] wlp2s0: associating with AP with corrupt beacon
[  358.868959] wlp2s0: associate with <MAC '[email protected]' [AC2]> (try 1/3)
[  358.870678] wlp2s0: RX AssocResp from <MAC '[email protected]' [AC2]> (capab=0x411 status=0 aid=1)
[  358.874286] wlp2s0: associated
[  359.055540] wlp2s0: Limiting TX power to 30 (30 - 0) dBm as advertised by <MAC '[email protected]' [AC2]>
[  359.055932] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp2s0: link becomes ready
[  587.718903] wlp2s0: disconnect from AP <MAC '[email protected]' [AC2]> for new auth to <MAC '[email protected]' [AC1]>
[  587.722691] wlp2s0: authenticate with <MAC '[email protected]' [AC1]>
[  587.725274] wlp2s0: send auth to <MAC '[email protected]' [AC1]> (try 1/3)
[  587.727624] wlp2s0: authenticated
[  587.728858] wlp2s0: associate with <MAC '[email protected]' [AC1]> (try 1/3)
[  587.732980] wlp2s0: RX ReassocResp from <MAC '[email protected]' [AC1]> (capab=0x411 status=0 aid=2)
[  587.742527] wlp2s0: associated
[  587.746233] wlp2s0: deauthenticating from <MAC '[email protected]' [AC1]> by local choice (Reason: 1=UNSPECIFIED)
[  600.085805] wlp2s0: authenticate with <MAC '[email protected]' [AC1]>
[  600.088066] wlp2s0: send auth to <MAC '[email protected]' [AC1]> (try 1/3)
[  600.090392] wlp2s0: authenticated
[  600.092386] wlp2s0: associate with <MAC '[email protected]' [AC1]> (try 1/3)
[  600.096522] wlp2s0: RX AssocResp from <MAC '[email protected]' [AC1]> (capab=0x411 status=0 aid=2)
[  600.107233] wlp2s0: associated

########## wireless info END ############
dedito: I tu też (a może też tu).
Brakuje drugiego logu


Dodano po pewnym czasie:
jakiego drugiego? Mam uruchomić narzędzie wireless info czy jak tam sie nazywa offline czy coo?????
Odpowiedz
#4
0
(07-12-2020, 10:26)zielonykid1234 napisał(a): jakiego drugiego? Mam uruchomić narzędzie wireless info czy jak tam sie nazywa offline czy coo?????

Tak. Uruchom skrypt kiedy zostaniesz rozłączony. Będziemy wiedzieć co się dzieje, kiedy nie ma połączenia.
Wynik wklej w znaczniki CODE.
Odpowiedz


Skocz do:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości