Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Znikająca nawigacja okien
#1
0
Cześć,

od jakiegoś czasu pojawia się u mnie błąd polegający na tym, że znika mi gówna część otwartych okien - ta z nawigacją, tj. belka z zamknięciem/minimalizacją oraz menu, itp. W skrócie - z otwartym już oknem nie da się nic zrobić. Dotknęło mnie to już kilka razy i pojawia się to krótko po uruchomieniu komputera. W raportach systemowych wygenerował się taki oto raport, dotyczący /usr/bin/marco

Kod:
Info                                                             
===================================================================
           PID: 1230 (marco)
           UID: 1000 (jaszek7777)
           GID: 1000 (jaszek7777)
        Signal: 11 (SEGV)
     Timestamp: Wed 2021-11-24 09:13:06 CET (40min ago)
  Command Line: marco --composite --replace
    Executable: /usr/bin/marco
Control Group: /user.slice/user-1000.slice/session-c1.scope
          Unit: session-c1.scope
         Slice: user-1000.slice
       Session: c1
     Owner UID: 1000 (jaszek7777)
       Boot ID: 0d2c0d3ac47a42b08f9d7d63d73ecb7e
    Machine ID: 2a4b02270e3742148865b3f7bd5aa46f
      Hostname: jaszek7777-ThinkCentre-M83
       Storage: /var/lib/systemd/coredump/core.marco.1000.0d2c0d3ac47a42b08f9d7d63d73ecb7e.1230.1637741586000000000000.lz4
       Message: Process 1230 (marco) of user 1000 dumped core.
               
                Stack trace of thread 1230:
                #0  0x00007f61936b4655 meta_frame_get_frame_bounds (libmarco-private.so.2 + 0x3a655)
                #1  0x00007f61936d7d6d meta_window_get_frame_bounds (libmarco-private.so.2 + 0x5dd6d)
                #2  0x00007f61936a3930 n/a (libmarco-private.so.2 + 0x29930)
                #3  0x00007f61936a4b1e n/a (libmarco-private.so.2 + 0x2ab1e)
                #4  0x00007f61936a4c28 n/a (libmarco-private.so.2 + 0x2ac28)
                #5  0x00007f619377704e g_main_context_dispatch (libglib-2.0.so.0 + 0x5204e)
                #6  0x00007f6193777400 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x52400)
                #7  0x00007f61937776f3 g_main_loop_run (libglib-2.0.so.0 + 0x526f3)
                #8  0x00005606cd2a0233 main (marco + 0x3233)
                #9  0x00007f61934af0b3 __libc_start_main (libc.so.6 + 0x270b3)
                #10 0x00005606cd2a064e n/a (marco + 0x364e)
               
                Stack trace of thread 1235:
                #0  0x00007f619359daff __GI___poll (libc.so.6 + 0x115aff)
                #1  0x00007f619377736e n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x5236e)
                #2  0x00007f61937774a3 g_main_context_iteration (libglib-2.0.so.0 + 0x524a3)
                #3  0x00007f61937774f1 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x524f1)
                #4  0x00007f61937a0ad1 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x7bad1)
                #5  0x00007f61933fb609 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9609)
                #6  0x00007f61935aa293 __clone (libc.so.6 + 0x122293)
               
                Stack trace of thread 1236:
                #0  0x00007f619359daff __GI___poll (libc.so.6 + 0x115aff)
                #1  0x00007f619377736e n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x5236e)
                #2  0x00007f61937776f3 g_main_loop_run (libglib-2.0.so.0 + 0x526f3)
                #3  0x00007f6192885f8a n/a (libgio-2.0.so.0 + 0x11ef8a)
                #4  0x00007f61937a0ad1 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x7bad1)
                #5  0x00007f61933fb609 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9609)
                #6  0x00007f61935aa293 __clone (libc.so.6 + 0x122293)
               
                Stack trace of thread 1237:
                #0  0x00007f619359daff __GI___poll (libc.so.6 + 0x115aff)
                #1  0x00007f619377736e n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x5236e)
                #2  0x00007f61937774a3 g_main_context_iteration (libglib-2.0.so.0 + 0x524a3)
                #3  0x00007f6190c5c99d n/a (libdconfsettings.so + 0xa99d)
                #4  0x00007f61937a0ad1 n/a (libglib-2.0.so.0 + 0x7bad1)
                #5  0x00007f61933fb609 start_thread (libpthread.so.0 + 0x9609)
                #6  0x00007f61935aa293 __clone (libc.so.6 + 0x122293)
===================================================================
GDB Log                                                          
===================================================================
[New LWP 1230]
[New LWP 1235]
[New LWP 1236]
[New LWP 1237]
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
Core was generated by `marco --composite --replace'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0  0x00007f61936b4655 in meta_frame_get_frame_bounds () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
[Current thread is 1 (Thread 0x7f61914c6a80 (LWP 1230))]

===================================================================
GDB Backtrace                                                    
===================================================================
[New LWP 1230]
[New LWP 1235]
[New LWP 1236]
[New LWP 1237]
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
Core was generated by `marco --composite --replace'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0  0x00007f61936b4655 in meta_frame_get_frame_bounds () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
[Current thread is 1 (Thread 0x7f61914c6a80 (LWP 1230))]
#0  0x00007f61936b4655 in meta_frame_get_frame_bounds () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
#1  0x00007f61936d7d6d in meta_window_get_frame_bounds () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
#2  0x00007f61936a3930 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
#3  0x00007f61936a4b1e in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
#4  0x00007f61936a4c28 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
#5  0x00007f619377704e in g_main_context_dispatch () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#6  0x00007f6193777400 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#7  0x00007f61937776f3 in g_main_loop_run () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#8  0x00005606cd2a0233 in main ()

===================================================================
GDB Backtrace (all threads)                                      
===================================================================
[New LWP 1230]
[New LWP 1235]
[New LWP 1236]
[New LWP 1237]
[Thread debugging using libthread_db enabled]
Using host libthread_db library "/lib/x86_64-linux-gnu/libthread_db.so.1".
Core was generated by `marco --composite --replace'.
Program terminated with signal SIGSEGV, Segmentation fault.
#0  0x00007f61936b4655 in meta_frame_get_frame_bounds () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
[Current thread is 1 (Thread 0x7f61914c6a80 (LWP 1230))]

Thread 4 (Thread 0x7f618da41700 (LWP 1237)):
#0  0x00007f619359daff in __GI___poll (fds=0x5606cde554c0, nfds=1, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
        resultvar = 18446744073709551100
        sc_cancel_oldtype = 0
        sc_ret = <optimized out>
#1  0x00007f619377736e in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#2  0x00007f61937774a3 in g_main_context_iteration () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#3  0x00007f6190c5c99d in ?? () from /usr/lib/x86_64-linux-gnu/gio/modules/libdconfsettings.so
No symbol table info available.
#4  0x00007f61937a0ad1 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#5  0x00007f61933fb609 in start_thread (arg=<optimized out>) at pthread_create.c:477
        ret = <optimized out>
        pd = <optimized out>
        unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {140056964896512, -2619648848289451789, 140728171919246, 140728171919247, 140728171919392, 140056964893824, 2694903036571169011, 2694847199095828723}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
        not_first_call = 0
#6  0x00007f61935aa293 in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:95
No locals.

Thread 3 (Thread 0x7f618e2ae700 (LWP 1236)):
#0  0x00007f619359daff in __GI___poll (fds=0x5606cde05620, nfds=2, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
        resultvar = 18446744073709551100
        sc_cancel_oldtype = 0
        sc_ret = <optimized out>
#1  0x00007f619377736e in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#2  0x00007f61937776f3 in g_main_loop_run () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#3  0x00007f6192885f8a in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libgio-2.0.so.0
No symbol table info available.
#4  0x00007f61937a0ad1 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#5  0x00007f61933fb609 in start_thread (arg=<optimized out>) at pthread_create.c:477
        ret = <optimized out>
        pd = <optimized out>
        unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {140056973731584, -2619648848289451789, 140728171916222, 140728171916223, 140728171916368, 140056973728896, 2694910787376525555, 2694847199095828723}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
        not_first_call = 0
#6  0x00007f61935aa293 in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:95
No locals.

Thread 2 (Thread 0x7f618eacf700 (LWP 1235)):
#0  0x00007f619359daff in __GI___poll (fds=0x5606cddf0c20, nfds=1, timeout=-1) at ../sysdeps/unix/sysv/linux/poll.c:29
        resultvar = 18446744073709551100
        sc_cancel_oldtype = 0
        sc_ret = <optimized out>
#1  0x00007f619377736e in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#2  0x00007f61937774a3 in g_main_context_iteration () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#3  0x00007f61937774f1 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#4  0x00007f61937a0ad1 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#5  0x00007f61933fb609 in start_thread (arg=<optimized out>) at pthread_create.c:477
        ret = <optimized out>
        pd = <optimized out>
        unwind_buf = {cancel_jmp_buf = {{jmp_buf = {140056982255360, -2619648848289451789, 140728171915790, 140728171915791, 140728171915936, 140056982252672, 2694909705581637875, 2694847199095828723}, mask_was_saved = 0}}, priv = {pad = {0x0, 0x0, 0x0, 0x0}, data = {prev = 0x0, cleanup = 0x0, canceltype = 0}}}
        not_first_call = 0
#6  0x00007f61935aa293 in clone () at ../sysdeps/unix/sysv/linux/x86_64/clone.S:95
No locals.

