Ocena wątku:
  • 0 głosów - średnia: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
PROBLEM: USB; AUDIO AUX OUT; SD Reader
#1
0
Tak jak w temacie.

Nie działa:
*2 porty USB (2.0) z 3ech (USB 3.0 dziala);
*AUDIO AUX OUT;
*SD Card Reader


Kod:
System:    Kernel: 4.15.0-48-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0) Desktop: Cinnamon (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro:
CPU:      Dual core Intel Core i7-5500U (-HT-MCP-) cache: 4096 KB flags: (-) bmips: 4788
          clock speeds: max: 3000 MHz 1: 1295 MHz 2: 1076 MHz 3: 1446 MHz 4: 1368 MHz
          GLX Renderer: Mesa DRI Intel HD Graphics 5500 (Broadwell GT2) GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5 Direct Rendering: N/A
Audio:    Card-1 Intel Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 Sound: ALSA v: k4.15.0-48-generic
          Card-2 Intel Broadwell-U Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0

Jak naprawić te straszliwe problemy?Smile
Odpowiedz
#2
0
Czytałeś to: https://forum.linuxmint.pl/showthread.ph...77#pid1077 ?

Jeśli nie pomogło, daj wynik poleceń: aplay -l i aplay -L
Raz duże i raz małe L.
pactl list cards też się może przydać.
Jeśli to karta na USB lub jeśli chcesz puszczać dźwięk przez USB daj też wynik lsusb z podłączonym urządzeniem.
Odpowiedz
#3
Star 
0
aplay -l

Kod:
**** List of PLAYBACK Hardware Devices ****
card 0: HDMI [HDA Intel HDMI], device 3: HDMI 0 [HDMI 0]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: HDMI [HDA Intel HDMI], device 7: HDMI 1 [HDMI 1]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 0: HDMI [HDA Intel HDMI], device 8: HDMI 2 [HDMI 2]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0
card 1: PCH [HDA Intel PCH], device 0: ALC3234 Analog [ALC3234 Analog]
  Subdevices: 1/1
  Subdevice #0: subdevice #0

aplay -L

Kod:
default
    Playback/recording through the PulseAudio sound server
null
    Discard all samples (playback) or generate zero samples (capture)
pulse
    PulseAudio Sound Server
hdmi:CARD=HDMI,DEV=0
    HDA Intel HDMI, HDMI 0
    HDMI Audio Output
hdmi:CARD=HDMI,DEV=1
    HDA Intel HDMI, HDMI 1
    HDMI Audio Output
hdmi:CARD=HDMI,DEV=2
    HDA Intel HDMI, HDMI 2
    HDMI Audio Output
dmix:CARD=HDMI,DEV=3
    HDA Intel HDMI, HDMI 0
    Direct sample mixing device
dmix:CARD=HDMI,DEV=7
    HDA Intel HDMI, HDMI 1
    Direct sample mixing device
dmix:CARD=HDMI,DEV=8
    HDA Intel HDMI, HDMI 2
    Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=HDMI,DEV=3
    HDA Intel HDMI, HDMI 0
    Direct sample snooping device
dsnoop:CARD=HDMI,DEV=7
    HDA Intel HDMI, HDMI 1
    Direct sample snooping device
dsnoop:CARD=HDMI,DEV=8
    HDA Intel HDMI, HDMI 2
    Direct sample snooping device
hw:CARD=HDMI,DEV=3
    HDA Intel HDMI, HDMI 0
    Direct hardware device without any conversions
hw:CARD=HDMI,DEV=7
    HDA Intel HDMI, HDMI 1
    Direct hardware device without any conversions
hw:CARD=HDMI,DEV=8
    HDA Intel HDMI, HDMI 2
    Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=HDMI,DEV=3
    HDA Intel HDMI, HDMI 0
    Hardware device with all software conversions
plughw:CARD=HDMI,DEV=7
    HDA Intel HDMI, HDMI 1
    Hardware device with all software conversions
plughw:CARD=HDMI,DEV=8
    HDA Intel HDMI, HDMI 2
    Hardware device with all software conversions
sysdefault:CARD=PCH
    HDA Intel PCH, ALC3234 Analog
    Default Audio Device
front:CARD=PCH,DEV=0
    HDA Intel PCH, ALC3234 Analog
    Front speakers
surround21:CARD=PCH,DEV=0
    HDA Intel PCH, ALC3234 Analog
    2.1 Surround output to Front and Subwoofer speakers
surround40:CARD=PCH,DEV=0
    HDA Intel PCH, ALC3234 Analog
    4.0 Surround output to Front and Rear speakers
surround41:CARD=PCH,DEV=0
    HDA Intel PCH, ALC3234 Analog
    4.1 Surround output to Front, Rear and Subwoofer speakers
surround50:CARD=PCH,DEV=0
    HDA Intel PCH, ALC3234 Analog
    5.0 Surround output to Front, Center and Rear speakers
surround51:CARD=PCH,DEV=0
    HDA Intel PCH, ALC3234 Analog
    5.1 Surround output to Front, Center, Rear and Subwoofer speakers
surround71:CARD=PCH,DEV=0
    HDA Intel PCH, ALC3234 Analog
    7.1 Surround output to Front, Center, Side, Rear and Woofer speakers
dmix:CARD=PCH,DEV=0
    HDA Intel PCH, ALC3234 Analog
    Direct sample mixing device
dsnoop:CARD=PCH,DEV=0
    HDA Intel PCH, ALC3234 Analog
    Direct sample snooping device
hw:CARD=PCH,DEV=0
    HDA Intel PCH, ALC3234 Analog
    Direct hardware device without any conversions
plughw:CARD=PCH,DEV=0
    HDA Intel PCH, ALC3234 Analog
    Hardware device with all software conversions

pactl list cards

Kod:
Card #0
    Name: alsa_card.pci-0000_00_03.0
    Driver: module-alsa-card.c
    Owner Module: 6
    Properties:
        alsa.card = "0"
        alsa.card_name = "HDA Intel HDMI"
        alsa.long_card_name = "HDA Intel HDMI at 0xf7314000 irq 48"
        alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
        device.bus_path = "pci-0000:00:03.0"
        sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:03.0/sound/card0"
        device.bus = "pci"
        device.vendor.id = "8086"
        device.vendor.name = "Intel Corporation"
        device.product.id = "160c"
        device.product.name = "Broadwell-U Audio Controller"
        device.form_factor = "internal"
        device.string = "0"
        device.description = "Built-in Audio"
        module-udev-detect.discovered = "1"
        device.icon_name = "audio-card-pci"
    Profiles:
        output:hdmi-stereo: Digital Stereo (HDMI) Output (sinks: 1, sources: 0, priority: 5400, available: yes)
        output:hdmi-surround: Digital Surround 5.1 (HDMI) Output (sinks: 1, sources: 0, priority: 300, available: yes)
        output:hdmi-surround71: Digital Surround 7.1 (HDMI) Output (sinks: 1, sources: 0, priority: 300, available: yes)
        output:hdmi-stereo-extra1: Digital Stereo (HDMI 2) Output (sinks: 1, sources: 0, priority: 5200, available: yes)
        output:hdmi-surround-extra1: Digital Surround 5.1 (HDMI 2) Output (sinks: 1, sources: 0, priority: 100, available: yes)
        output:hdmi-surround71-extra1: Digital Surround 7.1 (HDMI 2) Output (sinks: 1, sources: 0, priority: 100, available: yes)
        output:hdmi-stereo-extra2: Digital Stereo (HDMI 3) Output (sinks: 1, sources: 0, priority: 5200, available: yes)
        output:hdmi-surround-extra2: Digital Surround 5.1 (HDMI 3) Output (sinks: 1, sources: 0, priority: 100, available: yes)
        output:hdmi-surround71-extra2: Digital Surround 7.1 (HDMI 3) Output (sinks: 1, sources: 0, priority: 100, available: yes)
        off: Off (sinks: 0, sources: 0, priority: 0, available: yes)
    Active Profile: output:hdmi-surround
    Ports:
        hdmi-output-0: HDMI / DisplayPort (priority: 5900, latency offset: 0 usec, not available)
            Properties:
                device.icon_name = "video-display"
            Part of profile(s): output:hdmi-stereo, output:hdmi-surround, output:hdmi-surround71
        hdmi-output-1: HDMI / DisplayPort 2 (priority: 5800, latency offset: 0 usec, not available)
            Properties:
                device.icon_name = "video-display"
            Part of profile(s): output:hdmi-stereo-extra1, output:hdmi-surround-extra1, output:hdmi-surround71-extra1
        hdmi-output-2: HDMI / DisplayPort 3 (priority: 5700, latency offset: 0 usec, not available)
            Properties:
                device.icon_name = "video-display"
            Part of profile(s): output:hdmi-stereo-extra2, output:hdmi-surround-extra2, output:hdmi-surround71-extra2

Card #1
    Name: alsa_card.pci-0000_00_1b.0
    Driver: module-alsa-card.c
    Owner Module: 7
    Properties:
        alsa.card = "1"
        alsa.card_name = "HDA Intel PCH"
        alsa.long_card_name = "HDA Intel PCH at 0xf7310000 irq 47"
        alsa.driver_name = "snd_hda_intel"
        device.bus_path = "pci-0000:00:1b.0"
        sysfs.path = "/devices/pci0000:00/0000:00:1b.0/sound/card1"
        device.bus = "pci"
        device.vendor.id = "8086"
        device.vendor.name = "Intel Corporation"
        device.product.id = "9ca0"
        device.product.name = "Wildcat Point-LP High Definition Audio Controller"
        device.form_factor = "internal"
        device.string = "1"
        device.description = "Built-in Audio"
        module-udev-detect.discovered = "1"
        device.icon_name = "audio-card-pci"
    Profiles:
        input:analog-stereo: Analog Stereo Input (sinks: 0, sources: 1, priority: 60, available: yes)
        output:analog-stereo: Analog Stereo Output (sinks: 1, sources: 0, priority: 6000, available: yes)
        output:analog-stereo+input:analog-stereo: Analog Stereo Duplex (sinks: 1, sources: 1, priority: 6060, available: yes)
        off: Off (sinks: 0, sources: 0, priority: 0, available: yes)
    Active Profile: output:analog-stereo+input:analog-stereo
    Ports:
        analog-input-internal-mic: Internal Microphone (priority: 8900, latency offset: 0 usec)
            Properties:
                device.icon_name = "audio-input-microphone"
            Part of profile(s): input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo
        analog-input-headphone-mic: Microphone (priority: 8700, latency offset: 0 usec, not available)
            Properties:
                device.icon_name = "audio-input-microphone"
            Part of profile(s): input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo
        analog-input-headset-mic: Headset Microphone (priority: 8700, latency offset: 0 usec, not available)
            Properties:
                device.icon_name = "audio-input-microphone"
            Part of profile(s): input:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo
        analog-output-speaker: Speakers (priority: 10000, latency offset: 0 usec)
            Properties:
                device.icon_name = "audio-speakers"
            Part of profile(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo
        analog-output-headphones: Headphones (priority: 9000, latency offset: 0 usec, not available)
            Properties:
                device.icon_name = "audio-headphones"
            Part of profile(s): output:analog-stereo, output:analog-stereo+input:analog-stereo

Jest to karta wbudowana w DELL Inspirion 1550.
Raczej odtwarzam dźwięk przez bluetooth ale czasami chcę mieć słuchawki podłączone których mi wcale nie wykrywa po podlaczeniu i nic nie slychac. A tak dzwięk jest normalnie przez bluetooth badź na wbudowanych głośnikach. 


lsusb
Kod:
Bus 001 Device 002: ID 8087:8001 Intel Corp.
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
Bus 002 Device 005: ID 0bda:0129 Realtek Semiconductor Corp. RTS5129 Card Reader Controller
Bus 002 Device 004: ID 8087:07dc Intel Corp.
Bus 002 Device 003: ID 064e:920b Suyin Corp.
Bus 002 Device 006: ID 046d:c52e Logitech, Inc. MK260 Wireless Combo Receiver
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Odpowiedz
#4
0
PROBLEM SOLVED.
Odpowiedz
#5
0
(28-03-2020, 17:34)DanDanDan napisał(a): PROBLEM SOLVED.
A w jaki sposób? Mogło by się przydać innym w przyszłości.
Odpowiedz


Skocz do:
Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości