Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Hotspot wifi
#1
0
Witam,
zwracam się do Was użytkownicy z ogromną prośbą, a nie znalazłem podobnego wątku na forum. Jestem obecnie za granicą i mam typowo "hotelowy" dostęp do internetu, tj. w miejscu, w którym przebywam są rozmieszczone routery wi-fi i po połączeniu, z którymś otwiera się przeglądarka i wymaga podania ode mnie nazwy użytkownika i hasła. Po zalogowaniu się, mam dostęp do sieci na jednym urządzeniu. Nie mniej, czasem przydałoby się móc korzystać jednocześnie z internetu na dwóch urządzeniach, tj. laptopie i telefonie, a bez Waszej pomocy raczej tego nie zrobię. Chciałbym zatem z pomocą laptopa ustanowić połączenie typu hotspot i założyć niejako własną sieć wewnętrzną. Inni tak robią bez problemu na windowsie więc jest to raczej możliwe. No chyba, że mój sprzęt na to nie pozwala, ale tego też nie wiem.

Próbowałem poradzić sobie za pomocą google'a ale z zerowym skutkiem (telefon nie widzi sieci i nie mogę się z nią połączyć). Korzystałem z pomocy m.in. tej strony:
https://linuxhint.com/create-wifi-hotspot-linux-mint/
Wydaje mi się, że robiłem dokładnie tak samo co postaram się zobrazować kolejnymi zrzutami ekranu

[Obrazek: DofXo4Dl.png]
[Obrazek: ynTslczl.png]
[Obrazek: mFjuAygl.png]
[Obrazek: mt523axl.png]
[Obrazek: sNt6tS7l.png]
[Obrazek: aP6GLz6l.png]
[Obrazek: RcUBfiPl.png]
[Obrazek: 1sebrjDl.png]

Moja konfiguracja sprzętowa:
Kod:
$ inxi -Fxz
System:
  Kernel: 5.4.0-70-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0
  Desktop: Xfce 4.14.2 Distro: Linux Mint 20.1 Ulyssa
  base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:
  Type: Laptop System: SAMSUNG product: NC210/NC110 v: N/A serial: <filter>
  Mobo: SAMSUNG model: NC210/NC110 serial: <filter> BIOS: Phoenix
  v: 01VG.M013.20110704.RHU date: 07/04/2011
Battery:
  ID-1: BAT1 charge: 45.1 Wh condition: 45.1/48.8 Wh (92%)
  model: SAMSUNG Electronics status: Full
CPU:
  Topology: Dual Core model: Intel Atom N570 bits: 64 type: MT MCP
  arch: Bonnell rev: A L2 cache: 512 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 ssse3 vmx bogomips: 13299
  Speed: 1318 MHz min/max: 1000/1667 MHz Core speeds (MHz): 1: 1122 2: 1169
  3: 1105 4: 1178
Graphics:
  Device-1: Intel Atom Processor D4xx/D5xx/N4xx/N5xx Integrated Graphics
  vendor: Samsung Co driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.9 driver: intel
  unloaded: fbdev,modesetting,vesa resolution: 1024x600~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel Pineview M v: 1.4 Mesa 20.2.6
  direct render: Yes
Audio:
  Device-1: Intel NM10/ICH7 Family High Definition Audio vendor: Samsung Co
  driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
  Sound Server: ALSA v: k5.4.0-70-generic
Network:
  Device-1: Intel Centrino Wireless-N 130 driver: iwlwifi v: kernel
  port: 18a0 bus ID: 05:00.0
  IF: wlp5s0 state: up mac: <filter>
  Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Samsung Co
  driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus ID: 09:00.0
  IF: enp9s0 state: down mac: <filter>
Drives:
  Local Storage: total: 298.09 GiB used: 15.18 GiB (5.1%)
  ID-1: /dev/sda vendor: Hitachi model: HTS543232A7A384 size: 298.09 GiB
Partition:
  ID-1: / size: 37.33 GiB used: 7.64 GiB (20.5%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
  ID-2: /home size: 118.67 GiB used: 7.45 GiB (6.3%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
  ID-3: swap-1 size: 7.68 GiB used: 85.0 MiB (1.1%) fs: swap dev: /dev/sda5
Sensors:
  System Temperatures: cpu: 69.0 C mobo: N/A
  Fan Speeds (RPM): N/A
Info:
  Processes: 192 Uptime: 47m Memory: 1.93 GiB used: 1.36 GiB (70.5%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 Shell: bash v: 5.0.17
  inxi: 3.0.38
Inf. o kartach sieciowych:
Kod:
$ inxi -N -xxx
Network:
  Device-1: Intel Centrino Wireless-N 130 driver: iwlwifi v: kernel
  port: 18a0 bus ID: 05:00.0 chip ID: 8086:0896
  Device-2: Realtek RTL810xE PCI Express Fast Ethernet vendor: Samsung Co
  driver: r8169 v: kernel port: 2000 bus ID: 09:00.0 chip ID: 10ec:8136


Mam nadzieję, że podałem wszystko w sposób czytelny i zrozumiały. Jeśli potrzebne są wyniki innych komend proszę o odpowiedź.
Za każdą próbę pomocy ogromnie dziękuję
Odpowiedz
#2
1
Better response on post RE: Hotspot wifiSpróbuj z terminala:
Kod:
nmcli dev wifi hotspot ifname wlp5s0 ssid Ursus password "hasło"

W razie problemów podaj wynik skryptu zgodnie z pkt. 7 zasad forum.
Odpowiedz
#3
0
Dziękuję za odpowiedź.
W wyniku wpisania podanej komendy z użyciem oczywiście utworzonego przeze mnie wcześniej hasła otrzymałem taką wiadomość:
Kod:
$ nmcli dev wifi hotspot ifname wlp5s0 ssid Ursus password "pass"
Pomyślnie aktywowano urządzenie „wlp5s0” za pomocą „1ca9e573-2ded-4bfd-8aeb-558bc0dcdc59”.
Wskazówka: „nmcli dev wifi show-password” wyświetla nazwę i hasło sieci Wi-Fi.

Na skutek tej komendy rozłączyło mnie z siecią wifi, z którą łączę się, aby mieć dostęp do internetu i połączyło z siecią, którą nazwałem Ursus. W efekcie wówczas żadne urządzanie nie miało dostępu do internetu: tj. laptop już nie miał, a telefon tej sieci nie widział. Po najechaniu na ikonkę sieci wifi pokazuje się napis: Nawiązano bezprzewodowe połączenie sieciowe wi-fi "Ursus": Ursus 0%

Poniżej wynik komendy z poradnika wykonany w czasie, gdy "połączony" byłem z siecią Ursus:
Kod:
########## wireless info START ##########

Report from: 31 Mar 2021 17:04 CEST +0200

Booted last: 31 Mar 2021 00:00 CEST +0200

Script from: 25 Jan 2020 03:34 UTC +0000

##### release ###########################

Distributor ID:    Linuxmint
Description:    Linux Mint 20.1
Release:    20.1
Codename:    ulyssa

##### kernel ############################

Linux 5.4.0-70-generic #78-Ubuntu SMP Fri Mar 19 13:29:52 UTC 2021 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Parameters: ro, quiet, splash

##### desktop ###########################

Xfce

##### lspci #############################

05:00.0 Network controller [0280]: Intel Corporation Centrino Wireless-N 130 [8086:0896] (rev 34)
    Subsystem: Intel Corporation Centrino Wireless-N 130 BGN [8086:5005]
    Kernel driver in use: iwlwifi

09:00.0 Ethernet controller [0200]: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller [10ec:8136] (rev 05)
    Subsystem: Samsung Electronics Co Ltd RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller [144d:c0a8]
    Kernel driver in use: r8169

##### lsusb #############################

Bus 001 Device 003: ID 2232:1020 Silicon Motion WebCam SC-0311139N
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 8086:0189 Intel Corp.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub

##### PCMCIA card info ##################

##### rfkill ############################

0: hci0: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
1: samsung-wlan: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
2: samsung-bluetooth: Bluetooth
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no
3: phy0: Wireless LAN
    Soft blocked: no
    Hard blocked: no

##### secure boot #######################

'mokutil' is not installed (package "mokutil").

##### lsmod #############################

iwldvm                237568  0
mac80211              847872  1 iwldvm
libarc4                16384  1 mac80211
iwlwifi               331776  1 iwldvm
cfg80211              704512  3 iwldvm,iwlwifi,mac80211

##### interfaces ########################

[/etc/network/interfaces]
source-directory /etc/network/interfaces.d

##### ifconfig ##########################

1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback <MAC address> brd <MAC address>
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host
       valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp9s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state DOWN group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'enp9s0' [IF1]> brd <MAC address>
3: wlp5s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
    link/ether <MAC 'wlp5s0' [IF2]> brd <MAC address>
    inet 10.42.0.1/24 brd 10.42.0.255 scope global noprefixroute wlp5s0
       valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::bce1:93c1:e7b2:8e49/64 scope link noprefixroute
       valid_lft forever preferred_lft forever

##### iwconfig ##########################

lo        no wireless extensions.

enp9s0    no wireless extensions.

wlp5s0    IEEE 802.11  Mode:Master  Tx-Power=15 dBm   
          Retry short limit:7   RTS thr:off   Fragment thr:off
          Power Management:on
         

##### route #############################

10.42.0.0/24 dev wlp5s0 proto kernel scope link src 10.42.0.1 metric 600
169.254.0.0/16 dev wlp5s0 scope link metric 1000

##### resolv.conf #######################

[777 root '/etc/resolv.conf' -> '../run/systemd/resolve/stub-resolv.conf']

nameserver 127.0.0.53
options edns0 trust-ad

##### network managers ##################

Installed:

    NetworkManager

Running:

root         568       1  0 15:06 ?        00:00:10 /usr/sbin/NetworkManager --no-daemon

##### NetworkManager info ###############

GENERAL.DEVICE:                         wlp5s0
GENERAL.TYPE:                           wifi
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceWifi
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/3
GENERAL.VENDOR:                         Intel Corporation
GENERAL.PRODUCT:                        Centrino Wireless-N 130 (BGN)
GENERAL.DRIVER:                         iwlwifi
GENERAL.DRIVER-VERSION:                 5.4.0-70-generic
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:               18.168.6.1
GENERAL.HWADDR:                         <MAC 'wlp5s0' [IF2]>
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          100 (connected)
GENERAL.REASON:                         0 (No reason given)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:               3 (limited)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:               3 (limited)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.0/0000:05:00.0/net/wlp5s0
GENERAL.IP-IFACE:                       wlp5s0
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                     yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:               no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                   --
GENERAL.CONNECTION:                     Ursus
GENERAL.CON-UUID:                       1ca9e573-2ded-4bfd-8aeb-558bc0dcdc59
GENERAL.CON-PATH:                       /org/freedesktop/NetworkManager/ActiveConnection/7
GENERAL.METERED:                        no (guessed)
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            no
CAPABILITIES.SPEED:                     65 Mb/s
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:               no
CAPABILITIES.SRIOV:                     no
INTERFACE-FLAGS.UP:                     yes
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:               yes
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                yes
WIFI-PROPERTIES.WEP:                    yes
WIFI-PROPERTIES.WPA:                    yes
WIFI-PROPERTIES.WPA2:                   yes
WIFI-PROPERTIES.TKIP:                   yes
WIFI-PROPERTIES.CCMP:                   yes
WIFI-PROPERTIES.AP:                     yes
WIFI-PROPERTIES.ADHOC:                  yes
WIFI-PROPERTIES.2GHZ:                   yes
WIFI-PROPERTIES.5GHZ:                   no
WIFI-PROPERTIES.MESH:                   no
WIFI-PROPERTIES.IBSS-RSN:               yes
IP4.ADDRESS[1]:                         10.42.0.1/24
IP4.GATEWAY:                            --
IP4.ROUTE[1]:                           dst = 10.42.0.0/24, nh = 0.0.0.0, mt = 600
IP4.ROUTE[2]:                           dst = 169.254.0.0/16, nh = 0.0.0.0, mt = 1000
IP6.ADDRESS[1]:                         fe80::bce1:93c1:e7b2:8e49/64
IP6.GATEWAY:                            --
IP6.ROUTE[1]:                           dst = fe80::/64, nh = ::, mt = 600
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: /org/freedesktop/NetworkManager/Settings/6
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTIONS[1]:   1ca9e573-2ded-4bfd-8aeb-558bc0dcdc59 | Ursus

GENERAL.DEVICE:                         enp9s0
GENERAL.TYPE:                           ethernet
GENERAL.NM-TYPE:                        NMDeviceEthernet
GENERAL.DBUS-PATH:                      /org/freedesktop/NetworkManager/Devices/2
GENERAL.VENDOR:                         Realtek Semiconductor Co., Ltd.
GENERAL.PRODUCT:                        RTL810xE PCI Express Fast Ethernet controller
GENERAL.DRIVER:                         r8169
GENERAL.DRIVER-VERSION:                 --
GENERAL.FIRMWARE-VERSION:               --
GENERAL.HWADDR:                         <MAC 'enp9s0' [IF1]>
GENERAL.MTU:                            1500
GENERAL.STATE:                          20 (unavailable)
GENERAL.REASON:                         2 (Device is now managed)
GENERAL.IP4-CONNECTIVITY:               1 (none)
GENERAL.IP6-CONNECTIVITY:               1 (none)
GENERAL.UDI:                            /sys/devices/pci0000:00/0000:00:1c.2/0000:09:00.0/net/enp9s0
GENERAL.IP-IFACE:                       --
GENERAL.IS-SOFTWARE:                    no
GENERAL.NM-MANAGED:                     yes
GENERAL.AUTOCONNECT:                    yes
GENERAL.FIRMWARE-MISSING:               no
GENERAL.NM-PLUGIN-MISSING:              no
GENERAL.PHYS-PORT-ID:                   --
GENERAL.CONNECTION:                     --
GENERAL.CON-UUID:                       --
GENERAL.CON-PATH:                       --
GENERAL.METERED:                        unknown
CAPABILITIES.CARRIER-DETECT:            yes
CAPABILITIES.SPEED:                     unknown
CAPABILITIES.IS-SOFTWARE:               no
CAPABILITIES.SRIOV:                     no
INTERFACE-FLAGS.UP:                     yes
INTERFACE-FLAGS.LOWER-UP:               no
INTERFACE-FLAGS.CARRIER:                no
WIRED-PROPERTIES.CARRIER:               off
CONNECTIONS.AVAILABLE-CONNECTION-PATHS: --

SSID   BSSID              MODE   CHAN  FREQ      RATE      SIGNAL  BARS  SECURITY  ACTIVE  IN-USE
Ursus  <MAC 'wlp5s0' [IF2]>  Infra  1     2412 MHz  0 Mbit/s  0       ____  WPA2      yes     *     

##### NetworkManager.state ##############

[main]
NetworkingEnabled=true
WirelessEnabled=true
WWANEnabled=true

##### NetworkManager config #############

[[/etc/NetworkManager/conf.d/default-wifi-powersave-on.conf]]
[connection]
wifi.powersave = 3

[[/etc/NetworkManager/NetworkManager.conf]]
[main]
plugins=ifupdown,keyfile
[ifupdown]
managed=false
[device]
wifi.scan-rand-mac-address=no

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-dns-resolved.conf]]
[main]
dns=systemd-resolved

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/10-globally-managed-devices.conf]]
[keyfile]
unmanaged-devices=*,except:type:wifi,except:type:gsm,except:type:cdma

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/20-connectivity-ubuntu.conf]]
[connectivity]
uri=http://connectivity-check.ubuntu.com/

[[/usr/lib/NetworkManager/conf.d/no-mac-addr-change.conf]]
[device-mac-addr-change-wifi]
match-device=driver:rtl8723bs,driver:rtl8189es,driver:r8188eu,driver:8188eu,driver:eagle_sdio,driver:wl
wifi.scan-rand-mac-address=no

##### NetworkManager profiles ###########

[[/etc/NetworkManager/system-connections/Ursus.nmconnection]] (600 root)
[connection] id=Ursus | type=wifi | permissions=
[wifi] mac-address=<MAC 'wlp5s0' [IF2]> | mac-address-blacklist= | ssid=Ursus
[ipv4] method=shared
[ipv6] method=shared

[[/etc/NetworkManager/system-connections/Sun WiFi-C09-2.nmconnection]] (600 root)
[connection] id=Sun WiFi-C09-2 | type=wifi | permissions=
[wifi] mac-address-blacklist= | ssid=Sun WiFi-C09-2
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

[[/etc/NetworkManager/system-connections/Sun WiFi-C09-1.nmconnection]] (600 root)
[connection] id=Sun WiFi-C09-1 | type=wifi | permissions=
[wifi] mac-address-blacklist= | ssid=Sun WiFi-C09-1
[ipv4] method=auto
[ipv6] method=auto

##### Netplan config ####################

[/etc/netplan/1-network-manager-all.yaml]
network:
  version: 2
  renderer: NetworkManager

##### iw reg get ########################

Region: Europe/Warsaw (based on set time zone)

global
country 00: DFS-UNSET
    (2402 - 2472 @ 40), (6, 20), (N/A)
    (2457 - 2482 @ 20), (6, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (2474 - 2494 @ 20), (6, 20), (N/A), NO-OFDM, PASSIVE-SCAN
    (5170 - 5250 @ 80), (6, 20), (N/A), AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (5250 - 5330 @ 80), (6, 20), (0 ms), DFS, AUTO-BW, PASSIVE-SCAN
    (5490 - 5730 @ 160), (6, 20), (0 ms), DFS, PASSIVE-SCAN
    (5735 - 5835 @ 80), (6, 20), (N/A), PASSIVE-SCAN
    (57240 - 63720 @ 2160), (N/A, 0), (N/A)

##### iwlist channels ###################

lo        no frequency information.

enp9s0    no frequency information.

wlp5s0    13 channels in total; available frequencies :
          Channel 01 : 2.412 GHz
          Channel 02 : 2.417 GHz
          Channel 03 : 2.422 GHz
          Channel 04 : 2.427 GHz
          Channel 05 : 2.432 GHz
          Channel 06 : 2.437 GHz
          Channel 07 : 2.442 GHz
          Channel 08 : 2.447 GHz
          Channel 09 : 2.452 GHz
          Channel 10 : 2.457 GHz
          Channel 11 : 2.462 GHz
          Channel 12 : 2.467 GHz
          Channel 13 : 2.472 GHz

##### iwlist scan #######################

wlp5s0    Interface doesn't support scanning : Operation not supported

lo        Interface doesn't support scanning.

enp9s0    Interface doesn't support scanning.

##### module infos ######################

[iwldvm]
filename:       /lib/modules/5.4.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/dvm/iwldvm.ko
license:        GPL
description:    Intel(R) Wireless WiFi Link AGN driver for Linux
depends:        mac80211,iwlwifi,cfg80211
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           iwldvm
vermagic:       5.4.0-70-generic SMP mod_unload modversions
parm:           force_cam:force continuously aware mode (no power saving at all) (bool)

[mac80211]
filename:       /lib/modules/5.4.0-70-generic/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
license:        GPL
description:    IEEE 802.11 subsystem
depends:        cfg80211,libarc4
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           mac80211
vermagic:       5.4.0-70-generic SMP mod_unload modversions
parm:           minstrel_vht_only:Use only VHT rates when VHT is supported by sta. (bool)
parm:           max_nullfunc_tries:Maximum nullfunc tx tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           max_probe_tries:Maximum probe tries before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           beacon_loss_count:Number of beacon intervals before we decide beacon was lost. (int)
parm:           probe_wait_ms:Maximum time(ms) to wait for probe response before disconnecting (reason 4). (int)
parm:           ieee80211_default_rc_algo:Default rate control algorithm for mac80211 to use (charp)

[iwlwifi]
filename:       /lib/modules/5.4.0-70-generic/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwlwifi.ko
license:        GPL
description:    Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
depends:        cfg80211
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           iwlwifi
vermagic:       5.4.0-70-generic SMP mod_unload modversions
parm:           swcrypto:using crypto in software (default 0 [hardware]) (int)
parm:           11n_disable:disable 11n functionality, bitmap: 1: full, 2: disable agg TX, 4: disable agg RX, 8 enable agg TX (uint)
parm:           amsdu_size:amsdu size 0: 12K for multi Rx queue devices, 2K for AX210 devices, 4K for other devices 1:4K 2:8K 3:12K 4: 2K (default 0) (int)
parm:           fw_restart:restart firmware in case of error (default true) (bool)
parm:           antenna_coupling:specify antenna coupling in dB (default: 0 dB) (int)
parm:           nvm_file:NVM file name (charp)
parm:           lar_disable:disable LAR functionality (default: N) (bool)
parm:           uapsd_disable:disable U-APSD functionality bitmap 1: BSS 2: P2P Client (default: 3) (uint)
parm:           enable_ini:Enable debug INI TLV FW debug infrastructure (default: 0 (bool)
parm:           bt_coex_active:enable wifi/bt co-exist (default: enable) (bool)
parm:           led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking, 3=Off (default: 0) (int)
parm:           power_save:enable WiFi power management (default: disable) (bool)
parm:           power_level:default power save level (range from 1 - 5, default: 1) (int)
parm:           fw_monitor:firmware monitor - to debug FW (default: false - needs lots of memory) (bool)
parm:           disable_11ac:Disable VHT capabilities (default: false) (bool)
parm:           remove_when_gone:Remove dev from PCIe bus if it is deemed inaccessible (default: false) (bool)
parm:           disable_11ax:Disable HE capabilities (default: false) (bool)

[cfg80211]
filename:       /lib/modules/5.4.0-70-generic/kernel/net/wireless/cfg80211.ko
description:    wireless configuration support
license:        GPL
depends:       
retpoline:      Y
intree:         Y
name:           cfg80211
vermagic:       5.4.0-70-generic SMP mod_unload modversions
parm:           bss_entries_limit:limit to number of scan BSS entries (per wiphy, default 1000) (int)
parm:           ieee80211_regdom:IEEE 802.11 regulatory domain code (charp)
parm:           cfg80211_disable_40mhz_24ghz:Disable 40MHz support in the 2.4GHz band (bool)

##### module parameters #################

[iwldvm]
force_cam: Y

[mac80211]
beacon_loss_count: 7
ieee80211_default_rc_algo: minstrel_ht
max_nullfunc_tries: 2
max_probe_tries: 5
minstrel_vht_only: Y
probe_wait_ms: 500

[iwlwifi]
11n_disable: 0
amsdu_size: 0
antenna_coupling: 0
bt_coex_active: Y
disable_11ac: N
disable_11ax: N
enable_ini: N
fw_monitor: N
fw_restart: Y
lar_disable: N
led_mode: 0
nvm_file: (null)
power_level: 0
power_save: N
remove_when_gone: N
swcrypto: 0
uapsd_disable: 3

[cfg80211]
bss_entries_limit: 1000
cfg80211_disable_40mhz_24ghz: N
ieee80211_regdom: 00

##### /etc/modules ######################

##### modprobe options ##################

[/etc/modprobe.d/amd64-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode

[/etc/modprobe.d/blacklist-ath_pci.conf]
blacklist ath_pci

[/etc/modprobe.d/blacklist.conf]
blacklist evbug
blacklist usbmouse
blacklist usbkbd
blacklist eepro100
blacklist de4x5
blacklist eth1394
blacklist snd_intel8x0m
blacklist snd_aw2
blacklist prism54
blacklist bcm43xx
blacklist garmin_gps
blacklist asus_acpi
blacklist snd_pcsp
blacklist pcspkr
blacklist amd76x_edac

[/etc/modprobe.d/blacklist-rare-network.conf]
alias net-pf-3 off
alias net-pf-6 off
alias net-pf-9 off
alias net-pf-11 off
alias net-pf-12 off
alias net-pf-19 off
alias net-pf-21 off
alias net-pf-36 off

[/etc/modprobe.d/intel-microcode-blacklist.conf]
blacklist microcode

[/etc/modprobe.d/iwlwifi.conf]
remove iwlwifi \
(/sbin/lsmod | grep -o -e ^iwlmvm -e ^iwldvm -e ^iwlwifi | xargs /sbin/rmmod) \
&& /sbin/modprobe -r mac80211

##### rc.local ##########################

grep: /etc/rc.local: No such file or directory

##### pm-utils ##########################

##### udev rules ########################

##### dmesg #############################

[   21.154130] iwlwifi 0000:05:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUG disabled
[   21.154141] iwlwifi 0000:05:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEBUGFS enabled
[   21.154145] iwlwifi 0000:05:00.0: CONFIG_IWLWIFI_DEVICE_TRACING enabled
[   21.154153] iwlwifi 0000:05:00.0: Detected Intel(R) Centrino(R) Wireless-N 130 BGN, REV=0xB0
[   21.192468] ieee80211 phy0: Selected rate control algorithm 'iwl-agn-rs'
[   22.377616] iwlwifi 0000:05:00.0 wlp5s0: renamed from wlan0
[   40.114871] r8169 0000:09:00.0 enp9s0: Link is Down
[   40.146913] iwlwifi 0000:05:00.0: Radio type=0x2-0x2-0x1 (repeated 2 times)
[   42.418828] wlp5s0: authenticate with <MAC address>
[   42.428543] wlp5s0: send auth to <MAC address> (try 1/3)
[   42.431244] wlp5s0: authenticated
[   42.432209] wlp5s0: associate with <MAC address> (try 1/3)
[   42.438454] wlp5s0: RX AssocResp from <MAC address> (capab=0x421 status=0 aid=5)
[   42.446661] wlp5s0: associated
[   42.448213] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp5s0: link becomes ready
[ 6208.361999] wlp5s0: deauthenticating from <MAC address> by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 6210.320504] iwlwifi 0000:05:00.0: Radio type=0x2-0x2-0x1 (repeated 2 times)
[ 6210.722861] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp5s0: link becomes ready
[ 6265.821997] iwlwifi 0000:05:00.0: Radio type=0x2-0x2-0x1 (repeated 2 times)
[ 6285.394545] wlp5s0: authenticate with <MAC address>
[ 6285.396629] wlp5s0: send auth to <MAC address> (try 1/3)
[ 6285.399641] wlp5s0: authenticated
[ 6285.400517] wlp5s0: waiting for beacon from <MAC address>
[ 6285.476139] wlp5s0: associate with <MAC address> (try 1/3)
[ 6285.482501] wlp5s0: RX AssocResp from <MAC address> (capab=0x421 status=0 aid=1)
[ 6285.492403] wlp5s0: associated
[ 6285.493999] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp5s0: link becomes ready
[ 6712.683478] wlp5s0: deauthenticating from <MAC address> by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 6714.029599] iwlwifi 0000:05:00.0: Radio type=0x2-0x2-0x1 (repeated 2 times)
[ 6714.220879] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp5s0: link becomes ready
[ 6730.434664] iwlwifi 0000:05:00.0: Radio type=0x2-0x2-0x1 (repeated 2 times)
[ 6764.123708] wlp5s0: authenticate with <MAC address>
[ 6764.131772] wlp5s0: send auth to <MAC address> (try 1/3)
[ 6764.136261] wlp5s0: authenticated
[ 6764.140170] wlp5s0: associate with <MAC address> (try 1/3)
[ 6764.153324] wlp5s0: RX AssocResp from <MAC address> (capab=0x421 status=0 aid=1)
[ 6764.156700] wlp5s0: associated
[ 6764.158504] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp5s0: link becomes ready
[ 7062.695794] wlp5s0: deauthenticating from <MAC address> by local choice (Reason: 3=DEAUTH_LEAVING)
[ 7064.084631] iwlwifi 0000:05:00.0: Radio type=0x2-0x2-0x1 (repeated 2 times)
[ 7064.277645] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): wlp5s0: link becomes ready

########## wireless info END ############
Odpowiedz
#4
1
Better response on post RE: Hotspot wifiJesteś w stanie podłączyć się to tego hotelowego netu kablem?

Czy karta WIFI może jednocześnie pracować jako odbiornik i hotspot?
Na dwóch kartach WiFi (PCI i USB) działa...


[Obrazek: JuKu51Q.png]


... i w takim przypadku to są "dwa" kliknięcia.
Odpowiedz
#5
1
Better response on post RE: Hotspot wifiTak działa hospot w NM, że wtedy rozłącza możliwość "normalnego" korzystania z WIFI.
W telefonie z androidem działa to tak samo.

Nie testowałem w NM możliwości jednoczesnego korzystania i udostępniania Internetu za pośrednictwem tego samego adaptera WiFi.

Znalazłem, że jest taka możliwość z użyciem hostapd, ale to nie jest tak proste jak z użyciem NM https://linuxalfi.wordpress.com/2011/11/...interface/
https://askubuntu.com/questions/318973/h...ingle-adap

Najprostszym rozwiązaniem byłoby chyba użycie kolejnego adaptera WiFi.
Odpowiedz
#6
1
Better response on post RE: Hotspot wifiWg przepisu podlinkowanego przez @Medeis nie działa.
Postawiony HS z połączeniem z drugiej karty WiFi lub z kabla działa "od strzała".
Odpowiedz
#7
1
Better response on post RE: Hotspot wifiJeszcze takie rozwiązanie znalazłem z użyciem NM.
https://itectec.com/ubuntu/ubuntu-how-to...e-adapter/
Cytat:Simple steps: Create wifi hotspot in ubuntu

Disable Wifi (Uncheck Enable Wi-Fi)
Go to network connection (Edit Connections...)
Click "Add"
Choose "Wi-Fi" and click "Create"
Type in Connection name like "wifi-hotspot"
Type in SSID as you wish
Choose Device MAC Address from the dropdown (wlan0)
Wifi Security select "WPA & WPA2 Personal" and set a password.
Go to IPv4 Settings tab, from Method drop-down box select Shared to other computers.
Then save and close.

Open Terminal (Ctrl+Alt+T) and type in the following command with your connection name used in step 5.

sudo gedit /etc/NetworkManager/system-connections/wifi-hotspot

Find mode=infrastructure and change it to mode=ap

Now check the network section where wi-fi will be connected to the created hotspot automatically. If you can not find it, go to Connect to Hidden Network... Find the connection and connect to it.

Source: http://ubuntuhandbook.org/index.php/2014...ot-ubuntu/
Odpowiedz
#8
1
Better response on post RE: Hotspot wifiTak też nie chce ruszyć...

polecenie poprawne dla nas to: xed admin:///etc/NetworkManager/system-connections/NAZWA_SIECI_NIE_SSID.nmconnection
Najlepiej zajrzeć do tej lokalizacji /etc/NetworkManager/system-connections/
Odpowiedz
#9
0
Bardzo duży odzew z Waszej strony Panowie za co uprzejmie dziękuję. Będę powoli i z wnikliwością czytać przesłane rady i linki starając się szukać z Waszą pomocą rozwiązania (zawsze, gdy udzielacie mi rad staram się czytać nieco więcej o podesłanych komendach lub o samym działaniu pewnych funkcji etc by zdobywać jakąś wiedzę nt. systemu, a nie tylko głupio kopiować komendy i wklejać je w terminal). Także pozwólcie, że do tematu wrócę jutro i w miarę na bieżąco będę relacjonował jak mi idzie

Dodano po pewnym czasie:
Udało mi się zorganizować kabel. Oto co zrobiłem i jakie uzyskałem efekty... Po podłączeniu kabla do komputera zalogowałem się do sieci przy użyciu loginu i hasła i internet działał. Wobec tego połączyłem się z utworzoną siecią wifi na komputerze - myślałem, że sprawi to, że zacznę wówczas rozgłaszać sieć. Raczej to błędne podejście bo na telefonie internet nie działał, na komputerze też. Rozłączyłem się z siecią wifi całkowicie i edytowałem w połączeniu przewodowym ipv4 na współdzielone z innymi komputerami. W efekcie neta brak na kompie to już z wifi nie kombinowałem nic więcej. Wrócę zatem do wątków przesłanych w kolejnych linkach i zobaczymy czy coś z tego pomoże.

Dodano po pewnym czasie:
Dla świętego spokoju sprawdziłem też to co podaliście pod linkiem itectec, ale po otwarciu pliku (wcześniej usunąłem starą sieć i utworzyłem nową zgodnie z sugestią linka lecz o tej samej nazwie) nic nie muszę zmieniać bo mam tam wynik mode=ap
Lecę teraz z linkiem od linuxalfi. Myślałem, że może moja karta wifi nie ma możliwości pracy w trybie AP ale wynik komendy iw config pokazuje coś zupełnie innego

Kod:
$ iw list
Wiphy phy0
    max # scan SSIDs: 20
    max scan IEs length: 195 bytes
    max # sched scan SSIDs: 0
    max # match sets: 0
    max # scan plans: 1
    max scan plan interval: -1
    max scan plan iterations: 0
    Retry short limit: 7
    Retry long limit: 4
    Coverage class: 0 (up to 0m)
    Device supports RSN-IBSS.
    Supported Ciphers:
        * WEP40 (00-0f-ac:1)
        * WEP104 (00-0f-ac:5)
        * TKIP (00-0f-ac:2)
        * CCMP-128 (00-0f-ac:4)
        * CCMP-256 (00-0f-ac:10)
        * GCMP-128 (00-0f-ac:8)
        * GCMP-256 (00-0f-ac:9)
    Available Antennas: TX 0 RX 0
    Supported interface modes:
         * IBSS
         * managed
         * AP
         * AP/VLAN
         * monitor
    Band 1:
        Capabilities: 0x107e
            HT20/HT40
            SM Power Save disabled
            RX Greenfield
            RX HT20 SGI
            RX HT40 SGI
            No RX STBC
            Max AMSDU length: 3839 bytes
            DSSS/CCK HT40
        Maximum RX AMPDU length 65535 bytes (exponent: 0x003)
        Minimum RX AMPDU time spacing: 4 usec (0x05)
        HT Max RX data rate: 150 Mbps
        HT TX/RX MCS rate indexes supported: 0-7
        Bitrates (non-HT):
            * 1.0 Mbps
            * 2.0 Mbps (short preamble supported)
            * 5.5 Mbps (short preamble supported)
            * 11.0 Mbps (short preamble supported)
            * 6.0 Mbps
            * 9.0 Mbps
            * 12.0 Mbps
            * 18.0 Mbps
            * 24.0 Mbps
            * 36.0 Mbps
            * 48.0 Mbps
            * 54.0 Mbps
        Frequencies:
            * 2412 MHz [1] (15.0 dBm)
            * 2417 MHz [2] (15.0 dBm)
            * 2422 MHz [3] (15.0 dBm)
            * 2427 MHz [4] (15.0 dBm)
            * 2432 MHz [5] (15.0 dBm)
            * 2437 MHz [6] (15.0 dBm)
            * 2442 MHz [7] (15.0 dBm)
            * 2447 MHz [8] (15.0 dBm)
            * 2452 MHz [9] (15.0 dBm)
            * 2457 MHz [10] (15.0 dBm)
            * 2462 MHz [11] (15.0 dBm)
            * 2467 MHz [12] (15.0 dBm) (no IR)
            * 2472 MHz [13] (15.0 dBm) (no IR)
    Supported commands:
         * new_interface
         * set_interface
         * new_key
         * start_ap
         * new_station
         * new_mpath
         * set_mesh_config
         * set_bss
         * authenticate
         * associate
         * deauthenticate
         * disassociate
         * join_ibss
         * join_mesh
         * set_tx_bitrate_mask
         * frame
         * frame_wait_cancel
         * set_wiphy_netns
         * set_channel
         * set_wds_peer
         * probe_client
         * set_noack_map
         * register_beacons
         * start_p2p_device
         * set_mcast_rate
         * connect
         * disconnect
         * set_qos_map
         * set_multicast_to_unicast
    Supported TX frame types:
         * IBSS: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * managed: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * AP: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * AP/VLAN: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * mesh point: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * P2P-client: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * P2P-GO: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
         * P2P-device: 0x00 0x10 0x20 0x30 0x40 0x50 0x60 0x70 0x80 0x90 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0 0xe0 0xf0
    Supported RX frame types:
         * IBSS: 0x40 0xb0 0xc0 0xd0
         * managed: 0x40 0xd0
         * AP: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
         * AP/VLAN: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
         * mesh point: 0xb0 0xc0 0xd0
         * P2P-client: 0x40 0xd0
         * P2P-GO: 0x00 0x20 0x40 0xa0 0xb0 0xc0 0xd0
         * P2P-device: 0x40 0xd0
    WoWLAN support:
         * wake up on disconnect
         * wake up on magic packet
         * wake up on pattern match, up to 20 patterns of 16-128 bytes,
           maximum packet offset 0 bytes
         * can do GTK rekeying
         * wake up on GTK rekey failure
         * wake up on EAP identity request
         * wake up on rfkill release
    software interface modes (can always be added):
         * AP/VLAN
         * monitor
    valid interface combinations:
         * #{ managed } <= 1, #{ AP } <= 1,
           total <= 2, #channels <= 1, STA/AP BI must match
         * #{ managed } <= 2,
           total <= 2, #channels <= 1
    HT Capability overrides:
         * MCS: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
         * maximum A-MSDU length
         * supported channel width
         * short GI for 40 MHz
         * max A-MPDU length exponent
         * min MPDU start spacing
    Device supports TX status socket option.
    Device supports HT-IBSS.
    Device supports SAE with AUTHENTICATE command
    Device supports scan flush.
    Device supports per-vif TX power setting
    Driver supports full state transitions for AP/GO clients
    Driver supports a userspace MPM
    Device supports static SMPS
    Device supports dynamic SMPS
    Device supports configuring vdev MAC-addr on create.
    Supported extended features:
        * [ RRM ]: RRM
        * [ FILS_STA ]: STA FILS (Fast Initial Link Setup)
        * [ CQM_RSSI_LIST ]: multiple CQM_RSSI_THOLD records
        * [ CONTROL_PORT_OVER_NL80211 ]: control port over nl80211
Odpowiedz


Skocz do:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 2 gości