Thread 1 (Thread 0x7f61914c6a80 (LWP 1230)):
#0  0x00007f61936b4655 in meta_frame_get_frame_bounds () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
No symbol table info available.
#1  0x00007f61936d7d6d in meta_window_get_frame_bounds () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
No symbol table info available.
#2  0x00007f61936a3930 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
No symbol table info available.
#3  0x00007f61936a4b1e in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
No symbol table info available.
#4  0x00007f61936a4c28 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
No symbol table info available.
#5  0x00007f619377704e in g_main_context_dispatch () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#6  0x00007f6193777400 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#7  0x00007f61937776f3 in g_main_loop_run () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
No symbol table info available.
#8  0x00005606cd2a0233 in main ()
No symbol table info available.
#0  0x00007f61936b4655 in meta_frame_get_frame_bounds () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
#1  0x00007f61936d7d6d in meta_window_get_frame_bounds () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
#2  0x00007f61936a3930 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
#3  0x00007f61936a4b1e in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
#4  0x00007f61936a4c28 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libmarco-private.so.2
#5  0x00007f619377704e in g_main_context_dispatch () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#6  0x00007f6193777400 in ?? () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#7  0x00007f61937776f3 in g_main_loop_run () from /lib/x86_64-linux-gnu/libglib-2.0.so.0
#8  0x00005606cd2a0233 in main ()

Mogę coś z tym zrobić? Mint Mate 20.02. Więcej o sprzęcie:

Kod:
System:    Kernel: 5.4.0-90-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc v: 9.3.0 Desktop: MATE 1.24.0
           wm: marco dm: LightDM Distro: Linux Mint 20.2 Uma base: Ubuntu 20.04 focal
Machine:   Type: Desktop System: LENOVO product: 10AHS0X60C v: ThinkCentre M83 serial: <filter>
           Mobo: LENOVO model: SHARKBAY v: 0B98401 WIN serial: <filter> BIOS: LENOVO v: FBKTD2AUS
           date: 08/21/2018
CPU:       Topology: Dual Core model: Intel Pentium G3220 bits: 64 type: MCP arch: Haswell rev: 3
           L2 cache: 3072 KiB
           flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 11972
           Speed: 2993 MHz min/max: 800/3000 MHz Core speeds (MHz): 1: 2993 2: 2993
Graphics:  Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor Integrated Graphics
           vendor: Lenovo driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0 chip ID: 8086:0402
           Display: x11 server: X.Org 1.20.11 driver: intel compositor: marco
           resolution: 1600x900~60Hz
           OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics (HSW GT1) v: 4.5 Mesa 21.0.3 compat-v: 3.0
           direct render: Yes
Audio:     Device-1: Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio
           vendor: Lenovo ThinkCentre M83 driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:03.0
           chip ID: 8086:0c0c
           Device-2: Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio
           vendor: Lenovo ThinkCentre M83 driver: snd_hda_intel v: kernel bus ID: 00:1b.0
           chip ID: 8086:8c20
           Device-3: Xiongmai web camera type: USB driver: snd-usb-audio,uvcvideo bus ID: 3-10:6
           chip ID: 23c5:1478
           Sound Server: ALSA v: k5.4.0-90-generic
Network:   Device-1: Intel Ethernet I217-LM vendor: Lenovo ThinkCentre M83 driver: e1000e
           v: 3.2.6-k port: f080 bus ID: 00:19.0 chip ID: 8086:153a
           IF: eno1 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Device-2: Realtek 802.11n type: USB driver: rtl8188fu bus ID: 3-7:5 chip ID: 0bda:f179
           IF: wlx1cbfceabe0e1 state: down mac: <filter>
Drives:    Local Storage: total: 465.76 GiB used: 56.66 GiB (12.2%)
           ID-1: /dev/sda vendor: Western Digital model: WD5000AAKX-08U6AA0 size: 465.76 GiB
           speed: 6.0 Gb/s serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 218.76 GiB used: 56.66 GiB (25.9%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: swap-1 size: 2.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap dev: /dev/sda4
USB:       Hub: 1-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 3 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
           Hub: 1-1:2 info: Intel ports: 6 rev: 2.0 chip ID: 8087:8008
           Hub: 2-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 3 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
           Hub: 2-1:2 info: Intel ports: 8 rev: 2.0 chip ID: 8087:8000
           Hub: 3-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 14 rev: 2.0 chip ID: 1d6b:0002
           Device-1: 3-2:2 info: [Maxxter] USB OPTICAL MOUSE type: Mouse,Keyboard
           driver: hid-generic,usbhid rev: 1.1 chip ID: 18f8:0f97
           Device-2: 3-3:3 info: HP KU-0316 Keyboard type: Keyboard driver: hid-generic,usbhid
           rev: 1.1 chip ID: 03f0:0024
           Device-3: 3-4:4 info: HUION H420 type: Mouse,HID driver: uclogic,usbhid rev: 1.1
           chip ID: 256c:006e
           Device-4: 3-7:5 info: Realtek 802.11n type: Network driver: rtl8188fu rev: 2.0
           chip ID: 0bda:f179
           Device-5: 3-10:6 info: Xiongmai web camera type: Video,Audio
           driver: snd-usb-audio,uvcvideo rev: 2.0 chip ID: 23c5:1478
           Hub: 4-0:1 info: Full speed (or root) Hub ports: 6 rev: 3.0 chip ID: 1d6b:0003
Sensors:   System Temperatures: cpu: 37.0 C mobo: N/A
           Fan Speeds (RPM): N/A
Repos:     No active apt repos in: /etc/apt/sources.list
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/freedownloadmanager.list
           1: deb [arch=amd64] https: //debrepo.freedownloadmanager.org/ bionic main
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/kelebek333-kablosuz-focal.list
           1: deb http: //ppa.launchpad.net/kelebek333/kablosuz/ubuntu focal main
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
           1: deb http: //linux-mint.froonix.org uma main upstream import backport
           2: deb http: //mirror.dkm.cz/ubuntu focal main restricted universe multiverse
           3: deb http: //mirror.dkm.cz/ubuntu focal-updates main restricted universe multiverse
           4: deb http: //mirror.dkm.cz/ubuntu focal-backports main restricted universe multiverse
           5: deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ focal-security main restricted universe multiverse
           6: deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ focal partner
           Active apt repos in: /etc/apt/sources.list.d/skype-stable.list
           1: deb [arch=amd64] https: //repo.skype.com/deb stable main
Info:      Processes: 186 Uptime: 39m Memory: 7.58 GiB used: 865.7 MiB (11.2%) Init: systemd
           v: 245 runlevel: 5 Compilers: gcc: 9.3.0 alt: 9 Client: Unknown python3.8 client
           inxi: 3.0.38

Nie wiem czy to ma związek, ale równolegle czasami nęka mnie wciąż to:

https://forum.linuxmint.pl/showthread.php?tid=1802

Ale nigdy obie rzeczy nie występują równocześnie.
#2
0
W ustawieniach okien, jeśli dobrze pamiętam MATE, masz możliwość wyboru kompozytora pulpitu. Może warto pobawić się tymi ustawieniami?
Marco, Compton, Compiz... może coś zadziała?


PS Przeniosłem wątek...
#3
0
Teraz zauważyłem, że pomyliłem działy...

Wracając do tematu to w ustawieniach okien (Preferencje okien) nie mam niestety takiej opcji. Jest jedynie zafajczona opcja "Włącz programowy kompozytor menadżera okien".

Więcej mam w opcji "Ustawienia Qt5". Tu mogę np. wybrać styl (było i obecnie jest gtk2).
#4
1
Better response on post RE: Znikająca nawigacja okienNie mam pod ręką Linuksa, jeśli nikt się nie odezwie w "międzyczasie" Smile Mate nie używam na co dzień - nie pamiętam... odezwę się w temacie wieczorem.
#5
1
Better response on post RE: Znikająca nawigacja okienTe ustawienia znajdziesz w Menu > Ustawienia pulpitu > Okna
Domyślny menedżer okien to "Marco + Kompozycje".
#6
0
Dzięki. Mam zmienić? Np. na Compiz? Albo któryś z Metacity?
#7
0
Dokładnie tak. Sprawdź, może na innej konfiguracji będzie działało. Compizem się za mocno nie baw Smile
#8
0
Dzięki za pomoc. Skończyło się na tym, że MATE mnie poirytowało do tego stopnia, że skończyłem na Cinnamon. Wszystko śmiga, więc temat można chyba zamknąć.
#9
0
To też obejście problemu, nie rozwiązanie Smile
Ale jak ktoś uważa inaczej to piszcie na SB lub PW Smile
#10
0
Obejście - pełna zgoda.
Jednak uważam, że to co proponowałem może spełnić wymagania "rozwiązania problemu".
Miałem kiedyś na Mate problem z którymś z kompozytorów, który nie wiedzieć czemu rysował kreskę (3D) w poprzek ekranu. Pomogła własnie zmiana... nie pamiętam czy Marco+Kompozycje, czy coś innego. W każdym razie działało po zmianie jak trzeba.


Skocz do:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości